ביטוח נאמנות מהדורת ביט - כלל ביטוח

58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454* |. ביטוח ופיננסים ... עובד גילה כי אותו המבוטח , לאחר שמי ממנהליו המוסמכים שלעובד שנגרם על ידי נזק. פעל באי יושר, בין אם ...

ביטוח נאמנות מהדורת ביט - כלל ביטוח - Related Documents

ביטוח נאמנות מהדורת ביט - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/12593/%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA-2019.pdf

58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454* |. ביטוח ופיננסים ... עובד גילה כי אותו המבוטח , לאחר שמי ממנהליו המוסמכים שלעובד שנגרם על ידי נזק. פעל באי יושר, בין אם ...

ייעול ביטוח האבטלה בישראל תעסוקה ביטוח מדמי אבטלה לחשבונות - TAU

https://www.tau.ac.il/~ofers/UA_EQ.pdf

25 נובמבר 2015 ... find that the transition to UIA yields a welfare gain of about 1%, ... כפי שמתקיים תחת מדיניות האבטלה של ישראל, דמי אבטלה ניתנים רק לעובדים. שפוטרו .5.

החזר דמי ביטוח למעסיקים בתקנה 22 ולמעסיקים מאושרים לפי ... - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%20%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94%2022

החזר דמי ביטוח עבור תקופות קודמות .ג. החזר דמי ... ומעסיקים, המשלמים שכר לעובדיהם בעד הזמן שבו. העובד זכאי לדמי ... עם אישור זכאות לדמי פגיעה של עובד אצל מעסיק בתקנה. 00.

פוליסת ביטוח חיים: הנחיות להגשת תביעה - נכות - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/11483/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf

כמו כן, נבקשך למלא את כתובת הדואר האלקטרוני בטופס התביעה לצורך התקשרות. ... לשירות בתי הסוהר ו/או למשרד הפנים ו/או למנהל האוכלוסין תעודת בירור פרטים על נוסע - כניסות ...

הורדה ביטוח הבריאות בישראל – ממודל פלורליסטי למודל הרבדים - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon86/Documents/10-ilan.pdf

15 אוגוסט 2009 ... המחקר שעליו מבוסס מאמר זה נעשה במימו המכו הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות וקר רפי. רוטר. ,. מכבי שירותי ... להצביע על דב. רי מהותיי הטעוני ...

ובני משפחותיהמ אינסייטק לעובדי קבוצתי תכנית ביטוח רפואי ל ... - אלדור ביטוח

https://www.eldorins.co.il/upload/1479107367.pdf

www.harel-group.co.il. יי. ט. ופס ... דמי הביטוח החודשיימ בגינ הרחבת הכיסוי הסיעודי, ישולמו באמצעי גביה אישי. ... הנכללימ: שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה,. שירות.

ביטוח אחריות מקצועית - טופס הצעה - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/6319/60231_el076_hazaaahrayutmikzoit.pdf

טופס הצעה. לביטוח אחריות מקצועית. על בסיס יום הגשת התביעה. טופס זה מנוסח, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד. :מס' ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. / ע.מ ... רכב: עבודות הקשורות לחומרים דליקים ו/או. %. נפיצים ו/או מזהמים: חתימת וחותמת המציע: תאריך חתימת ...

ביטוח דירה - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/4523/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97.pdf

2. מקרה הביטוח. מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה ... עבור תכשיטים וכלי זהב, שעוני יד ופריטי תכולה המהווים חלק מתוך מערכת פריטים כלשהי, ...

ביטוח רכב עד 3.5 טון - כלל

https://www.clalbit.co.il/media/4485/press_polisa_meshulevet_makat.pdf

ד.8 | קריית עתידים, מגדל 36 ראול ולנברג. 1. כלל ר. אשון לנסיעה בטוחה - ביטוח רכב עד ... משלם לעו"ד שמונה על ידו, לפי הגבוה מביניהם. הוצאות הגנה. )כהגדרתו לעיל( וכן אגרות, דמי ...

ביטוח רכב - AIG

https://www.aig.co.il/wp-content/uploads/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%9E-09-2017-2.pdf

שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם,. למזגן האוויר שבו ... שלהם או ציון ותיאור החלף: חדש/משומש/משופץ, מקורי/תחליפי, שם. היצרן, ארץ ייצור ... מבטח יהיה רשאי לנכות דמי השתתפות עצמית לנהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח. בהתקיים כל ... תאום מסירת רכב חליפי ע"י חברת השכרת רכב לשימושו של המבוטח )בביתו או.

ביטוח רכב עד 3.5 טון - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/4485/press_polisa_meshulevet_makat.pdf

ד.8 | קריית עתידים, מגדל 36 ראול ולנברג. 1. כלל ר. אשון לנסיעה בטוחה - ביטוח רכב עד ... משלם לעו"ד שמונה על ידו, לפי הגבוה מביניהם. הוצאות הגנה. )כהגדרתו לעיל( וכן אגרות, דמי ...

ביטוח דירה - AIG

https://aig.co.il/wp-content/uploads/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%9E-7-2016-1.pdf

“בני משפחה” - בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים של המבוטח המתגוררים עמו דרך קבע. בדירה;. “דירה” - המבנה של ... ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה. משפטית( ... ארונות אמבטיה, משטחי שיש, מעקות דקורטיביים. ניתן לרכוש הרחבה ...

ביטוח רכב 2014

https://in.bgu.ac.il/finance/DocLib2/car_insurance.pdf

הוצאות ביטוח,. יבוצע. בחברת. " ביטוח חקלאי. ,". באמצעות סוכנות הביטוח. ברנדס. -. כהן. ב. ע"מ. רחוב הדסה ... את הביטוח בסוכנות הביטוח ברנדס. -. כהן בע"מ ... ערנות המבוטח או שי.

פוליסה - ביטוח צלילה

https://insurance.idive.co.il/Content/UserFiles/Files/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1%20DIVER.pdf

ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר. או נייטרוקס. ולמעט צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה,. דייג תת-מימי, צלילה במסגרת פעילות צבאית או. משטרתית של המבוטח.

DIVERסקינפה - ביטוח צלילה

https://insurance.idive.co.il/Content/UserFiles/Files/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1%20DIVER.pdf

פוליסה לביטוח צלילה ספורטיבית DIVER הפניקס. מבוטח /ת יקר/ה, ... "DIVING INSURANCE RESEARCH" G נספח: תוכנית. 21 ... הכיסוי לא יחול על שעוני צלילה , מחשבי צלילה ,.

ביטוח מבנה הדירה

https://www.orlan.co.il/data/upl/forms/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf

היכרות. עם פוליסת הדירה. החדשה. ענף. 84. החטיבה לביטוח כללי. מוצר דירה. וחוקיות עסקית ... הויתור של המבוטח לגבי ביטוח תכשיטים. /ו. או שעוני. יד. ▫. הפרדה. בין תכשיטים לשעוני. יד ... מתאריך עד תאריך. (. .2. כיסוי שנתי לכל הנסיעות בתקופת הביטוח לפריטי תכולה קבועים.

חרדיות - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7%20137.pdf

כללי לבוש המונהגים לנשים. ,. נשים. נמנעות מלהופיע בפני ציבור גברי. ו,. תמונות. אינן יהן. מופיעות ב. עיתונות ... מקצת מן הביטויים הבולטים. לכך הם הימנעות מהאזנה לרשתות רדיו כלליות או. מ. קריאת עיתונות חיל. , ונית. הטלת. טאבו. על צפייה ... אדוננו מורנו ורבנו .) ... שיעור הילודה הגבוה במגזר החרדי משפיע ישירות על. ריבוי ... במאמריו של ההיסטוריון עמנואל סיוון. (. למשל.

טיוטא - רחל - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%A

14 נובמבר 2017 ... אגף ביטוח נפגעי עבודה. עמוד. 1. רח. ' שדרות ויצמן ... מספר אישי בצה"ל ______ יש לצרף צילום פנקס מילואים / תעודת פטור כולל דף סעיפי ליקוי. פרטים על הליקוי ...

להתארגן ל - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/gilayon106/Documents/12-lister.pdf

עבודה מזדמנת בכלכלה ה. לא. פורמלית. דורגה. במקום כלשהו ... מהות גנבו אוכל מחנות. ואחת עסקה בזנות. ,. מה שתואר גם כ ... אקטיביזם אקראי. " כדי לתאר את התהליך. ש. דרכו.

תקופתי דוח - שלמה ביטוח

https://www.shlomo-bit.co.il/upload/files/1526460128_46286.pdf

21 מרס 2018 ... מבוטחים פרטיים יחידים או לקוחות עסקיים קטנים, עימם מתקשרת חברת הביטוח על בסיס פרטני. "ענפי ביטוח" ... במסגרת פוליסות ביטוח דירות ניתן לרכוש כיסויים ו/או כתבי שירות. נוספים כגון: ... מושכר בשכירות חופשית לחברת פרטנר תקשורת בע"מ . 3.23.1.3.

הצעה לביטוח - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/13243/100432-l038-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf

תוחלת חיים כברירת מחדל(:. תכניות הביטוח כולל ... תוחלת חיים. תכניות הביטוח מקדמי קצבה לא מובטחים. הערות: יש למלא "הצהרה להלבנת הון" ... לופוס )זאבת(, פיברומיאלגיה. כ-. 4.

ביטוח תאונות אישיות TOP - AIG

https://www.aig.co.il/wp-content/uploads/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%94%D7%97%D7%9C-%D7%9E-01.04.2016-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C-31.07.2017-TOP-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.pd

אירוע שבר תאונתי - היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם במשך תקופת הביטוח, במישרין ... עצם הזנב. 10%. כתף )עצם הבריח ועצם השכמה(. 35%. כף יד ואצבעות. 10%. יד. 35%.

דוח תקופתי - שלמה ביטוח

https://www.shlomo-bit.co.il/upload/files/1522232022_73484.pdf

21 מרס 2018 ... החברה הינה מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א. -. 1981 ... אורנג'". הנכס. בן. 4. קומות. מושכר בשכירות חופשית לחברת פרטנר תקשורת בע"מ ... טכנית. ומסחרית. ;. צפויה. הטבה. כלכלית. עתידית. מהפיתוח. ,. ולחברה. כוונה.

מכבי סיעודי - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/7913/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%99-plus-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%A

1 יולי 2016 ... המידע הנאגר כאמור ישמש את מכבי שירותי בריאות לצורך ניהול הפוליסה, מתן ... ביטוח. חודשי. למבוטח. השוהה. במוסד. (. שיפוי. :) •. גיל. הצטרפות. לראשונה. עד. 49.

ביטוח תאונות אישיות - AIG

https://www.aig.co.il/wp-content/uploads/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%94%D7%97%D7%9C-%D7%9E-01.03.2010-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C-30.11.2014-TOP-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.pd

ביסודו מרפאה, מוסד סיעודי, שיקומי, בית הבראה או החלמה או מוסד דומה וכן. אינו מהווה (אלא באופן מיקרי), ... זמן המתנה - מספר הימים הרצופים, כפי שמצוין במפרט, החל מן היום הראשון שבו ... בלוח הפיצויים ובגין שברים אלו בלבד: איבר. חוליה - גוף חולייתי. (לבד מעצם הזנב). אגן.

הגיל החדש - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/Documents/gilHadasht26.pdf

גיל בראייה ולממש את הפוטנציאל של כל אחד ואחת מאתנו. המשימה: לנטרל ... שזה תחום עיסוקה. תמונת המצב שתתקבל תשקף את התנהלותנו הכלכלית.זהו למעשה. “ מספר הקסם. -“.

ביטוח בריאות קבוצתי - הראל

https://www.harel-group.co.il/collectives/teachers-union/doclib/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A8%D

3 פברואר 2017 ... פרק ה' - תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ... ביטוח ראשונה"(, הזכאות לתגמולי ביטוח על הכיסויים בפוליסה זו יחולו החל מיום 1.6.2016. ... הפרעות קשב וריכוז. ד.

הורדה 2009 - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/alonMitadveyShikum/Documents/alonMitnadvim.pdf

נהריה∫ משב רוח מרענן. ±μ. נתניה∫ תודה ... בתאריך Æ∂Æ∞π∞±¨ ציינו את יום השמיעה בסניף נהריה בנושא שילוב. חרשים וכבדי ... ובת בני μ≠¥ בערךÆ אופי הקשר היה ביקור שבועי בביתהÆ. אני הייתי ... תחזית זאת התגשמה בחלקה¨ הערכתה של ה' אלי התחלפה באיבה.

ביטוח נסיעות לחו"ל - דרכון כסף

https://www.lcc-ins.com/image/users/116572/ftp/my_files/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%A1%D7%A3%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf?id=7910674

החברההראל חברה לביטוח בע"מזה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל ב. המובילה והמתמחה זה עשרות ... נכות צמיתה אחרת תחושב תוך השוואה עם הלוח הנ"ל. נכות הקיימת. לפני התאונה ...

201 /9 20 20 חוזה ביטוח צמחי נוי לעונת - קנט

http://www.kanat.co.il/uploaded_files/documents/hozeflowers2019-2020_u3224.pdf

1 יולי 2019 ... ליליום. לונגיפלורום. שנה א', ריבוי. 40,000. בצלצולים. מתרבית. 4. 50,000. 1.00. 2.50. 1.50. 4.00. 2.00. 5.00. 1010001. נרקיסים שונים,. ריבוי. 60,000. 17-18.

ביטוח בריאות משלים שב;quot&ן - AIG

https://www.aig.co.il/wp-content/uploads/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%94%D7%97%D7%9C-%D7%9E-01.01.2014-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C-31.01.2016-AIG-Medical-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA.pdf

הכיסוי בגין ניתוחים על פי הפוליסה מהווה ביטוח משלים, אשר על פיו ישולמו תגמולי. הביטוח בגין ניתוח המכוסה בפוליסה, שהם מעל ומעבר להשתתפות השב"ן )שירותי. בריאות נוספים ...

קובץ המכרז - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/B%281027%292019.pdf

16 ספטמבר 2019 ... שיטת התשלום [תעריפי חשכ"ל ו"הספר הצהוב"]. ... ספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון", ... הספר כולל: שיטות התקשרות, תעריפים ונהלים, חוזים.

ñåúìîì äøæç - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon80/Documents/chap-20-doron.pdf

תשלומי הבטחת הכנסה. ,. מזכירה את הגישות הביקורתיות שהושמעו לאורכה של. המאה. 19 ה. נגד חוקי העניי של זמנ . הביקורת הזאת על הסיוע לעניי. הושפעה באופ מכריע מתורת מלתוס.

בחינת גמר בענף ביטוח כללי

https://mof.gov.il/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Documents/2006-8746.pdf

.1. בחינה בידיעה מקפת בביטוח רכוש. )א(. הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח. כמפורט בחלק א . ' )ב(. עקרונות הביטוח וביטוח אש. ,. הפוליסה המקובלת לביטוח אש.

[email protected] ל - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA%20292-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9.

[email protected] : Email. לכבוד. נותני שירותים. לטיפול אישי בבית. אגרת. 595. הנדון. : מכרז ליצירת מאגר של נותני שירותים לטיפול בזקן בביתו. –. העברת חשבונות. ומידע נדרש.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

http://www.anet.co.il/anetfiles/files/6199.pdf

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מפקח על השירותים הפיננסיים בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני ואחראי על הסדרתם. ... ובפרט מבחן פיזה. במקביל, נבחנה ... יסודות הביטוח;.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.