הרשויות המקומיות בישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לוח ב. אוכלוסייה ביישובים עירוניים). 1. ( במועצות אזורית,. 2016. )המשך(. אחוז אוכלוסייה מסך כל האוכלוסייה. במועצה האזורית ... עמנואל. בית אל. השיעור הגבוה ביותר. השיעור הנמוך ביותר. )1( רשויות שבהן 2,000 תושבים ויותר. ם. בי. ש. תו ... 2017. (. לא מוצגים נתונים. עבור רשויות מקומיות. שבהן. פחות מ. -. 2,000. תושבים ... חופשה, לימודים וכו'( העובד נחשב לשכיר.

הרשויות המקומיות בישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - Related Documents

הרשויות המקומיות בישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - Cbs.gov.il

https://old.cbs.gov.il/publications19/local_authorities17_1759/pdf/h_print.pdf

המוסד לביטוח לאומי: גבריאלה. היילברון,. מרק רוזנברג. ,. שאול נמרודי. ,. רפאלה כהן, ... תוחלת חיים. השנה. מת. פרסמים לראשונה מדדי בריאות שונים עבור עיריות ומועצות מקומיות. המונות ... תל עדשים. יישוב קהילתי. 1244. תמרת. מושב (לרבות כפרי שיתופי). 0797. אחיעזר. 40.

הרשויות המקומיות בישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications18/local_authorities16_1722/pdf/h_print.pdf

לוח ב. אוכלוסייה ביישובים עירוניים). 1. ( במועצות אזורית,. 2016. )המשך(. אחוז אוכלוסייה מסך כל האוכלוסייה. במועצה האזורית ... עמנואל. בית אל. השיעור הגבוה ביותר. השיעור הנמוך ביותר. )1( רשויות שבהן 2,000 תושבים ויותר. ם. בי. ש. תו ... 2017. (. לא מוצגים נתונים. עבור רשויות מקומיות. שבהן. פחות מ. -. 2,000. תושבים ... חופשה, לימודים וכו'( העובד נחשב לשכיר.

משפחות משולבות בישראל / איילת ציונוב - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications/pw89.pdf

ניתן לראות שחלקן הגדול של המשפחות המשולבות הן משפחות בהן יש ילדים ביולוגיים של האישה ... ספר. משפחות. משולבות. )אלפים(. תוספת. לאומדן. המקורי. )אלפים(. תוספת. לאומדן.

אמידת תחזיות מרחביות לשיעורי פשיעה בישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/www/publications/pw55.pdf

החלקה. מעריכית. " ( exponential smoothing. ) המגמה. הבסיסית. של. הסדרה. נאמדת. באמצעות. הפעלת. ממוצעים. נעים. עם. משקלות. הולכים. וקטנים. בקצב. מעריכי. עם. התרחקות.

מ ב ו א - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications18/1725/pdf/intro_h.pdf

של המורשה לנהוג בעת הוצאת הרישיון הראשון ומספר השנים שעברו עד להוצאת הרישיון ... בשנת. 1993. צמצמה רשות הרישוי. את. מספר דרגות רישיון הנהיגה. לאופנוע. )רכב מנועי דו.

מהו מפקד? - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/mifkad/mifkad_2008/h_schoolc3.pdf

להציג תמונה מלאה ומהימנה על האוכלוסייה בארץ, על תנאי המחייה ועל תכונות דמוגרפיות, חברתיות. וכלכליות. המידע הנאסף כולל נתונים על: גיל, מין, ארץ מוצא, שנת עלייה, מצב משפחתי, ...

Untitled - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/www/wanted/consta.pdf

21 פברואר 2019 ... יויו:: וווווווווווווו. השני. בין. אוווווווווווווווויוויויון. נווה. הלוווו.iii. ווווווווונטוונט. וווווווווייי!!! ::וי ... היכרות עם אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש. היכרות עם טיפול ... אש (גז ומים).

מבוגרים בני 55 ומעלה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/statistical/age55_160h.pdf

1.8% בכלל האוכלוסייה(. תחזיות אוכלוסייה עבור בני 55 ומעלה לפי גיל )אחוז מכלל האוכלוסייה(, 2015 2 yy ... אחוז המשתמשים במחשב יורד עם הגיל: 79% מבני 65% ,54-20 מבני 64-55 ו-49% מבני 65 ומעלה. ... זהו סקר בין-לאומי שעורך ארגון ה-OECD ביותר מ-30 מדינות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20--%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202014.pdf

חשבונות לאומיים. (. 6592627. 02 [email protected] 6592652. 02. גב' מירי בן טולילה ... 02 6592375 [email protected] 6592303. 02. גב'. שיינברג גלינה. ראש תחום.

דגימה מרחבית - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/www/publications/pw107.pdf

בעבודה זו נציג שיטת דגימה ייחודית המבוססת על הגורם המרחבי/גיאוגרפי של. המבנים במסגרת של ... קטגוריאליים(, ממיינים את מסגרת הדגימה לפי משתנה זה. ,. ובתוך הקטגוריות שלו ...

מורשים לנהוג - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications17/1687/pdf/h_print.pdf

1993. צמצמה רשות הרישוי. את. מספר דרגות רישיון הנהיגה. לאופנוע. (. רכב מנועי דו. -. גלגלי ו ... ראשון לציון. Rahat. 0.5. 2.2. 2.8. 7.2. 3.0. 2.8. 10.9. 46.8. 100.0. 14,435. 62,414.

מדינת ישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://gis.cbs.gov.il/shnaton59/all_israel2008.pdf

תל אביב-יפו. בת ים. אשדוד. NETIVOT. QIRYAT MAL'AKHI. BET SHEMESH. JERUSALEM. RAMLA ... Prepared by the GIS Sector - The Central Bureau of Statistics-.

שביעות רצון מהחיים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/www/publications/social_survey03/pdf/intro-h-2.pdf

בשנת. 2003. ,. -כ. 81%. מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל דיווחו על שביעות רצון כללית מהחיים . מידת שביעות. הרצון מהחיים היא האופן הכללי שבו הפרט תופס את חייו. ,. והיא מושפעת ...

שנתון סטטיסטי לישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/shnaton69/shnaton69.pdf

שנתון סטטיסטי לישראל 2018 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 23. אוכלוסייה | פ ר ק 2. תחזית האוכלוסייה. על פי תחזית האוכלוסייה לשנים 2065–2015, אוכלוסיית ישראל צפויה להגיע ...

הסיווג האחיד של משלחי היד - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications15/occupations_class11_81/pdf/h_print.pdf

דפנה אבירם-ניצן, התאחדות התעשיינים בישראל ... מנהלי סניפים בתחומי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח. 1349 ... מנהלי עבודה בייצור של נעליים ומוצרי עור אחרים. 8159.

מינהל ציבורי וביטחון - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/d84.pdf

84. מינהל ציבורי וביטחון. ;. ביטוח לאומי חובה. ענף. ראשי זה כולל פעילויות בעלות צביון שלטוני המתבצעות בדרך כלל על ידי המינהל הציבורי. ,. בכלל זה חקיקת חוקים. ,. פרשנותם.

2013 קריית ביאליק - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications15/local_authorities13_1609/pdf/302_9500.pdf

קריית ביאליק. 2013. פרופיל עיריות ... קריית ביאליק. 2013 ... הופק ועובד על ידי הממ"ג-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהזמנת משרד הפנים, ירושלים, תשע"א. *. המפות הוכנו בקנה ...

הכנסות והוצאות משק הבית - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications16/1644/pdf/h_print.pdf

כספית נטו. ). ההכנסה הכספ. ית ברוטו. ב. משקי בית. ש. בה. ם. ראש משק הבית לא עבד ... סלט חומוס. Tehina salad. 3.6. 2.3. 1.5. 1.5. 1.5. 2.1. סלט טחינה. Eggplant salad. 5.9.

עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום: 9

https://old.cbs.gov.il/publications14/rep_07/pdf/credit_h.pdf

יפית אלפנדרי, ליאור דופז, יהונתן חיון, אגף מיקרו-כלכלה: מרק פלדמן, מירב פסטרנק, מתן שמלצר, אורן שנער,. דורון יגר בורשטיין. ד"ר אחמד חליחל, קרול פלדמן, אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד:.

רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/publications14/rep_07/pdf/part01_h.pdf

רחובות. פתח תקווה. ראשון לציון. חולון. חיפה. בת ים. ממוצע ארצי. באר שבע. אשדוד. נתניה. אשקלון. ירושלים. בני ברק ... יפו. רחובות. רמת גן. בני ברק. חיפה. ראשון לציון. אשדוד. פתח תקווה. ירושלים. ממוצע ארצי. באר שבע. חולון. נתניה ... חלב ומוצריו, ביצים. 313. 266. 292. 302. 337. 328. 311. 273. 282. 292. 279. 321. 268. 360 ... קו טלפון אחד לפחות. 95.8. 92.0.

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - il. gov ...

https://old.cbs.gov.il/publications11/indust_class11/pdf/draft_h.pdf

16 אוגוסט 2011 ... 4- ב. ספרות. ) מייצג הרחבה ייחודית שנעשתה עבור המשק הישראל. י. ואינו מופיע בסיווג הבין. -. לאומי. ISIC, Rev.4. 65. 101. עיבוד ושימור בשר. ענף משנה זה כולל.

נתונים נבחרים מתוךשנתון סטטיסטי לישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n18h.pdf

נתונים נבחרים מתוך שנתון סטטיסטי לישראל ישראל במספרים. בכל מקום ... בלבד(, המבוסס על דוחות כספיים כפי שהוגשו לרשויות המס )לשנת המס 2015(, כולל נתונים על ענפי. התעשייה ...

אושר העממים שביעות רצונם של ישראלים מחייהם - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

https://old.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/osher-amamim.pdf

3 מאי 2004 ... אושר נחשב בעיניי רבים למטרה המרכזית בחייו של אדם. ,. ולפיכך גם ... אחת הבעיות המטרידות במחקרים על אושר היא. כיוון ... כך שכעבור ימים אחדים היא מתפוגגת.

הרשויות המקומיות בישראל - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/lst5.pdf

האחוז הגבוה ביותר של מבוטחים. בקופת חולים. מכבי. נרשם. ברשויות. המקומיות. כפר ש. מריהו. (. , )70.2. סביון ... החינוך היסודי כולל תלמודי תורה . חינוך על. -. יסודי ... קצרין. 28. 836. 8.8. 13.7. 20.7. 21.8. קריית אונו. 20. 1,204. 6.0. 30.6. -14.6. -13.8. קריית ארבע. 24.

מתקני שירותים ציבוריים ברשויות המקומיות - איגוד מבקרי הרשויות המקומיות

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2105_646804_revReport_file.pdf

למוגבלים בניידות. בעכו העתיקה שניים מחמשת מתחמי השירותים נמצאו נעולים ללא סיבה, ... בריכות שחייה, מגרשי ספורט, אולמות ספורט, חדרי כושר, אודיטור. יומים, ספריות. עירונית, חדרי ...

חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל;quot&ח1978 - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_209472.PDF

יוקמו בתי דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שתפקידם לשפוט את (א). 2. ... של עובדי הרשויות המקומיות הנמצאות בתחום האזור אשר לו הוקם בית הדין. (להלן הרשויות האזוריות).

10 ינואר 2007 - איגוד מבקרי הרשויות המקומיות

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/1022_revReport_file.pdf

10 ינואר 2007 ... נופש וספורט. ○. הרשות למחשוב ... תרבות. 251,054. 10,794. 4. 34,558. 14. חטיבות ביניים. מיכה רייסר. 756,799. 34,915. 5 ... ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים נגד משרד החינוך. (. בנושא ... ממקרי התמותה מתאונות היו מתאונות בית ופנאי . הסיבות.

פרק 12-1-7-01: משמעת עובדי הרשויות המקומיות - הפרק המקדים

http://www.glima.info/12-1-7-01.pdf

בהליך של שפיטה. וראה בג"ץ 74 /69, פלוני נ. בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ואח';. פד"י כרך כ"ג)2( עמ' 421. חוק ראה את : א.הפניות לפרקים קשורים. , התשל"ח -הרשויות המקומיות ) ...

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ”ה-1965 )סע' 41 ...

https://www.e-sderot.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/zzzzz.pdf

30 אוקטובר 2018 ... ביטון דבורה. איסאקוב צבי. פרץ סמדר. כהן אליהו. אפלאלו נינה סילבי. סדגי יחיאל. מור יוסף אריאלה. שדרות מלאכי 7. שדרות משה רבנו 175. שדרות ניצנה 2.

יעקב באר המקומית המועצה - איגוד מבקרי הרשויות המקומיות

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2127_162234_revReport_file.pdf

תחום השיפוט של המועצה המקומית באר יעקב )להלן ... ראש המועצה המקומית באר יעקב מר ניסים גוזלן )להלן ... הרשות מכרז פומבי למשרה של אב בית לבית ספר בבאר יעקב. ... גנים, וצהרון "רגבי אור" המופעל בבית ספר. "תלמים". בעלון הפרסום של גן "תלמי אור" בו מופעל צהרון, ...

עירוניים תאגידים של דירקטוריונים - איגוד מבקרי הרשויות המקומיות

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2102_171724_revReport_file.pdf

חברת חוף בת ים(, החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ )להלן ... צו הקמת תאגידים( ותקנות העיריות )נציגי העיריה בתאגיד עירוני(,. התשס" ... מוקד. מת של חברי הדירקטוריון את המנכ"ל, שכן מר. פודמסקי. שימש. בתפקיד דירקטור שנתיים קודם למינויו למנכ"ל החברה והיה משנת.

חלוקת כרטיסים ללא תמורה - איגוד מבקרי הרשויות המקומיות

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2054_149321_revReport_file.pdf

למוזיאון ישראל בירושלים, לבית התפוצות ועוד. מתן הטבה זו לעובדי העירייה לא רק שאינו מקובל, אלא שלא אושר על. -. ידי. דירקטוריון החברה. סקירת סוגי הכרטיסים המופקים לאירועים.

המקומיות הרשויות טיפול בשימוש שאינם במבנים - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_554/bd95ea3a-2760-4aba-9e05-5b11872d0507/107-buildings.pdf

31 יולי 2016 ... ובפרט את התארגנותן לגביית ארנונה על נכסים שאינם ראויים לשימוש מינואר. 2015 ... תקופת הפטור. המאגר יוכל גם לשמש תשתית לתכנון אסט. רטגי של ההתמודדות.

לשריפות המקומיות הרשויות ערכות הי , 2016 בנובמבר השריפות גל ... - Ynet

https://pic-upload.ynet.co.il/news/2018FireReport.pdf

29 נובמבר 2016 ... ברכס הכרמל בחיפה, בחלמיש שבמועצה ... הגופים שהתמודדו עימו במתכונת חירום, אולם לא הוכרז על אירוע אסון ... מהדוח עולה תמונה עגומה שלפיה הרשויות המקומיות שנבדקו וגופי. החירום ... צוות הביקורת פנה לנפגעים אלה, שרכושם ניזוק קשות, על פי הנתונים שהתקבלו ... צורך צפייה. במצלמות העירוניות ובמערכת השו"ב שהותקנה בעירייה; במערכת קשר.

כללי הרשויות המקומיות )ביוב( ) - מועצה אזורית דרום השרון

http://www.dsharon.org.il/uploads/n/1569135856.1872.pdf

8 דצמבר 2016 ... Go. 4. סעיף. 2. היטל ביוב. Go. 4. סעיף. 3. נכס שחדל להיות אדמה חקלאית. Go. 4 ... )יד( סגולה. ביב ציבורי. ביב מאסף. מכון לטיפול בשפכים. 23.98. 3.33. 2.09.

השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות לשנת 2011

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/rashuyotmekomiyot2011.pdf

אלונה, אליכין, אפרתה, אריאל, אשכול, באר טוביה, בית דגן, בני שמעון, בת ים, גבעת זאב, אשכול 6: ... אילת, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, חדרה, חיפה, טבריה, טירת הכרמל, ... הקמת סביבות להתנסות במעורבות חברתית-ערכית )סביבה אקולוגית, פינת חי, מתקני מיחזור( ... הקצאה אוטומטית של סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד בכיתות שבהן הוארך יום ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.