שמות עצם - כאן לומדים

.3. השלימו, למי שייכים. שמות העצם הבאים? היעזרו במחסן המילים. ילקוט. נו. ______. עבודתי. ______. שמלת. ה. ______. ראשך ______. יחסי. ו__________. מכוניתך. ______.

שמות עצם - כאן לומדים - Related Documents

שמות עצם - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%93.pdf

.3. השלימו, למי שייכים. שמות העצם הבאים? היעזרו במחסן המילים. ילקוט. נו. ______. עבודתי. ______. שמלת. ה. ______. ראשך ______. יחסי. ו__________. מכוניתך. ______.

פעלים, שמות עצם, גופים, שורשים - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%93_%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D,%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D,%D7%A9%D7%9E%D7%9

שורש. גוף. זמן. פועל. ס.פ.ר. היא. עתיד. ש.מ.ר. אתם. הווה. ס.ג.ר. אנחנו. עבר. פ.ח.ד. הם. עתיד. ק.ש.ר. היא. הווה. בהצלחה. ☺. ---------. תשובות בדף הבא. --------- ...

שמות עצם – לכיתות ג' מבחן בשפה - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94.docx%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9D.pdf

בחופש. ה. צפיתי בסרט. בקניון . •. נועה. נסעה עם משפחתה. לאילת. •. דנה הביאה ל. שבט ה. צופים שולחן חדש. •. עידו קנה חולצה חדשה. •. שגית סיפרה לכיתה בדיחה מצחיקה . •. אכלתי.

שמות לחומש אברבנאל פירוש ט ו – ים שמות פרק - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/vl/abarbanel-shmot/abarbanel-shmot0025.pdf

סיכום אברבנאל את השיטות השונות בהסבר הכב דת הלב . 13. ויאמר ה ... ולא עבודה קשה ... לפי שהסרת המכות והיו תן בלתי מתמידות הייתה סיבה להיותו מפקפק ובלתי מאמין. בהן.

על שמות ושינויי שמות בספר בראשית

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/158-2.pdf

הוא מדרש השם: זיולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אם. המון גוים נתתיך" (בראשית יז, ה) ... בדברי חכמים אנו מוצאים דרכים שונות להבנת משמעות שינוי השם: א. "בתחילה הרי אתה אב על ... וישלחני אלוקים לפניכם... ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלוקים" (מיה,.

ספר שמות ספר הגאולה והיצירה, במה? – לפרשת שמות

http://www.meirtv.co.il/upload/images/Idx%2006813.pdf

נמצא ש'עמודי שמיים ירופף'. , וכל העולם תלוי ועומד עד שיקבלו ישראל את התורה במעמד. הר סיני. נמצא שמתן תורה הוא ג. מר הבריאה, אם כן התורה מתחזקת ב'יום השישי'. הוא.

לומדים לקרוא לומדים לקרוא עברית

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/seminar5.pdf

28 מאי 2014 ... התקין. (. של הבנת הנקרא. כיתה ב. )' עברית !( –. קוראים ! מעֲבר לזיהוי אורתוגרפי וקריאה אוטומטית ושוטפת. ☜. הפניית משאבים לטקסט. יום עיון ארצי בחינוך המיוחד.

שמות - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/parshanut/mizrachi/shmot.pdf

משום דסתם אוכלין אי אפשר הם, שרובן מפיגין טעמן, לפיכך קראו הבלתי אפשר אוכל,. והאפשר מכשיריו, ואמרו: "הוא ולא מכשיריו". ומעתה תו ליכא לאקשויי למה לי. "הוא". , הא מ. "לכם".

שמות

http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/shmot_2020.pdf

גזרת נפי"ו. מִ צְ רַּ ִ֔ יִם מְ יַּל ְ ת בְ רִ י ִֹּ֑ת. ְ. וַּי ֹּ אמֶּ ר לֶּך ... )א, טו(. דברי רש"י לצורה זו: ". הוּא לְּשוֹ ן מוֹ לִידוֹ ת, אֶלָּא ש ֶ יֵּש לָ. שון.

שמות - קרן תל"י

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2019/12/Sharsheret_Shmot_print.pdf

עוד פרטֵ י לְ בּוש שילבש אהרן הם: מעיל אֵ פֹוד, ּכְ תֹונֶת תשבץ. ומִ צְ נֶ פֶ ת ועליה ציץ זהב. ... ביקש, התפלל וַיְחַ ל... אֶ ת פְּ נֵי. – הצד המאשים, התובע במשפט קטגור.

פרשת שמות

http://www.shallem.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/shemot.pdf

המראות הצובאות. " של בניית הכיור בהקמת המשכן בסוף ספר ... בזכות אותן המראות שהיו מראות לבעליהן ומרגילות אותן לידי תאווה . מתוך הפרך. העמידו כל הצבאות שנאמר יצאו כל ...

שמות צמחי ארץ ישראל - חלק א

http://www.kalanit.org.il/wp-content/uploads/2015/06/academy.pdf

(חלק א) וביום כ' באדר שני תשס"ג, 24 במארס 2003 (חלק ב). את רשימת השמות הכינה הוועדה לשמות ... ההערות באות אחרי רשימת השמות. לאחר ההערות בא מפתח הסוגים העבריים.

שמות היסודות - עולמו''ט

http://www.olamot.org/t-images/SubItems763B-229.PDF

סימול כימי. הסמל הכימי נקבע לפי האות הראשונה )או השתיים הראשונות) בשם הלועזי. של היסוד. לועזית היא כל שפה זרה שאיננה עברית. כאשר יש כמה יסודות. ששמם מתחיל באותה אות, ...

ואלה שמות - מניקה

http://menika.co.il/wp-content/uploads/48-49_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf

"יש הורים. המחכים עם בחירת השם עד ללידה, היות שמה שמנחה את ... "השיקול הראשון הוא משמעות השם",. אומרת גור. ... 2012 אפשר לפגוש שמות מודרניים כמו אדוה או מיקה שלא היו.

פתיחה לספר שמות - העמק דבר - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/naziv/shmot00.pdf

בסוף ספרו הקדוש יקראהו ספר שני דקחשיב חמשה חומשי תורה. ספר. בראשית. וחומש שני. וספר כהנים. וחומש הפקודים. ומשנה תורה. ושותא דמרן זצ"ל ניתן. ללמדנו בינה. שלא בחנם שינה ...

קול הנחלים פרשת שמות גליון 318

http://www.mynehalim.co.il/adm/uplaod/document/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D%20318.pdf

10 ינואר 2010 ... יוסי הרשקוביץ. –. 052-2512715. לידיעת הבעלים של הכלבים הבא. ים בשבת. לבית הכנסת ! באסיפה האחרונה שערכנו. ,. קיבלנו החלטה שאנו. מוכנים לכך שהבעלים ...

שמות יישובים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/quizzes_file_2018_1.pdf

4. מהו ההר הגבוה ביותר בגליל העליון ? . 5. מהו ההר הגבוה ביותר בגליל התחתון? . 6. מהן הערים המרכזיות בגליל? ... ציין שמו של יישוב אשר הוקם בהתיישבות האלף בשנות ה-30? . 14. “אלי אלי שלא יגמר לעולם” ... מהו הצריף המפורסם בארץ? פיצוחי הנגב – לפי אותיות הא”ב:.

קריאה של שמות האותיות ומודעות

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/1-2.pdf

זיהוי פונמה בכמה מילים מושמעות, או. מילים. המיוצגות בתמונות, למשל: ". איזו מבין המילים. מתחילה בצליל הדומה לצליל. ש. בו מתחילה המילה. "כדור"? •. החלפה של פונמה. אחת בפונמה ...

שמות יעדים בשילוט הדרכה - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/names_destinations_training_signage/he/TRAFFIC_PLANNING_%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98_%D7%

אבן יהודה. ﯾﭭِإ. ن ﯾِ. ﮭودا. Even Yehuda. אבן מנחם. ﯾﭭِإ. ن ﻣِ. ﻧﺣﯾم. Even Menahem. אבן ספיר. ﯾﭭِإ. ن ﺳ. ﯾرﭘ. Even Sapir. אבן שמואל. ﯾﭭِإ. ن ﺷﻣوﺋﯾل. Even Shmuel. אבני איתן. ﻧأﭬ. ﻲ. إﯾﺗﺎن.

חומרים - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/_%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20_%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92.docx%20%D7%97%

ב. הולכת חום. ג. מגנטיות. ד. משקע. 3 . איזו תכונה של חומר מנצלים ליצור. ידיות. של סירים? א. מגנטיות. ב. מבודד חום. ג. הולכת חום. ד. מסיסות .4. הקיפו את החפצים שנמשכים למגנט: א.

לומדים בצוותא

http://www.tali.org.il/pirsoum_images/gossip-poster-web.pdf

נורמן רוקוול החיים בעיירה קטנה. ֹלא תֵ לְֵך רָ כִיל ּבְ עַ ּמֶ יָך... אֲ נִי ה'. )ויקרא, פרק י“ט פסוק ט“ז(. ©1948 SEPS: Licensed by Curtis Publishing Co., Indianapolis, IN.

סמיכות - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%9

סמיכות. –. עם. תשובות! חלק א':. השלימו את הטבלה הבאה: סמיכות מפורקת. צירוף סמיכות. סמיכ. ות מיודעת. )עם ה' הידיעה( ... כתבו את צירופי הסמיכות הבאים ברבים: .7. נעל. של בלט.

מן המקורות: שמות החרקים בספר הספרים

http://www.perot.org.il/Alon/201206/2.pdf

לכאורה צודק אבן עזרא בגוזרו את השם ארבה מן רבה, היה רב, היה. הרבה" ... "אמר ר' יהודה מקק שלא נחקרו. בבבלי ... ואילא דעינבי )עש של משי(, תכך דשיראי )תולעת ספרים(, דסיפרי. ) ...

ספר שמות – כיתה ג' הלימודים ל פריסת תוכנית

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/PrisotGShmot.pdf

המביא לבני אדם את דברי. האלוהים . ✵. תפקידו של אהרון להיות למשה. לפה . ✵. תזכורת על השליחות שהוטלה על. משה ועל אהרון. ✵. מכת דם. –. המכה הראשונה מבין. עשר מכות. ✵.

קריאת שמות לרחובות - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/7599/200622.pdf

הביקורת סבורה כי הרעיון לפרסם מידע על רחובות העיר באתר הוא. טוב ומבורך ... עזה . רחוב עזה נקרא. לעתים. דרך. עזה. , אף. כי. ועדת השמות בישיבתה מ. -. 29.1.06. קיבלה החלטה ...

כתה קוראים עם קסם : שם הספר ועפרה בן עמי : נורית בן ארי שמות

https://www.hiloni.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%90.pdf

'הצב והעקרב' של עודד בורלא. על עקרב קטן שכועס ומאיים על כולם בעקיצה שפגש בצב. שלא פחד ממנו בגלל שיש לו שריון. העקרב המשיך לצעוק על כולם אבל. כולם התעלמו ממנו.

יוון העתיקה - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95_%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94

12. אלים האולימפיים. מדוע. כונו כך האלים? .א. מכיוון שחיו מעל העיר אולימפייה. .ב. מכיוון שחיו על הר האולימפוס. .ג. מכיוון שעבורם קיימו היוונים כל שנה את האולימפיאדה. .ד.

סלעים וקרקעות - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/_%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92.docx%20%D7%A1%D7%9C%

מבחן במדעים לכיתה ג' בנושא סלעים וקרקעות .1. הקיפו רק את שמות הסלעים: גיר, זכוכית, בזלת, מלח, גרניט, ברזל, כורכר, חול, פלסטיק .2. בבדיקת תכונות של סלעים נמצא כי סלע גרניט ...

בנושא שלד ושרירים - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%93%20%20%D7%A9%D7%9C%D7%93%20%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

תפקידן להגן על האיברים הפנימיים של גוף האדם. לדוגמא: הצלעות מגינות על הריאות . .3. כמה סוגי מפרקים קיימים בגוף האדם? המפר. קים מתחלקים ל. 4. סוגים. : .1. מפרק ציר. –.

מצבי צבירה - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/_%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%93%20_%20%D7%9E%D7%A6%D

מבחן במדעים לכיתה ד'. –. מצבי צבירה .1. החומרים נמצאים בטבע בשלושה מצבי צבירה. מהם? ... כתבו ליד כל סעיף באיזה מצב צבירה נמצאים המים )מוצק/נוזל/גז(: .א. שלג.

Click 1 – unit 1 - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/Click%201%20%E2%80%93%20unit%201%20%E2%80%93%20a%20second%20exam%20for%203rd%20grade_with%20answers8.3.pdf

Click 1 – unit 1 – a second exam for 3rd grade. A. Paint the flowers according to the teacher's instructions: צבעו את הפרחים לפי הוראות המורה: 1. 2. 3. 4. 5. השלימו את ...

לא רק סבבה - לומדים להצליח

https://lomdimtsipy.com/wp-content/uploads/2019/07/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%A1%D7%91%D7%91%D7%94.pdf

מילון הוא ספר מילים וביטויים, ולכן בחוברת הזו תעסקו בהיבטים השונים של. המילים. ככל שתכירו יותר ... הזדעזע. תותח. עני. פצצות לגבות. הפציר. כעת התחלקו לזוגות, ובִדקו אם מיינתם את המילים באותו אופן. 40 ... בדקו אם כדאי להחליף מילה במילה נרדפת. היה זה בשעות אחר ...

irregular verbs – v2 - כאן לומדים

https://www.kanlomdim.co.il/assets/files/irregular%20verbs.pdf

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי www.kanlomdim.co.il. IRREGULAR VERBS – V2. Fill in the missing verbs: V1 – a regular ...

לומדים לשמוע - שניידר

https://www.schneider.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Puzzle_18.pdf

18 מאי 2007 ... בר אילן: שילוב סטודנטים מהקורס לתרגום קהילתי במחלקות ובמרפאות במטרה ... פעולה עם ד"ר פרלוב מבילינסון וד"ר משה לפידות, מנהל יחידת לייזר בבית.

שמות המוניים לצמחים - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/BookletEPart05-1.pdf

הטענה: למה קראתם לצמח זה בשם פלוני, על-פי לשון פלונית, ולא. בשם אלמוני, עפ"י לשון אלמונית ? - אינה טענה. אילו היינו. עושים כחפצו של המעיר, היה אחר בא ומקשה את ההפך. טענה.

יורם בר-גל / שמות לרחובות תל-אביב, פרק בהיסטוריה תרבותית ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_47.7.pdf

של. קביעת. השמות. של. הרחובות. בתל. -. אביב . 181. 1. מחקרים. בנושא. שמות. רחובות ... זה. נקרא. קודם. רחוב. הים . ראה. : מפת. יפר. -. תל. -. אביב. ,. 1918. ,. בהוצאת. Survey of ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.