סל שיקום מחוז ירושלים - משרד הבריאות

052-8701440. פקס: 153-25662927 ... 052-5639955. פקס: 5632784. 30 ... קפה ברחבי. העיר ו/או בחנות ספרים. *דרוש אישור למפעל מוגן. "הפוך". דוכני קפה. האגודה. לברה"נ.

סל שיקום מחוז ירושלים - משרד הבריאות - Related Documents

סל שיקום מחוז ירושלים - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Jerusalem-shikum.pdf

052-8701440. פקס: 153-25662927 ... 052-5639955. פקס: 5632784. 30 ... קפה ברחבי. העיר ו/או בחנות ספרים. *דרוש אישור למפעל מוגן. "הפוך". דוכני קפה. האגודה. לברה"נ.

שירותי שיקום מחוז מרכז - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Center_S_shikum.pdf

רחוב יהונתן כפר גבירול. 22. רחובות. טלפון. 08-9462390 ... רמלה לוד. מבצע יהונתן. 8. רמלה. טלפון. 08-9282774. פל' ... 0508838261. נורית טופז רכזת רחובות. -. 0542049272.

שירותי סל שיקום מחוז חיפה - חוברת מידע, משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Haifa-shikum.pdf

800. , חיפה. 31999. מזכירות סל שיקום. -. 04-8632945. ,. 04-8632906. פקס לשכת פסיכיאטר. מחוזי. -. 04-8632936. מייל. -. פקס. סל. שיקום. -. 073-7133250. פקס. סל. שיקום.

בקרה דוח ירושלים מחוז - מאוחדת 2016 ץ רמ ב 31 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mehuchedet_jer31032016.pdf

31 יולי 2016 ... שיחה טלפונית /דואר אלקטרוני במקרים חריגים. אומנם המידע מופיע ... במרפאת קריית יובל נמסר כי חברה חיצונית עורכת סקר שביעות הרצון וכי. התוצאות מתקבלות מדי שבוע. ... מקצועי מוסדר לפנייה דחופה, לאחר שעות העבודה של המרפאה. בשעות העבודה ... המפוזרות בירושלים וביישובים במחוז, ומתכנן פתיחה מיידית של נקודת שירות. באפרת. כמו כן הוא ...

דוח בקרה ירושלים מחוז כללית 2018 אפריל ב 23 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bclalit_Jer_23042018.pdf

1 אפריל 2018 ... דוח בקרה. כללית. מחוז. ירושלים. 23. ב. אפריל. 2018 ... מקצועי זמין ונגיש של שירותי בריאות כללית לצרכים המשתנים של מטופלים מרותקים ... מרפאת יפת השמש.

דוח בקרה ירושלים מחוז - לאומית 2017 יוני ב 5 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/jerusalem_05062017.pdf

5 יוני 2017 ... תל ציון. •. שער בנימין. בטחון. והתמודדות עם. אלימות כלפי. צוות. •. רשימה בידי המשרד והקופה ... מקיים בהסדר חדר כושר וסדנאות כושר למטופלים בתשלום סמלי.

דוח בקרה מאוחדת מחוז ירושלים 2018 נובמבר 19 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mehuchdet_Jer_19112018.pdf

19 נובמבר 2018 ... הר נוף. גריאטריה וטיפולי בית. •. מרפאה. ראשונית. " גבעה. " בבית. שמש. •. יחידה ... מלאכי. •. קריית. יובל. . בית. מרקחת. בטחון והתמודדות עם. אלימות כלפי צוות.

דוח בקרה מכבי מחוז ירושלים והשפלה 2018 מאי ב 17 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/macabi_jerusalem06112018.pdf

17 מאי 2018 ... פארן. 13. , ירושלים. מגזר חרדי, דוברי אנ. גלית. מזרח ירושלים. מרכז רפואי אבו תור. אבו תור. 2. , ירושלים ... ד"ר דפנה דורון, המנהלת הרפואית המחוזית. מכבי שירותי ...

סיכום בקרה מכבי שירותי בריאות מחוז ירושלים ושפלה 03 ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/macabiJer_03092015.pdf

3 ספטמבר 2015 ... מיכל אלישר. סיעוד ברמה ... להתפתחות הילד בקרית ספר, בית שמש, אפרת, פסגת זאב, מעלה אדומים, מזרח. ירושלים ושירות ריפוי ... מודיעין כתובת: מנשה. 20. ) בקר:.

סיכום בקרה קופת חולים מאוחדת ירושלים מחוז 2014 מאי ב 12 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/meuchedet_JER12052014.pdf

12 מאי 2014 ... ל.ב. ירושלים. בקרת הסיעוד ברמה. המחוזית. מרפאת. בית חנינה. מרפאת. הר נוף. 8 ... בית מרקחת. 02-5888450. 02-5888451. ביתר ב'. הר"ן. מרפאה. הר"ן. 11.

סיכום בקרה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים 2014 ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Clalit_jer07042014.pdf

7 אפריל 2014 ... רפ ת בית שמש המשלט. ירושלים והפריפריה. מכוני פיזיותרפיה. מרפ ת חפציבה בית שמש. ריפוי בעיסוק. מרפ ת רסידו. התפתחות הילד. מרפ ת יפת השמש. נשים, עור, .

סיכום בקרה שרותי בריאות מכבי ב ירושלים והשפלה מחוז אזור ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bmacabi_06122012.pdf

6 דצמבר 2012 ... השקיפות וההקשבה שאיפיינו את הליך ההכנה ואת הבקרה עצמה . המרפאות שנבדקו. תחום. פתע. מתואם. רופאים. הגדוד העברי. קריית יובל. סיעוד ובטיחות המטופל.

סיכום בקרה לאומית שירותי בריאות מחוז ירושלים 2015 ביוני 25 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bleumit_Jer_25062015.pdf

25 יוני 2015 ... תעודת זהות מחוזית. 48-72. 5. תגובת המחוז ... ענת שבתאי. קרני שומרון. קריית יובל. – ... כוכב יעקב; גבעת זאב; בית חנינה; מרפאת שיניים. ב. רמות. 20. בקרת רצף ...

שיקום חולי לב - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr54_2006.pdf

26 דצמבר 2006 ... לחץ הדם הסיסטולי בשיעור העולה על. 15. מ. " מ כספית במאמץ. ,. או. אי. היכולת להעלותו עם העלייה המודרגת. במאמץ. ;. •. הישרדות. לאחר מוות קרדיאלי. פתאומי.

שיקום רפואי - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/ConferencesAndSeminars/past/Documents/29122013_2.pdf

30 אוגוסט 2013 ... New Model for Rehabilitation Continuum ... מחלות לב וכו. (.' ... תל השומר . היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות אחראית על מדיניות הטיפול במכשירי שיקום ...

שיקום סקר חווית המטופל במחלקות - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/quality_national_prog_patient_experrieence_rehabilitation.pdf

שרואיינו. סך. ה. משיבים. בפועל. מחלקות. שיקום כללי. לוינשטיין. 17. 33. 122. שיבא. 11. 11. 77 ... אם כי כדאי לשים לב כי במדד רצף הטיפול ההערכה של מטופלים צעירים בני. 11-34.

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס, 2000 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh35.pdf

1 ינואר 2009 ... 1חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000. מטרה. מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש. 1. כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית ...

מרכז שיקום לצפון - ש ברוך פדה, פוריה - משרד הבריאות

http://www.poria.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/35.pdf

איך אני כל כך בטוח? כי זה מה ... ח”כ ד”ר יפעת שאשא ביטון )כולנו(,. ברכה את כל ... ח”כ פדידה )המחנה הציוני( הגיעה יחד עם אבי ... מתכונים של הנשים המייצגים את עולמן התרבותי.

נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr01_2014.pdf

7 ינואר 2014 ... משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובכפוף לנוהל. אישור מכשירי ... חישוב הזכאות לפטור מסתמך על גובה קצבאות מעודכן של המוסד ביטוח לאומי בהתאם. . שני ילדים. ). 6 ... במצבים של לימפאדמה. ם פעיל.

צפון מחוז - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bclalit_north_11042013.pdf

31 דצמבר 2014 ... ויקי וקסלר. ממונה ארצית על יישום סטנדרטים בקהילה. גב'. זהבה רומנו ... אלי דפס. מנכ"ל קופ"ח כללית. שלום רב,. הנדון : בקרה. בקופ. ח". כללית. מחוז. צפון. בתאריך.

דרום מחוז - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bleumit_south_19062014.pdf

19 יוני 2014 ... מרפאת בית פרנק, רחוב הרצל. 30. אשקלון. גריאטריה. צוות. :1. ד"ר. טניה פרנקל. צוות. 2. : טירר אופליה ... פעילות מוקד טלפוני שירות לקוחות לאומית פון: חודש.

אמות מידה לרישוי וקביעת זכאות לטיפול במחלקות שיקום כללי - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr42_2003.pdf

מנהלי בתי החולים הכלליים. הנדון: אמות מידה לרישוי וקביעת זכאות ... מכשיר איזוקינטל לעיבודת ידיים. מירַת Tilt. סולם שבדי ... מכשיר אולטרה סאונד. גונס משולב TENS סֶנסורי ומוטורי.

דוח בקרה מאוחדת מחוז מרכז 2019 מרץ 19 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bmehuchedet_mercaz_19932019.pdf

19 מרס 2019 ... וחטיבת הבריאות. •. מרפאת. מאוחדת. ,. רח. ' נורדאו. 19. ,. פתח. תקווה. •. מרפאת ... מאמאנט. הדרכות. בנושאים כגון. תזונה לא. חר. לידה , הנקה ,. טיפול בתינוק . גיל.

דוח בקרה לאומית מחוז הדרום 2018 מרץ 22 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leumit_south_22032018.pdf

22 מרס 2018 ... שום מרפאה לא נמצא: כל דוח על בקרות שעושה הקופה על ספקיה או מידע לציבור. לגבי זכאות ... קיימת שגרה של הדרכת רוקחים בנושאים שונים במסגרת "פלא". –.

דוח בקרה מחוז צפון - כללית 2017 מאי 22 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BClalit_North_22052017.pdf

3 אוקטובר 2017 ... שירותי מעבדה. •. מרפאת עומר בעפולה ברח' שיינבוים. 5. , עפולה ... עומר. ,. עפולה. •. מרפא. ה. כללית. במגדל. העמק. •. מרפאה כללית ב. בית. שאן ... מירי ג'ינג'שווילי.

בקרה דוח צפון מחוז - לאומית 2015 בדצמבר 3 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/leumit_north03122015.pdf

3 דצמבר 2015 ... ד"ר יולנדה פרידריך. ראש חטיבת הרפואה ... קיים פוסטר בנושא אלימות בשירותים, אך אין עלונים או פתקיות לחלוקה. o ... קיים פוסטר, עלונים לחלוקה לאוכלוסייה. o.

בקרה דוח לאומית מרכז מחוז 1056 בדצמבר 51 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/LEUMIT_MERCAZ_15122016.pdf

6 אפריל 2017 ... העיר, נתניה. •. באר. אורה. רמת. גן. •. יהודה הלוי בני ברק כולל מרכז בריאות האישה. •. מרפאת. כפר ... נמצאו ליקויים משמעותיים בהפעלת המוקד הרפואי "טרם איכילוב": .א. סמכוי ... בדיקות. שמיעה. ומכשירי. שמיעה. יולי. בריאות. הנפש. אוקטובר. זכאויות. פרסונל.

דוח בקרה אילת מחוז מאוחדת 2018 ינואר ב 18 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mehuchedet_eilat18012018.pdf

22 יולי 2018 ... באמצעות צוותי בקרה מקצועיים ורב תחומיים של משרד הבריאות. התחומים והמרפאות שנבדקו: תחום. מרפאות ומכונים שנבדקו. הנהלה רפואית. •. מרפאת מאוחדת אילת.

בקרה דוח רום ד מחוז - שירותי בריאות לאומית 2016 אי מ ב 19 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/leumit_south_19052016.pdf

26 אוגוסט 2016 ... 2016. התקיימה בקרת משרד הבריאות ב. לאומית. שירותי בריאות. ס. מחוז. הדרום. , במסגרת ... לשוני: עברית, רוסית, אמהרית, ספרדית וערבית. נמצא. שילוט הכוונה ...

בקרה דוח מכבי דרום מחוז 6107 ינואר ב 66 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/macabi_south_26012017.pdf

23 מאי 2017 ... דר' איריס לייטרסדורף. –. מנהלת הבקרה על קופות ... לכבוד ד"ר איריס לייטרסדורף. מנהלת המחלקה לבקרה על ... דר' יונתן ארבל, סגן מנהל. רפואי. בשיתוף )ייעוץ ...

דוח בקרה מכבי מחוז דרום 2019 באפריל 8 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bmacabi_south_08042019.pdf

8 אפריל 2019 ... מרכז שינויים נירית כורך. דרך יבנה. 81. ,רחובות. נגב מזרחי. מרכז לגיל הרך, ירוחם. נחל צין. 67. ,ירוחם. רכיבה טיפולית. קרית גת. חוות צח. כפר ורבורג. מבואות באר.

דוח בקרה כללית מחוז צפון 2019 יולי 16 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bclalit_north_16072019.pdf

16 יולי 2019 ... בית מרקחת עומר. -. עפולה. •. בית מרקחת ... מרפאת עומר בעפולה. תוכני ... אילה קובי לזר. ממונת. פנ"צ. –. מירי. ג'ינג'שווילי. דוברת המחוז. –. אורטל ציגלמן. במחוז. 3.

דוח בקרה צפון מחוז לאומית 2018 פברואר ב 15 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leumit_north_15022018.pdf

15 פברואר 2018 ... אטרי. -. מומלץ לשפר את זמינות הייעוץ הגריאטרי והיקפו לקשישים מרותקים לביתם. ... אם לא, מדוע? כן. הרכב הצוות: . 1. מנהל ארגון ומשאבי אנוש. –. דרור אגסי. 2.

דוח בקרה הדרום מחוז מאוחדת 2017 דצמבר ב 7 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mehuchedet_darom_07122017.pdf

7 דצמבר 2017 ... אשקלון . בקרת. פתע. גריאטריה וטיפולי בית. •. מרפאה ליעוץ גריאטרי בבאר שבע. •. גישה גריאטרית בקרב ... פון אחד למענה של מטופלים וצוותים ,כוננות של. 7. 24.

דוח בקרה מכבי מחוז השרון 2017 אוקטובר ב 30 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/bmacabi_Sharon_30102017.pdf

30 אוקטובר 2017 ... הפה. והלסת. ניתנים אצל יועצי מכבי המומחים ברפואת הפה והלסת. : פרופ' גורסקי. -. ת"א, דר' שושנה רייטר. -. רמת גן. דר' חניתה אלישוב. -. ראשל"צ, דר' אסנת קורן.

בקרה דוח מאוחדת צפון מחוז 2016 בדצמבר 1 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mehuchedet_North_01122016.pdf

31 מרס 2017 ... הנהלה מחוזית. •. מערך. התפתחות. הילד. במחוז. ,. רח. ' חורי. 2. חיפה. •. שלוחת. קופת. מאוחדת. בעכו. ,. רח ... במרפאה באום אל פאחם תלוי מספר טלפון לקו ארצי למניעת אלימות במשפחה לא מחובר ולא תקין. ... בירור שחפת )טסט מנטו (בהסכם עם מלש"ח. .7.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.