כללי רשום מקורות לפי APA - goren.yvc.ac.il

(Original work published 1814). ... כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. ... דף הבית. של האתר בו מצוי הספר האלקטרוני. מאמ. ר מכתב עת. ציון מספר המחברים.

כללי רשום מקורות לפי APA - goren.yvc.ac.il - Related Documents

כללי רשום מקורות לפי APA - goren.yvc.ac.il

https://www.yvc.ac.il/wp-content/uploads/1/2016/04/Reference-list-APA-Emek.pdf

(Original work published 1814). ... כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. ... דף הבית. של האתר בו מצוי הספר האלקטרוני. מאמ. ר מכתב עת. ציון מספר המחברים.

APA - - פי כללי ה אזכור, ציטוט וכתיבת מקורות על מדוע רשימת מקורות? - מנת ...

https://in.bgu.ac.il/humsos/social/Documents/Research/%D7%90%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

APA. מדוע רשימת מקורות? כותב העבודה המדעית מסתמך במהלך הכתיבה על מקורות תיאורטיים ... מכן, יובאו דוגמאות לפריטי מקורות (ביבליוגרפיה) בעברית, ... המקור באינטרנט (.

מקורות ות ודוגמאות לאזכור מקורות, ציטטות, ורשימת הנחי כללי על פי APA טקס

https://www.iac.ac.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA-APA-2.2019.pdf

נוי גרין, ראשת תחום כתיבה אקדמית. קובץ זה מכיל הנחיות ודוגמאות. לאזכור מקורות, ציטטות, ורשימת מקורות על פי כללי. APA. שנכתבו לצורך למידה ו. תרגול. הקובץ מורכב משני חלקים: ...

כללי אזכור מקורות

https://www.achva.ac.il/sites/default/files/rules_of_sorcses.pdf

הערה: בניגוד לגירסאות הקודמות של ה. APA,. אין צורך לציין כרך. (vol.) וחוברת, אלא את. מספר הכרך , מספר ... מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט .1. אם. אין. DOI ... זאת, יש לקחת בחשבון שהרבה מאד אתרים הם דינאמיים, המכניסים ומוציאים כתבות )או. שמזיזים לתוך ...

כללי ציון מקורות וכתיבה ביבליוגרפית

https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/departments/criminology/inna_levy/apa.pdf

APA, 2004. ) .1. רשימת המקורות מתחילה. ב. עמוד חדש . בראשית העמוד יש לכתוב מילים. : רשימת. מקורו. ת. או ביבליוגרפיה . .2. רשימה זו מאפשרת לנו לדעת מאיפה נלקחו הרעיונות ...

כללי רישום וציטוט מקורות לפי -ה APA איגוד הפסיכולוגי ... - האקדמית גורדון

https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/APA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%A8%D

19 אוקטובר 2019 ... העבודה קיימים סוגים. שונים. של. אזכורי מקורות. : שימוש באזכורים/ציטוטים עקיפים בגוף העבודה בשיטת ציטוט. APA. אזכורים ביבליוגרפיים בשיטת ציטוט. APA.

ביבליוגרפי כללי ציטוט ף העבודה ציטוט בסו - מקורות ]ביבליוגרפיה [ .

http://lib.kinneret.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/Harvard.pdf

מקורות ]ביבליוגרפיה [. -. ציטוט בסו. ף העבודה. רשימת המקורות מופיעה מיד לאחר סיכום העבודה. המקורות נרשמים תמיד ע. ל פי סדר אותיות שם משפחה של המחבר, הינו רישום שוטף א"ב ...

החוג לתקשורת - goren.yvc.ac.il

https://www.yvc.ac.il/wp-content/uploads/1/2017/02/%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%98_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.pdf

וסבוכות ובדיקתן אינה יכולה להגיע למיצוי מלא באמצעות סיכום סטטיסטי של ממצאים. כמותיים. ... תקשורת המונים לתקשורת בינאישית ומאתגרים מושגים בסיסיים בחקר התקשורת. הקורס.

המחלקה לעבודה סוציאלית - goren.yvc.ac.il

https://www.yvc.ac.il/wp-content/uploads/1/2018/01/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-8-5-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf

ד"ר פרקיס אלה. )שנה ב' ו. -. ג'(. חברי הסגל האקדמי *. פרופ' מן המניין: פרופ' לביא יואב. פרופ' חבר: פרופ' יסעור. -. בורוכוביץ דלית, פרופ' מזרחי יוני )מומחה(. מרצה. בכיר: ד"ר. ברנץ ציון.

רשום דיווח ושיכוני• בטאבו - קק"ל

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/machon-mediniut-karkait/karka-26/karka-26-1985-2.pdf

שיכון ציבורי. במשמעות החוק. בפברואר 1964 חוקק לראשונה חוק. לרישום שיכונים ציבוריים. כהוראת ש. עה. החוק הזה איפשר את רישום הפר. צלציה לשיכונים, למרות שלא תאם, ב־.

כללי הציטוט APA - Easy cite - כללי האזכור האחיד

http://www.easycite.co.il/pdf/apa.pdf

העורכים רשימות קריאה לקורסים. הן מבוססות על כללי ההפניה הביבליוגרפית של. APA. ) American Psychological ... אמר, ערך אנציקלופדי/מילוני או אתר אינטרנט. ללא מחבר. מזוהה ... עלייה וקליטה של יהודי ברית המועצות לשעבר: ביבליוגרפיה . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

עוברים דירה? משכירים דירה? חשבון החשמל לא רשום על ... - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/HomeClients/DocLib5/Rent.pdf

העברת חשבון החשמל על שם מי שמתגורר בפועל בדירה מונעת תביעות בגין חובות. של דיירים קודמים ... לידיעתכם: החלפת שם לקוח כרוכה בתשלום חד-פעמי של 8.48 ש”ח * אשר יופיע.

דפי מקורות

https://www.matan.org.il/wp-content/uploads/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D.pdf

דוד המלך והמקדש. סמסטר ב. מוטיב המים בתנ"ך ... רבי יוחנן: בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא (צף התהום ורצה. לשטוף את העולם), אמר דוד ... אמא שלו. -י-ו-י-. אַנְטומיה. . -. -. הַ מִ שְׁנֶה. א. -. {. בייבליייי. בית המקדש. }}} 1. וָה מָנֶתֶ ש]. . A . . -וFי.

זמר –עיון - מקורות

https://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/FreedomofInformation/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%96%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%

ניטור מפעל אספקת המים. זמר –עיון. תקציר. "דו. ח מסכם ל שנ. ים. 2009-2010. Æ ¶¥Æ¨. •" ... -דוח "דו. שנתי. זה. מציג את סיכום. תוצאות הניטור של מפעל אספקת המים עיון. –. זמר ל.

להורדת דף מקורות (PDF)

https://www.yeshiva.org.il/general/pdfView.aspx?src=%2Fmidrash%2Fpdf%2Fpdf435%2Fkarov298.pdf

15 דצמבר 2019 ... יריד החסידות הענק! מגוון ספרי חסידות במחירים מיוחדים. היריד שהפך לסמל של י"ט כסלו לא מפסיק לחדש ולהתחדש, עם מאות ספרים חדשים. ממיטב ההוצאות ...

רשימת מקורות )ביבליוגרפיה(:

https://pisga.tik-tak.co.il/UploadFiles/pisga-kg/1222-2882019_%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F.pdf

ניבונכון עברית. -. נעמן אופיר. - http://www.nivon.net/nivon/default.asp. •. סביבת למידה עתירת מידע. - http://www.education.gov.il/yesodi/lemida_besviva.htm.

הנחיות לרישום מקורות

https://lib.haifa.ac.il/reference/citations/images/pdf/apa-10-oranim.pdf

22 ינואר 2010 ... באנגלית . –. n.d. (no date) . •. ברישום בעברית ההדגשה היא. באמצעות גופן ... זה יכלול אותם רכיבים כמו מאמר. ,. בתוספת המילים. " אוּחזר מתוך. " (. באנגלית.

קובץ מקורות - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/Discipline_Lesson/mekorot1.pdf

אלוהי ואלוהי אבותי, שמע תפילתי מלאו ימי בני להצטרף לשורות הלוחמים למען ארצנו, לשמור. על בטחונה ולהסיר ... רבונו של עולם! האזינה לקול בכיינו ולאנקת לבנו. – ... והנה ענין שם אלהים אפשר להשיגו בהקש הגיוני כי על היות לעולם מושל ומסדר מראה השכל. אמנם בדבר מהות האל.

רשימת מקורות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

אוניברסיטת תל אביב,ההיסטוריה של תל אביב. 2. עיריית תל אביב-יפו ... שימור מבנים - תוכנית בניין עיר תא/2650/ב 22. .שנתון סטטיסטי ... תל אביב, הוצאת 8. אייזנברג-שרמן אדריכלים,.

מקורות הפסיקה של הרב אליעזר יהודה וולדינברג

https://asif.co.il/download/asif-5/asif-5-10/5_2.pdf

הרב אליעזר יהודה וולדינברג (להלן: הר"ן) חי בעידן של תמורות רבות בעולם,. ובעולם היהודי ... מסכת חייו של הר"ו הסתיימה בגיל תשעים ואחד, ביום ל' בחשון ה'תשס"ז, 21. בנובמבר 2006. ... הנבונים', סבר שאין ללמוד מתוך מקורות התלמוד68, אז ק"ו שבדורנו, שבו כבר יש. שולחן ערוך וספרי ... דרכי נועם, הרידב"ז, פרי השדה, קול מבשר, עזרת כהן, אגרות הלכה לר' חיים עוזר, נווה.

מקורות מידע להעמקה בסוגיות אזרחיות

http://www.civic.cet.ac.il/uploads/2015/08/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9

http://www.gavison. לקסיקון האזרחות של מט"ח http://lib.cet.ac.il/pages/glossary.asp?item=29. כותר ספרי לימוד http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx. כותר ספרי עיון.

מקורות המים של החברה - מעיינות השרון

https://www.mayanot-hasharon.co.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-2017.pdf

כפר יונה. מס׳. פרוייקט. מים. ביוב. 1. ה"צ 215 גבעת אלונים )רח' בנטל(. 69,000. 106,000. 2. שכונת שרונה שלב ב'. 900,000. 1,350,000. 4. א.ת כפר יונה. 1,470,000. 1,620,000.

נספח 3: רשימת מקורות מדעיים - המארג

https://www.hamaarag.org.il/file/1537/download

En Afeq Nature Reserve,. Israel. םינגהו עבטה תושר ... נחל משושים, נחל. דליות, מאגרים,. סכירה. Shtober Zisu ... שמורת טבע מדבר יהודה: תיק. ממשק. רשות הטבע והגנים. נחלים ...

מצב הנזילות וגיוס מקורות בבנק - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110011424.pdf

9 מרס 2015 ... כן כולל המגזר לקוחות בעלי עושר פיננסי בינוני וגבוה בבנק מרכנתיל דיסקונט ... כולל המגזר את חלקו של הבנק ברווחי הבנק הבינלאומי. (. עד ליום. 31. במרס. 2014. ) ... שעות . העבודה. במרכזי. הבנקאות. הפרטית. בהרצליה. ובחיפה. הוארכו. ,. והם. פועלים. מ.

מקורות נוספים - מעבדת מתמטיקה תכנית

http://www.tichon.org.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D

807. מקומות גיאומטרים בעזרת גיאומטריה. מבוסס על בחינת בגרות. : קיץ תשע"ג מועד א, שאלון. 807. , שאלה. 1 . תיאור. : פתרון שאלה בבגרות בנושא מקומות גיאומטריים בדרך.

תו מקורות בעבודות אקדמי ציטוט הנחיות לכללי

http://newsite.aunmedia.org/wp-content/uploads/2017/02/APA-Rules-Ariel-School-of-Communication.pdf

הנחיות אלו. מבוססות על כללי ציטוט. APA. ) על פי כללי הכתיבה האקדמית. ,. לכל ציטוט. או אזכור ... אזכור של פריט מסוים מתוך אתר אינטרנט או כתב עת אלקטרוני יוזכרו בגוף העבודה.

מכרז פריוריטי לאחר שאלות הבהרה - מקורות

https://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/DevEnterprise/Auction/Lists/TendersArchive/Attachments/65/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%94%

24 נובמבר 2019 ... ות מלאים. 2.2. מערכת פריוריטי מותקנת על שרתי מקורות והתמשתמשים מתחברים לשרתי terminal ... חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על. -. ידי המציע.

חוברת מקורות לבניין אמונה - מכון מאיר

http://www.meirtv.co.il/upload/images/BinyanEmunaNoteBook.pdf

דף. –6. ישראל ואומות העולם. עמ'. 13. דף. -7. מהות כנסת ישראל ותכונת חייה ]א. [. עמ'. 15 ... משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי ... דהיינו עבודה זרה כדכתיב )דברים ... מילים: "הכל ממנו ולא ממנו", הכל ממנו יתברך ולא ממנו, ... דכתיב וכלב כל חכם לכ נתתי חכמה.

חוברת מקורות - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hebrewlaw/files/khvbrt_mqvrvt_tsvbh_htshd.pdf

10 ספטמבר 2014 ... חוברת מקורות זו נערכה בסיועו הרב של דביר פרנקפורטר ... ר יצחק ברנד. ד, ... יצחק בנבג. ,י'. הפקולטה למשפטים. ,. אוניברסיטת תל אביב. מוסר המלחמה כאמנה ...

רשימת מקורות . היינץ קוהוט ( 1136597 ) ( אופ ( קוה ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2008/socialStudies/73-479-01.pdf

... של הנושאים התיאורטיים הנלמדים . •. בחינה מסכמת . רשימת מקורות. אופנהיימר. א, . (. 2000. ). היינץ קוהוט . תל אביב. : תולעת ספרים . (. עמ. '92 - 102(. 150.195. ( קוה. אופ. ) (.

#3 דף מקורות / פרסום הנס בעולם בו החשמל מאיר כמו השמש – זמן הדלקת הנר

http://www.maalegilboa.org/files/%25D7%2593%25D7%25A3%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25AA3%25D7%2596%25D7%259E%25D7%259F%25D7%2594%25D7%2593%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%2594.pdf

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כ. הלכות. -א. ב. אמרו, בעשרים וחמשה בכסליו מדליקין נר חנוכה. ואסור להדליק בנר ישן, ואם אין לו אלא ישן, מלבנו באור יפה. יפה ומותר. ואין מגביהין ...

מדריך לאזכור, ציטוט ולכתיבת מקורות בעבודה אקדמית על פי APA

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/menthal_health/apa_2010.pdf

אזכורים בגוף העבודה. *. הבהר. ות. כלליות. ,. כולל הסבר. לגבי. DOI. (1. חלק מההנחיות לאזכורים בגוף העבודה. מוצג בעקבות הדוגמאות ... למשל לגבי אזכור פריט שלקוח מפריט אחר.

לאתר מכללת אורנים בעבודה עיונית ) ביבליוגרפיה ( רישום מקורות

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/library/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2010.pdf

edition, 2010) . ההתאמה לעברית היא על פי כללי. הפרסום הנהוגים בכתב העת. ' מגמות. ' של מכון הנרייטה סאלד .1. רישום בעברית. : ברישום בעברית יש לשים לב לכללים הבאים.

תחקיר ן מקורות המימון ושקיפות של תשע עמותות המזוהות עם ... - שלום עכשיו

https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2015/12/december15.pdf

עמית ברק. חבר עמותה. ארז תדמור. חברת עמותה. שיילה ברזינסקי. חבר עמותה. מתן פלג ... הורסקי. ,. קיבוץ עין. -. דור. $15,983. 2013. ישראל. ה. אוניברסיטה העברית. $30,000.

ספקים מים וביוב (מקורות, תעריפים לצרכני - ספר תעריפי המים והביוב ... - gov.il

https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/rates-2011-2013-files/he/water-prices-1.7.12.pdf

1 יולי 2012 ... מעינות המשולש בע"מ. 2.074. 5.881. 0.949. 41. מעיינות העמקים בע"מ. 2.061. 6.305. 0.979. 42. מעיינות השרון בע"מ. 1.353. 5.629. 0.982. 43. מעיינות זיו בע" ...

מסע בעקבות מקורות אנרגיה בישראל - המרכז הארצי למורי הכימיה

http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/31.pdf

פוטנציאל ייצור החשמל 60-%80% . כלומר, אם ... ייצור חשמל בעזרת טורבינות רוח הוא למעשה תוצאה של8 פי ... ברזל בעזרת מגנט ופסולת אלומיניום בעזרת שדה מגנטי משתנה. חלש.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.