111/18 מכרז מס' 2019 פברואר - נתיבי ישראל

2 פברואר 2019 ... 052-4449610. יגאל אלון. 55. ת"א ... 144. במשך תקופת ביצוע הפרויקט והתוצאה תשולם לקבלן כהקצב חודשי, לאורך תקופת הביצוע, הכל בהתאם ... לחץ הפוך ).

111/18 מכרז מס' 2019 פברואר - נתיבי ישראל - Related Documents

111/18 מכרז מס' 2019 פברואר - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/9370/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9

2 פברואר 2019 ... 052-4449610. יגאל אלון. 55. ת"א ... 144. במשך תקופת ביצוע הפרויקט והתוצאה תשולם לקבלן כהקצב חודשי, לאורך תקופת הביצוע, הכל בהתאם ... לחץ הפוך ).

" מרץ מחירון מעודכן " - ' סעיפי מכרז מס - מכרז אחזקה כוללת ... - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3757/32-16_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-31316.pdf

15 מרס 2016 ... 2016. מס. ' סעיף קטלוג. תאור הסעיף. יחידת מדידה. מחיר יח. ' למכרז. 11.01.5000. צביעת משטחי בטון ע. '' י צבע אפוקסי ... 51.31.2070. שלט מידע. ) זברה כתום.

47/19 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11834/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

נעם ליבנה הנדסה. בע"מ. נעם לבנה. 04-8373763 ... איי טי אס הנדסה. וייעוץ בע"מ. אלון אזולאי. 077-3003663 eng.co.il · - · [email protected] מים וביוב. א.ר. כהן. רבקה כהן ... פיקוח ובקרה על. מיקום מכלי שמן ודלק במאצרות מיוחדות ועל מ. ניעת. גלישת. עודפים. בעת. מילוי. המכלים.

109/18 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/9459/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

31 מרס 2019 ... עבודות בטון דרוך בגשרים. פרק. 19. מבני פלדה. פרק. 23. כלונסאות קידוחים ויצוקים. פרק. 40. עבודות פיתוח ושיקום נופי. פרק. 51. עבודות. סלילה. והקצבים. תת פרק.

4/15 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4113/4-15_%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D

לרבות בטון מתפשט. מסוג. סיקה גראוט. 214. או שווה ערך. מאושר כמצוין לעיל. לחיבור תושבות ופלטות חיבור אחרות. 19.05.2405. קיר שיגומים מפלדה להגנה ותמיכת דפנות החפירה .1.

77/19 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11077/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

מכרז מס'. 77/19. ביצוע תוספת של נתיב תחבורה ציבורית. בכביש. 5. מחלף מורשה ... לישראל, קק"ל, רשות הטבע והגנים, אגודות חקלאיות, חקלאים פרטיים,. מעבדי שטחים חקלאיים וכל ...

52/18 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/2882/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

יסודות בטון, קירות, עמודים ואלמנטי בטון שונים, בחלקם הטמון בקרקע ועד. 2.0. מ' מעל הקרקע. ... על יסוד עובר לרבות דופן הבטון עיבויי הבטון לעמודי תאורה, מעקות. והכרכוב יימדד וישולם ...

מספר מכרז - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6609/%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%91-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

יואב ליבנה. מנהל עסקי. 054-2959775 [email protected] רמית. מזכירה של. יואב [email protected] ... אלון חגי. מנהל משק. 052-3792758 [email protected] נתיב השיירה. גאולה רודין. מנהלת קהילה ... הבנטונייט למניעת אפשרות של הזרמת עודפים לאפיק נחל זייתון.

מכרז מס 13/11 ביצוע – תכנון Design-Build - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6204/13-11_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

5 מרס 2019 ... חישובי התאורה במחלפים ובצמתים יתבססו על עוצמות הארה אופקית. ממוצעת. (. LUX. ). מחוץ לתחום המחלף לאורך כבישים ובצמתים ישולבו ע. מודי תאורה. 12-15.

מכרז מס פרשה טכנית חבצלת - נתניה - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6471/23-10_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

לשעבר של. טכניון. ) מוצגים הפרופילים הגיאוטכניים של כל הקידוחים . מבדיקות. ממצאי. הקדיחה ומיקומם של ... שיפור מתקן התאורה הקיים ביציאה הצפונית ממחלף נתניה והתאמתו לדרישות תו התקן. הישראלי לתאורת ... מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ. -. 10.

החברה הלאומית לדרכים – מעצ 63/11 ' מכרז מס ( ) ביצוע ... - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6031/63-11_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

8 יוני 2019 ... 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. תנועה. כללי. רמזורים. שילוט. ושלטים עיליים. תכנון. מעקות בטיחות. תכנון תנועה מפורט ע. " י הקבלן. שלבי ביצוע והסדרי. תנועה זמניים. הולכי רגל. 9.

קינן שפי חוזה סופי מכרז שרותי השמה 31/12 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3839/80-15_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות: מבדק פסיכולוגי. ,. מרכזי הערכה. , מבדקי אמינות. ממוחשבים. וכו' . 5.4.4. המבצע יציג לפ. חות. 3. מועמדים מתאימים בפני ועדת ההשמה של החברה.

מכרז 107/11 - מצלמות - מפרט טכני מפורט - סופי - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5450/107-11_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7

3 דצמבר 2011 ... למען הסר ספק, לא תאושר מערכת שתתבסס על אחד מאלה: 3.1.1.1 . DVR. כיחידה ... המערכת תאפשר הגדרת הרשאות משתמש שונות עבור משתמשים שונים ותחנות. ע. בודה מסוג שונה. לרבות: ... המערכת תאפשר צפיה בזמן אמיתי, הקלטה, אחזור חומר מוקל. ט והפצה. ברשת ... הנתב/המתג יהיה ניתן לניהול מרחוק וחייב להיות בעל ממשק. WEB . 11.1.2.

1168 מכרז מס Design - Build ביצוע – תכנון 531 פרויקט ... - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5894/68-11_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

ירושלים. רחוב ירושלים הוא רחוב עורקי עירוני דו מסלולי דו נתיבית . הקטע הכלול. בפרויקט הינו בתחום ... ם נוספים. שיראו בבירור את גבולות העבודה הזמניים ואת האחראים על הדרך ו. /. או אלמנט אחר ... מערכת טלפון כבאים ... בתנאים של חר ... עופרית. ,. בוגונוליאה. ,. שיח אברהם. ,. אלת המסטיק. ,. 6. 1/1. D. שולי דרך צרים. במיוחד ... מיקום אתר מחנה הקבלן ואתרי הלינה.

מפרט מכרז 173/2019 - מכרז מסגרת לאספקת שירותי הזנה ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/318223.pdf

21 ינואר 2020 ... סלט חי. חסה, סלק אדום, וולדורף,. גזר חי, עגבניות,. מלפפונים, פלפלים, סיני,. צנון מגורד, ירקות ... אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת. חשבוניות ...

65 דרך מס' חנה מפרידן - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/2614/26-17_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

16 ינואר 2019 ... 10/100. מקלדת תואמת. WINDOWS. . כרטיס קול רמקולים. . עכבר. אופטי. כרטיס מודם/ ... עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל. הציוד האמור בפרק ... ביטול. צומת חנה מרומזר. )כבישים. 65/652. ( ו. ביצוע. גשר מעל כביש. 65. עבור מפרידן חנה ... 01.23.11.37. מערכת הפעלה. Windows Professional 64. עדכנית. 01.23.11.38. תוכנות.

Untitled - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11958/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_-_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F_1_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_4.pdf

תכנית לתשתית לאומית. גבול תכנית תת"ל 49. קו זכות הדרך תת"ל 49 ... נרור שוס. דולר. -. לסאניורוקר. -. יתך 402. 00[d. ין לא. PC-8-w. -. באיטנג Sds. E. #. ו. א. מתקני ספור. 026.

הסכם - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3978/25-15_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf

ו בסעיף. 47.5.1. להסכם זה. לוח זמנים מפורט: נספח. 3. להסכם זה שאושר על ידי המזמין, כפי שיעודכן מעת לעת. במהלך תקופת ההסכם ובהתאם להוראותיו. מגדיר. ה. משימות ותוצרי. ה.

מפרט סופי - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3244/117-16_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

צבע "פוליסיד" או שווה איכות מאושר על בטון. מ"ר. 17.00. 11.01.5010. ציפוי נגד החלקה למשטחי בטון מחומר פולימרי. מ"ר. 23.00. 11.01.5020. ציפוי נגד החלקה על משטחי פלדה ...

מחירון מעודכן - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3243/117-16_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf

צבע "פוליסיד" או שווה איכות מאושר על בטון. מ"ר. 17.00. 11.01.5010. ציפוי נגד החלקה למשטחי בטון מחומר פולימרי. מ"ר. 23.00. 11.01.5014. הסרת צבע כל שהוא מאלמנטי בטון. מ"ר.

מפרט מיוחד - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3241/117-16_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

.4.1.5. הסדרי. תנועה. זמניים. ראה פרוט ב. מסמך ב'. פ -. רק מ. וקדמות "הסדרי תנועה זמניים". .4.1.6. תאורת. האתר. מודגש ... הצוות. לתעד. את. האירוע. באמצעות. מצלמה. דיגיטאלית. ולצלם. את. הרכבים. המעורבים. (. ככל. שהינם. עדיין ... אבני שפה שבורות. סה"כ. 04:00. שעות :.

מדריך לאקולוג - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/10045/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2019.pdf

השקיית. עזר. עד. לקליטת. הצמח והתבססותו בשטח. השתילה )להנחיות. להעתקת. הגיאופ. יטים ... סחלב *. 150. 100%. 150. סחלב הגליל *. 250. 100%. 250. סחלב פרפרני *. 260.

טיוטת הסכם מס' 3 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5820/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-88-17.pdf

יםפ. 15.10. -ו. 15.11. לעיל יחול רק מהחודש העוקב מאישור. המזמין על סיום תקופת ההתאמה כאמור במפרט ה . יוחדמ. אינוו. נט. ר החברה. ועבודות נוספות. 15.13. מנגנון. חריגה של.

תסקיר פרק ב מתוקן 3.3.11 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11720/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91.pdf

3 מרס 2011 ... 41. תרשים. : 3..23.2. חלופות על רקע אשכול. 5. טייבה. קלנסווה. טירה. מקרא. : חלופות ... צידה המערבי של המסילה נמצא במרחק הליכה גדול יחסית ממרכז העיר . לפיכך על מנת להקטין את ... ישנם פתרונות תאורה למיניהם אותם ניתן ליישם ב. חלופה זו.

הורד מסמך - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5056/93-12_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94.pdf

החברה הלאומית לדרכים בישראל .מ"בע. מנהל הפרויקט. ברן הקמת פרויקטים בע. מ ". מתכנן ראשי. גרונר דאל מהנדסים בע. מ" . ש. קרני מהנדסים בע. מ ". אמי מתום מהנדסים ויועצים בע.

מחירון זכייני 4-14 ג4 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4485/4-14_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

8 פברואר 2014 ... מוטות הברגה וברגים מגוולנים בקטרים מ-12 עד 16 מ"מ לחיזוקים. מקומים. מטר. 67.00 ... לוחות בחתך טרפזי מפח מגלוון בעובי 0.6 מ"מ כתבנית אבודה. מ"ר. 55.00.

טיוטה מספר 2 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/1595/19-18_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94.pdf

4.1.10 במידה ויהיו חילוקי דעות או השגות מטעם הקבלן לגבי נחיצות של עבודה ... בדיקת מערכת מניעת הורדת זרוע על רכב מתחת למחסום. X. 11 ... נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר. X.

פרשה טכנית - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5313/7-12_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

9 אוגוסט 2010 ... מופיע תאור טכני של פרויקט. כביש מס ... פרוט מפרטים טכניים כלליים בנושאים ספציפיים המהווים חלק ממסמכי המכרז . .ט ... משער הגיא עד מחלף שורש בו נמצא מוקד גדול ... אורנג. ' 6. יש לקבל אישור לביצוע העתקה ו. /. או שינוי תוואי אצל כל חברה לפני הביצוע.

מוקדמות ומפרט - 19/6 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/8467/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%

2 דצמבר 2018 ... הקשור לניהול לוחות זמנים יש לפעול בהתאם לאמור במסמכי החוזה ובהתאם לנספח. ה'. –. מפרט לניהול לוחות זמנים המצ"ב למסמך זה. במקרה של סתירה בין האמור ...

חוזה קבלני - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3537/38-16_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94.pdf

והקבלן הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע המבנה, כמפורט בחוק רישום. קבלנים לעבודות ... מנהלת. ריש. ום קבלנים מוכרים או שהינו קבלן מוכר לביצוע עבודות בעבור הממשלה, ...

מצגת של PowerPoint‏ - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/12041/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1-10-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%93.pdf

17 פברואר 2020 ... עדי. קופרשמיט. אדר. ' שי גונן. אמיר מן. •. עמי שנער. אדריכלים ומתכנני ערים בע. מ". פרוגרמה. : אלון פרלמן ... קרית ים. יהודי. 39. קרית שמונה. יהודי. 23. בית שאן. יהודי. 18. מועצות. מקומיות. עראבה. ערבי. 25 ... מערכות ניהול תעבורה אווירית . מסמך זה מתבסס ...

תסקיר פרקים ג-ה 3.3.2011 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11721/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%92-%D7%94.pdf

3 מרס 2011 ... 0 HYDROGEN PEROXIDE - STABILIZED. נוזל. 1500. סודיום ניטרית. 5.1 ... הידרוגן פראוקסיד. 5.1. 8. HYDROGEN ... אורגניק פרוקסיד סוג. F,. מוצק. 5.2.

רשות הנמלים והרכבות - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4733/7-13_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-1.pdf

יטופלו ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו. -. מכניות אחרות. וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה ומיזוג ... 116/117. של חב' "כרמית" )מיסטר פיקס(. .3. סיקה רפ. -. המשווק ע"י גילאר בע"מ.

מפרט מיוחד מעודכן - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/2036/74-17_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

תשלום בין השאר )אך לא רק( שמירה, ניקיון אחזקה ותשלום חשבונות והוצאות כגון חשמל,. מים, טלפון וכו'. 01.15.3 ... בכל מקום בו מצויין "מפקח" או "פיקוח" או "מהנדס האתר" או "המנהל" או "הנהלת הפרויקט". – ... ע"י התזה ביטומנית דו רכיבית מסוג רפיד פלקס. . פלקסיגום או ש"ע.

Full page fax print - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6073/48-11_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

כרמיאל כולל הקמת מסילה כפולה בקטע שבין עכו לכרמיאל . המסילה. לכרמיאל מתפצלת ... תשתית אספקה והזנה לחיבור חשמל חדש עבור מרכזיה לתאורה לשלבים זמני. /. קבוע. מעמוד.

מדריך לאקולוג 07 2020.pdf - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11813/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92-07-2020.pdf

השוטף הנדרש כולל השקיית עזר עד לקליטת הצמח והתבססותו בשטח השתילה (להנחיות ... שטחי העתקה ועציצי שתילה או מגשים לשתילת סחלבים למיניהם יסומנו יוכנו ויוכשרו ע"י. הקבלן ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.