שער ותוכן עניינים בעברית - מרכז מידע בין-מכללתי

מה שבד. רך כלל הם. מרגישים בנוח לעשות בעולם. האמיתי . כאשר. בני אדם. מפרידים את פעול. ת ... הוא מתאפיין בהגעה לבשלות פיזית מלאה. – ... על רמות גבוהות יותר של פסיכופת.

שער ותוכן עניינים בעברית - מרכז מידע בין-מכללתי - Related Documents

שער ותוכן עניינים בעברית - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11961.pdf

מה שבד. רך כלל הם. מרגישים בנוח לעשות בעולם. האמיתי . כאשר. בני אדם. מפרידים את פעול. ת ... הוא מתאפיין בהגעה לבשלות פיזית מלאה. – ... על רמות גבוהות יותר של פסיכופת.

יישום מיומנויות מידע כדרך ללמידה משמעותית - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9B%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93

בישראל. –. השוואה. מתודית http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=990. מבחינה. יישומית. אוריינות. מידע. מתייחסת. למספר. יכולות. : ). Competencies, 1998.

רפלקציה - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12284.pdf

במאה העשרים ואחת ? •. מהי חשיבה ביקורתית והאם היא מרכיב דומיננטי ברפלקציה? •. אילו מדדים קיימים לבחינת רפלקציה בלמידה והוראה? •. אילו שאלות תורמות לפיתוח חשיב.

תקציר 1 - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13061.pdf

אורנה בירנבך. : גם סבון לא היה לנו. ,. בפלאשוב לא היה לנו ... החליפו מתכונים ביניהן . שמעת. על זה כבר. ,. החליפו מתכונים ... ואלה עשו שם חיים . זאת הייתה המציאות . הבדיחה שהייתה ...

פרק ב': סקירת ספרות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12651.pdf

לבחינה ישירה של ביצוע התלמיד לגבי מטלות משמעותיות שהינן רלוונטיות לחייו מחוץ. לכותלי בית. הספר ... צפייה היא כלי הערכה אותנטי המעריך את יכולת ההוראה של הסטודנט בעת ... שנבדקו היו כולם. נמוכים מ ... רפלקסיה, מטלה אותנטית, מטלה קבוצתית, יומן רפלקטיבי, בניי.

פיתוח מיומנויות חקר - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11967.pdf

למידת חקר וטיפוסי ידע שונים. ... חשיבות הוראת הפרוצדורה ועיסוק במטלות חקר אותנטיות .. ........... 15. 1.1.1 ... ממלא את שתי המילים החסרות נכון. לא נראה סדר הגיוני ... זוהי נקודת מוצא חשובה לעמדות ועניין של התלמידים בנושא, היבט שעולה גם במחקרים מלפני. שלושים שנה ).

מתודות בחדשנות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12207.pdf

שבו אין מקום רב לתכנון או חיזוי ... לפיתוח רב. -. קיימא. ,. העונים למצב מקומי ולאינטרסים והערכים של הקהילה המקומית .58. בו בעת ... העבודה החלוצית של קרן הפיתוח רוברטס.

אוניברסיטת בר אילן - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11967.pdf

המורה בקשה מכם לחשוב מה עשוי. ות. להיות הסיב. ות. לאי נביטה . שיערתם שאי הנביטה קשורה לזרעים. או לתמ. יסת הסבון. 2 . מה היה חסר בניסוי שערכתם כדי להיות בטוחים שאין בעיה ...

עתידיים בחינוך ואתגרים מגמות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12194.pdf

כגון עבודת צוות, פתרון בעיות, איסוף מחקר, ניהול זמן, ניתוח מידע ושימוש בכלים טכנולוגיים. 40 ... הכלים שמשתמשים בהם הם פתרונות מבוססי. -. ענן ניידים ו. כן ... המורה יבצע, ילמ. ד וילמ.

מורים ל קהילות למידה מקצועיות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12129.pdf

קהילת לומדים למורים של תלמידים בעלי לקויות למידה ... והמשוב על ההוראה לציבור המורים באמצעות צפייה הדדית בשיעורי עמיתים. לצורך מתן. משוב. וקבלת ... יש קהילות אונליין במרחב.

בעיית המחקר, מטרותיו וחשיבותו - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12979.pdf

הדרישות העיקריות של רפורמת. "אופק חדש". וממצאי פיילוט שנערך על. -. ידי ה. רשות הארצית. למדידה והערכה ). ראמ"ה ... וההורים תולים בנו המון תקווה שאנחנו המקום שיכול. להושיע ... בוגרת של ד"ר קובי גוטרמן אז אני תמיד מתחילה באני תמיד שואלת אותו. -. מה הצליח לך? מה.

Technion - Israel Institute of Technology - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11976.pdf

מעשית )ביוחקר( )כ. -. 90. שעות. לימוד( . נושאי. הלימוד ... את תחומי העניין של התלמידים בהוראה בתיכון, אבקש מכם לסמן ליד כל סיבה, עד כמה היא נכללת. במערך השיקולים שלכם.

של היבטים בינלאומיים מורי מורים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/A%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9

המומחיות המקצועית של מורי מורים בהשוואה לידע מקצועי של מורים: חקר עמדות מורים ... ההערכה העצמית המשתתפים מצאו כי משוב מאחרים או דיאלוג פרופסיונ. א. לי. עם אחרים הם ...

רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והישגים אקדמיים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12900.pdf

להבינו, יש הסכמה באשר למהות ליבתו. אפשר להגדיר תרבות כמערך של הנחות, נורמות וערכים. המעצבים תפיסת עולם, ציפיות וכללי התנהגות בקבוצה חברתית נתונה )Hofstede, 2003(.

ספרי לימוד דיגיטליים בארץ ובעולם - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9DA.pdf

אבל ... מאות ספרים על מכשיר אחד. ,. נגישים כל הזמן. : ספריה. בתוך הכיס של. ה. מעיל. ממשק פשוט. ,. הפעלה קלה ... פ. עם למידה מקוראי ספרים דיגיטליים. ותיערך היכרות עם מכשירים לקריאה. דיגיטלית . בסיום המפגש יתקיים דיון ... בן שטרית נ. ,. סלנט ע . מחשבי טאבלט וסמארטפונים בחינוך . מרכז המידע. ,. מכון מופ. ת" . אוקטובר. 010 ... מקור הנתונים. : ישראל פישר.

אינטראקציות ושיח בסביבת למידה חדשנית - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12314.pdf

המערכת העצבית לצורך למידת שפה )Hinton & Fisher, 2010(. תורשה וגנטיקה ... תל אביב: מכון מופ"ת. חינוכיים ... למידה דיגיטלית מבוססת פדגוגיה חדשנית היא מכלול האמצעים הפדגוגיים המיושמים ... Retrieved from http://www.library.ttu.edu/about/facility/face/2010/.

שילובם של מחשבים מערכת החינוך ב ניידים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7

אפשר היה לציין לטובה את השינוי שחל בכיתה בעקבות הכנסת המחשב . קבלת התואר ... של המחשב הנייד בפרויקט על הממדים האנושיים של הכיתה ... ביותר מאז המצאת. השפה . לכן.

מכון מופ"ת בשיתוף משרד החינוך - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9DA.pdf

1 אוקטובר 2011 ... אווטאר. המשתתפים. מאפשרת. מתן. משוב. בזמן. אמת . חברת מטאוורסנס הקימה. עבור ... מכון מופ. " ת בשיתוף משרד החינוך. עמוד. 36. ל. ה. ערכת. ו של ד. " ר חנן גזית. ,. מנכ ... לאפשר את הלימוד היעיל ביותר של מיומנויות הקריאה והכתיבה . כל פרק. אורכו.

רפלקציה: חשיבה מהרהרת ומערערת בחינוך - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12284.pdf

מודל לחשיבה רפלקטיבית ביקורתית בק. רב סטודנטים אסייתיים בארצות הברית ). 2015. ( ......... 24. 3.5.2. מודל יזמה חינוכית לטיפוח חשיבה רפלקטיבית בקרב סטודנטיות ערביות ...

הלומדים החדשים: בכיתה ומעבר לכותלי בית הספר -Z ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13056.pdf

ויו. קיפדיה אינם מכירים את דף ההיסטוריה בקשר לעריכ. ת ערך. מסוים . אף אחד לא. הכשיר עד כה את התלמידים. לחשוב על ויקיפדיה כמסמך בהתפתחות החושף איך אנשים. מיצרים ידע.

על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12496.pdf

תחליף לחינוך הלאומי-פטריוטי-מקומי במדינת ישראל העכשווית, חינוך לאומי המנסה לחבר ... המשָׂ גה, והיא נוצרת בטרם ה'אחֵ ר' נתפס כמישהו מסוים – יהודי, ישראלי או פטריוט של מדינה.

מקום, אזרחות, מעמד: 91' סיפורי חיים של מחזור - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12650.pdf

אזרחות. ,. מעמד. : סיפורי. חיים. של. מחזור. 19. ' / נטע ארנון שושני. תקציר. מטרת ע. בודה. זו היא לבחון יחידה דורית ... מסגרת של מקום וזמן משמעותיים לראשית הסיפור. משסיימו, נשאלו ...

כתיבה אקדמית משמעותה ומקומה בלמידה במכללה ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10533.pdf

הכתיבה. למשתתפים. תחושת. מסוגלות. בינונית. ברוב. המיומנויות. הנדרשות. בכתיבה. אקדמית. המסוגלות. הנמוכה. ביותר. הינה. "ב. הכרת. מבנים. רטוריים. של. סוגות. כתיבה ." המיומנות.

המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12644.pdf

טליה, ש. ) 2014. (. חצי חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב . תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. יא. יר, ג. ) 2006. (. מחווית מפתח לנקודת מפנה: על עוצמתה של החוויה החינוכית.

עבודת סיכום בקורס "פרדיגמות בהוראת המדעים" - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11909.pdf

המחקר של המעבדות הם מגוונים וכללו נושאים כמו. תנועה בעולם חי )לדוגמא: הפצת זרעים(, מבנה רקמת אפיטל וטרנספורט תאי, תאי גזע ועוד. כל. ראש. מעבדה בחר סטודנט אחד מקבוצתו.

יום חמישי, י"ב כסלו תשס"ה - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94.pdf

כותר: רק בגלל הרוח? : השפעת האקלים הבית ספרי על איכות ההוראה. בקרב מורים בו. גרי תכנית ... ממצאי המחקר. רלוונטיים במיוחד כיום, כאשר משרד החינוך מוביל את רפורמות "אופק חדש" ו"עוז ... היסודי להפרדה בין לימוד תוכן ופיתוח מיומנויות, מובילה להפחתה בידע התוכן.

דף מידע למטופל בעברית

http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/doxycycline_heb.pdf

תרופות. שנקראת. הטטרציקלינים. , אנטיביוטיקות בעלות טווח פעילות רחב . דוקסיציקלין ... בחולי. ם אלרגיים ל. פניצילין. ,. אורכיטיס. אקוטי. ) דלקת. ב. אש. כים(, גרענת. ) trachoma. ;. דלקת ... תרופות. המשמשות. לה. חלש. ת. חומצ. ת. ה. קיבה. (. ותרופות המכילות אלומיניום. ,. סידן.

עלון מידע למשתמש בעברית

https://www.ies.org.il/PDF/Euthrox_50100mcg_PI_heb.pdf

תרופה. זו נרשמה עבורך . אל תעביר אותה לאחרים . היא עלולה להזיק להם. ,. גם אם התסמינים ... תרופות. המעכבות את הפעילות של. בלוטת. ה .תריס. טבליות. יוטירוקס. 100. מיקרוגרם.

עירוני תעסוקה מרכז תוכן עניינים כללי 250 .. ................................ ....................

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202017/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7

בנוסף, בחודשי הקיץ והחגים מופעל ע"י העירייה מוקד תעסוקה וירטואלי ... 2017 . נתוני. תקציב. וביצוע. הביקורת בדקה את נתוני התקציב והביצוע בספרי העירייה ... קיום ירידי תעסוקה.

בעברית שם המספר - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/sites/sites47.pdf

שנֵים עָשר חדרים .' מתוך. : il.co. ravmilim . www. //: http. כללי שם המספר בעברית. : מ. אתר. " השפה העברית. ": php. numbers. / dikduk. /org.ivrit-safa. www. //: http. מתוך.

בחינת ידע בעברית )יע״ל( להתנסות - מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

https://www.nite.org.il/files/yael/yael_practice_test_3_hebrew.pdf

תֹוכן עניינים. בחינת ידע בעברית )יע״ל( - מועד קיץ 2018. פרק.ראשון. ... מבחן ידע בעברית. BOOKLET No. ... מ י ס ו ד ן ש ל ה א ו נ י ב ר ס י ט א ו ת ב י ש ר א ל. SECTION 1 פרק.

סרטן השד - מרכז מידע למחלות הסרטן

http://www.cancerinfo-davidoff.co.il/vault/documents/Book%20Bama_2014_1.pdf

3 ינואר 2014 ... לטיפול כימי, או לצורך בחירת הטיפול. האופטימלי עבור חולות. )Oncotype DX( בדיקת אונקוטייפ. בדיקת האונקוטייפ ]6[ פותחה עבור נשים עם. סרטן שד מוקדם )שלב 1 ...

מרכז מידע ואינטרנט - המוסד לבטיחות ולגיהות

https://www.osh.org.il/UploadedImages/05_2016/t-199.pdf

הקדמה. חוברת זו מוצאת לאור על ידי מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות. מטרתה היא אספקת. מידע ומתן דגשי בטיחות בבחירה ובשימוש נכון בשקי ענק, על מנת שיסייעו לעבודה בטוחה.

דוח לשנת 2013 - מרכז מידע כנרת - חקר ימים ואגמים

http://kinneret.ocean.org.il/text/ann_report/ann_Report_2013.pdf

7 יוני 2014 ... צדפות משני המינים המוכרים בכנרת (אוניו וקורביקולה) נעדרו לגמרי מהמים הרדודים: בכל ה. תחנות ... phytoplankton communities and food-web dynamics.

על ידי התקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן חקר סמיוטי - מרכז מידע בין ...

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11887.pdf

תודה גדולה מהולה בהתנצלות, לבנותיי, עומר וזיו, שנאלצו לוותר על אמא זמינה ופעילה לתקופה ארוכה ... ענן... וגם. החילזון. לא. אמתי... )צ' גן פ' ת"א( . הגדרות. –. תפאורה מהי. להלן יוצגו הגדרות הילדים המנסים ... עננה( . המוסיקה היא מערכת סימנים העשויה להופיע לפני ההצגה, בין המערכות, בתוכן, ובסיומן. ... כי יש לה מטפחת, יש לה תיק כמו של גברת של סבתות והיה לה.

איכות חיים וטיפול פליאטיבי - מרכז מידע למחלות הסרטן

http://www.cancerinfo-davidoff.co.il/vault/documents/PalliativeBneiMishpacha19.pdf

מומלץ לטפל באזור פי הטבעת על ידי מריחת וזלין או קרם תינוקות, לאחר ניקוי עם. סבון עדין ... הטיפול המומלץ הוא: מריחת משחה פעמיים ביום כגון ביאפין, סילברול או כל משחה. שמטרתה ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.