תאריך: 18 - המשרד להגנת הסביבה

5 פברואר 2013 ... :9. חומר. עיוני. 144. -9. א . מידע. על. תכניות. חירום. ושיתוף. פעולה. אזורי. במזרח. התיכון. 145 ... חוסם סופג, דיספרסנטים, מיכלי. אגירה. שבי ציון. סן. -. דן. 8398168. 052. עמרם ... שניה, ותלוי ביחס ישיר לנפח הדיספרסנט העובר בפייה ביחידת זמן וביחס הפוך.

תאריך: 18 - המשרד להגנת הסביבה - Related Documents

תאריך: 18 - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0601-p0700/p0670appx.pdf

5 פברואר 2013 ... :9. חומר. עיוני. 144. -9. א . מידע. על. תכניות. חירום. ושיתוף. פעולה. אזורי. במזרח. התיכון. 145 ... חוסם סופג, דיספרסנטים, מיכלי. אגירה. שבי ציון. סן. -. דן. 8398168. 052. עמרם ... שניה, ותלוי ביחס ישיר לנפח הדיספרסנט העובר בפייה ביחידת זמן וביחס הפוך.

הסביבה להגנת במשרד המחקר מספר המגישים ... - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib4/r0301-r0400/r0386.pdf

9 ספטמבר 2014 ... אקורדים... ...יוצאים. לרקוד. רוצים. לשמוח. לא. לחשוב. יותר. מידי". שלמה גרוניך, שירים ... קשורה לי. צר. ההישרדות. , ולתגובות. אוטומטיות שמטרת. ן הגנה עצמית. ... עשויה להיות יקרה ... דוגמא: פחית על השיש: אמא של איה קיבלה פח להפרדת פסולת אורגנית.

תכנית המחקרים להגנת הסביבה במשרד - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/ResearchEncounters/Documents/SC-Research-Report012016.pdf

הממשק בכרי דשא צריך להיות כזה שיביא לאיזון הנכון בין ערכיות המע. רכת לבין המגוון לאור ... טיטניום. (. 2.05. 2.10. 2024-2028. כלכלי. היתוך גרעיני. 2.00. 1.11. אחרי. 2033. כלכלי.

דוח מצב הסביבה בישראל - נתונים מדדים ומגמות - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0860.pdf

המעבר לכריית משאבים במרחב הימי )בישראל ובעולם בכלל( מטיל זרקור חיובי על ההצלחות הטכנולוגיות בכיבוש המשאב הימי )כגון, ... קרבה למקורות פליטה אנטרופוגניים )גוש דן וירושלים( ולמדבריות ערב )דרום הארץ(. ... במט"שים רבים נמדדו חריגות בריכוזי מתכות כבדות בבוצה.

ניטור השפעת חוות הדגים בנמל אשדוד על הסביבה הימית - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D

25 נובמבר 2013 ... ומייצגת את עונת הסתיו. בחוף אשדוד נערכים ... מאפייני הסדימנט. 46. 5.3 . מאפיינים ... נמוך מהערכים שנמדדו בחוף אשדוד בנטורי הסתיו האחרים. רכוז הפוספאט ...

איכות הסביבה בישראל - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/p0575.pdf

האג הצפוני. מקור הנתוני. : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ;. Environmental Data Compendium ... מתפתחי עצי אשל באזור הנחש ... שלל הדיג בכינרת לפי מיני דגים נבחרים, 2008-1988. 0 ... חשוד כחומר אשר חשיפה אליו גורמת לעלייה בשכיחות הסימפטומי של כאבי ראש.

י - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0001-R0100/R0090.pdf

טגצ. 1ג0ן. מג01. טן. yPpoiu. 0ג. ה111]. א.1. הןהק. ה"ג. ןט. כ18)(. ן)(. כ110. ן0. כה. צגכט. א1. ח1. עכ. קהןכ. הןהצ. Jg~unyi .:( ).11. Joluos. ).פ. PJEMOH .1 .2. קט ? IIIEH .ן. 11.

פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/requirements/SI_5281-8.pdf

13 יולי 2011 ... תמר דראל. -. פוספלד. ,. קרלוס דרינברג. יו(. ר". , ). עפר סבר. ,. מוקי שפר. ועדת. ה ... דרישות לבנייני תעשי. הי. )1( ... מערכת איתו. /ר ... שקולה להורדת הטמפרטורת.

הצו של המשרד להגנת הסביבה

https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2020/20200115-175149.pdf

15 ינואר 2020 ... מנהלת תחום תשתיות במחוז, יקיר חוכימה. -. מפקח המשטרה הירוקה, בוריס. קריפק ... רהיטים, מתקן שעשוע מפלסטיק,. שטיחים. ועוד. בסמוך אליו נראה מערום פסולת.

שזה - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/education/youthmovement/documents/tivisvivi.pdf

המחשה. הציגי תמונה של ילדה, ולידה קווי המתאר של אותה ילדה )נספח מס' 1, עמוד. 13(, ושאלי, כמה ימים ייקח ... היא נגשת לשולחן עליו ערוך מבחר הכובעים, בוחרת כובע אחד ומניחה אותו על. ראשה של אחת היושבות. ... תוכלי להקריא לבנות את הקטע הלא מוכר הבא, אך הדומה לו:.

חוף נקי - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/seaandshore/israelcoast/cleancoastprogram/documents/cleancoast2005-2007.pdf

מדד "חוף נקי" הפך לכלי תקשורתי שגור לסיקור מצב החופים, בדומה לסיקור מזג האוויר, זיהום האוויר, גובה. הגלים וכו', והוא פורסם באופן קבוע באמצעי התקשורת המקומיים והארציים.

באר שבע - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/aboutoffice/authorities-minister/documents/beer-sheva-park-authority.pdf

בילוי נופש ופנאי ברמה הגבוהה ביותר, אגם מלאכותי,. ספורטק, אמפיתיאטרון ... "מסעדה על המים" ומרכז מסחרי מפותח. מעבר לתכניות הפיתוח של ... קהילתי נעים ומטופח. ריהוט הגן המצוי ...

לישמניה 19.5.14 - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/envinfo/researchencounters/documents/lishmania/lishamania-conference-guide.pdf

19 מאי 2014 ... דפוסי תנועה ופיזור של שפנים, מכרסמים וזבובי חול;. 2. ... הדברת זבובי חול המעבירים לישמניה טרופיקה: ריסוס בסביבת בתי הגידול בחומרי ... [email protected]

דוח מס' 1 - פתיחה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0101-p0200/p0182.pdf

23 יולי 2002 ... עירית עכו ועירית קרית ביאליק כפרויקטים לפיתוח בתחום שיפוטם עוד לפני תחילת. ההליך המסודר של ... אזוריים בשטחים סמי ... בחלקו הגדול לתוך תעלת זרימה.

טבאש - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/AboutOffice/authorities-minister/Documents/2014/153%20-%2025.12.2014.pdf

יער ושמורת טבע אלונים ג/. 58220. : מטרת התכנית הרחבת שטח שמורת טבע מוכרזת אלוני אבא לשם שמירת השטחים הפתוחים במרחב זה. של יערות חורש טבעיים של אלון תבור ואלון ...

גלי רדיו - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Communication_Facilities/Radio/Documents/GaleyRadio.pdf

קיימים מכשירי מדידה רגישים שבאמצעותם אפשר למדוד את. עוצמות השדות אשר להם ... טלפון נייד {סלולרי) ממיר גלי קול לגלי רדיו,. אותם הוא שולח ... המרחק מהאנטנה - עוצמת השדה הולכת ונחלשת ככל שגדל המרחק. מהאנטנה. ... אגף קנינה יחידת הפרסומים. תקשורת סלולרית ...

Untitled - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/seaandshore/israelcoast/coastal-cliff/documents/appx3.pdf

במי אפסיים. )מעומק מטר וחצי( ועד ליבשה ) . 3. מטרים(, המיפוי יבוצע. על ידי מודד יבשתי מוסמך, ברזולוציה של עשרה מטרים. לפחות, וכך שניתן יהיה לחבר את המיפוי הימי והיבשתי.

תבור נחל אגן - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0505.pdf

26 מאי 2009 ... קו לכיוון כוכב הירדן ולצומת גולני במקביל לכביש. 65. בביצוע עתידי ... חניון יום. . שער כניסה לאזור. ולשמורת נחל תבור. תכנון. מוקד. ם. לא. נדרש. זמין. חניון יום.

נתניה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NatureBiodiversity/UrbanNature/Documents/Urban-Nature-Survey/Netanya-Urban-Nature-Survey.pdf

דורה. ' במסגרת תוכנית. סטטוטורית. ,. ובימים אלה מצויה בהליכי אישור סופיים תוכנית המעגנת את מעמדה של. " שמורת האיר. וסים. " כאתר טבע עירוני . לא בכדי זוכה נושא זה לעניין רב ...

אג'נדה 12 והצהרת ריו - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0101-P0200/p0162.pdf

בעקבות החלטה של האספה הכללית של האו"ם, התבקשה בשנת 1983 גרו הארלם. ברונטלנד (Gro ... בוועידה בלט הפער הגדול בין מדינות מתפתחות20 לבין מדינות. הברית, קנדה, יפן ...

המדריך - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0815.pdf

נעמה נרצחה על ידי מחבלים במהלך נסיעה משפחתית בסוכות 2015, והיא בת 30 בלבד. ... אזורי קיימות ואזורים שעונים פחות על הגדרה זו. ... חורף או עשביית חורף בזרעי קטניות ודגניים למניעת סחף, לקיבוע חנקן בקרקע, להגברת החידור ... מתי )באיזה שלב תכנוני( יוגש כל תוצר.

לתו-תקן ירוק - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/education/greencampus/documents/greencampusmt.scopus.pdf

קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים. בתנאי תו ... בירושלים . תמונה מספר. :9. תחרות הדירה הירוקה. •. שתילות ביום מעשים טובים. : יום שיא של עשייה חברתית ... צריכות חשמל חודשיות הר הצופים. 2311. – ... פח למערכות התאורה והמיזוג בכלל חדרי הוראה.

תמונה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NatureBiodiversity/UrbanNature/Documents/Urban-Nature-Survey/Eilat-Urban-Nature-Survey.pdf

תמונה נאמנה ונגישה של המגוון הביולוגי ומיקומו במרחב העירוני. ... מדבר, חדף קטן, עטלף פירות, יזנוב קטן, לילן, פרסף הנגב, פרספון, אשף, אפלול הנגב, עטלפון. לבן. -. שוליים, עטלפון ...

מה צריך כדי לחיות? - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0543/P0543-a.pdf

שמש )אור וחום(, רוח, טמפרטורה, מים או לחות. גורמים. הקשורים ליצורים חיים אחרים הם ... לטאה, נחש, זיקית, צב יבשה, צב ים, סוסון ים, סוס,. סנאי, דוב, שועל. מבנה גוף. מספר גפיים.

יוני 2017 - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/environmentalratingpubliccompanies/documents/index2016/index-2016.pdf

להלן פירוט אחוזי. האחזקה: חברות באחזק. ת טמפו משקאות בע"מ: חברה נסחרת. אחוז האחזקה. מפעל /. חברה. מוחזק/ת. מיקום. טמפו. משקאות בע"מ. 100. טמפו. משקאות. נתניה .5.

טבע עירוני ברמת-גן - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NatureBiodiversity/UrbanNature/Documents/Urban-Nature-Survey/Ramat-Gan-Urban-Nature-Survey.pdf

אדר' חיים כהן, מהנדס העיר רמת-גן ... בן עשרות דונמים בגבול רמת־גן - קריית־אונו, צפונית למשטרת ... זמזומית ב"מ )דרומית-מזרחית לרמת-אפעל(, שסיע ערבי )גן אלי כהן - רמת עמידר(.

כאן כותבים מה שרוצים - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/Enforcment_Cluster/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/yam_vehofim_2010-11.pd

המדרג חופים מוכרזים במותג הבינלאומי המוכר. 4.13 . משט יום העצמאות בנושא שמירה על ים נקי,. היה המשט הגדול ב. י. ותר עד כה. –. השתתפו למעלה מ. -. 300. כלי. שייט. כולל חיל הים.

4 בדצמבר 2014 - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/openspaces/forests/carmel-fire-rehabilitation/documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%A8%D7%91

4 דצמבר 2014 ... ולשקם שלושה אזורי התקהלות מרכזיים שנפגעו באופן קשה במיוחד בשריפה: אזור. מחצבות קדומים כולל אתר האנדרטה להנצחת ההרוגים, חרבת רקית וחירבת שללה.

שם העבודה מתוך שדה - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pollutant-emissions-inventory/Documents/methodology-air%20emissions-quarries.pdf

זאת מאחר. וההנחות שנלקחו במצאי הנן כלליות ואילו בעל המחצבה מחשב את הפליטות על פי נתוני התפעול. הספציפיים במחצבה. ... משקע בעל גרגרים זעירים ). 1-61. מיקרומטר(, קטנים ...

שחיטת בהמות - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%98%D7%91%D7%A2/teva68.pdf

1 ינואר 2012 ... טוקסמיה,. ספטיקמיה,. חשד. (23). פיאמיה;. (23). Suspectio: septicaemia; toxaemia; pyemia;. דלקת חריפה של קרום החזה;. (24). (24). Pleuritis acuta;.

מצגת של PowerPoint - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/sustaiability-local-authorities/documents/compact-of-mayors-heb-26122015.pdf

האג. •. וורשה. •. ציריך. •. קייפטאון. •. ניירובי. •. קמפלה. •. לגוס. •. סידני. •. טייפה. •. טוקיו. •. 'ג. קרטה. •. סאול. •. בוגוטה. •. לימה. •. בואנוס איירס. •. ברזיליה. •. סנטיאגו. •. טביליסי. •. עמאן ...

TA Luft 2002 - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf

1 אוקטובר 2009 ... וקיים חשד מבוס. ס שהם בעלי פוטנציאל. מסרטן. ,. מוטגני. ,. או פוגע בפוריות ... להפקת אלומיניום מעפרות בתהליכים אלקטרוליטיים עם אנודות ... ניקוי תבניות היציקה.

הכנרת בשבילי - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waterstreams/resources/kinneret/holchimalnaki/documents/kinneret-medaon-june_2010_1.pdf

3 יוני 2010 ... את הסירה העתיקה. המוצגת לראווה במוזיאון. ,. צפו במצגת תמונות נוף מדהימות של צלם הנשיונל ג. ' אוגרפיק. ,. ולסיום נהנו. ממופע קרקס היתולי. " רוני מלישקביץ האס.

שומרי הנחל - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0820.pdf

אישיות הקשורות לטיול ולביקור בנחלים ובבתי גידול. לחים. ... חידות בציורים, חידות בחרוזים, כתבי חידה, חידות. שיש להן כמה פתרונות, חידות המתבססות על בלבול. אותיות ועוד.

בריכת גורדון - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib3/2014/30-2014/30-2014-gordon.pdf

22 יוני 2014 ... מקרה של שינוי בנושאי תפקידים על פי היתר זה )מנכ"ל/איש קשר( יש לדווח בכתב לאגף ים וחופים בתו. ך שבוע ממועד. השינוי )ראה סעיף. ו8. ' להיתר(. .4.

מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environmental_impact_index_annual_reports/he/sustainability_economy_index-2014-report.pdf

5. מבוא. התהליך המסורתי של קבלת החלטות בהשקעות נשען על מרכיבי סיכון פיננסיים רבים, בהם ... "שופרסל". –. תקשורת "סלקום", נדל"ן. –. "נכסים" ומחזיקה ב"אדמה". .1. מדד ההשפעה ... ליטר. תערובת. ממסים. 00/1024. מפעלי ים המלח,. סדום. פליטה. דליפה של חומר מסוכן אל בור שפכים ... אירוע של פיצוץ חבית עם ... החברה עוסקת בייצור ושיווק בירה ומשקאות קלים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.