לאומי קארד - מזרחי-טפחות

15 יוני 2016 ... לאומי קארד. )12.2015( 116-41. *הצירוף למועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות בכפוף לסוג כרטיס האשראי ... חסימת הכרטיס וזאת בגין פעולה או פעולות. שעל הבנק.

לאומי קארד - מזרחי-טפחות - Related Documents

לאומי קארד - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/PDF-Hebrew/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93.pdf

15 יוני 2016 ... לאומי קארד. )12.2015( 116-41. *הצירוף למועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות בכפוף לסוג כרטיס האשראי ... חסימת הכרטיס וזאת בגין פעולה או פעולות. שעל הבנק.

אחריות תאגידית - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/PDF-Hebrew/corporate-report-2016-heb.pdf

יאסיף ונצרת) ובנוסף לסניפים הקיימים בערים מעורבות )מעלות, יפו, עכו, רמלה ועוד). כמו כן, המשיכה ... פיצה האט: תוקף המבצע עד 10.3.2017 בכל עת וללא הודעה מוקדמת . אין כפל ...

חלק 1- חשבון עובר ושב - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiTaarifon/smallbusinessMeugad.pdf

העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של ... שחזור תנועות בניירות ערך. (4) ... שערי ניירות ערך, וכן מכתבים ... מערכת מסחר מתקדמת ... אקספרס בע"מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו/או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת.

בנק מזרחי טפחות דוח סיכונים לשנת 2018

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/risk_report_4_2018_acc.pdf

הפועלים בבנק. במסגרת הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים, ובהתאם למדיניות. מסגרת ניהול הסיכונים. של הבנק,. פועלים. בבנק פורומים. נוספים. לניהול. ובקרת. ה. סיכונים וההון. וביניהם.

מטריצת המהותיות בנק מזרחי טפחות 2015

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/PDF-Hebrew/TfahotBank_corporate_report_2015_Digital_Heb_Final_5_9%20%281%29.pdf

אינדקס לאיתור ניירות ערך וממשק חיפוש פשוט ונוח הזמין מכל מקום. באתר ... איתור קל של ניירות ערך באמצעות אינדקס לחיפוש מהיר. ... ימי הולדת, חתונה, לידה, שי לרגל אירועים אישיים:.

דוח תקופתי לשנת 2010 - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/periodic-report-2018-he.pdf

בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב, בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות באסטרטגיה, סמנכ"ל. כספים, סגן נשיא לפיננסים. ופיתוח עסקי, דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות.

חלק 1- חשבון עובר ושב (עסקים גדולים) - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiTaarifon/largebusinessMeugad.pdf

מסלקה, חיוב חשבון בכרטיס אשראי,. משיכת מזומן במכשיר ... תשלום בשובר ממוגנט. הסבת קוד מוסד ... אימות חתימה ראשונה בהעתק 1. 167.00 ₪ מע"מ ... מסלקה פנסיונית. 11.23.1.

קשה לקבלת שחרורי שעבודים בנוהל מזורז ב - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/PDF-Hebrew/2835%20%28003%29.pdf

או. אישור זכויות. (עדכני מהחודש האחרון). ❑. דו"ח. עיון (רשם המשכונות). לכל. לווה ... ניתן להזמין דרך אתר רשות מקרקעי ישראל. -. אישור זכויות לנכס שרשום בחברה משכנת. –. ניתן לקבל ...

אחראית להתנהלות םבי מחוי בה בסבי ם משקיעי ם בדי בעו ם ... - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/PDF-Hebrew/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%2018%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf

ןושארה ומוימ רבכ רדגומ קנבב דבוע לכ ,היפל תוינידמ םשיימ קנבה ,ללככ. תועצמאב ... תובר .הצובקב תכרובמ הדובע לש. בהי קנב ישרופלו ידבועל תובטה. בב. קנ. בהי. דיפקמ. םי. לע. ןתמ.

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק מזרחי טפחות בערבון מוגבל

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/200011824.pdf

בהי קנבב תולעייתה תינכות. המב. תנש ךל. 2017. לע חוקיפהמ תינכותל רושיא לביק בהי קנב .ןוצרמ השירפ תינכות םיללוכה תולעייתה יכלהמ בהי קנב ןוירוטקריד רשיא .תולעייתהה תארוהב ...

ממשל תאגידי, ביקורת, פרטים נוספים על הבנק ואופן ניהולו ... - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Corporate_governance_and_appendices_4_2015.pdf

31 ינואר 2016 ... זלדמן ניהול בע"מ, ליליות בע"מ, ליליות בייקרי בע"מ. עיסוק קודם. )במהלך. 5. שנים אחרונות. למעט עיסוק נוכחי(. יו"ר דירקטוריון: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, לאומי ...

לאומי קארד - Max

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Documents/100331324.pdf

ברובה של פעילות הלקוחות החוץ בנקאיים סיכון האשראי הוא של לאומי קארד . אישור הנפקת ... התאמת אתר יעודי לצורך אכלוס מוקד שירות לקוחות בשעת חירום ... גניבה או פגיעה בנתונים.

לאומי קארד

https://arava.org/wp-content/uploads/2019/06/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93-%D7%90.pdf

לאומי קארד תחייב את כרטיסי האשראי שבחרת לצרף לשירות, באופן שבו סכום החיוב ... ביטול ו/או חסימת כרטיס אשראי יופסק השירות באופן אוטומטי, על פי שיקול דעתה של לאומי קארד.

לאומי קארד - דוח כספי לשנת 2018 - מונגש - Max

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Documents/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202018%20%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%

6 מרס 2019 ... ן באמצעות מגוון תוכניות נאמנות כגון: מועדוני תעופה, פינוקים ... נקבעים זכאות ותנאי האשראי )מסגרת, ריבית, סוג כרטיס(. -. מודל ... בדיקת מגבלות פנימיות. ו. רגולטורי.

לאומי קארד בע;quot&מ לה ש והחברות המאוחדות 2017 דוח שנתי - Max

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Documents/100331724_accessible.pdf

כגון: מועדוני תעופה, פינוקים פלוס, הנחות במעמד החיוב,. PAY BACK. ברכישות. ECOM ... נקבעים זכאות ותנאי האשראי )מסגרת, ריבית, סוג כרטיס(. -. מודל. BS) Behavior ... ת, בין היתר, בדיקת מגבלות פנימיות ברמה יומית, בדיקת מגבלות רגולטוריות,. מעקב. אחר. אינדיקטורים.

משקיעים משקיעים בקהילה בקהילה - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/PDF-Hebrew/khila-18.pdf

“פרויקט סיפוריבמסגרת פרויקט “זזים” בשנת 2018 נבחר. במסגרתו שבט צופי גבעתיים אימצו דיירי בית אבות ויצרו יחד סבתא”. יצירה המספרת את סיפורו האישי של הקשיש בשיתוף עם ...

, לכבוד מכללת ספיר ובני זוגם מכללת ספיר חברת לעובדי לאומי קארד מועדון :

https://hr.sapir.ac.il/files/2014/05/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93-%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf

giftcard. לאומי קארד בשווי. 75. ₪. לכל. עובד. שינפיק את כרטיס. האשראי. בפעילות הקד. " מ המרוכזת ... https://www.leumi-card.co.il/he-IL/Abroad/Pages/AbroadFAQ.aspx ...

רב קארד 100

http://www.segelzutar.org.il/images/Documents/misc/ravcard100-pesach-2015.pdf

1 מרס 2015 ... הזמנת. כרטיס. רב קארד". 100. החדש. " בהנחה של. %7.5 .1. ההזמנות יתבצעו במשרד הארגון ולאחר תשלום בלבד (לא תתקבלנה הזמנות בטלפון, בדוא"ל. או בפקס).

ח לאומי סד לביטוח המוס – י יטוח לאומי קיום מהבי לי ... - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/HatavotNilvot.pdf

מחיר. מר. לול. בור. ות. גם. חום. מחקר והתכנ. 11/2011. יטוח לאומי. מי זכאים, כפ ... נסיה), מגופים ... ני" אולם נוצ. ופקי, לפיו רצ. שניתנות כהט. אכן נוצרת "מ. ידי משרדי מ. את קבוצות ה ... מנה. עוני. הנחה. כושר. ה על. הנחה. מחקר והתכנ. הן: שמטילה הר. ת, בין היתר,. לום ארנונה א.

לאומי | דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2017 - בנק לאומי

https://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/financial_statements/100011724.pdf

5 מרס 2018 ... תאפשרנה למשתמשים ליהנות מחוויית לקוח אישית, איכותית ומתקדמת, ... סיכון זה תואם את עסקי הליבה של הקבוצה ובא לידי ביטוי בפעילות מול לקוחות עסקיים, ...

נפגשים במזרחי-טפחות - Effie

https://www.effie.org.il/wp-content/uploads/2016/02/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%99

שרה ב"ק. ד"ר אייל דורון. מיכל דליות. יובל אברמוביץ'. ד"ר שירלי יובל. מיכל צפיר. דניאל חסון. קרנית גולדווסר. יאיר ניצני. רוני קובן. טררם. פרופ' יורם יובל. חני נחמיאס. ענת הראל. ענת הראל.

מתחם תעסוקה מזרחי

https://www.raanana.muni.il/Engineering/Documents/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%206%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%20%

מסמך. מדיניות. למתחם. הת. עסוקה. המזרחי. רעננה. -. אזור. התייחסות. 110. מתחם. מס. 6. 8. ת. כניות מאושרות. קומפי. לציה: מצב מאושר . Page 9. מסמך. מדיניות. למתחם. הת. עסוקה.

מזרחי רבי אליהו בראשית ספר

http://www.daat.co.il/daat/tanach/parshanut/mizrachi/bereshit.pdf

זהבת. מן זהב, עשית זהב לזולתך. אבל מפני שאין כוונתם רק על העשייה. לעצמם שיהיו מתוארים בה, וזה לא יתכן בפועל. הנגזר משם העצם, שאין מדרך. העצם שיתואר בו זולתו, לפיכך אמרו ...

האם מישהו אי פעם פגש מזרחי על פי הסטריאוטיפ?

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02759-files/02759200.pdf

החינוך וסביבו ל"ז / תשע"ה 2015 .הוט רון כחלילי ... )ייצוג המטריד הפוטנציאלי כמי שהוא בעל חזות מזרחית עורר. זעקה על ייצוג ... 1995, עמ' 22.פרחה שם יפה: שירים, 1992–1987 18 סמי שלום שטרית, ... המרחב הישראלי הוא מרחב מזרחי שנמצא ברצף טריטוריאלי עם מדינות ערב.

רבי אליהו מזרחי ספר ויקרא - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/parshanut/mizrachi/vayikra.pdf

רבי אליהו מזרחי על פירוש רש"י ... ורש"י ז"ל פתח בלשון תורת כהנים ואמר: "לכל דברות ולכל ... אלא כאלו אמר אוכליה בזפקיה, ויהיה אוכליה תרגום של מראתו מלשון ראי, שהוא טנוף.

רבי אליהו מזרחי ספר דברים - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/parshanut/mizrachi/dvarim.pdf

"קש",. שפירושו קשין. ופירוש מלילות, מענין: "המולל מלילות מערב יום טוב". פרק יא,. טו. ונתתי עשב ... ותרצו: "מדאסר רחמנא מעוך וכתות לגבוה, מכלל דלהדיוט שרי. ... הירא ורך הלבב.

רבי אליהו מזרחי במדבר ספר - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/parshanut/mizrachi/bamidbar.pdf

על שם נויה נקראת כושית, כאדם הקורא את בנו נאה, כושי, כדי שלא תשלוט בו. עין הרע. ... אופן נשאום, השמונה מהם נטלו האשכול, והשנים: אחד נטל תאנה, ואחד רמון, יהושע. וכלב לא נט.

קולנוע קהילתי מזרחי ישראלי

http://portal.idc.ac.il/FacultyPublication.Publication?PublicationID=3800&FacultyUserName=YWhhcm9uaS5tYXRhbg%3D%3D

הוא הורה לי: 'פתח ערוץ 10!', והכריז: 'חזר הסרט הערבי של יום שישי, ... נראים כשני מחנות שונים: במשפחת תיירים יורד תחילה גבר ממושקף, לבוש ... המגע הבלתי אמצעי עם האם. אבדן זה ...

לאומי סד לביטוח המו - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%20_20_%202009.pdf

30 נובמבר 2010 ... ם. תשתיות. SOA. ארגוניות. בפרט. ו,. כמו. כן על הדרישות. המפורטות. במכרז זה . 0.1.6 ... מסמכי המכרז. מאתר האינטרנט של המוסד. והגיש הצעה בכתב. למכרז זה.

סופי דוח מוגש למוסד לביטוח לאומי צוי זכויות אקטיבי ... - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/gal.pdf

1 מרס 2019 ... צאת בלב העשייה של חלק ניכר מהסוכנים, היא כי המרחב המשפטי והבירוקרטי. מדברים ב"שפה" אחרת, ... שבת שביטוח. לאומי עושה עבודה טובה. ... כך הביטוח הלאומי מנפנף אותנו. מאקו. אוחזר מתוך: 44e6e455ce7c331017.htm · - · israel/education/ ...

פנטזיות של אבדן: מלנכוליה ואתניות בקולנוע ישראלי־מזרחי חדש

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995095/99995095-010/99995095-010-134-152.pdf

במאמרו החשוב "אבל ומלנכוליה" מ־1917, פרויד מבחין בין שני מצבים נפשיים קרובים. אלו. בדומה למלנכוליה "האבל הוא באופן קבוע תגובה לאבדן של אדם אהוב או של אובייקט.

שם יחידה שם עובד/פרופיל הנהלה - מטה היילפרן רן לשכת מנכ''ל - מטה מזרחי אי

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2016/07/ipbc-workers-march2017.pdf

הורסקי עמית. מטה. -. משאבי אנוש. בורט לירון. חטיבת הנדסה. -. חדר שידור. צוברה כרמיאור. חטיבת טלוויזיה. -. מטה טלוויזיה. פרימו אלעד. חטיבת מערך השיווק. -. מחלקת פרומו.

U - בנק לאומי

https://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/financial_statements/100011824.pdf

6 מרס 2019 ... השקעות ריאליות, חיתום ובנקאות השקעות המבוצעת באמצעות לאומי פרטנרס. ... ענקיות הטכנולוגיה (BigTech) כמו אמזון, גוגל, פייסבוק, עליבאבא, מיקרוסופט, אפל, ...

מאזן מלא (PDF) - בנק לאומי

https://www.leumi.co.il/static-files/10/Aibank/340011424.pdf

מסקר שנערך לבקשת הבנק עולה כי האוכלוסייה הערבית גולשת יותר שעות באינטרנט. מהאוכלוסייה ... לקוחות אלו מאופיינים כבעלי עושר פיננסי נמוך עד בינוני ובאופן ד. ומה גם האשראי ...

דוח על הסיכונים - בנק לאומי

https://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/risk_report_2015_acc.pdf

הילה ערן-זיק. מנהל כללי ראשי. רקפת רוסק-עמינח. יו"ר הדירקטוריון. דוד ברודט. דוח זה כולל מידע נלווה לדוחות הכספיים המאוחדים של בנק לאומי לישראל בע"מ. דרישות הגילוי מכוח ...

כתב התחייבות - בנק לאומי

https://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/pdf_files/10v.pdf

לוי, הלה קורן, מירב שטרנליב, מאור וולף, יפעת רגב מויאל,. מירי שוורץ, הילה אורן, דפנה קריספי, דקלה שטיין, דקלה. מנידור, דנה בצלאל חדד ואת כוחו של עורך דיננ. ו החתום מטה באופן ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.