תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה - אדם וסביבה - משרד החינוך

משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית. אגף חברה ורוח. הפיקוח על "גיאוגרפיה-אדם וסביבה". ו"מולדת, חברה ואזרחות". תוכנית. הלימודים. בגיאוגרפיה -. אדם וסביבה. לכיתות ה-ו. לבית הספר ...

תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה - אדם וסביבה - משרד החינוך - Related Documents

תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה - אדם וסביבה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/geography_5_6.pdf

משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית. אגף חברה ורוח. הפיקוח על "גיאוגרפיה-אדם וסביבה". ו"מולדת, חברה ואזרחות". תוכנית. הלימודים. בגיאוגרפיה -. אדם וסביבה. לכיתות ה-ו. לבית הספר ...

תוכנית הלימודים בעברית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/hebrew-7-12.pdf

53נספח 2: דוגמאות לשאלות ורמזי תשובות לסעיף 'משוב והערכה'. ... והטקסט; מאידך גיסא, טיפוח השימוש התקין וההולם בלשון, מתוך זיקה למורשת הלשונית ובהתאמה ... שלב א –. – בחטיבה העליונה: עמידה על מהותה של הלשון בכלל ושל הלשון העברית בפרט: הלשון כתופעה ...

תוכנית הלימודים באיטלקית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/italian10_12.pdf

"סינמה פרדיסו" של ג'וזפה טורנאטורה. סופרים איטלקיים מומלצים: ✓ ניקולו אמאניטי. ✓ איטלו קלווינו. ✓ ארי דה לוקה. ✓ אוריאנה פלאצ'י. ✓ נטליה גינזבורג. ✓ פרימו לוי. ✓ אלזה מורנטה.

תוכנית הלימודים בגרמנית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/german10_12.pdf

Ich habe viele CDs. der Cent, -, -s. Wie viel Cent kostet der Kaugummi? אגורה ... שולחן das Tischtennis. Ich spiele gern Tischtennis. טניס שולחן die Tochter, ̈-er ... סלון der Wolf, ̈-e. Der Wolf ist gefährlich. זאב wollen٭. Ich will ein Eis essen. לרצות.

תוכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתות ו'-ט' - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/history_mm_6_9.pdf

יחידה 1: העולם בחילופי המאות – המירוץ האימפריאליסטי. יחידה 2: מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה. יחידה 3: בין שלום למלחמה. יחידה 4: מבית לאומי למדינה בדרך – ארץ ישראל בין ...

תוכנית הלימודים בספרות לכיתות ז-ט - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/literature-7-9.pdf

תוכנית הלימודים בספרות לכיתות ז-ט לבית הספר העל-יסודי הממלכתי | ירושלים. רציונל: ... חדש בתכנה״ל. , מסדה, 1979(;קנה וקינמוןשמוש אמנון: “תמונות מבית הספר העממי״ ). , מסדה ...

תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ז-ט - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/math_7_9.pdf

של אורך, שטח, נפח וזוויות; חשוב לקשר בין תכנים אלה לבין התחום האלגברי. ... מרובע שבו 3 זוויות ישרות ושתי צלעות סמוכות נתונות מגדיר מלבן מסוים )יש ללמוד לשרטט מלבן בהינתן שתי ... כשמשתמשים במערכת צירים לצורך ייצוג עצמים גאומטריים חשוב ששני הצירים יהיו לפי ... המחומש שבאיור חולק לשלושה משולשים , ובכל משולש נבחרה צלע ושורטט הגובה אל צלע זאת.

תוכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתות ב"י-ו - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/druz_history.pdf

עקרונות הנאורות והשינויים שחוללה אירופה; המהפכות האמריקאית והצרפתית; המהפכה ... מטלות ביצוע וחקר נבחרות(; מבחנים; כתיבת דוח; דגם; מצגת; משוב אישי; הערכות עמיתים.

תוכנית הלימודים בספרות לכיתות ב"י-י - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/literature_10_12.pdf

... שבאמצעותן מיוצגות ומגולמות עמדות רגשיות או מוסריות ביצירות ספרות: אמצעות אמירות ישירה מפי ... )כתר, 1982 ( גיא אוני ... לצפייה ולדיון בסרט קולנוע מומלץ להקדיש כ-5 שעות.

תוכנית הלימודים בערבית לכיתות ז-י;quot&ב - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/arabic_7-12.pdf

הכרת סדר אותיות הא"ב הערבי ושימוש מושכל במילון ערבי-עברי ... /http://d1.snunit.k12.il אתר דיואן ללימוד ערבית כולל חיפוש במילון מקוון איילון-שנער ... מילון אנגלי-ערבי.

תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה לכיתות י-י;quot&ב - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/psychology10_12.pdf

חזרה לתוכן. שם היחידה: פסיכולוגיה חברתית. מבוא. , והיא תחום החקר המדעי)Allport, 1985( ... סיכום. 1 ש'. האם מצב הלחץ כולל. היבטים של ריגוש ורגשות? מצבי לחץ עשויים לכלול:.

תוכנית הלימודים מבוא לביולוגיה לכיתה י - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/biology10.pdf

התוכנית מתמקדת במערכות הבאות: מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת ההובלה, מערכת. ההגנה, מערכת ההפרשה ומערכת ההפרשה הפנימית – וביחסי הגומלין ביניהן. הנושא רלוונטי ...

תוכנית לימודים להתמחות Web Services מבוא לתכנית הלימודים - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E88A6E23-2B19-44EF-9FDC-4A27688E7777/175738/resource_956797278.pdf

מעצם טבעה של תוכנית לימודים זו, נדרשת התנסות רבה של התלמיד בעבו. דה מעשית. ... התלמיד יכתוב ויריץ תכנית הכוללת טופס בתכנות חלונאי הכולל שליחת נתונים אל. - web service.

אדם וסביבה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/61D76E68-B2EB-409F-B7F4-3209FCBF5ECE/209961/externim17.pdf

21. : מבחר מאמרים בג. אוגרפיה. לחטיבה העליונה. , ת"ל, מטח,. 8005 . *. גרסה אינטרנטית של ספר זה מופיעה באתר כותר ספרי לימוד. שכתובתו היא: http://www.school.kotar.co.il.

משוב ארצי אדם וסביבה;quot& – גאוגרפיה ב - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Mashov_Geo_report.pdf

מורי. הגאוגרפיה. ופיתוח. מקצועי. שלהם. 109. 4.3.1. רקע מקצועי של מורים המלמדים גאוגרפיה בכיתות ז' ... משוב הדדי ושיתוף בהוראה )פומביות הפרקטיקה( בצוות המורים לגאוגרפיה. –.

תוכנית הלימודים בספרות לכיתות ב"י-ז - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד ...

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/tochnit20.pdf

תוכנית הלימודים בספרות לכיתות ז-י"ב לבית הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי | ירושלים. 2 ... תוכנית הלימודים על הסיפור החסידי מבוססת על תוכנית לימודים שכתבו ד”ר חנה הנדלר ופרופ' צבי ... בשלבים הראשונים של לימודי הספרות יש מקום להעלות אגב הקריאה שאלות כגון: מי מספר את הסיפור – הדמות הראשית? ... 2010(זוכה תחרות הסיפור הקצר הארץחלום בדמי כבוד ).

פתיחת שנת הלימודים תש;quot&ף - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/tashap.pdf

חידוש סביבת. הלמידה. מרחבי למידה מתקדמים,. ללמידה במאה ה-21. תשע"ט: 600 מרחבים. תש"ף: 600 מרחבים. "שדות", בת חפר. Page 18. משרד החינוך. 18. M21מרחבי. תפן ...

תכנית הלימודים באנגלית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Special/Anglit.pdf

בפרק א' – התאמת תכנית הלימודים באנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים. - מובאים רציונל התכנית, דברי ... בתחום נכויות אלו נכללים שיתוק מוחי, ניוון שרירים,. שיתוקים והפרעות במתח ...

תכנית הלימודים בתנ”ך ממלכתי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/TochnitTashat.pdf

גב' חדוה דנון - מורה וסגנית מנהלת בבית הספר 'הריאלי', ראשון לציון. • ד”ר יהושע זקבך ... השאיפה היא, שהתלמיד יהיה מעוניין לבחון את ספר התנ”ך ולהעמיק. בסיפוריו ובמסריו, ואף ימצא ...

חוזר לשנת הלימודים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mt/hozer2020.pdf

22 אוגוסט 2019 ... אברך פטור שירות או מי ששירת בצה"ל יוכל ללמוד בכולל "חצי יום" ללא חובה ללמוד. גם בחצי יום הנוסף, ובלבד שלמד כתלמיד ישיבה או אברך בהיקף לימודים מלא, ...

תוכנית לימודים יחידנית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/techi.pdf

י מתיא שלהבת דוגמא תח. " י מתיא שלהבת. –. עמ. 'עמ ... תפקוד התנהגותי מתיא רגב ... א שלהבת. תח. י". –. תכנית חינוכית יחידנית. תאריך. -. ______. שם התלמיד. : .ת. ל. ______.

תכנית הלימודים בגאומטרייה לכיתה ט - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Hatab/geometriya99.pdf

לזה היא מלבן. משפט: במשולש ישר זווית, התיכון. ליתר שווה למחצית היתר. ה. ה. מעוין. ו. תכונות. יו. משפט: ... ניתן גם להוכיח שמרובע הוא טר ... הראנו כיצד אפשר לקבל סדרה של מספרים.

תכנית הלימודים באלגברה לכיתה ט - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Math/Hatab/algebra9.pdf

פרבולה מהצורה y = x2 c. מתקבלת מ ... רשמו משוואה של פרבולה שציר הסימטרייה שלה הוא x = -3 ... הסבר מדוע מגיעה אוכלוסית השועלים למקסימום כאשר אוכלוסית הארנבות.

חוברת לפתיחת שנת הלימודים היערכות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PreparationsforBeginningSchoolYear2019.pdf

שנת. הלימודים. תש"פ. חוברת. היערכות. לפתיחת שנת הלימודים ... ימי. ו' וערבי חג. -7. שעות. .4. חינוך. מיוחד בחופשות .ד. חינוך מיוחד רגיל חולי נפש. (1. ימים. א'. -. ה'. -. 7.5. שעות ליום. (2. יום ... ניתנו הנחיות למורים למדעים להיערכות מתאימה, גם כשאין מעבדה בבית ספר.

תכנית הלימודים בחינוך ובספורט - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/sport_yami.pdf

התלמידים ילמדו לזהות סוגי חבלים ולקשר אותם לתפקידם: חבלים עשויים מחומרים טבעיים. כגון סיזל, אשר כמעט שאינם נמצאים בשימוש והוחלפו בחבלים מחומרים סינטטיים, כגון.

ייחודית במנהל עסקים תוכנית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/bar_ilan_asakim.pdf

הצגת תוכנית. עסקית )משחק ה"כרישים"(. 6. שעות. סה"כ. 80. שעות. סה"כ שעות לימוד בתוכנית: 180. שעות. ב. 5. המורה. המורה למנהל עסקים וכלכלה, הגב' מיכל שקילר, בעלת תואר.

תוכנית לימודים טק- התמחות אוטו - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8D0A1B2E-8D89-45E8-B04A-A7CD8374D3CE/179501/CollegeAutoTechCurriculum13022013.pdf

הסימונים המקובלים לאלטרנטור ברכב היברידי. 2.0 ... היברידי. •. מנוע חשמלי ברכב היברידי: o. סקירת אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בהם ... יתרונות וחסרונות של ממיר מומנט בהשוואה ... מכונית. ומקדם. הגרר. שלה o. אמצעים. חדשים. להקטנת. כוח. התנגדות. האוויר. לתנועה o. חישוב.

תוכנית לימודים במחשב ויישומיו - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/2015/hh_unit_02.pdf

PowerPoint . הכרת האינטרנט. ו. שימוש בד. ואר אלקטרוני. להלן תוכנית הלימודים. התוכנית מחולקת לתשעה פרקים המסודרים לפי סדר לימוד ומס' שעות. לימוד ממולץ. תוכן הלימוד בכול ...

תוכנית לימוד תרמודינמיקה יב 070304 - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/48BB4FC5-AB37-4FAC-A0E6-3CB13C293622/192359/16714____070304.pdf

מחזורים תרמודינמיים של מנוע שרפה פנימית. 11. 11 . מאזן חום במנוע. – ... מחזור קרנו. 8.2. חשיבותו המעשית של מחזור קרנו .7. מחזורים תרמודינמיי. ם של מנוע שרפה פנימית. 01. 9.1.

תכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/moledet/mavo.pdf

מיפוי המודולות בצירים לפי דרגות כיתה. /. 102 ... הצעה לארגון רצף יחידות הוראה לכיתה ב ... מבטא באופן תמציתי את מהותה ואת הערכים שעליהם היא מושתתת . המושג הערכי. מולדת.

חטיבה ב מתמטיקה תכנון הלימודים ב העליונה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/Skirot/MathSkira.pdf

מהם התכנים המתמטיים שנלמדים במדינות השונות ובאילו דרגות כיתה. הם. נלמדים ? .4 ... .6. מה ידוע על דרכי ההפעלה של התכניות ו. על. הערכת .ן. בהקדמה הוזכרו. עשר. שאלות. ש. נתבקשנו ... מצב הדדי של ישרים ומישורים במרחב. ,. חתכים של גופים. הנדסיים. באמצעות. מישורים.

תוכנית עבודה רבעונית לשנת YYYY - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7AB451F8-8BAC-43D5-A8F2-8141772971AF/162654/resource_1720234273.pdf

דוב רוזמן. 3310. מערכות. הספק. פיקוד. ובקרה. 247379. המכללה. ירכא. א. תעשייה כפר ... הנדסה. ירכא. 9996611. סלאמה. הספק. פיקוד. ובקרה. 800060. מקיף דרוזי. אחוה. ירכא.

תוכנית לימודים במקצוע תרמודינמיקה לכיתות יא ו-יב - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9109B07D-19E9-45BA-9EF1-90CB2D677DFD/178664/ThermoDynamics2013.pdf

תכונות תרמודינמייות המתקבלות מהגרף. 1. 4.1.3. הגדרת סוגים שונים של תהליכים :איזותרמי,איזוברי,. איזוכורי,. אדיאבטי. פוליטרופי. 3. 4.1.4. תאור גרפי של תהליכים בדיאגרמת. P-V.

על-פי תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Teit_Yehasim_Ptiha.pdf

כיתה ט' היא השנה החותמת את תכנית הרצף הלימודית. שהחלה בכיתה א'. שנה זו היא סיכום ... יוצאת לאור על ידי צוות תרבות יהודית- “יחסים” סדרת ... חל”ד ו”כל ישראל חברים – מורשה”.

בתכנית הלימודים בחט;quot&ב בגאומטריית המישור תמצית ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/geo_hatab_2015.pdf

11 מאי 2015 ... כל הידע שנלמד בחטיבת הביניים, כולל המשפטים, מיו ... זוויות צמודות, זוויות קדקודיות, חוצה זווית. ,. זוויות. מתחלפות ומתאימות בין ישרים. משפטים. לוויםנ.

תכנית הלימודים במדעי כדור הארץ והסביבה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CF898EB-AB82-4090-88A9-32E29C407381/6839/earthsciences.pdf

התפיסה הסביבתית של מדעי כדור הארץ מעוגנת בשנים האחרונות. יותר. ויותר בגיש ... גלעין. חיצוני וגלעין. פנימי. ;. השדה. המגנטי של כדור. הארץ. ;. פלאומגנטיזם. ;. גלים סיסמיים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.