ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שני - יד בן צבי

שאלוניקי 19 סלון 5377. אליהו רוסאנו ... סאלידאם, מה אגורה סי אפוקו לה סומה. די לום פיקוס די ... חובת הלבבות ונותנת ביד בעלה ויושבת לפניו׳ והוא פותח ,ומביא את ספר שולחן ערוך וס.

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שני - יד בן צבי - Related Documents

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שני - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/sefunotII_OCR.pdf

שאלוניקי 19 סלון 5377. אליהו רוסאנו ... סאלידאם, מה אגורה סי אפוקו לה סומה. די לום פיקוס די ... חובת הלבבות ונותנת ביד בעלה ויושבת לפניו׳ והוא פותח ,ומביא את ספר שולחן ערוך וס.

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/GoToLessonFile.asp?id=4175&t=1

... האמור פה סותר את. דברי הרמב״ם עצמו שמדבר על מקרא שלם בהלכות ספר תורה פרק ח. ... ממדינת פיס. ... באותו זמן(1851/2) ביקר בצפת הקצין ההולאנדי וואן דה־וולדה, וזה תיאורו את צפת ... יערי, שלוחי ארץ־ישראל, עמי 705—704. ,39 הוא ר׳ יעקב דוד יקותיאל הכהן הנ״ל.

שתדלנותו המדינית של משה מונטיפיורי למען קהילות ישראל במזרח ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_20.2%281%29.pdf

שירי. -. הודיה. ודברי. -. הלל. לכבודו. ,. ביוגראפיות. ,. מאמרי. מחקר. ועוד . החטיבה. המרכזית. בפרסומים. אלה. לוקה. בכמה. ליקויים. יסודיים . האחד. -. כתבים. שנכתבו. עליו. מתאפיינים.

ר' ישראל נג'ארה והתחדשות השירה העברית במזרח לאחר גירוש ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_13.6%281%29.pdf

השינה. כיוון. לאומי. מובהק . הוא. מבקש. לעורר. בשירו. את. העם . החולם. על. הגאולה. ומתאווה. לה. כמו. אסור. בתקוותו. ,. 27. שיתייצב. לפני. האל. כדרך. השולמית. היפהפייה. של. שיר.

quot&ר אמיר גלילי מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות [email protected] ...

https://geography.huji.ac.il/sites/default/files/geography/files/galilee_academic_profile_jan_2019.pdf

Ottoman period. מאמרים בכתבי עת. /. Papers in refereed Journals .1. אמיר גלילי, רות קרק וגדעון קרסל. , "'כעקבות במדבר': גבולות שבטי הבדווים ותהליכי הגירה בנגב בראי דפוסי.

ספונות - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/GoToLessonFile.asp?id=4176&t=1

בחינם, ובעלילה באו עלינו וחרגו [!] כמה וכמה בחורים וזקנים נשים וילדים. ... גדולים כספירין, בנהורין רברבין כאבנין טבין ומרגלאן יקירין, בהירים אינון בשחקים, ... ותוכו צרוף אהבה בברכה מרובה כיר״א. ... הגר לסוריה תהא נחשבת בריחה ישירה והגיונית, שהרי קארינטיה היתה קרובה בהשוואה ... בזאת על פי צפייה בכוכבים או על־פי חשבון, דבר שהוא נבצר מרבים מאלה הטוענים.

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל - מכון ירושלים למחקרי מדיניות

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_wakaf.pdf

העות׳מאנית ובשל כפיפותו המינהלית והתקציבית למשרד הווקף הירדני, משל. היה חלק אורגני של משרד זה. ... ומפתחות שער המוגרבים מוחזקים בידי המשטרה. המחכמה), (מבנה אל- ... מחלקת תתקדשות בגדה תמערבית כולה על שבעת מחוזותיה (218,389 דינר. מתוך 362,437 דינר ...

2019 מחקרים פעילים במרכז לחקר העיר והאזור - המרכז לחקר העיר והאזור

https://curs.net.technion.ac.il/files/2019/06/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA-06-2019.pdf

and socio-ecological feedback mechanisms. Horizon 2020. אורנשטיין דניאל. ,. פלאוט פנינה וליהי גולן. הערכת תהליך התכנון של שמורות ביוספריות. קק. ל". אלון. -. מוזס טל.

ה ת ו כ נ י ה - קהילות ניצנים

http://www.kehilot-nitzanim.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf

27 דצמבר 2016 ... מרכז. קהילתי. בת חפר. כולנו אור איתן. פעילות יצירה. לא נדרשת הרשמה!*. ועדת תרבות. לכל. המשפחה. 16:30. אולם תרבות. בת חפר. "לקט השדה". ירקות מדליקים ...

מבט פנימה – קהילות מגודרות

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Society_Culture/books/kehilot_megudarot/02-rosenrazin.pdf

כולל מסעדה. ,. מועדו. חברי. כותבר, ... פרוטיאה בכפר ומגדלי הי התיכו. נורדיה .2005, ... מסעדות. ,. משרדי. ,. גלריות ומסחר . מתח המגורי. תח מעל שכבות אלה בצורת חמש. קומות נוספות.

קהילות מקוונות אזי לב - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Azi_Lev-On/publication/317913141_qhylwt_mqwwnwt_tpqwdym_wsymwsym/links/5951826d458515a207f49f03/qhylwt-mqwwnwt-tpqwdym-wsymwsym.pdf

שימושים וסיפוקים. ש. נגזרים. מ. חברות. בקהילה. ו. כן. סוגיות מתודולוגיות. ה. כרוכות. בחקר הקהילות המקוונות. מהן קהילות מקוונות? בהתחשב בעובדה שמושג הקהילה הוא מוקד מחקר ...

דת ומדינה במזרח התיכון המודרני

https://www.africanstudies.co.il/wp-content/uploads/2019/09/%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99

Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1980, pp. 66-82. אליעזר טאובר, "משטר המדינה המוסלמית לפי השקפתו של רשיד רדא." המזרח החדש. , תש"ס, ע"ע,. 21-02.

בסיסים זרים במזרח התיכון

http://din-online.info/pdf/hy6.pdf

בסיסים צבאיים של מדינות זרות במזרח הים התיכון אינם בגדר תופעה חדשה בתולדות אזור ... איראן מונעת מאידיאולוגיה על בסיס דתי, שגם מעוניינת ליצור אימפריה שיעית בהנהגתה; רוסיה.

קהילות משגשגות - מכון שחרית

https://www.shaharit.org.il/wp-content/uploads/2014/07/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%A9%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

היא תסריטאית, מגישת טלוויזיה, מוסיקאית, ועיתונאית. שרון קנטור. היא מנכ"ל מרכז אינג'אז לקידום הרשויות הערביות. ג'ידא רינאוי-זועבי. היא ראש אגף קהילה במכללה האקדמית ד"ר שרה ...

פנאופטיקון בעיירה: ג'רמי בנת'ם ומסעותיו במזרח אירופה

https://www.academy.ac.il/SystemFiles/23443.pdf

דגם בית הכלא בפנטונוויל, שתכנן הארכיטקט ג'ושואה ג'ב. Report of the ... המוני )מעין "סרט נע"( במספנה בפורטסמות'. בראשית שנות ... ניסוי חברתי כלכלי חלוצי שערער על הסדר.

כתיבה, קריאה ואוריינות במזרח הקדום - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Yoram_Cohen_LR.pdf

למן המצאת הכתב בדרומה של מסופוטמיה בתחילת האלף השלישי. לפסה"נ נפוץ הכתב לכל עבר באמצעות מערך של בתי ספר — משושן במזרח ועד חַ תוּשה בירת. החִ תים במערב ואפילו ...

קהילות חוקרות הוראה - מכון מופ"ת

http://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Documents/movilim-gilayon-2.pdf

במקרה של מורים, הם יכולים ללמוד סביב סוגיות הוראה שיש להן ... ההתמחות העיקרי שלי, הדבר שאני הכי אוהבת ורואה בו שליחות, הוא. לפתח ולהכשיר ... ענק, חדר זהירות בדרכים, חדר מוזיקה, חדר אנגלית ועוד. ... סמדר: אחד הדברים שאנחנו מאוד גאים בו הוא הנושא של למידה ... צפייה ותיעוד של חקר שיעור ... ישירה בעבודה ושימוש בשפה תיאורית כדי לנסות להבין מה ראינו;.

הקמת רשת קהילות מנהלי בתי ספר - אבני ראשה

http://www.avneyrosha.org.il/Role/Documents/principal_network_community.pdf

מר נתן ליפסון. 'דה מרקר', 'הארץ' ... הון אנושי )60%(, כתיבת חזון ועיצוב עתיד בית הספר )46%(,. הובלת שינוי ... 15. ממידע לידע. האינטרנט בכלל ואתרים של קבוצות דיון וקהילות בפרט.

כיצד התנהל אתר בנייה אירופי במזרח? - יד יצחק בן-צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/3_Gil_Gordon_Cat_159_LR.pdf

שלוש תעודות על מפגש תרבויות בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית. אתר בנייה הוא זירה דינמית, ... גג רעפים תוכנן להישען על מסבכים קלים של קורות עץ ... לעבור תיקון וחיזוק יסודיים.

האסם הגדול במזרח התיכון - מי ומה בשרשרת האספקה

http://www.lgi.co.il/Gate8/16-21.pdf

קולט את תוצרתם של מפעלי אסם, ונוסף על-כך את מוצרי נסטלה,. המיובאים ... (גלידות נסטלה), ומוצרי מאפה קפואים (בונז'ור). לאחרונה ... ההנהלה, מרכז ההפצה ומפעל הרטבים. המתחם ...

היישוב היהודי במזרח קווקז / אריאל ונועה ישי - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_81.6%281%29.pdf

קווקז. אריאל. ופועה. ) שי. א . מבוא. עד. לפני. כעשרים. שנה. התגוררה. במזרח. קווקז. ,. בין. רכס. ההרים. ) שגובהם. כחמשת. אלפים. מטרים. (. לבין. הים. הכספי. ) שמפלסו. המשתנה. הוא.

מעגל המנהיגות לאנשים קהילות וארגונים שי בן יוסף - WordPress.com

https://shayby.files.wordpress.com/2019/03/d79ed7a2d792d79c-d794d79ed7a0d794d799d792d795d7aa.pdf

4 מרס 2019 ... המעגל נוכחתי לדעת כי הוא. מתאר בדרכו המיוחדת תופעות המוכרות היטב מעבודתם של. חוקרי התנהגות ארגוני. ת כמו: אדיג'ס. )אדיג'ס. 2012. ( וקווין.) Quinn, 1996.

קהילות אמונה חדשות: המקרה של קהילת מבקשי הנס - jstor

https://www.jstor.org/stable/politika.21.180

איפרגאן המשיך להתגורר בביתו הגדול והמפואר הנמצא במרחק של דקות. הליכה מבית הוריו. ,. ובד בבד הפך את ביתם למרכז פעילותו הרוחנית והכלכלית. : בסלון הבית פּ ָ. תַ.

קהילות מורים לומדות - היזמה למחקר יישומי בחינוך

http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23071.pdf

ומוסדות חינוכיים, אוריינות, חטיבת ביניים, רפורמה בחינוך, פסג"ה, חינוך לשוני. במקביל, ... (השתלמויות, למידה מקוונת, או למידה מתמשכת), נושאי הלמידה (תחום דעת, נושא משותף),.

מורים ל קהילות למידה מקצועיות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12129.pdf

קהילת לומדים למורים של תלמידים בעלי לקויות למידה ... והמשוב על ההוראה לציבור המורים באמצעות צפייה הדדית בשיעורי עמיתים. לצורך מתן. משוב. וקבלת ... יש קהילות אונליין במרחב.

לב-און, א' )2014(. קהילות ידע - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/Communities_Report_Mail02.pdf

שימושים וסיפוקים. פרק 4. השתתפות פסיבית: הקף ומניעים. פרק 5. מנהלי הקהילות. פרק 6. קהילות הידע כסביבה "משטחת הבדלים"? פרק 7. מכשולים ליצירת קשרים ואמון בקהילות.

קהילות מורים ליצירת ידע ואמנות הוראה - מכון מופ"ת

http://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Documents/movilim-gilayon-1.pdf

4 מרס 2016 ... למורים אחרים על תובנה פדגוגית חשובה. הם מציגים את השיעורים, אלה מוקלטים בווידיאו, ומורים אחרים משמשים הקהל. וושינגטון סיפרה לנו. שבהתחלה הציגו המורים ...

הנדון: שינוי הוראות הפתיחה באש והשימוש בצלפים נגד הפלסטינים במזרח ירו

https://www.adalah.org/uploads/Firing_instructions_Jerusalem_Iqra_September_2015.pdf

20 ספטמבר 2015 ... .6. הנה כי כן,. הדין קובע כי השימוש בהוראות פתיחה באש חייב להיות מעוגן בחקיקה ראשית וכי. הוראות המשטרה התקפות ופסיקת בית המשפט קובעות במפורש כי.

הסדרים פוליטיים במזרח תיכון משתנה - הפורום לחשיבה אזורית

https://www.regthink.org/images/upload/files/Shuruq-1.pdf

קושרים ומתנים בין חמימות השלום הישראלי-מצרי. לבין הפסקת ... בעיני אבו מרזוק, הנשיא מחמוד עבאס וראש הממשלה. חמדאללה הם אלה שחברו ... הערבים לחיסולו של מנהיג חמאס אחמד יאסין, במרץ. 2004, היו ... בניגוד אליו, וסים ח'יר, שחקן תיאטרון ומחזאי מוכשר,. שהה לאחרונה ...

קהילות מדומיינות, המרחב המקוון והספורט: רשת האינטרנט בשימוש אוהדי ...

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/47/Kesher%2047_Leventhal%20Sreiber%20Galili.pdf

16 יוני 2013 ... להציל את הפועל ,פורום השדים האדומים ,ויקיפועל ,אדום עולה . כמו כן, נדונו שני חשבונות הטוויטרהאדומיםו אולטראס הפועל. ונערכה סקירה כללית של הפעילות ...

: הקדום הקרוב ים במזרח ב אל הסער מלחמת תפוצתו של סיפור מסורות והיסטוריה

http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/001738057.pdf

Babylonian Dialect . 3. מאז שהתפרסמה היצירה ... ואילו על כינויו השלישי מעיד המכתב משגריר מארי בחלב . מסורות אח ... אֲ דֹנָי. ייתכן כי. אף בכינויו המצרי של חבל הארץ שליד גבל. : t#-nTr. ארץ ". ,"האל. 221. חבויה אותה מסורת ... הזמר ישיר את שירת. " מעשה הגבורה.

שמשון העיוור: גישה מקייבאלית לסכסוך במזרח התיכון - Samson Blinded

http://samsonblinded.org/files/SamsonBlinded_he.pdf

האהבה שהיהודים חשים כלפי הר הבית. . כל השוואה יכולה להיות נתונה ... למלחמה פקידי ממשל אמריקאים החזירו לפחות ספינה אחת עמוסה בפליטים יהודים חזרה ... עימם העולם סביבנו משנה את צורתו חדרי צ אט באינטרנט מחליפים את מרכז הכינוס השכונתי. אך הטבע האנושי נותר ...

הארמים במזרח התיכון ובישראל: רקע היסטורי, זהות לאומית בימינו ... - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a3949336-f8e5-e611-80ca-00155d020699/2_a3949336-f8e5-e611-80ca-00155d020699_11_9013.pdf

הארמים קיימו קשרים טובים עם העמים השמיים האחרים שחיו במזרח התיכון במקביל להם. ,. והייתה ... אימפריה. האשורית. עם זאת, למרות ה"ארמ. יזציה" של העמים השונים. בכל הנוגע ל.

דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון המשתנה - הפורום לחשיבה אזורית

https://www.regthink.org/images/upload/files/Shuruq-2.pdf

מלחמת האזרחים בסוריה: בהמתנה לשובר שוויון. 6. המזרח התיכון כקו. יצור של פליטים. מרזוק אלחלבי. עמ׳ 9. 3. 2. זכות השיבה לפליטים. הפלסטינים: האמנם. מכשול בלתי עביר? ד"ר יאיר ...

26.06.2018 לכבוד מזכירי קיבוץ, מנהלי קהילות, מנהלים ... - שלמה כהן ושות

http://www.s-c-l.co.il/wp-content/uploads/2018/06/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7

26 יוני 2018 ... אריק בלפר. אדוה פריפז כהן. רועי כנפו. דניאל עין דור. מור איציק. שי נותקין פול. ני. צר. מיכל יפרח. אלירן יוסף. רומן צ'רנ. י. ספיר חזן. אביטל אופק. אריאל לוינגר. ליהי חן.

מבחן התוֹשבוּת בהענקת קצבת הזִקנה - קהילות ... - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/69/article3.pdf

(טרם פורסם). גרונטולוגיה הממדים המשתנים של מבחן 'התושבות' בהענקת קצבת הזקנה במאה ה־"21, ... הרווחה בישראל, וכיצד קצבה זו מבוססת על סממנים לאומניים־ציוניים בעלי ... 1. הפרטים המלאים של פסקי הדין מובאים ברשימה בשם "דברי חקיקה ופסיקה שנזכרו במאמר", שבסוף. המאמר. ... המדינה ובין גבולות קבוצת הלאום, תוך ניסיון למזג יחד שלושה מרכיבים עיקריים:.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.