מבחן בעברית לכיתה ח'

מבחן בעברית לכיתה ח' — נוסח ב'. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. ב'. נוסח. ח',. כיתה. בעברית,. מבחן. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/י. בת. בן. 1. האם את/ה בן או בת? 2.

מבחן בעברית לכיתה ח' - Related Documents

מבחן בעברית לכיתה ח'

http://aviv.ort.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files%2F6202BF2E-DF58-4347-9B32-1ECFD84803A3%2F424D3983-BFB1-4A9A-853E-88512ACF49B1%2FD1567CF6-419C-459D-A113-80D1FF76C085%2FE1BCA9EF-2F7F-4991-964D-947B7C9862

מבחן בעברית לכיתה ח' — נוסח ב'. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. ב'. נוסח. ח',. כיתה. בעברית,. מבחן. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/י. בת. בן. 1. האם את/ה בן או בת? 2.

מבחן בעברית לכיתה ח - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/11AE272A-7E7A-423E-A0C3-14EE6CCC4B49/31192/mezav_evrit8bfinalnet.pdf

2. מבחן בעברית לכיתה ח' — נוסח ב'. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. ב'. נוסח. ח',. כיתה. בעברית,. מבחן. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/י. בת. בן. 1. האם את/ה בן או בת? 2.

מבחן בעברית לכיתה ב - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2515D2AF-48B7-416D-A9E4-4289C185951F/31718/mezav_evrit_2b_05net.pdf

כיתה. שם משפחה. מס. ' ת. ז". שם פרטי. מקצוע. שם ביה. ס". סמל מוסד. מבחן בעברית לכיתה ב ... ד. ג . אֲנִי. -. )1(. בִּ כְ לָל לֹא אוֹהֵב לִכְ תֹּב. )2(. קְ צָת אוֹהֵב לִכְ תֹּב. )3(.

מבחן בעברית לכיתה ה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893145889/31187/mezavevrit5bfinalnet.pdf

מבחן בעברית לכיתה ה' — נוסח ב'. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. ב'. נוסח. ה',. כיתה. בעברית,. מבחן. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/י. בת. בן. 1. האם את/ה בן או בת? 2.

תשובות! עם – סימני פיסוק בנושא מבחן בעברית לכיתה ו - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95%27%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%20%D

מבחן בעברית לכיתה ו'. בנושא. סימני פיסוק. –. עם. תשובות! הוסיפו סימני פיסוק מתאימים. למשפטים הבאים. ). , ! ? "" :( לפניכם טקסט. קצר, פסקו אותו בסימני הפיסוק המתאימים: קי.

פועל, שם פעולה ושם הפועל – מבחן בעברית לכיתה ה' עם תשובות - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94_%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C,%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94,%2

שורש. פועל. שם פועל. שם פעולה. ר.ק.ד. ס.ג.ר. ת.פ.ר. ב.ח.ר. ח.ש.ב. ק.ש.ר. בהצלחה. ☺. Page 3. כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" www.kanlomdim.co.il. מבחן בעברית לכיתה ה'. –.

ִמפרט מבחן המיצ;quot&ב בעברית לכיתה ה' – תשס;quot&ו

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893145889/20957/mifrat_evrit_class5.pdf

סוגי הטקסטים. ▫ טקסט סיפורי. ▫ טקסט מידע. ▫ טקסט מפעיל. ממדי ההבנה *. ▫ הבנת המשמעות הגלויה. בטקסט. ▫ הבנת המשמעות הסמויה. בטקסט (פרשנות). ▫ הערכה וביקורת (רפלקציה).

מבחן בעברית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/114-EVR-016-5A-SOF-pnimi-net.pdf

כוכבים בגבול. מאת אוריאל אופק. בספר "כוכבים בגבול" מסופר על התקופה שלפני קּום המדינה. בימים אלה שלטו הבריטים. בארץ ולא אִפְשרו ליהודים לעלות לארץ ישראל. יהודים רבים ...

מבחן בעברית למגזר הערבי

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/22009-2006h.pdf

הבנת הנקרא ). ﻓﮭم اﻟﻣﻘروء. (. 3. קטעים מתוך תכנית החובה. ... את שאלון הבחינה לתוך כריכת המחברת. מסור את השאלון ואת המחברת לידי המשגיח/ה. ב ה. צ ל ח ה ! ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح. מס' מחברת ...

מבחן במדעים לכיתה ו - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D

מרכיבי הסביבה הטבעית היא יכולתם של יצורים חיים להתקיים בסביבה . ניתן. למיין את מרכיבי. הסביבה למרכיבים ביוטיים. ה). יצורים. ה. חיים. בסביבה. : בני אדם,. בעלי. חיים, צמחים.

מבחן במתמטיקה לכיתה ח - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5A736205-B974-49ED-A5AF-E052335ED391/57031/math8pnimibook.pdf

ג. מהו מספר הספרים הקטן ביותר שבעבורו המחיר עם מנוי שנתי נמוך. מהמחיר בלי מנוי שנתי? הציגו את דרך הפתרון. תשובה: -סוף-. Page 24. מתמטיקה בשפה העברית לכיתה ח' (מיצ"ב)

מבחן באנגלית לכיתה ה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6FE34B74-6425-4D73-988F-1555CDA20C35/31720/mezav_english5bfinalnet.pdf

מבחן באנגלית לכיתה ה' — נוסח ב'. 3. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. ב'. ה', נוסח. אנגלית, כיתה. מס' התלמיד/ה באלפון. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/סמני. א. באיזו כיתה ה' את/ה ...

מבחן מסכם מס' 2 - מתמטיקה לכיתה ח' - חלק א' - רמה רגילה

http://www1.amalnet.k12.il/Ahd-school/profession/math/Documents/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%97%201.pdf

מבחן מסכם מס' 2 - מתמטיקה לכיתה ח' - חלק א' - רמה רגילה. פרק I - אלגברה ... ג. חשבו את השטח הלבן שבציור. בהצלחה! תשובות למבחן מסכם מס' 2. ב( 5 -. א( 62. -ב( 1 ג( 7 -5.

מבחן במתמטיקה לכיתה ד - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/67636C61-66DC-430E-9D4B-51069D880107/31223/mezav_math4bfinalnet1.pdf

2. מבחן במתמטיקה לכיתה ד' — נוסח ב'. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. ב'. נוסח. ד',. כיתה. מתמטיקה,. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/סמני. בת. בן. 1. האם את/ה בן או בת? 2.

מבחן במתמטיקה לכיתה ד 1 - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/67636C61-66DC-430E-9D4B-51069D880107/47386/math4heb.pdf

דיאגרמה איזו כיתה. אספה את המספר הקטן ביותר של. בקבוקים ? תשובה. : כיתה. ______ .ב. לפי הדיאגרמה. אילו כיתות. אספו מספר. שווה. של בקבוקים ? תשובה. : כיתה. ______.

מבחן במתמטיקה לכיתה ה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E6239E7B-A4E5-4C7A-B589-73B784B15373/31245/mezavmath5afinalnet1.pdf

תלמידים יקרים, .90 דקות לרשותכם. השאלות. כל התרגילים, וענו על כל פִּתרו את. כִּתבו את החישובים שלכם על דפי המבחן. בִּדקו היטב את תשובותיכם לפני מסירת המבחן.

מבחן בנושא שם המספר לכיתה ז - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%27%20%E2%80%93%20%D7%A2%D7%9D%2

חלק א'. -. רשמו את שם המספר. –. יש לשים לב לזכר ולנקבה: .1. גלית הזמינה ______). 2. ( חברות לישון אצלה. .2. רמי אכל ______). 4. ( פיצות ועדיין היה רעב. .3. שגית.

בניינים – מבחן בלשון לכיתה ו' - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf

חלק ד'. –. כתבו. ליד כל מילה. את השורש והבניין )פֲעל, נפעל, פ. ּו. על, פיעל, התפעל,. הפעיל, הּו. פעל(. הפועל. שורש. בניין. נמצא. דרך. התמתח. סולק. נפגע. הזדמן. הסתיר. קיפל. נותק.

מבחן באנגלית לכיתה ח - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D15957AD-9801-45E0-8F53-5791D6DC0F57/31173/mezav_ENGLISH8afinal.pdf

מבחן באנגלית לכיתה ח' — נוסח א'. 2. 2005. תשס"ו. מיצ"ב. א'. ח', נוסח. אנגלית, כיתה. תלמידים יקרים,. במבחן זה שלושה חלקים. השאלות. כל המשימות וענו בתשומת לב על כל ִקראו ...

תשובות! עם – חומרים – לכיתה ג' מבחן במדעים - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%2

... מסחרי שאינו לשימוש אישי www.kanlomdim.co.il. מבחן במדעים. לכיתה ג'. –. חומרים. – ... אילו. חומרים אינם בעירים? .א. בנזין, סולר, שומן. .ב. שמן, כוהל, שעווה. .ג. חול, מים, אפר. .ד.

מבחן בנושא חלקי דיבור לכיתה ז - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96_%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%

חלק ג'. -. קבעו את חלק הדיבור של המילה המודגשת בקו. –. שם עצם, פועל,. שם פועל, שם תואר, תואר הפועל ושם פעולה. : .1. ילדים. נהנים. לשחק בגינה אחר הצהריים. ילדים. –. ______.

מבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ח - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3EEBD13D-5AAA-4784-8436-731C479888F8/31271/mezav_madaim8afinalnet.pdf

א'. נוסח. ח',. כיתה. במדעוטכנולוגיה,. מבחן. שאלון לתלמיד/ה. בתוך הריבוע המתאים. סמן/י. בת. בן. 1. ... ג' שאלות בשני נושאים, עליכם לענות על כל השאלות רק בנושא שלמדתם ... בהצלחה! השתדלנו לציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים במבחן הזה. אנו מתנצלים מראש על כל.

תשובות! עם – סמיכות '– מבחן בלשון לכיתה ה - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%9

מבחן בלשון לכיתה ה. –'. סמיכות. –. עם. תשובות! חלק א':. השלימו את הטבלה הבאה: סמיכות מפורקת. צירוף סמיכות. סמיכ. ות מיודעת ... כתבו את צירופי הסמיכות הבאים ברבים: .7. נעל.

עם תשובות! – מבחן בנושא שם המספר לכיתה ז' - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%96%27%20%E2%80%93%20%D7%A2%D7%9D%2

מבחן בנושא שם המספר לכיתה ז'. –. עם תשובות! חלק א'. -. רשמו את שם המספר. –. יש לשים לב לזכר ולנקבה: .1. גלית הזמינה ______). 2. ( חברות לישון אצלה. .2. רמי אכל ______).

מבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

ה'. כיתה. במדעוטכנולוגיה,. 25. מבחן. מיצ"ב. תלמידים יקרים, .90 דקות לרשותכם. ,כדור הארץ והיקוםו חומרים ואנרגיה במבחן שבעה נושאים. שניים מהם,. על השאלות בנושא רק כוללים ...

Òn ÒBK מבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/76DAAC6D-0A16-40C4-917B-AA978B82ECC8/57018/madaim5bookarab.pdf

امتحان في العلوم والتكنولوجيا. للصف الخامس. מבחן במדע וטכנולוגיה. לכיתה ה'. , audi a. / lall | מס' התלמיד/ה באלפון. Ayalall ul | שם התלמיד/ה all | הכיתה du all ul | שם ביה"ס.

בעברית השמה מבחן Hebrew Placement Test Emory University

http://mesas.emory.edu/home/documents/pdf/Hebrew%20Placement%20Test%208.31.15.pdf

בעברית. Hebrew Placement Test. Emory University. Please choose the correct ... להצליח. בלימודים ? לחלום. הרבה. /. ללמוד. קשה. /. לרקוד. לאט. /. אי. אפשר .9. אילו. בגדים.

תשובות! עם – יוון העתיקה '- לכיתה ו בהיסטוריה מבחן - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95_%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94

... להשתמש בחומרים עם השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא. www.kanlomdim.co.il. מבחן. בהיסטוריה. לכיתה ו. -'. יוון העתיקה. –. עם. תשובות! .1. כתבו ליד כל משפט נכון או לא נכון. .א.

משאבי טבע ומתכות – מבחן במדעים לכיתה ה' עם תשובות! - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%95%D7%9E%D7%A

.5. איזו תכונה משותפת לכל. המתכות? .א. כולן אפורות .ב. כולן מוצקות .ג. כולן מתפוררות .ד. כולן מוליכות חשמל ... חומר מוליך חום מאפשר לחום לעבור דרכו במהירות. : נכון/לא נכון. ב.

עם תשובות( חומרים ותכונותיהם – מבחן במדעים לכיתה ג - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D.pdf

מוליכה טוב חשמל .2. מלח ______. ב. בישול נמשך ... אלומיניום מוליך חום טוב יותר מפלסטיק. נכון/לא נכון. כל חומר נמשך למגנט ... מוליכות חום טובה .4. אבקת ברזל שהייתה בשקית ...

תשובות! כולל – הצמח – מבחן במדעים לכיתה ג' - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92%20%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%97.pdf

כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" www.kanlomdim.co.il · www.kanlomdim.co.il. מבחן במדעים לכיתה ג'. –. הצמח. –. כולל. תשובות! חלק א. ' : ענו על השאלות הבאות: ▫. מהם שלבי ...

תשובות! עם – ותפקידיו העור – מבחן במדעים לכיתה ד' - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%93%20%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D

.4. איזה איברים יש בדרמיס? ציינו את תפקידו של כל איבר: .א. בלוט. ו. ת זיעה. -. מפריש. ות. זיעה לצורך. קירור הגוף. _. .ב. בלוטות החלב. –. מפרישות. חומר שומני, שעוזר להשמיד וירוסים ...

תשובות עם – המעגל בנושא – מבחן במתמטיקה לכיתה ו - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C.p

מבחן במתמטיקה לכיתה ו'. –. בנושא. המעגל. –. עם ... המקווקו הקצו מקום למסלול אופניים . חשבו את השטח. שהוקצה למסלול אופניים. 7. (מלא. ו. את הטבלה. : רדיוס. קוטר. היקף. שטח.

עם תשובות! - מערכת הנשימה לכיתה ה' - במדעים מבחן - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94.pdf

.1. במה שונה האוויר בשאיפה מהאוויר בנשיפה. : .א. אין כל הבדל בין האוויר בשאיפה לאוויר בנשיפה. .ב. באוויר בנשיפה יש. יותר חנקן מאשר באוויר בשאיפה. .ג. באוויר בשאיפה יש יותר ...

מבחן במדעים לכיתה ה' - משאבי טבע, סלעים, קרקעות, מתכות - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A1%D7%9C%D7%A

מהם משאבי טבע? .א. כל דבר שניתן לשאוב . .ב. חומרים. שמייצר האדם כדי להשתמש בהם . .ג. חומרים. שהאדם לוקח מן הטבע ומשתמש בהם . .ד. חומרים המצויים מתחת לפני הקרקע.

רבעון ד' מבחן בעברית לכיתות ז' חזרה ל 1 .להלן מספר דפי הסבר ודפים לתרגול

http://www.art-yeshiva.org.il/Doc/Studies/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%96_%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%93_%D7%AA%D7

מבחן בעברית לכיתות ז'. רבעון ד'. 1 .הבנת הנקרא: איתור מידע, אחזור מידע ) ע"י השלמת טבלה(, ... שאלות על. סוג הק. שר. ה. לוגי. : ) ניגוד, השוואה, ויתור, סיבה ותוצאה, זמן, הוספה, ת.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.