ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים ... - המוסד לביטוח לאומי

:1 לוח. שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים. ,. אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום. ומדד אי. ה-. שוויון ... אנשי צבא קבע ועוזרות בית אך כולל תושבים זרים המועסקים בישראל . .2 ... חופשה. ,. לימודים וכו. ) ' העובד נחשב לשכיר . גם אם השכיר היה מועסק בכמה מקומות עבודה ... עמנואל. 705. 4,995. 4,707. -5.8. 3,587. 3,322. -7.4. 69.9. 0.4598. עפרה. 1,023.

ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים ... - המוסד לביטוח לאומי - Related Documents

ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים ... - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_223.pdf

:1 לוח. שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים. ,. אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום. ומדד אי. ה-. שוויון ... אנשי צבא קבע ועוזרות בית אך כולל תושבים זרים המועסקים בישראל . .2 ... חופשה. ,. לימודים וכו. ) ' העובד נחשב לשכיר . גם אם השכיר היה מועסק בכמה מקומות עבודה ... עמנואל. 705. 4,995. 4,707. -5.8. 3,587. 3,322. -7.4. 69.9. 0.4598. עפרה. 1,023.

ח לאומי סד לביטוח המוס – י יטוח לאומי קיום מהבי לי ... - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/HatavotNilvot.pdf

מחיר. מר. לול. בור. ות. גם. חום. מחקר והתכנ. 11/2011. יטוח לאומי. מי זכאים, כפ ... נסיה), מגופים ... ני" אולם נוצ. ופקי, לפיו רצ. שניתנות כהט. אכן נוצרת "מ. ידי משרדי מ. את קבוצות ה ... מנה. עוני. הנחה. כושר. ה על. הנחה. מחקר והתכנ. הן: שמטילה הר. ת, בין היתר,. לום ארנונה א.

הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים ... - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker292/seker_292.pdf

מפה. 3. : שכירים בעלי שכר של פחות משכר המינימום, לפי נפה,. 2015 ... ערערה. 7,106. 7,333. 7,561. 3.1. 6,037. 6,146. 1.8. 47.9. 0.3665. קלנסווה. 7,685. 7,179. 7,362. 2.5.

סופי דוח מוגש למוסד לביטוח לאומי צוי זכויות אקטיבי ... - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/gal.pdf

1 מרס 2019 ... צאת בלב העשייה של חלק ניכר מהסוכנים, היא כי המרחב המשפטי והבירוקרטי. מדברים ב"שפה" אחרת, ... שבת שביטוח. לאומי עושה עבודה טובה. ... כך הביטוח הלאומי מנפנף אותנו. מאקו. אוחזר מתוך: 44e6e455ce7c331017.htm · - · israel/education/ ...

חלק 0 - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Laws1/30_0999_000004.pdf

1 אוגוסט 2012 ... 31.10. חלות, הגדרות וכללים /. 31.11. שעות. העבודה ביחידות המשרדיות /. 31.12. שעות. עבודה בשירותים /. 31.13. שעות עבודה של. עובד למטה מגיל. 18. /. 31.14.

נחל הקישון - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf

17 יוני 2013 ... אובחן גידול ממאיר בריאה הימנית. ,. ובשנת. 1988. נפטר ממחלתו . 21 ... התובעים שנטען שחלו במחלת סרטן מסוג קרצינואיד. : 8. 9. 7.70. מקובקי אמנון ז. ל". : 10.

ב' טבת תשע"ה - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%

בזמן‏. החביון. ה‏. מדיאני‏בהשוואה‏לאולנרי‏תפורש‏כחיובית ... Muscle Nerve, 25:918-922, 2002. 6. Werner RA, Andary M. AANEM ... Muscle Nerve 44:597-607,. 2011 .7.

Untitled - המוסד לביטוח לאומי

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/B%281001%292018%282%29-KAMOOYOOT.pdf

7 ינואר 2020 ... הדחה או ברז קיר וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים. ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט. השלמת צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן ...

פרוטוקול פסק דין - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%95%20%D7%91%D7%A8%20%D7%A7%D7%91%D7%93%D7%94%20%D7%A2%D7%91%D7%9C%27%20000528-09.pdf

5 אפריל 2010 ... וורקו בר קבדה. המערער. המוסד לביטוח לאומי. המשיב. בפני: השופט יגאל פליטמן, השופט שמואל צור, השופט אילן איטח. נציג עובדים מר ראובן רבינוביץ, נציג מעבידים.

60 ספורט - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_161.pdf

60 ספורט. קידום פעילות גופנית בקרב מבוגרים. מפעלים מיוחדים 161. ירושלים, אדר א' התשע"ו, ... החברה למתנ"סים. יוספה בן משה. -. מנהלת תחום קידום בריאות. ,. אש. ל". -. ג'וינט.

דוח שנתי - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2013/Documents/skira%202013_all.pdf

מקבלי קצבאות זיקנה ושאירים לפי סוג הקצבה ומספר התלויים*, דצמבר 2013. סוג הקצבה ... השכלה )בגרות, פסיכומטרי, מכינה וכו'(, בהתאם לממצאי אבחון התעסוקה וכהכנה. להשתלבות ...

חרדיות - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7%20137.pdf

כללי לבוש המונהגים לנשים. ,. נשים. נמנעות מלהופיע בפני ציבור גברי. ו,. תמונות. אינן יהן. מופיעות ב. עיתונות ... מקצת מן הביטויים הבולטים. לכך הם הימנעות מהאזנה לרשתות רדיו כלליות או. מ. קריאת עיתונות חיל. , ונית. הטלת. טאבו. על צפייה ... אדוננו מורנו ורבנו .) ... שיעור הילודה הגבוה במגזר החרדי משפיע ישירות על. ריבוי ... במאמריו של ההיסטוריון עמנואל סיוון. (. למשל.

אגרת 415 - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA%20415-%20%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf

15 מרס 2020 ... צאפ ." יש לשמור העתק יומן העבודה בהתאם לנוהל. 10. ב. תקופה זו ניתן יהיה לדווח. דיווח משלים עם הסיבה "שעת. חירום. " במערכת רישום נוכחות. 11 . גמלת.

דמי אבטלה - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/571379-ALON%20-%20dfos.pdf

אם אתה סטודנט במוסד להשכלה גבוהה - המוסד שבו אתה לומד יעדכן אותנו על היותך. סטודנט, ואנו נשלח לביתך באופן אוטומטי פנקסים לתשלום דמי הביטוח. אם לאחר. חודשיים מתחילת ...

בשנת 2012 - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_245.pdf

7.7. 328. 13.3. ממוצע חודשי. סך הכול. לוח. 3. : מקבלי דמי אבטלה לפי שנת אבטלה. ,. 2012-2000. סך הכול. מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים. בכוח העבודה. חיילים משוחררים. שנה.

המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות

https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Documents/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%94%20%D7%91%D7%9C2625.pdf

טבלאות ותעריפים. מוצר. חברה. מחיר. ליחידה. -ב. ₪. מס'. יחידות. באריזה. מחיר. לאריזה. ב. -. ₪ ... כמיטק. 2.55. 15. 38.25. 11.3. 616. חיתול ספיגה מוגברת. 6-8. שעות. ספיגה ). L).

ייפוי כוח למייצג - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t70.pdf

אם משרדך מחובר למערכת ייצוג לקוחות של ביטוח לאומי, עליך למלא טופס זה. מתוך המערכת באופן. ממוכן,. להדפיסו, להחתים את הלקוח (אפשר באמצעות פקס) ולש. לוח את הטופס ...

תוכניות עבודה - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/freedom_of_information/Documents/tocnyot.pdf

31 דצמבר 2016 ... דיווח שכר מקוון, אחת לחצי שנה ואף הצלחנו לראשונה לכלול את נושא האיתנות הפיננסית בחוק ... תוצאות סקרי שביעות רצון ... רשם המשכונות. ... ימי עיון לצוות הסניפים.

שנה טובה ומבורכת - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/Documents/Gil%20Hadash13.pdf

משחקים. על החוף. ]11[. משחקי. חשיבה וזיכרון. ]13[. גיליון מס' 13 ○ ספטמבר 2012 ... הגברים המשחקים עמה או צופים במשחק, מעירים, מפרשים ומייעצים. ... רשימת משחקים נבחרים.

ביטחון סוציאלי - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon97/Documents/bs-97-all.pdf

12 יולי 2015 ... כך ההשפעה החיובית של המדיניות על הצמיחה צריכה להיות גדולה. ש ,יותר. תיטיב עם סך ... בעלות על תאו/סוס/חמור. 0.448. 0.294 ... כגון אופניים, בהמת עבודה, אופנוע. ,. טלוויזיה. ... להרחיב תוכניות אלה, שיזם בהיקף קטן יותר הממשל הקודם בר. אשות הנשיא.

נכות כללית - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf

ק.ח.ן (. 4. תוספת לקצבה לפי דרגת הנכות. הרפואית: 50%-59%. נכות. תוספת. 11.5%. 70%-79%. נכות ... שילוב רופאים )מתוך מאגר "רפא"( בוועדות בסניף.. גיוס רופאים לתחומי ... אי ידיעת השפה העברית או שליטה חלקית בה, מציגה פן אחד של בעיות העלייה. יחד ... וי שאותו פרוטוקול יהיה זמין גם לנפגע … ... רפואיים מפורטים, כולל תופעות לוואי מהטיפול אם ישנן.

התנדבות עובדת - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/mifal_91.pdf

עובדת. ". המחקר מצביע על חשיבות היחסי הבי. אישיי בי כל הגורמי הללו. ,. ועל ההשפעות ההדדיות ... נערה. מתנדבת. ). ג מתשובותיה של מוטבי ההתנדבות. ,. כפי שעלו בשאלוני שחולקו לה.

המשרד הראשי - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9C%D7%A7%20%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%

"ד. ר מריו סקולסקי .ס. היועצת הרפואית. העתק. : "ד. ר חיה קטן. ,. היועצת הרפואית. פרופ. ' .א. אור. –. נוי. ,. מנהל המרכז הארצי ליעוץ טרטולוגי. מחל. קת אמהות. ,. המשרד הראשי. חוזרים.

המוסד לביטוח לאומי - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/animax/DocLib/P27052019.pdf

החינוך. פרופ' גד שני. –. נציג האקדמיה הלאומית למדעים מתחום המדעים המדויקים. ד"ר. דורון שנער. –. נציג התאחדות התעשיינים. הרב אליעזר שנקולבסקי. –. נציג. השר. לשירותי דת. שמות.

10. ביטוח אבטלה - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2012/Documents/avtala.pdf

בשנתיים האחרונות, שהיא תוצאה של הירידה ברמת האבטלה כפי שהיא משתקפת בשיעור הבלתי. מועסקים. לוח 1. בלתי מועסקים ומקבלי דמי אבטלה, )ממוצע חודשי(, 2012-2001. שנה.

ערר על נכות רפואית - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%202013%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%91%D7%97%D7

1 פברואר 2013 ... )פירומניה( וגניבה פתולוגית )קלפטומניה(. 11 . פיגור שכלי. חובת הרופא להזהיר את הנהג: על הרופא המטפל באדם מעל גיל. 16. שנים, הסובל מאחת המחלות שפורטו ...

משחק החיים - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_167.pdf

מנהלת‏הקרן‏למפעלים‏מיוחדים,‏אגף‏. ה. קרנות. ,‏המוסד‏לביטוח‏לאומי. ‏. ‏. תמי‏אליאב. ‏. מנהלת‏. תחום‏ ... כי המרכיבים הגופניים. שבאמצעותם ניתן לחזות הצלחה עתידית של שחקני כדורגל הם: סבולת אירובית, סבולת ... אני אוהב לעזור למי שקשה; המאמן אמר. שצריך את העזרה שלי ...

מדינת ישראל - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A0%D7%A9%D7%9E-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf

שמואל הולנדר. -. נציב שירות המדינה. מר יעקב ברגר. -. המ. שנה לנציב שירות המדינה, נש''מ. חברי הנהלה. גב' הניה מרקוביץ. -. מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה, נש''מ. עו"ד דפנה גוטנברג.

דרך המוסד לביטוח לאומי – חברות סיעוד

https://hy.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nursing-companies.pdf

מתן חן. אור עקיבא. 04-6100150. רח' הלל יפה. 25. , חדרה. 04-6344124. רח' רמז. 16. , נתניה ... רח' ביאליק. 77. ,. 03-57514640. חב' שי. הרברט סמואל. 9. , חדרה. 04-6212192.

כרטיס עובד - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t103.pdf

אם אתה עובד שכיר במקום עבודה אחר, והודעת למעסיקך ב"כרטיס עובד" (טופס. 101. ) כי אצלו הינך משתכר. "משכורת חודש", הרי שהוא מעסיקך העיקרי. לכן, המעסיק שלו מסרת. טופס זה ...

קובץ התקנות - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/vaadotRefuiyot/Documents/kovetzhatakanot7642.pdf

6 אפריל 2016 ... LVEDD - רוחב חדר שמאל בסוף דיאסטולה )Left Ventricular End. ;)Diastolic ... היפרטרופיה ראשונית של שריר הלב )Hypertrophic. )Cardiomyopathy. )1(.

קובץ המכרז - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M%282037%292018.pdf

8 יולי 2019 ... סלט וולדורף .יב. ירקות בסגנון. אנטיפסטי .יג. סלט תירס .יד. סלטי גזר למיניהם. טו . סלט טונה. טז ... מקור כלשהו בעל אנרגיה מספקת לגרום להתלקחות. שלא סופק ע"י ...

ביטחו סוציאלי - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon92/Documents/92.pdf

1 אוגוסט 2013 ... המאמרי בחוברת זו ניתני להורדה מאתר הביטוח לאומי באינטרנט ... אמפיריי בדקו ישירות את השפעת המדיניות המשפחתית על שכר של נשי. רוב . ... מספר השבועות בתשלו כפול שיעור ההחזר במהל החופשה ... הסקוטי. את. הוולשי ו. את. האירי . כל אלה ראו את עצמ במידה זו או אחרת כבני ע ... אבא שלי שבר את צוואר היר ברגל וכדי לבחור את הרופא המנתח.

מבנה ארגוני - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/freedom_of_information/Documents/mivne.pdf

אסנת כהן. , מנהלת אגף. נפגעי פעולות. איבה. ירונה שלום, מנהלת אגף ועדות רפואיות. ומ"מ. מנהל. אגף נפגעי עבודה ... סיגלית קוטר מזרחי, מנהלת תחום גמלאות. שלמה שנרך.

גמלאות ענף נכות כללית - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2016/Documents/chap-3-07-nehut.pdf

מקבלי גמלאות ענף נכות לפי סוג הגמלה )ממוצע לחודש(,. 2016- ... ה ובשלפוחית השתן )שכיח בקרב חולי סרטן הערמונית(. ... מאוד כמובן על היקף ההוצאה הציבורית על ביטוח ניידות.

סקירת ספרים חדשים - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/73/08_new_books.pdf

פופוליזם והגמוניה בישראל. דני פילק. הוצאת רסלינג, סדרת פטיש. 261 .2006 עמודים. *סקר: נדיר צור. רצח יצחק רבין בידי יגאל עמיר במהלך יישום "הסכמי אוסלו" ב־1995, כמו גם רצח.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.