ט מס' 8082

16 ינואר 2019 ... מינוי יושב ראש לוועדת בחירות אזורית עכו לפי חוק. הבחירות לכנסת . ... הבחירות האזורית עכו, במקום השופטת עידית )רז( וינברגר, ... סופר סטוק באר שבע בע"מ.

ט מס' 8082 - Related Documents

ט מס' 8082

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-8082.pdf

16 ינואר 2019 ... מינוי יושב ראש לוועדת בחירות אזורית עכו לפי חוק. הבחירות לכנסת . ... הבחירות האזורית עכו, במקום השופטת עידית )רז( וינברגר, ... סופר סטוק באר שבע בע"מ.

ילקוט הפרסומים 8082 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/sanctionsfee/he/legalinformation_%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%208082-%20%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%

16 ינואר 2019 ... מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין. לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים). התשט"ו-1955. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.