יום עיון לזכרו של ד;quot&ר אראל שליט - אוניברסיטת בר-אילן

22 פברואר 2019 ... ד. " ר. אבי. באומן. –. פסיכולוג. קליני. ,. אנליטיקאי. יונגיאני. ומדריך. בכיר. ,. מנהל. אקדמי. של. התכנית. לפסיכותרפיה. אנליטית. יונגיאנית. באוניברסיטת. בר. -. אילן.

יום עיון לזכרו של ד;quot&ר אראל שליט - אוניברסיטת בר-אילן - Related Documents

יום עיון לזכרו של ד;quot&ר אראל שליט - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/soc/sw/hemshech/assets/files/jung_conf_22.2.19.pdf

22 פברואר 2019 ... ד. " ר. אבי. באומן. –. פסיכולוג. קליני. ,. אנליטיקאי. יונגיאני. ומדריך. בכיר. ,. מנהל. אקדמי. של. התכנית. לפסיכותרפיה. אנליטית. יונגיאנית. באוניברסיטת. בר. -. אילן.

יום עיון - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/events/yem_pro_new.pdf

המחלקה לסוציולוגיה ד"ר טובה גמליאל,. ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. "יום הסליחה": בהשראת הסופרת גייל ג'ונס. עמותת "אפיקים" ופעיל חברתי ד”ר רפי שובלי,. רקע לסרט “בדרך ...

תרבות איטלקית והגות יהודית - יום עיון לזכרו של פרופ' יוסף ברוך סרמוניטה ז"ל

http://old.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1356864315.pdf

פרופ' דוד קאסוטו, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. ד"ר אנדראינה קונטסה, מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש.א.נכון. ד"ר מנואלה קונסוני, האוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' אמריטוס ...

טיכי דרומי – טימי דרומי עיון מחודש במשמעותו ההיסטורית ... - אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/4-2005/Friedheim.pdf

הירושלמי מספר כי ר. ' חייא בר אבא הגיע מצור ודרש בהלכות הזכרת גבורות גשמים. וש. אילתם .23. אפשר אפוא שהגביע נרכש בצור כיוון שגם בעיר זו. התקיימו פולחני טיכי. היוונית ודיא.

2011 - "א תשע א,' גליון "1 אני קטן ושר לילדים קטנים " - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/js/li/aj/ISSUE-1%20PDF/articles/benaderet.pdf

הספר עצמו. ,. ואם באנו לכתוב הכל אין אנו מספיקים ." (. מתוך ההקדמה ל. ספר סופר וסיפור. ) ... אני עצוב. מאוד על שעדיין אין לי כל רעיונות בקשר לספר ."7. הפגישה שלשמה נסע עגנון למינכן ... גיבור השיר . הגמל נבחר לא רק בגלל האות. הפותחת את שמו. ,. גימ. ,ל". אלא בגלל הדמיון ...

ארז תדמור • אראל סג;quot&ל - אם תרצו

https://imti.org.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%90.pdf

סיפק הסופר הדגול מארק טוויין בספרו "מסע תענוגות. בארץ הקודש" המתבסס על ... כך מסכם טוויין את ביקורו בארץ, שנייה לפני שהתנועה ... ולקינוח, ציטוט שנון מאת וינסטון צ'רצ'יל שבדרכו ...

לזכרו של דן כספי. - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Dan-Caspi-in-memory/%D7%B4%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%

פרופ׳ יחיאל לימור,. חיבר כספי. סדרה של ספרי לימוד ) text books. ( ומקראות שעשו. את האוניברסיטה. הפתוחה. למוסד מרכזי שכמעט. אין בלתו להוראת התקשורת בישראל. שנותיו בא.

בג״צ מס׳ 58/68 בנימין שליט בשמו ובשם ילדיו אורן ו־גליה שליט נגד שר הפנים

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hebrewlaw/files/bnymyn_shlyt_bshmv_vbshm_yldyv_vrn_vglyh_shlyt_ngd_shr_hpnym_vpqyd_hryshvm_mkhvz_khyph_bgts_ms_58-68.pdf

את ההחלטה הזאת רשמה הכנסת לפניה ברוב דעות, ובעקבותיה פנה ראש הממשלה ביום. 27.10.58 לחכמי ישראל. אולם כבר בדצמבר 1958 התלקח הוויכוח בכנסת מחדש, בדיון.

quot&ט ,ד"סב 2018 אוקטובר 10 לכבוד תלמידי סמינר ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/Vice%20Rector/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%9E_%D7%90_%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf

10 אוקטובר 2018 ... בס"ד,. א' חשון תשע"ט. 10. אוקטובר. 2018. לכבוד. תלמידי סמינר "אילנות". הנדון: מערכת ההרצאות. –. סמסטר א', תשע". ט. שלום רב,. לפניכם, מערכת ההרצאות של ...

סוגיות במחלוקת – ארגון ה;quot&הגנה;quot& והאצ ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/news/file_biu_20_01_15_12_39.pdf

21 ינואר 2020 ... הפסקה. 18:45-16:45. : מושב שני. : ממחתרת לצבא. |. יו"ר: יוסי אחימאיר. ,. יו"ר מכון ז'בוטינסקי. פרופ' אליעזר טאובר. , ראש המכון לחקר המחתרות, אוניברסיטת בר.

עקרונות תכנית ;quot&אילנות;quot& והתחייבות - אוניברסיטת בר-אילן

http://www1.biu.ac.il/File/Vice%20Rector/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%20%

16 מרס 2016 ... לתורם/ים קורות חיים, תמונות, מכתבי תודה וברכה, דו"חות על הישגיהם בלימודים וחומר נוסף הקשור. ללימודיהם ולהתקדמות. ם, בעברית ו/או באנגלית, על פי הצורך ואך ...

תקנון תכנית ;quot&אילנות;quot& והתחייבות - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/Vice%20Rector/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99

אקדמי( במחלקה בה הוא לומד. ד. מלגת "אילנות". "מלגה". -. מלגה, הנחה, פטור. מתשלום ... קורות חיים, תמונות, מכתבי תודה וברכה, דו"חות על הישגיהם בלימודים וכל חומר הקשור ...

"ùîò éùøàì" - àîåðä åäéñèåøéä - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shemoth/pgel.pdf

חג ה ִס ְיגד (ה ְס ְג ְד) שחל 50 יום לאחר יום כיפור, בכ"ט במרחשוון, הינו יום ייחודי לעדה; יום ... ראשוני האתיופים לכפר-בתיה, ועד שנות השמונים, גוירו כששת אלפים מהם גיור לחומרא.

ספר בית הוא ;quot&הפורנו מינית;quot& לאלימות - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%20-%20%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A8%20-%2010_4_17.pdf

פורנו. כל. פרסומת. מרמזת. על. אקט. מיני,. לרוב. של. גבר. חזק. ואישה. חלשה. אבל. בכל. זאת ... תלמיד. טוב. ממה. התלמידים. מפחדים? בנות. מפחדות. שבנים. יפגעו. בהן. מינית,. יטרידו.

ז "עשת ל"הנש למחזור לימוד ל - אוניברסיטת בר-אילן

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/khshbvnvt_2.pdf

ניר דובדבני. 16:00-17:30. חמישי. 66-973. תכנון מסים גלובלי. רו"ח רן ארצי. 18:00-19:30. חמישי. 66-991 ... במהלך הסמסטר תתקיימנה מספר הרצאות פרונטאליות. הודעה על ...

מפתחות בד;quot&ד - הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biupress.co.il/files/129-158_1.pdf

איידלר, יוסף יצחק. תגובה למאמרים של ערן רביב בבד"ד 27 ,26 ,22. ו-28 לעומת מאמרי בבד"ד 28 ... של רבי אברהם בר חייא לפי ספרו "ספר חשבון. מהלכות הכוכבים". 32. א. 135-67.

ביה"ס לעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/2019/information2019%281%29.pdf

31 מאי 2019 ... לתלמידי. המכינה . .2. שיעורי. תגבור. במכינה. -. במסגרת שנת המכינה ניתן מערך תמיכה של ... ילמד הסטודנט לימודי מזרח תיכון כמסלול ראשי ומסלול ראשי נוסף במחלקה ... תולדות המוזיקה, אתנומוזיקולוגיה, תיאוריה וניתוח של המוזיקה, חינוך מוזיקלי ותעודת ...

מדריך לנוסע לחו;quot&ל - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/Administration/forms/gizbarut/2010-190.pdf

22 יוני 2010 ... בשני המשרדים )אופיר טורס ולכיש טורס( חברי סגל בר אילן זוכים להנחות: 5%. הנחה על טיסות. 8%-12%. הנחה על שירותי קרקע. 3.1.4. בנסיעות המנויות בסעיף.

ביה;quot&ס לחינוך - מנהל הסטודנטים - אוניברסיטת בר-אילן

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/20m77.pdf

אורנית ספקטור, מני יערי. מרצה: הינד. י שטרן, מני יע. רי, פסקל בן עוליאל, ורד חלמיש, ענת מועד, נופר סוקניק. נורית. פז. -. ברוך. מורה: יצחק וייס, צביה פונד, שרה פרידל,. שירה אילוז.

( ) " ב אב תשס . פרו 150.1952 פילוסופיה ופסיכולוגיה ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2006/socilStudies/lebel405.pdf

רצח ארלוזרוב. ,. שוקן. ,. תל אביב . E982.4. ( ארל. טבת. ) תשמ. ב ". (. 230723. ) דרורי .ז,. ולבל. א,. ", . יחסי הציבור של המוות. , ". תרבות דמוקרטית. , .2004. כתב עת באולם. 4. נושא.

ידיעון תשע"ט - מנהל הסטודנטים - אוניברסיטת בר-אילן

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/takanonshnati19.pdf

18 אוקטובר 2018 ... תקנון היחידה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית. .3 ... ו. בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות: בר. -. אילן, ת"א, חיפה, העברית, בן. -. גוריון,. אריאל, ... היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת בחינות מיון לתואר שני פעמיים בשנה. –.

ליימן-ווילציג 392-301 (236-199) - ביה"ס לתקשורת - אוניברסיטת בר-אילן

https://communication.biu.ac.il/files/communication/shared/lyymn_vyltsyg_d2_199-236.301-392.pdf

דיעות שפורסמו. ,. כלומר כאלה שצלחו את תהליך הסלקצ. י .יה. השלב השלישי הוסב כאן. –ל news gathering. ,. המתמקד בהמשך עבודת המקורות. לאחר השגת המידע הראשוני. ,. לעומת.

quot&בין הכיסאות;quot - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/news/file_biu_19_12_18_10_25.pdf

18 דצמבר 2019 ... המכללה האקדמית עמק יזרעאל ד"ר ציון ברנץ,. אתה מנסה לשבת על שני כיסאות, בזמן שלמעשה, אתה יושב על הרווח הריק שבניהם – קליניקה עם הנופלים בין הכיסאות.

נהלי בל;quot&מ - בית הספר ללימודים מתקדמים - אוניברסיטת בר-אילן

https://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/nehalim.pdf

קביעת המטלה הנדרשת לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה על. -. פי הנחי ... לביה"ס ללימודים מתקדמים בקשה, הכוללת המלצה של הוועדה המחלקתית, לא יאוחר מסוף ... שהצעת המחקר תאושר בבל"מ ולאחר קבלת האישור מבל"מ שהתלמיד הוא במעמד. "מן המניין". נוסח התעוד ... נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית לאחר קבלת מכתב מביה"ס ללימודים מתקדמים כי.

אין הבורא משנה טבע האדם בדרך נס (רמב"ם) - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/beshalah/pneo.pdf

ה לעשות נס. אשר. יהפוך את בני ישראל לגיבורים אמיצי לב ? כפי שנראה להלן ... לעשות זה ולא ירצהו לעולם כפי. היסודות ... שכשנגזרת עת עונש ונקמה יבואו סבות לבני אדם ש. יפרו תורה.

פרטי מידע לקראת שנת הלימודים ב ע" תש - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/mitanyenim/tashab5.pdf

21 יוני 2011 ... ת המודפסות בחוברת זו ובשנתון "ידיעות לסטודנטים" מחייבות את. ציבור התלמידים. ... אנו. ממליצי להרש לאחד הקורסי הנערכי בחופשת הקי שבי. כיתה . ב" י-א ל" י ... סמנטיקה. ,. מילונאות. ,. סגנו ושיח. , ). ומתקופותיה העיקריות. : לשו המקרא. ,. לשו. , ל"חז.

העברי בלוח 305 מחזור ראש – "ז תשע השנה ראש - אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayelech/Raviv.pdf

ערן רביב. לוח ירחי שמשי. סדר. העיבורים. בלוח. העברי. והרשות. להשתמש. בלוח. מחושב ... על. הערותיהם. החשובות המשוקעות. בין שורות אלו . 1. ספר. העיבור. לאברהם. בר. ' חייא.

ט חוברת קורסי קיץ תשע;quot& תוכן העניינים - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/2019/summer%20courses%202019.pdf

23 יוני 2019 ... לימודי יסוד ביהדות. מס' הקורס. הנושא. המרצה. נ' זיכו. י. ימים ושעות. חדר. תנ"ך. 01-097-95. ספרי התורה. (עיונים בספר בראשית). מועד הקורס. 25.8.19. –. 12.9.19.

IFLA ;quot&מפת הספריות - המחלקה למדעי המידע - אוניברסיטת בר-אילן

https://is.biu.ac.il/files/is/shared/yshrl_l_hmph-_prvyqt_mpt_hspryvt_bvlm_shl_ifla_0.pdf

ספר. י. יה לאומית. אחת, שמונה ספריות אוניברסיטאיות, קרוב ל. -. 50. ספריות של מכללות, ספריות מיוחדות רבות ... שהוציא. לאור. פרסום. כלשהו. בישראל. למסור. חינם. לספרייה. הלאומית. שני. עותקים. ממנו ... http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/aboutus/past/law/Pages/NLI ... מספר ההשאלות של ספרים מוקלטים. (audio books). שזמינים להורדה מהאוסף.

ז "עשת 'ב מועד )– 86 - 311 1( נטים תורת הקוו הנחיות - אוניברסיטת בר-אילן

https://faculty.biu.ac.il/~barkaie/QMBarkaiB2017.pdf

הע"ע של מטריצה הרמיטית הם ממשיים. ו"ע של ע"ע שונים הם ... וגם אופרטור אנטי הרמיטי, כלומר. †. B. B. - = ... עבור אופרטורים בתוך אותו מרחב נוכל לייצג את האופרטור על ידי מטריצה.

קריאת חובה תקשורת ופוליטיקה בישראל ) "ז ופ תשס ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2008/socialStudies/71-491-01.pdf

גלילי צוקר אורית. /. 71-491-01. אוניברסיטת בר אילן. המחלקה למדע המדינה. ה. מגמ. ה. ל. תקשורת. הטוב הרע והמכוער. : יחסי עיתונאות ופוליטיקה. "ד. ר אורית גלילי. -. צוקר.

2011 - "א תשע א,' גליון היבטיים ניטשיאניים והיידגריאניים ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/js/li/aj/ISSUE-1%20PDF/articles/hagbi.pdf

of Dr Jekyll and Mr. Hyde. (. המקרה המוזר של ד ... סיכום. : מְגוֹר המגורים. רעיון הגולם קשור הדוקות ברעיון הכפיל. ,. ושניהם יחדיו קשורים ברעיון הפגישה עם העצמי . הסובייקט הפוגש ...

quot&ר אהרן עמית השכלה - המחלקה לתלמוד - אוניברסיטת בר-אילן

https://talmud.biu.ac.il/files/talmud/shared/cv_amit.pdf

"'טעה בדבר משנה': עיון במשנה ברכות ב:ד", סידרא, יט. (. תשנ"ד. ),. 117-135 . “The Death of Rabbi Akiva's Disciples: A Literary History”, Journal of Jewish. Studies, 56,2 ...

י במערה ואליהו במדבר " רשב אנלוגיה בין סיפור תלמודי ... - אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/6-2007/Shoshany.pdf

פתח ר. ' יהודה ואמ. : '. כמה נאים. 4. בנספחים בסוף המאמר הבאתי רק את גרסת שני המקורות ... ישבו שתים עשרה שנים במערה . 12. תרגום. : בא אליהו. (. הנביא. ) ועמד בפתח המערה.

ן ד;quot&ר עטרה איזקסו וייס מיכל - בית הספר לחינוך - אוניברסיטת בר-אילן

https://education.biu.ac.il/files/education/shared/zer_shirim.pdf

ד"ר יעל שי ז"ל היתה שותפה בהגיית הרעיון לכתיבה והפצת ספר זה,. אך לצערנו לא זכתה ... נולד בתל. -. אביב וגדל בירושלים . בשנות נעוריו החל. את דרכו המוזיקלית. בלימודי ... השיר נכתב בעקבות סיפור ששמעה נעמי שמר בתכנית לט"ו בשבט ששודרה ב"קול ישראל". שלמה ניצן ... ובין לבין ישנן קפיצות של קוורטה מעלה )מרווח אנרגטי. הַ מְ זַמֵ ן. קפיצה או דילוג(. A. ב. אתר.

" חזון " הפטרת – עבדי אשור או עבדי ה'? - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/Parasha/Aster.pdf

התנאי של אשור, אלא תנאי של ה': ה'. מתנה את יכולת העם להישאר בארץ בכך. ,. שהעם ייכנע ויקבל את מרותו . זאת. 2. עיי. נו במסר של. אשורבניפל לבבליים. ש. דנתי. בו. במאמרי "אחת.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.