www.Gool.co.il התרגוּל לבשבי GooL

היפרפולריזציה. ,. תעלות נתרן סגורות. ,. אין הפרשת גלוטמט .ג. דהפולריזציה. ,. תעלות נתרן פתוחות. ,. הפרשת גלוטמט .ד. דהפולריזציה. ,. תעלות נתרן פתוחות. ,. אין הפרשת גלוטמט. 17.

www.Gool.co.il התרגוּל לבשבי GooL - Related Documents

www.Gool.co.il התרגוּל לבשבי GooL

https://www.gool.co.il/Misc/physio.pdf

היפרפולריזציה. ,. תעלות נתרן סגורות. ,. אין הפרשת גלוטמט .ג. דהפולריזציה. ,. תעלות נתרן פתוחות. ,. הפרשת גלוטמט .ד. דהפולריזציה. ,. תעלות נתרן פתוחות. ,. אין הפרשת גלוטמט. 17.

F - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%902 - %D7%A4%D7%A8%D7%A7 28 - %D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%A5 %28%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A1%29.pdf

לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו ל. - www.GooL.co.il. כתב ופתר. –. גיא סלומון. ©. 1. משפט הדיברגנץ )גאוס(. שאלות. ב. שאלות. 3-1. אשר את משפט הדיברגנץ . כלומר. ,. חשב.

סטטיסטיקה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseBooks?id=3838&PdfName=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 _%D7%A1%D7%A4%D7%A8 %D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1

הדרך הקלה ביותר כדי לזהות עם הסולם הוא סולם מנה היא על ידי מבחן האפס. בסולם מנה האפס הוא ... t t α. - . -. -. > 1. 2. 1. ,. 2. n n t α. -. - . -·. דוחים את. 0. H. סטטיסטי המבחן.

נקודה ו ישר - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA %D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%9

נוסחה למציאת משוואת ישר: . מצב הדדי בין שני ישרים: ... מצא את מרחק הנקודה. מהישר . ב. מצא את ... מצא שיעורי נקודה הנמצאת בתוך המשולש, שמרחקה מישר. I. שווה למרחקה. מישר.

2 פרק אלקאנים - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=chemistry-organit-ariel-bio.pdf

באוזונוליזה של פחמימן זה (לאחר טיפול באבקת אבץ בחומצת חומץ) מתקבל הדיאלדהיד. OCH(CH2(3CHO . הסבר את כל התגובות. .14. רשום את מבני האנולים האפשריים: O. O. 18.

נפח פירמידה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=807_Spatial_Trigonometry_Standard_Pyramid.pdf

הבסיס. משפט: בפירמידה ישרה, גובה הפירמידה תמיד נופל בנקודת מרכז המעגל. החוסם ... נתונה פירמידה מרובעת משוכללת ... נתונה פירמידה משולשת וישרה שבסיסה משולש ישר זווית.

פיסיקה 2 - GOOL

https://www.gool.co.il/Books/Physics_2.pdf

3 ינואר 2014 ... פיסיקה 2 ־ חשמל ומגנטיות. V. C. L. R. אייל לוי ... תוכן עניינים. 2. 1 חוק קולומב והשדה החשמלי. 2. 1.1 מערכת מטענים נקודתיים .

מתקף - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94 - %D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A3 %D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%A2.pdf

ניוטון. בכיוון ציר ה. -x. זמן המגע של השחקן עם הכדור הוא. 0.2. שניות. חשב. את המתקף שהפעיל השחקן על הכדור. (2. חישוב מתקף כולל. בציור הבא נתון גוף שפועלים עליו שני כוחות: 1.

הסתברות - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseBooks?id=4576&PdfName=%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8 %D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1

התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית פרק 23 -. 91. המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות פרק 24 -. 98. משתנה דו-מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת פרק 25 ...

וקטורים - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=mechanics3.pdf

חשב מהו. A B C. (ב. חשב מהו. A-B-C. (ג. חשב מהו. 2A 3B-4C. 1.2. נתון הוקטור. (4,6) ... הסבר ללא חישוב באיזה חוט המתיחות הגדולה ביותר ובאיזה במתיחות הקטנה ... המרוחק מרחק r0 ... מהו מרחקו הרחוק ביותר של כוכב השביט מהשמש )האפליון( ... שלחו את האסטרונאוט לכוכב לכת כלשהו שרדיוסו ... הירח הראשון מבצע הקפה מעגלית שלמה סביב הכוכב בזמן של.

מלאי - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90 %D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA %D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA %D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A

1 יולי 2014 ... החברה מנהלת את מערך המלאי שלה לפי מודל. EOQ . הביקוש למוצרי החברה מתפלג באופן אחיד לאורך ימי השנה. עד כה נקטה החברה במדיניות שמנעה היקלעות ...

מתמטיקה - GOOL

http://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=Course Book 2018.pdf

מתמטיקה. מכינה. עמק יזרעאל ... סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים: ... ז. 2. 6. 7. - .ח. 7. 12. 9. 18. (. קבע איזה שבר גדול יותר בכל אחד מהמקרים הבאים: .א. 3. 10. או. 4. 10 .ב. 7. 8. או ... חיבור וחיסור של שברים בעלי מכנים שונים מתבצע ע"י פעולת מכנה משותף. דוגמא: ... כיתה. 30. תלמידים, מתוכם. 18. בנות. מה אחוז הבנות בכיתה? .ג. מחיר מוצר התייקר מ. -. 80.

3 פרק אלקנים - GOOL

http://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=chemistry-organit-ruppin-sea.pdf

˚50.7. [α]D= )? .6. קבעו את ה. קונפיגורציה האבסולוטית עבור כל אחד מהמרכזים הכיראלים בחומרים הבאים. וציין/צייני עבור כל זוג חומרים את היחס בינם (אננטיומרים, דיאסטריומרים וכו. ) ...

פירסון - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%91 - %D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D %D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D %28%D7%9E%D7%93%D7%93 %D7%A7%D7%A9%D7%A8%29 %D7%94

משמעות מקדם המתאם. : כדי לבדוק עד כמה קיים קשר לינארי בין שני המשתנים ישנו מדד קשר שנקרא גם. מקדם המתאם הלינארי הידוע גם בשם מקדם המתאם של פירסון. מקדם מתאם זה ...

קומבינטוריקה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=histabrot-machsev-beintchomi.pdf

בטא את תשובתך באמצעות n. .א ... בנו טבלת שכיחות משותפת לנתונים . .ב ... טבלת ההתפלגות המצטברת הנורמלית סטנדרטית. –. ערכי. (z). Φ z. Φ)z( z .00 .01 .02. 03. 04. 05. 06.

דטרמיננטות - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94 %D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA - %D7%A4%D7%A8%D7%A7 3 - %D7%93%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A

מטריצה אנטי. -. סימטרית מסדר אי זוגי . הוכח ש. -. 0 | |. A = . 34. (. נתו. :ן. A. מטריצה מסדר n,. 128 | |. A = ,2. 2. T. AB B A. = . מצא את n. 35. (. נתו. :ן. ( ). ( ) 1 det. 2, det. 3 nxn.

3 סטטיסטיקה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 3 %D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94 %D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C.pdf

בניית קו הרגרסיה במדגם. 2.1.1. עיקרון הריבועים הפחותים (. L.S.E. ) לאחר שנוכחנו שיש מתאם ליניארי בין שני המשתנים אנו מעוניינים לבנות את קו הניבוי. שיאפשר לנו לנבא משתנה אחד ...

סטטיסטיקה 2 - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseBooks?id=4826&PdfName=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 2_%D7%A1%D7%A4%D7%A8 %D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1

בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים פרק 2 -. 35. בדיקת השערות ... לא נקבל את טענת הפסיכולוגים. (3. א. מבחן. T. להשוואת תוחלת במדגמים בלתי תלויים. ב. 1. 2.

ספקטרוסקופיה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=chemistry-organit.pdf

התמרה נוקלאופילית .1. סדרו את התרכובות בכל סעיף לפי סדר הראקטיביות שלהם בתגובת. SN2 .2. עבור תגובות. SN2. הבאות, רשמו איזו תגובה תצא לפועל ואיזו תגובה תתרחש לאט.

חרוט - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94 %D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91 - %D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C %D7%97%D7%A8%D7%95%D7%98 %D7%95%D7%9B%D

אם נחתוך חרוט לאורך הקו היוצר שלו ונפרוש את מעטפת החרוט, נקבל גזרת. עיגול עם זווית מרכזית α. המקיימת: 360 r l α. = . נוסחאות: -. נפח חרוט: 2. 1. 3. V. r h π. = . -. שטח מעטפת ...

חשבונאות ניהולית - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA %D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA %D7%90 %D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%90%D7%A7%D7%

מנה. תרגילים. לפרק. : תמחיר. מבוסס. עילויותפ. ABC. תרגילים. לפרק. : הקצאת. לויותע ... כדורים כחולים וכדורים אדומים ... הנח כי החברה בוחרת להקצות עלויות משותפות למוצרים השונים לפי שיטת "מחיר מכירה". ... החברה בחרה להקטין את כמות הקוקוס אשר שמים בכל עוגיה.

פונקציות וגרפים - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=parabola.pdf

סרטון זה מוסברים המושגים תחומי עלייה ותחומי ירידה של פרבולה. ומוסבר כיצד לחשב ... x. שלילי לפרבולה יש נקודת מקסימום. ב. על גרף הפונקציה. ( ). g x . הסבר: על. ידי הצבה. ,. או.

מעגלי זרם חילופין - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=AC_Circuits.pdf

RC π. = - = . מעגל תהודה מקבילי מעשי: מעגלים רבים מכילים סליל בטור לנגד. וקבל בטור לנגד כמתואר באיור הבא. זו היא הצורה המעשית של מעגלי תהודה. מקבילים מכיוון שגם לסליל ו.

אנליזת פורייה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseChapterBooks?id=64426&PdfName=%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%AA %D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94 %D7%91 L2%2C %D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 %D7%94%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%94 %D7%A9

1. התמרת פורייה ב L2. 2. משפט הדגימה של שאנון. 3. קירוב יחידה. Page 2. לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו ל. - www.GooL.co.il. התמרת פורייה ב. -. L2. : שאל. :ה. (1.

נפילה חופשית - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94 - %D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94 %D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%AA %D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99%D

כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר. 1. נפילה חופשית. שאלות: (1 ... רשום נוסחאות מקום. –. זמן ומהירות. –. זמן עבור הכדור. .ב ... רשום נוסחת מהירות. –. זמן לכל גוף. .ה. מה תהיה מהירות כל ...

מבוא לסטטיסטיקה א - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseChapterBooks?id=28031&PdfName=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA- %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92 %D7%9E%D7%A9%D7%AA%

מבוא לסטטיסטיקה א. פרק 1. סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה. 1. כללי ... סטטיסטיקה תיאורית הוא ענף בו לומדים כיצד לאסוף נתונים, להציג אותם ולנתח. אותם.

הוכחת מקבילית - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=804_Planar_Geometry_Quadrilaterals.pdf

במעוין כל הצלעות שוות. o. במעוין האלכסונים מאונכים זה לזה. o. במעוין האלכסונים הם חוצי זוויות. o. היקף מעוין. צלע. ,1. שטח מעוין. צלע. גובה לצלע. 2. /)אלכסון. אלכסון(. כדי להוכיח כי ...

פיזיקה 1 מכניקה - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseChapterBooks?id=58840&PdfName=%D7%AA%D7%A0%D7%A2 %D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%99 -_%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94 1 %D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94 _%D7%A1%D7%A4%D

פיזיקה 1 מכניקה. פרק 16. תנע זוויתי -. 1. נוסחאות וחוקי שימור. 4. תרגילים בפרסציה. Page 2 .co.il. GooL www. נוסחאות וחוקי שימור. שאלות. (1. תנ. " ז בזריקה משופעת. אבן נזרקת ...

גוּל, בִּ שְ בִ יל התִ רגוּל... - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=chemistry-hit-tech.pdf

טמפרטורת הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שבמולקולות קיים קשר כפול;. -ל ב). 2. NH. 3 ... נכונה עבור נקודת ההיתוך או הרתיחה. .א ... נתונים ארבעה חומרים ונקודות רתיחה (נתונות ב. -. K. ).

טור טיילור/מקלורן - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%90 %D7%91 %D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99 %D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91 %D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA %D7%97%D7%99%D7%A4%D7

טורי חזקות. טורי פונקציות. 1). ( מצא את תחום ההתכנסות של הטורים הבאים: 1. 1. 1. 1. 4. 1. 1 ... מצא את ארבעת האיברים הראשונים, השונים מאפס, בפיתוח לטור מקלורן של הפונקציות.

סטודנטים יקרים - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=mechanicsall.pdf

מומנט התמד של רייש. מצא את מומ. נט ההתמד של הגוף שבשרטוט סביב מרכז המסה שלו בשתי דרכים שונות. אורך כל מוט l. ומסתו m . חצי חישוק ושתי מסות. מצא את מומנט ההתמד של ...

מדד הקשר של ספירמן - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%91 %D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99 %D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA %D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf

אם מדד הקשר של ספירמן יוצא. 1. המשמעות היא שיש קשר דירוגי חיובי מלא : ככל המשתנה. אחד עולה השני עולה ללא יוצא מ. ן הכלל. קשר דירוגי חיובי חלקי ) שמקדם המתאם בין. 0. -ל. 1.

פונקציות סתומות - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%902 - %D7%A4%D7%A8%D7%A7 10 - %D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA - %D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9

מהי משוואת מישור משיק למשטח בנקודה. P. בה. 2, 1 x y. −= = . (2. מצא משוואה של מישור משיק למשטח. 8 xyz = בנקודה. ( 2,2, 2). −. −. ,. וכן. משוואה של הישר הפרמטרי הניצב ...

פונקציית ההסתברות - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90 %D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99 %D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91 %D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf

מה ההסתברות שתלמיד אקראי שניבחר בכיתה יכשל? 2. 0.08. 25 ... משתנה מקרי בדיד : הנו משתנה היכול לקבל כמה ערכים בודדים בהסתברויות שונות. מתארים את המשתנה המקרי על ...

חדוא וקטורי - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/PdfCourseBooks?id=3822&PdfName=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%90 %D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%A8 %D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1

לכל שני פולינומים. ( ) ( ). ,. p x q x ... הוכיחו כי פולינומי הרמיט, המוגדרים על ידי הנוסחה. ( ) ( ) 2. 2. 1 n n ... הוכיחו כי פולינומי לג'נדר, הנתונים על ידי נוסחת רודריגז. ( ). ) (. 2. 1. 1 ! 2 n.

6 פרק התמרת לפלס - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%9E%D7%93%D7%A8 - %D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%AA %D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1.pdf

חשב את התמרות לפלס הבאות בעזרת טבלת התמרות לפלס: )1 ... מצא את התמרת לפלס של הפונקציה המחזורית הבאה: ... מהי התמרת לפלס של פונקציית הדלתא, ושל ההזזה שלה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.