מדינת ישראל משרד הבריאות

רמת. השרון. 03-5476220 [email protected] נגישות. דני פריגת. מיצרי. טירן. 3. ירושלים. 02-5815164. 052-2405992 [email protected] ניהול. הפרויקט. יאיר מרוקו. וינק יפת.

מדינת ישראל משרד הבריאות - Related Documents

מדינת ישראל משרד הבריאות מדינת ישראל

https://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2002.pdf

לפי השיטה המתוארת להלן. הקביעות. מסתמכות על המלצות ועדת מומחים בכירים בפתולוגיה, בהם דר' ליפשיץ מרסר,. פרופ' קופולוביץ, דר' גולדברג, דר קוזניצ'בסקי, דר' אייזנטל, דר' סולר ...

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m53_2019.pdf

21 נובמבר 2019 ... ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ... תקינה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן. ... תעשה. בארבעה. שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים.

מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/nehalim/QUAKE_21102013.pdf

פגיעות שכיחות. פגיעות ברקמות רכות. –. 75%. שברים בגפיים. –. 70%. שברים באגן. –. 10%. שברים בבית החזה ... בשונה מאר"ן, ברעידת אדמה מדובר בתהליך המתמשך לאורך זמן מחד ועם שינויים. באפשרויות הפינוי והטיפול ... העברה למוסדות החלמה. .ו. כל החולים המשוחררים.

מדינת ישראל משרד הבריאות

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/209645.pdf

רמת. השרון. 03-5476220 [email protected] נגישות. דני פריגת. מיצרי. טירן. 3. ירושלים. 02-5815164. 052-2405992 [email protected] ניהול. הפרויקט. יאיר מרוקו. וינק יפת.

מדינת ישראל – משרד הבריאות - שמואל הרופא

http://www.shmuelh.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hofesh2017.pdf

ד"ר רעיה לנסקי. –. מנהלת מחלקת סיעוד מורכב. 7. ד"ר ארמנדו ברנט. –. מנהל מחלקת סיעוד מורכב. 1 ... גב' נעמה קשת. –. פיזיותרפיסטית אחראית. גב'. אריקה פינקו. –. מנהלת המעבדה.

מדינת ישראל משרד הבריאות מסמכי המכרז

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/284882.pdf

3 דצמבר 2018 ... האריחים על הריצפה ועד למסירה). ההגנה תבוצע ... ת אדומות לציון הפרעות במערכת. ... חורי תולעים, חורים אחרים, קליפת עץ המכוסה חלקית בעצה, שינוי גוון לא.

מדינת ישראל יני בריאות החטיבה לענ - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr10_2008.pdf

4 מרס 2008 ... חור מקולרי וממברנה אפי. -. רטינלית .3. לקביעת האבחנה על היקף המעורבות של מרכז הראיה ברטינופטיות . .4. להערכת חומרת המחלה בניוון מאקולרי תלוי גיל.

מדינת ישראל החטיבה לעניני בריאות - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr22_2005.pdf

12 יולי 2005 ... להלן ההנחיות הקליניות לבדיקת חיידק סטרפטוקוקוס מקבוצה. B. (. GBS. ) בנשים הרות. : .1. אין מקום לבצע סקר לנוכחות חיידק. GBS. בשבוע. 37-35. באופן שגרתי.

מדינת ישראל בה לעניני בריאות החטי - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr35_2009.pdf

1 נובמבר 2009 ... הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם . ב ב ר כ ה. ,. ד. ר". חזי לוי. ראש מינהל. ה ... 3510 ❑ Bell's Palsy. 604 ❑ Epididymitis / Orchitis.

מדינת ישראל יאות החטיבה לעניני בר - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr46_2005.pdf

19 דצמבר 2005 ... ARTHROSCOPY OF HIP. 80.26. ARTHROSCOPY OF KNEE. 80.27. ARTHROSCOPY OF ANKLE. 80.28. ARTHROSCOPY OF FOOT AND TOE.

מדינת ישראל בישראל )דים;quot&מלר( מחלקות לרפואה ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Malrad.pdf

skin musculoskeletal urology. לשם ביצוע השוואות בין קבוצות פונים בשקלול לחומרה קלינית של הפנייה. ,. ועדת ההיגוי ... סימני פטכיות. סימנים מנינגיאלים ... אבססים בעור. /. לוע.

מדינת ישראל משרד הבריאות יאות נוספים חוזר סמנכ;quot&ל לפיקוח על קופות ...

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Chronic_Patients.pdf

1 דצמבר 2015 ... הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה. עבור רכישת תרופות ... תכשירים לטיפול בכפיון )"מחלת הנפילה"(. )- Anticonvulsants ... EMPHYSENA. 39 . מחלה ע"ש פומפה.

מדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום מדינת ישראל היא מדינת טק - קק"ל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/hinuch_vanoar/hafalot/The-power-of-society/appendix-1-2.pdf

ותרבותו, שוחר שלום. ומגן על עצמו, מביא. ברכת הקידמה לכל. תושבי הארץ ונושא נפשו. לעצמאות ממלכתית... ... אנו מושיטים יד שלום. ושכנות טובה לכל. המדינות השכנות ועמיהן,.

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

עציר( מדינת ישראל נ' פקיה 22413-06-13 פ"ת מדינת ישראל ... - קובי סודרי

https://sudri.co.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%94.pdf

ככל שמדובר בטביעת כף היד, יש לקבוע, כי דין טביעת כף יד כדין טביעת אצבע. כמו כן, יש להוסיף ... שהעתיק את הטביעות על נייר מן השיש שבצד דלת הכניסה לדירה(,. ועד לכותבת חוות ...

נ' מדינת ישראל פלונית ואח' 0953-30-11 א"ת 1. התובעים 0. נגד מדינת ישראל ...

https://www.aradlaw.co.il/wp-content/themes/atlanta-child/pdf/baby.pdf

ICP. מציבה את העובר בסיכון יתר למצוקה. עוברית ולמוות תוך רחמי, הטיפול המומלץ מרגע אבחון ... כמו כן, הנתבעת לא סתרה את טענות התובעים בדבר גורמי הסיכון הספציפיים בהריון.

מדינת ישראל - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AccountingReports/Documents/Maagar_Heshbon_Noal.pdf

www.personalid.co.il. טלפונים להתקשרות: *. 2113. 4 . בחירת הגורם המאשר. תאגידים ומוסדות המעורבים בפרוייקטים ממשלתיים הדורשים הזדהות ו/או חתימה אלקטרונית יפנו לאחד.

משרד המשפטים – מדינת ישראל - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/31325/he/31325.pdf

5 נובמבר 2019 ... רחוב יפו. 97. , בניין כלל, קומה. 13. , ירושלים. 91281. רחוב השלושה. 2. , בית מוסקוביץ, קומה. 1. , תל אביב. 61093. פרטי התקשרות: טלפון. 03-6899746. , פקס.

מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Documents/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94.pdf

צעירים הגיעו לשרת בצ. ה"ל במסגרת גרעין 'צבר'. תעסוקה. •. יישום הרפורמה. בתעסוקה. , הכשרה וביזור סמכויות לעובדי המרחבים. •. 6,299. השמות. של עולים בשוק העבודה. •. בניית.

מדינת ישראל או - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/gifted/academy-tau-2017.pdf

ההמרה למדעי המחשב ניתנת לביצוע רק לאחר סיום ההמרה ל. -5. יחידות במתמטיקה. .1. דרישת קדם ... הציון. לחישוב. הציון הסופי. מס'. קורסים. פיזיקה. 5. 036381. פיזיקה קלאסית · 1.

מדינת ישראל משרד החינוך

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/zahavd/cp/homepage/regFiles/%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7

1 יוני 2017 ... משרד החינוך. מחוז הדרום ... 25. מאי. 2017. לכבוד. מנהלי. בתי הספר העל יסודיים. מחוז דרום. שלום רב,. הנדון: הקצאת שעות. חינ ... גב' חנה הקסטר, מפקחת כוללת.

מדינת ישראל - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7BE2F46E-38D5-419D-823C-7462F2FBD1A1/193721/resource_1994832267.pdf

הסרט מבוסס על מחזהו היידי "שני קונילמל" של אברהם גולדפדן" kunileme ... בקר ביים יותר מעשר הצגות בישראל ובארצות הברית. בנוסף, ביים את ... של הגיבור, תאורה ישירה ללא רקע.

מדינת ישראל - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/CannabisEnforcementPolicy.pdf

לצערנו יש מעט בדיקות קליניות בעולם. יש בדי. קה מאוד יסודית ... עבודתו של הרופא בביה"ח בילינסון הופסקה, לאחר שהתעורר החשש כי ביצע ניתוחים תחת השפעת מורפיום. בחלק מן ... The United Nations has a legitimate and important role to play in this regard ... יודגש כי, כל. עוד פעולת ההחזקה לשימוש עצמי של סמים מבוצעת במרחב הפרטי, היא אינה אסורה.

מדינת ישראל יסודי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/elementary.pdf

ולשתף את חבריהם. יסודי. בטיחות. זהירות. בדרכים. חציית כביש. טרום חופשה. -. התלמ ... חיפזון. וזהירון. –. זוהי. סכנה . -. שיחה בקבוצת השווים באמצעות מעגל. ההפנמה )ל"ב. 21.

לתפארת מדינת ישראל - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/teferet.pdf

ביום העצמאות - הדלקת המשואות בהר הרצל במעבר מיום הזיכרון ליום ... הטקס מצַיין את סיום אֵירועי יום הזיכרון לחַלְלֵי. מערכות ישראל ואת פתיחת חגיגות יום העצמאות. לטקס.

מדינת ישראל משרד המשפטים יפו – תל אביב ןעי ק רק מ ם וש ר לע קח פמ ם ול ...

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/5583-2017.pdf

2 יולי 2019 ... חוק המקרקעין. (. לביצוע עבודות ברכוש המשותף של בתים משותפים )ראו: מבוא להצעת. חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(. )הוראת.

דוח כספי מדינת ישראל 2017 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/MoneyReports2017.pdf

תמצית הנתונים הכספיים של המוסד לביטוח לאומי ................................ ... עיון ברכיבי ההכנסות כאחוז מהתמ"ג מלמד כי במהלך התקופה מסוף שנת. 2011. ועד השליש ... החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכונות, רשם ההקדשות, רשם המפלגות, וכן על. הרשות לאיסור ...

מדינת ישראל משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/apotroposklali_giloi_publications/he/270619.pdf

ה. ברנובסקי בלהה. גבאי מנוג'הר. גבאי נריה. גולדשטיין דוד. גורא פרל. גינסבורג איסר. גלזר רבקה. גרינברג הרשקו. גרינברג סאול. דויטש סנדור. דימנד לייב פישל. הופמן רבקה. הורוביץ רחל.

מדינת ישראל הזאב והחסידה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/248558A4-5630-4958-97B6-CB153A72F00B/157520/__2012.pdf

הזאב והחסידה. הזאב מוכר כחיה זללנית מאוד. כשהוא אוכל א. ת בשר הטרף, הוא אוכל את הכל ואינו. משאיר דבר. לעולם אינו בודק אם בתוך הבשר יש עצמות. ואומנם, זאב אחד לא נזהר ...

מדינת ישראל משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/apotroposklali_giloi_publications/he/March18.pdf

נכסים כספיים על שם האנשים ששמותיהם רשומים להלן, מנוהלים על יד. י. ו משך למעלה מ. -. 15. שנים ובהתאם להוראות ... אפשטיין גיטל. אקסלורד זליט. אקסלורד רנטו. ארונוב יוסף.

מדינת ישראל 2010 - א"עשת - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0362645E-41F1-4FCF-9548-3F122E67EF37/121906/585_Doch2009_internet.pdf

פקודת הצופים )נוסח חדש(, התשל"ח - 1978. החוק מסדיר את פעילות תנועת הנוער "הצופים" בחקיקה. 20. ... פורטל ההורים מציג מידע במגוון נושאים, מכל אתרי משרד החינוך,.

מדינת ישראל משרד התחבורה נגד חברת החדשות.pdf

http://www.ovdim-tlv.org.il/college/DocLib/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%97%D7%91%D7%A8

2 ינואר 2006 ... שליד עירית חולון .1 (69(ד כא"פ,. א "ע ]3[. 6926/93 ... המועצה לשידורי כבלים ולשידורי. לוויין .3 (65(ד נח"פ , ... השאיפה הזו. ה. אינטרנט החופשי מכל מוסרות. –. יוכיח.

מדינת ישראל משרד החינוך - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/300137.pdf

משרד. החינוך. מינהל. תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע. -. 10.06.2019. -. מכרז. פומבי. 90/01.19. – ... משתמשים. ומערכות. מידע. משיקות. 49. 53. 2.4 . תהליכים. (S. (. 52. 57. 2.5 . ממשק. משתמש. ) M. (. 56. 61. 2.6 ... למערך הזדהות הפנימית של המשרד המבוססת על.

משרד המשפטים רשם החברות מדינת ישראל פקודת

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_19-2020_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92.pdf

14 ינואר 2019 ... מספר תיק מע"מ. שם. תאריך הדפסה ... נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עיסקאות שמוטל עליהן מס. לפי חוק מס ... חדרה - מע"מ. עפר גורגי. 107 ...

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

https://www.moag.gov.il/hofesh_meyda/Documents/Activities_Report_2018.pdf

24 מאי 2019 ... ישיבת נצר מטעי באריאל, ישיבת תורת החיים ביד בנימין שבחבל נחל שורק ומכון התורה והארץ בניצן הסמוכה. לאשקלון. סיוע כספי לרשויות שקלטו מפונים. על מנת לסייע ...

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים

https://tabar.org.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

משרד המשפטים. רשות התאגידים. רחוב. השלושה. 2. תל אביב,. 6706054. טלפו. :ן. 1-700-70-60-44. [email protected] שעות קבלת קהל: ימים. א', ב', ד', ה'. 12:30-08: ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.