פרמקולוגיה ופורמולציה של תרופות ב פתרון מוצע לבחינה 2017 יולי _,

חומר המעכב פוטנציאל פעולה ומקבע היפרפולריזציה, עקב הכנסת יון שלילי לתוך התא ). ABA. G. -. עקב קישורו לרצפטור. A. GABA. הוא גורם לפתיחת תעלות כלוריד והכנסת. -. Cl.

פרמקולוגיה ופורמולציה של תרופות ב פתרון מוצע לבחינה 2017 יולי _, - Related Documents

פרמקולוגיה ופורמולציה של תרופות ב פתרון מוצע לבחינה 2017 יולי _,

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%

חומר המעכב פוטנציאל פעולה ומקבע היפרפולריזציה, עקב הכנסת יון שלילי לתוך התא ). ABA. G. -. עקב קישורו לרצפטור. A. GABA. הוא גורם לפתיחת תעלות כלוריד והכנסת. -. Cl.

מיקרוביולוגיה ב פתרון מוצע לבחינה 7112 שנה יולי חודש ,ז "עשת א מועד המכ

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C

1.1. מבחן ביולוגי כמותי לקביעת ריכוז. הווי. טמי. ן. במצע הגידול: יש להשתמש בחיידקים שלא יודעים לייצר ויטמין. B12. בעצמם וזקוקים לאספקתו מבחוץ. תחילה נכין עקומת כיול על ידי ...

של מה;quot&ט פתרון מוצע לבחינה בשפת C 2017 פברואר , "ז תשע אביב ...

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2017.pdf

הקצאה דינמית כדי לשמור // ;((code=(char *)malloc(sizeof(char)*(count 1. את הקוד במתוך מחרוזת ptr=text; ptr ; while(*ptr!=ch){. העתקת הקוד על לתו הבא ששווה בערכו ...

7102 קיץ ביוכימיה ב פתרון מוצע לבחינה

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9

משלילייים לניטרליים או מניטרליים לחיוביים )למשל: חומצה אספרטית וחומצה גלוטמית שיש ... יש שייר הידרופובי ארוך ורק הקבוצה הקרבוקסילית בקצה שלהן יכולה להגיב עם תמיסה. מימית. ... נימוק: במקרה זה מדובר בהחלפה של חומצה אמינית חומצית, הטעונה שלילית ב. pH.

תרמודינמיקה טכנית ב ח"השמ/ט"המ ת פתרון מוצע לבחינ 7102 שנה יולי חודש

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90-%D7%A7%D7%9

מבחן. מה"ט/משה"ח. תרמודינמיקה טכנית. –. מועד. א. תשע. "ז. 7102. עמוד. 0. פתרון שאלה מס'. 2. סעיף א. מסת אויר במחזור m*R*T1=P1*V1 m*0287*270=75*0.2 m=0.1935Kg.

מערכות הפעלה ב ט"המ ת רון מוצע לבחינ פת 2017 יולי "ז, תשע א' מועד רחוב

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94.pdf

מערכת המבוססת על מחשב מרכזי אחד היא בעלת יכולת שרידו. ת ואמינות נתונים. נמוכה כי כל קריסה שלה משביתה את כל הארגון. ניהול מערך מחשוב מבוזר. יתרונות. : .1. זמן תגובה מהיר.

בשפת ט"המ ת רון מוצע לבחינ פת c 2017 יולי "ז, תשע 'א מועד רחובות אורט מ

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%A1%D7%99.pdf

מערך זה מייצרת התוכנית רשימה מקושרת של איברים אשר כל אחד מהם מכיל ערך מתוך המערך. המקורי אשר מתחלק ב. -3. ללא שארית. בנוסך לכך כל איבר ברשימה המקושרת מצביע ...

711003 אלקטרוניקה ומחשבים ה' ב ת משה;quot&ח פתרון מוצע לבחינ 2018 ...

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%97-%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0

פתרון ל. מבחן. משה"ח. באלקטרוניקה ומחשבים ה'. 711003. ,. מועד אביב תשע"ח, מרץ. 2018. עמוד. 1. פתרון מוצע לבחינ. ת משה"ח. ב. אלקטרוניקה ומחשבים ה'. 711003. מועד. אביב.

התנהגות צרכנים וחקר שווקים ב ט"המ ת פתרון מוצע לבחינ - מכללות אורט

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%A8%D7%9

מודל. של איגור. אנסוף. –. רשת הרחבה / גידול ,. מציג אסטרטגיות צמיחה מוגברת. ובהגוונה. לפירמה באמצעות פיתוח. שווקים ומוצרים . המודל כולל. 4. אסטרטגיות צמיחה שונות.

חשמל ואלקטרוניקה ט' ב ח"השמ ת פתרון מוצע לבחינ 2019 שנה מרץ חודש , "ט

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%92-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A

חשמל ואלקטרוניקה ט'. מועד. א. תשע. ט". ,. חודש. מרץ. שנה. 2019. מחבר. : מר. איל זוהר וגיל שמלו. ,. מכללת. אורט. הרמלין. חלק ראשון. –. מערכות חשמל. שאלה. 1 .א. חישוב. המתח.

תורת הבנייה משה;quot&ח ב פתרון מוצע לבחינת 9102 , ט "עשת אביב מועד ...

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2010/12/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%9

תורת הבנייה. מועד. אביב. תשע". ט. ,. 9102. מחבר. : מר ניר צאירי,. מכללת אורט. כפר. -. סבא. שאל. ה. 1. סימול. מיקום. פירוט השכבות. A. גג. מעל יציקת הבטון. -. מדה שיפועים ). 0.1%.

בחישוב סטטי ט"המ ת פתרון מוצע לבחינ 782/ , "ח תשע ... - מכללת אורט ירושלים

https://joc.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7

פתרון ל. מבחן מה"ט. בחישוב סטטי. מועד. א'. תשע. "ח. ,. /78102. עמוד. 1 .ב. ג. חישוב מהלכי כוחות גזירה. [KN]. ד. חישוב מהלכי מומנטים. [KN∙m].

27.1.2020 ;quot&הנדסת בניין;quot& מנחה לבחינה פתרון - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/handasa2712020/he/land_assessor_shameim_handasa_p_27.1.20.pdf

27 ינואר 2020 ... תפקידה של צלע מחלקת בתקרת צלעות הוא לחלק עומס נקודתי בין מספר. צלעות ראשיות. כל שאר התשובות אינן ... לאור נתונים אלה יהיה נפח הקורה לצורך חישוב עלותה, כדלקמן: ... משתרעת מהקו החיצוני של התקרה ועד קו המפגש עם תקרה בעובי. 30. ס"מ.

פתרון מבחן מהט-מערכות פיקוד ובקרה-יולי 2018

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%9

רגש. טמפרטורה אוויר חוץ. , סוללה/מחליף חום אוויר/מים. ברזים חשמליים ועוד . באופן כללי ... סוללת מאייד. מפוח מאייד. גופי חימום להפשרה. טיימר הפשרה. בקר טמפ. רטורה. רגש.

חוקת מאמאנט הרשמית - יולי 2017

http://www.mamanet.org.il/PDF/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%20%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%98%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%202017.pdf

כל הזכויות שמורות לליגת האימהות בכדורשת מאמאנט. חוק. ת מאמאנט ... מאמאנט. –. ליגת האמהות בכדורשת. חוקי מאמאנט הרשמיים. ¼. מהדורה יולי. 2017. 1 ... פתח כדלקמן: 11.2.

פרמקולוגיה

http://www.hapetek.co.il/download.php?id=91

הן יכולות להפעיל את הרצפטור כמו בדרך הטבעית תרופות כאלה הן אגוניסטים ... הוא מסוגל להפעיל את הרצפטור לאצטיל כולין בתא שריר רצוני ולגרום לכיו. ו. ץ השריר . הוא אגוניסט.

פתרון של מבחן מועד ב' 07.08.2017 File - Moodle

https://moodle.braude.ac.il/mod/resource/view.php?id=334356

7 אוגוסט 2017 ... אזי לפי תכונות של אינטגרל מסוים מתקיים m(6-a)= f f(syk<M(6–4). או msomaj ... ד) יש שלוש נקודות קיצון. שאלה 6 (5. %): נתונים שני אינטגרלים מוכללים (לא.

אלפאפרס שם התרופה תיאור פרמקולוגיה

https://www.meuhedet.co.il/media/1729/c-users-giln-desktop-%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-29%D7%92-alphapress-50mg-tab-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D

דיספנאה, כאב. פלאורלי . תופעות אחרות. לא שכיחות. חום, ירידה במשקל, תחושה כללית רעה. נדירות. מאוד . ב. לט העין ) exophthalmos. ,(. לייפת רטרופריטונאלית. ) retroperitoneal ...

ז"עשת ,זומת ד" כ 2017 יולי, 18 55 פרוטוקול ישיבת מועצה ... - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Documents/moatza55pro20170717.pdf

17 יולי 2017 ... גבעתיים. בשנת. 2014. הוגשה בקשה להיתר לבנייה. ב. רחוב. פועלי הרכבת. 25 ... גבעתיים . בית הספר יגאל אלון: בחשבון רשות: בנק הפועלים, סניף כורזין. 543.

פרמקולוגיה 2.11.06 דרך , החל מהמבנה הכימי של התרופה . מדע שמתעסק ב

http://www.hapetek.co.il/download.php?id=8779

2 נובמבר 2006 ... פרמקולוגיה. –. מדע שמתעסק במחקר תרופות . החל מהמבנה הכימי של התרופה. ,. דרך. מנגנון פעולתה בגוף . המסלולים שאותה תרופה עוברת בגוף ותופעות הלוואי ...

ואר פבר עד יולי חודשים מרץ תשע באדר 81 2019 2017 - 2019 ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/manpower-training-news81/he/81.pdf

רכז מערכת וצלם. : חיים מנוס ... מנהל מכללת אורט סינגאלובסקי. : יוסי יאשי . ספרנית ... חדש אך גם לאנשים עובדים שרוצים לעשות שינוי וללמוד את אחד התחומים. הצומחים בעולם.

פתרון הבגרות בלשון ;quot&עולם חדש;70%) ") קיץ 2017 חצב ברק ... - לשונימי

https://www.lashonimi.co.il/images/bagruiot/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A5-2017-%D7%97%D7%A6%D7%91-%D7

היא נימה שלילית כלפי תופעת דור ה-Y, ואף מעבירה ביקורת(עפרת)ג. הנימה העולה מטקסט ​2. (חיה = מילה עם מטען שלילי,​ אחרת״.​חיהכלפיהם. לראיה מהטקסט: ״הם יצאו מתוכנו, ...

פתרון של בוחן אמצע סמסטר 21.12.2012 − ת־ר דמב 20) .1) א) מצאו פתרון ...

https://archimedes.math.technion.ac.il/Exams/courses/104135/test/2012/win_midsol1.pdf

21 דצמבר 2012 ... :פתרון. : y 1 . המשוואה לא מדוייקת אבל יש גורם אינטגרציה תלוי רק ב־ דרך. µ )y(. µ)y(. = ... אנחנו נקבל לפתרון עבור כל y = −צריך להמשיך ע י פתרון סינגולרי 1.

אופטומטריה סילבוס לבחינה הממשלתית ב

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Syl_Optometry.pdf

1 יולי 2013 ... פרסביופיה, aphakia. , pseudophakia. , aniseikonia. ,. ראיה ירודה, אופטומטריה פדיאטרית, אופטומטריה גריאטרית. וראייה סביבתית. .2. ראיה דו עינית.

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית - ניב רווח פסיכומטרי

https://www.psychometry.co.il/uploaded_files/016b2e05e31c58e8b5b3baa0f8b4cbae.pdf

תוכנת המילים החינמית. שמכילה את כל המילים שבמילונים שלנו, ומאפשרת. להיבחן. על מילים. שלא זוכרים,. בחינות. עבר של המרכז הארצי לבחינות ו. ל. הערכה בצירוף פתרונות מלאים.

חזרה לבחינה מס' 3 - ניתוח פעלים קצת אחרת

http://alliance.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=5UhBmdg5T2w%3D&tabid=3985&mid=13987&language=he-IL

עלים בבניין הופעל תחילית ". הו". מעבירים להפעיל .7. את הגזרה קובעים לפי השורש. : יש. 7. גזרות. נחי. : אם יש. אות האו"י. בשורש קובעים לפי המיקום: נחי. פה"פ י'/ו. )=נפי"ו(. נחי. עה"פ ו'/ ...

להכנה לבחינה פסיכומטרית, בגרויות ולימודי שפות.

https://www.hachvana.mod.gov.il/maanak/Documents/%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%20%D7%95%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7

מכללת אבדאע. טמרה רח ראשי. 30811. קמפוס לימודים בע ... חבצלת גבעת חביבה. גבעת חביבה ד . נ מנשה. 37850 ... סמינר הקיבוצים קמפוס אומנויות שושנה פרסיץ. 3. תל אביב. זינוק.

הכנה לבחינה במושגי יסוד ביהדות - Math-Wiki

http://www.math-wiki.com/images/d/d5/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_-_%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94.pdf

מושגי יסוד ביהדות / רבקה ישראלי, קרימינולוגיה שנה ג' ... ר ישעיהו "חזון ישעיהו בן אמוץ". ... כלאי אילן. –. אין לטעת אילנות שונים זה לצד זה. אין לעשות הרכבות למיניהם וזאת על מנת שלא ...

מדריך מנהל התכנון לבחינה וקידום של תכניות להתחדשות עירונית - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/urban_renewal_g/he/urban_renewal.pdf

13 פברואר 2017 ... התוכנית לדוגמא סטטוס תוכנית כוללנית, תוכנית אב, מסמך מדיניות וכו'. ... תשריט מצב קיים, תשריט שטחים פתוחים ושטחי ציבור )קיים(, מסמך פרוגרמה )מצב קיים.

דף עזר לבחינה – מיוחד לקראת בחינת הבגרות בעברית תש - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/daf_ezer.pdf

22 אוקטובר 2019 ... גזרת השלמים, גזרת המרובעים. גזרות החסרים )העלולים(: חסרי פ"נ )חפ"ן(, חסרי פי"צ )חפי"ץ(, חסרי פ"י )חפ"י(. גזרות הנחים: נחי פ"א )נפ"א(, נחי פ"ו/י )נפ"ו/י(, נחי ל"י ) ...

סילבוס לבחינה לעובדי מעבדה בכירים במקצוע מיקרוביולוגיה ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Syl_MedLabSen_Microbio.pdf

1 דצמבר 2013 ... .1. טפילים חד תאיים: .2. פלגלטים של דם ורקמות )לשמניה, טריפנוזומה(. .3. פלסמודיום. .4. טפילים אופורטוניסטים )טוקסופלסמה, קריפטוספורידיום, פנוימוציסטיס(.

מיקוד לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - קבוצת SRI ...

http://sriglobalgroup.com/wp-content/uploads/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2016.pdf

31 דצמבר 2016 ... מיקוד לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות. מועצת רואי ... לרשות למסים על כך, אם גילה טעות מהותית בדוח ההתאמה, לאחר שחיווה דעתו על. יו? .2.

מיקוד לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/focus_for_the_exam/he/roei_heshbon_test_Focus_Focus_the_topics_on_the_exam_spring_2019.pdf

הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. ת"ב. 93. )תקן ביקורת )ישראל(. 315. –. החל ממועד סתיו. 2019. (. 3.3. מהותיות בתכנון ובביצוע הביקורת. ת"ב. 114. )תקן ביקורת )ישראל(.

april 2017 may 2017 june 2017 - Template Trove

https://templatetrove.com/Calendars/3_Month_Calendars/2017/3-Month-Calendar-April-May-June-2017.pdf

SUNDAY. MONDAY. TUESDAY. WEDNESDAY. THURSDAY. FRIDAY. SATURDAY. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

MAY 2017 JUNE 2017 JULY 2017 - Template Trove

https://templatetrove.com/Calendars/3_Month_Calendars/2017/3-Month-Calendar-May-June-July-2017.pdf

30. JUNE 2017. June Holidays. Flag Day - 14. Father's Day - 18. 1. SUNDAY. MONDAY. TUESDAY. WEDNESDAY. THURSDAY. FRIDAY. SATURDAY. 1. 2. 3. 4.

תרופות נגד התקפים

https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/med-units/Documents/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C/%

Phenobarbital. ) Luminal. ( או. Primidone. ) Mysoline. (, אך כל. תרופה עלולה לגרום לחלק מהאנשים להרגיש ד. י. כאון או עצבנות. כמובן שסימפטומים אלו יכולים. להיגרם. גם על.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.