רשימת ספרי לימוד – יסודי ע;quot&ש 'זיו בן ציון' – שנה;quot&ל 2019-2020 ,פ ...

2. רשימת ספרים כיתה. ) מרחב. (. ב'. מקצוע: שם הספר: עברית. צועדים. בדרך. המילים. עברית ... )דיגיטלי(. גיאוגרפיה. חוקרים ארץ גיאוגרפיה לכיתה ו. אנגלית. GRAMMAR helper 2.

רשימת ספרי לימוד – יסודי ע;quot&ש 'זיו בן ציון' – שנה;quot&ל 2019-2020 ,פ ... - Related Documents

רשימת ספרי לימוד – יסודי ע;quot&ש 'זיו בן ציון' – שנה;quot&ל 2019-2020 ,פ ...

http://ziv.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/144/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

2. רשימת ספרים כיתה. ) מרחב. (. ב'. מקצוע: שם הספר: עברית. צועדים. בדרך. המילים. עברית ... )דיגיטלי(. גיאוגרפיה. חוקרים ארץ גיאוגרפיה לכיתה ו. אנגלית. GRAMMAR helper 2.

יסודי ע;quot&ש 'זיו בן ציון' – שנה;quot&ל 2019-2020 ,פ"שת

http://ziv.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/144/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

מספרים ופעולות ד'. מדעים. במבט חדש ... רשימת ספרים לכיתה )מרחב( ג'. מקצוע: ... חלק א'. עברית. העיקר שהבנו. –. חלק ב'. עברית. פצפונת ואנטון. מתמטיקה. השבחה ד'. -. גיאומטריה.

ד"סב ה "עשת ב"י התיכ - רשימת ספרי לימוד • הבנות לעבוד בבית או ללמ - AWS

https://shi-webfiles.s3.amazonaws.com/Midrashiya_2014-2015_TextbooksList_TwelfthGrade.pdf

ע"פ תכנית ההיבחנות החדשה מאת אדית. כהן ומריאן רוזנפלד. 0 . מחשבון מדעי. אנגלית. 2. יח"ל: High Points Book, ECB. ,. 12 Angry Men AEL. 0. יח"ל: The Wave, ECB.

כתה א' – פ"שת רשימת ספרי לימוד לשנה;quot&ל שם המחבר / הוצאה שם ...

https://uziel-ask.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/520/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

בס"ד. רשימת ספרי לימוד לשנה"ל. תש"פ. –. כתה א'. שנת הלימודים. תש"פ. בפתח, יה"ר שתבוא עלינו לטובה ועמה ברכותיה. ... מילה טובה מאוד לכיתה ד' לחינוך הממלכתי דתי. מט"ח.

ד"סב ה כיתה י' תשע;quot& – רשימת ספרי לימוד • או ללמוד למבחנים ... - AWS

https://shi-webfiles.s3.amazonaws.com/Midrashiya_2014-2015_TextbooksList_TenthGrade.pdf

גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס. אסתר גוגנהיימר. -. פורמן. הוצאת לילך. מגמת כימיה. בסביבות הכימיה לכיתה י',. הוצאת רכס/ד"ר דבורה יעקובי. מגמת פיזיקה. אופטיקה גיאומטרית, קרינה ...

פ"שת שכבה י' לשנה;quot&ל - רשימת ספרי לימוד - עתיד נווה נחום

https://nave-nachum.atidedu.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/393/2019/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%98%D7%A2-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-2.pdf

כרך א' ב'. כרך א'. –. אלגברה וגיאומטריה. כרך ב'. –. טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי. -. יואל גבע / אריק. דז'לדטי. חלק א'. – ... מכניקה ניוטונית א ב. מדעי המחשב ... יח"ל. מתמטיקה. 4. יח"ל. –. שאלון. 804. כרך ג' ד'. יואל גבע / אריק. דז'לדטי. מחיר: חלק. 'ג. –. 81.4. ש"ח. חלק.

ספרי לימוד לכתה ט' לשנה;quot&ל תש;quot&פ רשימת

https://u-noga.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/460/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%98.pdf

שלם הוצאת קורן )או כל הוצאה שניתן לראות פרשיות פתוחות וסגורות(. היסטוריה. ואלה תולדות ימי הבית השני בתקופ. ת המשנה והתלמוד . מאת אורלי אילני בהוצאת מטח. לשון. מטיילים ב.

רשימת ספרי לימוד לכיתה י' לשנה"ל תשס"ו

http://yatka.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=yoCxjANYhCg%3D&tabid=2832&mid=15984&language=he-IL

5 Point Literature Program-. Option 2-. Revised HOTS and LOTS more. 5 points option 2. UPP. 4. יח"ל. Total Bagrut for Module E. 4 Point Literature Program-.

פ"שת ל"הנשל רשימת ספרי לימוד לכתה י'

https://u-noga.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/460/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99.pdf

Literature Program 5 Points – Option 2 /UPP. מיל. ון 'אוקספורד' אנגלי. -. אנגלי. -. עברי. אנגלית הקבצה ב'. Master Class- Student's Book Practice Book / ECB.

ט"עשת – תה א' י כל לשנה;quot&ל ספרי לימוד וציוד רשימת

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Hayovel/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90.pdf

מארז אביזרים. שבילים פלוס לכתה א. ' ומארז אביזרים. גיאומטריה לכתה א'. הוצאת מט"ח. זה"ב. סימני דרך. אסתי עצמוני, הוצאת למור. מדע וטכנולוגיה. במבט חדש מדע וטכנולוגיה לכיתה א ...

רשימת ספרי לימוד לשנה;quot&ל תשע;quot&ט

https://sinai.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/317/2018/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%

מטח. 78-1052670. *. מילה טובה. מאוד. ד'. –. חלק. 2. צוות מטח. מטח. 78-1052671. *. קריאה מונחית. -. פצפונת ואנטון. אריק קסטנר. חשבון והנדסה. שבילים. פלוס. ',ד. גאומטריה.

כיתה ט' שנה;quot&ל תש;quot&ף – רשימת ספרי לימוד

https://u-katzrin.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/413/2019/08/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

כרך א ב. חוברת בגרויות יואל גבע. 804. לשון. ❖. בשבילי הטקסט. מדעים. ❖. הסמויים מן העין. -. על מיקרואורגניזמים וביוטכנולוגיה. מגמת. ביולוגיה. ❖. גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס.

רשימת ספרי לימוד תש"פ

https://sadotk.schooly.co.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D

תש"פ. כית. ה. א'. מקצוע. שם הספר. המחבר. הוצאה. מחיר. מק"ט. עברית. 'צלילים מספרים'. -. חלק א'. 'צלילים מספרים'. -. חלק ב'. 'צלילים ... פ ילמדו תלמידי השכבה, בעזרת ספר דיגיטלי.

רשימת ספרי לימוד תשע"ט

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/balfour/DocLib24/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%202017-2018.pdf

"ד'. –. ספר ללימוד מולדת חברה ואזרחות. 46.9. חשבון. והנדסה. "שבילים". –. מארז חוברות אביזרים לכיתה ד', הוצאת מט"ח. 111.8. אנגלית. Click 3 – by Jaqui Slasky and Judy ...

רשימת ספרי לימוד לשנת תש"פ

https://uziel-ask.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/520/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

לממ"ד. מודן. מדעים. מעשה. בראשית. )במבט חדש(. לכיתה ב. ' אוניברסיטת ת"א רמות. חשבון. מסלולים. פלוס ). 4,5,6. (. . אבזרים. וספר גיאומטריה לכיתה ב'. מט"ח. אנגלית. CLICK 1.

פ"שת כיתה - רשימת ספרי לימוד

https://www.ybalm.co.il/resource/files/111.pdf

מתמטיקה בהבנה לכיתה ז' חלק א'. •. קפ"ל לכיתה ז' חלק ב'. •. מתמטיקה ויזואלית קריאת גרפים פנינה הוד גלבוע. הוצאת דוד. Accelerated. English. Pearson New Keystone ...

רשימת ספרי לימוד לשנת תשע;quot&ט – כיתה א'

https://dekel-r.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/134/2018/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D

ראשית קריאה וכתיבה. קסם וחברים. 2. , ראשית קריאה וכתיבה. קסם וחברים. 3. , ראשית קריאה וכתיבה. קסם וחברים, שירים וסיפורים לכל. השנה. קסם וחברים, אותיות הכתב. צוות מט"ח.

שנת הלימודים תשע;quot&ט – כיתה י' – רשימת ספרי לימוד

https://ronarad.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/467/2018/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf

מחיר. 2. החלקים. 110. ₪. דמי משלוח. מגמת. דיפלומטיה. לא נדרש ספר לימוד. דפי עבודה / חוברת יסופקו במהלך השנה. מגמת אומנות. מגמת פיסיקה. מכניקה ניוטונית, כרך. א', עדי רוזן ...

רשימת ספרי לימוד לשנת תשע;quot&ט '– כיתה ד

https://dekel-r.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/134/2018/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D

כיתה ד. –'. רשימת ספרי לימוד לשנת תשע"ט. מקצוע. שם הספר/חוברת. מחבר/ת. הוצאה. מחיר ... מולדת. ישראלים צעירים. –. אגם מתל אביב יפו. ישראלים צעירים. –. הלל מבית שמש.

שנת הלימודים תש;quot&פ – 'בי כיתה - רשימת ספרי לימוד

https://ronarad.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/467/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-22.pdf

אדית כהן. ומריאן רוזנפלד. א.מ ספרי לימוד)צבע כתום(. 84.10. ₪. 84.20. ₪. 72.00. ₪. מגמת פיסיקה .1. חשמל ומגנטיות. -. כרך א' ,משה פרידמן. הוצאת רכס. .2. חשמל ומגנטיות. –.

שנת הלימודים תש;quot&פ '– אי כיתה - רשימת ספרי לימוד - רון ארד, רחובות

https://ronarad.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/467/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-22.pdf

ספר לימוד. הערות. מגמת יזמות. חברתית. לא נדרש. מגמת מדעי. כדור הארץ .1 ... *המלצה: תנ"ך מלא בהוצאת קורן מהדורת ירושלים או ... הרומן: כל החיים לפניו מאת מאת אמיל אז'אר.

ה "עשת רשימת ספרי לימוד וחומרי למידה לשנת למי שבחר לרכוש באופן עצמאי

http://www.bgg.co.il/wp-content/uploads/2014/11/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%90.pdf

מארז חוברות "שבילים פלוס" בהוצאת מט"ח. הכולל: שבילים פלוס, חלק. 1. , ממ' וממ"ד ... 3. , ממ' וממ"ד. שבילים, פרקי גיאומטריה. -. שבילים,. מארז האביזרים. -. גיאומטריה. / מטח.

רשימת ציוד להוראת מדע וטכנולוגיה יסודי קול קורא ח " ל תשע " רשימת צ

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/betihut_hiztaydut/iztaydut_ysodi.pdf

... ידי גורם בטיחות מאושר לעבודה עם תלמידים ודף. הוראות שימוש ובטיחות בעברית. 1 ... פינצטה אלחלד בעלת קצוות מחודדים אורך. 10. ס. מ". (. 1. 10. 91. מלקטת משוננת בקצה אורך כ.

רשימת ספרי לימוד לכיתה א' רשימת ספרי לימוד

https://rimon-ks.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/688/2019/03/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A6%D7%99%D7%95%

לכיתה ב'. " –. מט"ח ). מארז הכולל. 3. חוברות שבילים. וחוברת. גאומטריה(. •. מארז אביזרים בחשבון. •. מארז אביזרים ב. גאומטריה. מולדת וחברה. •. " לחיות יחד בישראל. " –. לכיתה.

" ספר ?" ניתוח ביקורתי של אסדרת ספרי לימוד בעידן הדיגיטלי

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/From%20Textbook%20to%20eTextbook%20Yoni%20Har%20Carmel.pdf

האם ספר לימוד דיגיטלי הוא. " ספר ?" ... יצירת אחידות. קוריקולארית ... (Olson, 1989). מקורות. הסמכות. של ספר. הלימוד. הנורמות. של המוסד החינוכי מכתיבות. " ציות. " לספר. הלימוד.

שכבת ז' - פ"שת ספרי לימוד לשנה;quot&ל - עירוני א' מודיעין

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%96.pdf

גיאוגרפיה. 1 . "אדם וסביבה בעידן הגלובלי". –. גאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה ז' הוצאת. מט"ח. 2 . אטלס אוניברסיטאי חדש לבתי הספר, משה ברוור. תרבות. ישראל. חיים בתוך סיפור. –.

שכבת ח - פ"שת ספרי לימוד לשנה;quot&ל - עירוני א' מודיעין

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%97.pdf

ערכים במועדם, כולל הרצל אמר )ספר אחד(. –. מהדורה חדשה, הוצ' מכון ... מדע. וטכנולוגיה. 1 . מדעי החומר לכיתה ח'. –. הוצ' מט"ח. 2 . מדעי החיים לכיתה ח'. –. הוצ' מט"ח. שפה זרה שניה.

שכבת ט' - פ"שת ספרי לימוד לשנה;quot&ל - עירוני א' מודיעין

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%98.pdf

מקראה "שורשים וכנפיים" לכיתה ט', מרים מיינר, הוצאת כנרת זמורה ביתן. "הקמצן" / מולייר. –. תרגום. –. אלי ביז'אווי . הוצאת לוקוס. המקרה המוזר של הכלב בשעת. לילה/ מארק האדון ...

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf

לכיתה א'/צוות מט"ה. חשבון מספרים ופעולות א'. ה.ש.ב.ח.ה. מספרים ופעולות ב'. מספרים ופעולות ג' ... שפה מילה טובה לכיתה ב'/מט"ח הלק 1 ... על קצה הלשון המחודש ד' מקראה/עמנואל.

לכיתות – פ"שתה לימוד לשנה;quot&ל ספרי

http://shavatz.co.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

... [ Valerie Laskow] . תנ"ך. : תנ"ך שלם, ללא פירושים, הוצאת "קורן" )בלבד(. ... קורן נשר שרעבי, ,נגה גנאל. תנ"ך. : תנך מלא בהוצאת קורן. -. ללא פירושים . היסטוריה. : הלאומיות בישראל ...

רשימת ספרי לימודי כיתה א' תש;quot&פ ₪ - מחיר ב ט"קמ שם המחבר שם ...

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/book_alef.pdf

קסם וחברים חלק. 2. מט"ח. 78-2010022. 29. קסם וחברים חלק. 3. מט"ח. 78-2010023. 29. קסם וחברים שירים. וסיפורים. מט"ח. 78-2010024. 29. קסם וחברים אותיות הכתב. מט"ח.

Page 1 קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט - חט"ע עיריית רחובות רשימת ספרי ...

http://deshalit.co.il/wp-content/uploads/2018/06/books.yudalef.tashat.pdf

בני גורן, מתמטיקה 5 יחידות לימוד, חלק ג' - 2 שאלון 035807. 3. ספר בחינות ... It Makes Sense by Rita Carmel and Janet Goren Student's book Practice Book (ECB).

פ" לשנה;quot&ל תש – וד רשימת ספרי הלימוד לכיתה י

https://deshalit.co.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

רמת. 4. -. 5. י"ל. 1 . יואל גבע / אריק דז'לדטי. מתמטיקה שאלונים. 804. –ו. 806. )כיתה י'(. 4. –ו. 5. יחידות לימוד, כרך. א' וכרך ב' כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה. .2. ארכימדס ,.

רשימת ספרי הלימוד – שכבת ז' שנה"ל תשס"ז

https://atidimholon.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/340/2019/08/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A3-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

מתמטיקה משולבת לכיתה ז' מכון וייצמן. חלק ב' ג' )ירוק(. מדעים. מדעי ה מדעי החיים לכיתה ז הוצאת מט"ח. מדעי החומר לכיתה ז הוצאת מט"ח. תנ"ך. ספר תנ"ך ללא פרושים בהוצאת קורן. ) ...

רשימת ספרי לימוד תשע''ז.pdf

http://ei.sisma.org.il/school/hareyeilat/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%27%27%D7%96.pdf?Mobile=1&Source=%2Fschool%2Fhareyeilat%2F

מפתח הקסם, חלק ראשון / צוות מטח. מפתח הקסם, חלק ... קוראים עם קסם, חוברת עבודה / צוות מטח. תורה ... 4,5,6 FOUNDATION LEVEL, STAGE ONE YAEL BEJARANO,.

רשימות ספרי לימוד תש"פ

https://u-noga.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/460/2018/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%97.pdf

תנ"ך שלם הוצאת קורן )או כל הוצאה שניתן לראות פרשיות פתוחות וסגורות(. תושב"ע. הוצאה פנימית של האול. פנה . בנות שישתלבו בקבוצת גמרא יקנו גמרות בתחילת השנה. היסטוריה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.