על נשים אומרות שיר בשירה העברית בספרד - HUJI OpenScholar

)2. תודתי נתונה לפרופ. ' אדווין סרוסי שהפנה אליהם את תשומת. לבי ולד. " ר כהן ששלחה לי בטובה מעבודותיה ... עלמות מזמרות מזמנת לנו אף שירת חול שנכתבה במזרח בנוסח. ' ספרדי.

על נשים אומרות שיר בשירה העברית בספרד - HUJI OpenScholar - Related Documents

על נשים אומרות שיר בשירה העברית בספרד - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468567524.pdf

)2. תודתי נתונה לפרופ. ' אדווין סרוסי שהפנה אליהם את תשומת. לבי ולד. " ר כהן ששלחה לי בטובה מעבודותיה ... עלמות מזמרות מזמנת לנו אף שירת חול שנכתבה במזרח בנוסח. ' ספרדי.

המארחים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/dentist.he/files/70.pdf

אנטליה נמצאת באזור הדרום-מערבי של תורכיה לחופי הים התיכון. חופי האזור ... מושכים לאזור ישראלים רבים, וטיסות שכר ישירות לאנטליה הפכו ... יתקיים טיול לבני/ות הזוג של משתתפי.

ספר הנעלם - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1434612528.pdf

במליצות חרוזות מעשה תשבץ של פסוקים מוכר היטב מהקדמות ספריו של רמד"ל, לרוב לשם ... התווכח עם פירוש אחר – ולא מן הנמנע שאכן מצאו אצל רי"ג – והוא שב וניסח את דעתו ...

האוניברסיטה העברית בירושלים - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/writingc/files/hpsqh_0.pdf

או על ידי רווח של שורה בין פסקה לפסקה . (3. מבנה הפסקה. הפסקה. היא יחידת המבנה הבסיסית של הטקסט העיוני . זהו מבנה רקורסיבי. ,. היינו עקרונות. המבנה של הפסקה חוזרים גם ...

מאמרים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1464681367.pdf

... עמ' 64–29. אלכסנדר בוחנת את הסיפורים לאור תבנית דמות הגיבור )היהודי(, שיש לה לשיטתה מרכיבים ... בברור על מעמדה הסמיוטי המרכזי, 'הארכיטיפי', של התבנית הסיפורית הזאת.

בוציע ח"ש 500 - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/crim/files/crimiton6.pdf

25 ינואר 2013 ... פדופיליה )למשל: האחים קורידו(, רצח ילדים )למשל: הודיה קדם, רוז. פיזאם(, רצח משפחות ונשים )למשל: משפחת סלומון, מייקל פישר(, שוד. )למשל: רוני לייבוביץ, אילן ...

חוברת מקורות - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hebrewlaw/files/khvbrt_mqvrvt_tsvbh_htshd.pdf

10 ספטמבר 2014 ... חוברת מקורות זו נערכה בסיועו הרב של דביר פרנקפורטר ... ר יצחק ברנד. ד, ... יצחק בנבג. ,י'. הפקולטה למשפטים. ,. אוניברסיטת תל אביב. מוסר המלחמה כאמנה ...

רות גביזון www.gavison.com - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/lawen/files/cvhev_gav.pdf

עבודה עם הרב יעקב מדן על אמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל . 0110-0111. : ריכוז קבוצת דיון על הפער החברתי. -. כלכלי במכון לדמוקרטיה . מאז. 0110.

תולדות חקר הפולקלור - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1423041073.pdf

רינה בנארי. 'בחשכת החיים הגלותיים בפולין בקע אור גדול ]...[ הידיעה המשמחת על אתחלתא. דגאולת הרוח ... במקום משכנה החדש, האיגרת היא גלעד ליהודי מלאבה שנספו. בשואה ועדות ...

המשל הסיפורי - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1488269876.pdf

המשל הסיפורי. המשל הוא 'ספור אלגורי קצר, ספור דמיוני או שיר שיש בו מוסר־השכל', וכסוגה ... במאמר זה ענייני רק במשל הסיפורי, דהיינו סיפור מעשה קצר. שמּוסר השכל ... 41 הרב עובדיה בן שמואל הוא פרשן ספרדי, שריב"ש מצטט כעשר פעמים והוא מקור יחיד לפירושיו. ראו עליו א' ...

היכלות גנוזים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1408861902.pdf

המצויים באוספים רבים ברחבי העולם, והיעדרו של קטלוג שיטתי ומלא של קטעים אלו. במחקריי ... אבגד. עיגולים קטנים המשמשים בידי המעתיק להפרדה בין יחידות טקסטואליות.

שנה למחלקה45 לאורתודונטיה - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/dentist.he/files/83.pdf

כתובת המערכת: "מה נשמע", בית הספר לרפואת שיניים, הקמפוס הרפואי ה.מ. הדסה, ת.ד. ... רפואת שיניים בעריכתה של ליטל תורג'מן ממשרד ... זו שיטה הוליסטית, טבעית ובלתי פולשנית,.

יהודי מוצא עצה - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468568109.pdf

בואי אספר לך. ,. 'ב. ין טי ... כלומר מסור. ] וגם אנטישמי גדול .' 17 ... דיוויד וו. ' סיסק מתמקד בשתי היצירות האחרונות מבין השלוש. שלעיל וכן בספר התפוז המכני של אנתוני ברג. ס' . ראו.

יום הפקולטה 2018 - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/dentist.he/files/107.pdf

שבה למד לפני כ-42 שנה ושם קיבל את התואר ד"ר לרפואת שיניים. ... במשך 30 שנה, ואחרי פרישתו מהדסה היה שותפו של לופוליאנסקי ... ראשונה )יושבים( - יוליאן סלע )סלנאה(, אייל עוזר, איציק טייב, פיני בר-חמא; שורה שנייה )יושבים( - נהיד אלמן, מאיר יקיר, גלית סלע )תג'ר(, ... הצגת דוחות רווח והפסד חודשיים לבעל העסק, כולל ניתוח ... לרפואת שיניים בעבר, בהווה ואולי אף.

רבעון למדעי היהדות - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1409488458.pdf

פרופ' אלכסנדר לובוצקי,[email protected] ;[email protected]תל אביב 69978 ) alex.מכון איינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, גבעת רם, ירושלים ...

אויב אויבי הוא ידידי - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/10-4-elbaz.pdf

שר הביטחון דאז, שמעון פרס, ניתח בהרצאה בקיבוץ עין־חרוד את פעולות נאצר כניסיון לכבוש ... ירידת הנאצריזם, ורד, יעל )1978(, 'פרשת תימן: ללא הכרעה', בתוך שמעון שמיר )עורך(,.

הברייתא של ארבעת הבנים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1378909297.pdf

מבוא. הברייתא על ארבעת הבנים מוכרת ביותר מתוך הגדת הפסח. אמנם אין היא מופיעה בכל נוסחי. ההגדה. בהגדה הארץ ישראלית, כפי שהיא מוכרת מתוך מסמכי הגניזה, ברייתא זו איננה, ...

גלות על אדמת המולדת - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1417506937.pdf

אבל למרבה הפלא מחבר שורות אלה איננו אלא יניי, פייטן ארץ־ישראלי מובהק, שחי. למה הוא מכוֵן אפוא? היכן הגירוש מעל אדמת 1במאה השישית, תחת השלטון הנוצרי־ביזנטי. המולדת ...

הפלפול: עדויות ראשונות - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1502018244.pdf

ר' יעקב בן הרא"ש הזהיר את בנו מהתמקדות בקושיות, עיסוק המאפיין את שיטת ... על הזיקה בין תוספות טוך לתוספות שנץ ראו: אורבך, תוספות )שם(, עמ' 585 ,24; ש' יהלום, 'טוך: שכתוב.

כרוניקה של מוות ידוע מראש - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/7-4-ber.pdf

יחידות קטנות בשטח רווי בלוחמי וייטקונג, ועקב הרמה השנויה במחלוקת של קצינים. רבים, היו לעיתים תקריות הריסוס שאלה של הישרדות מבחינת החיילים. על פי נתוני בתי המשפט הצבאיים ...

" מעצמה של נשים שעושות אחת למען השנייה " הוריות ... - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/s-wcivilsociety/files/thesis_nataly.pdf

וויית הנשים מפעילותן בהתארגנות הקהילתית ותפיסתן כלפי נשים חד ... ל היסטוריה. שם זה מתחיל, הוא ממש מלווה אותן, איך להקים את הארגון, עושה ישיבות איתן, הוא לקח את ... שעשו. הנשים. שראיינתי,. ואני רואה את עוצמתה ואת עוצמת הבחירות שהיא נקטה בחייה לאחר משבר ...

אם תלך למסע אל.אס.די: על מקומה הנשכח של הפסיכדליה בשירה העברית

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995020/99995020-90/99995020-9004-26-36.pdf

תפיסת צבעים מוגברת, שמיעה מועצמת, סינסתזיה וכו'; התמוססות של השפה ככלי. להגדרת דברים ... במציאות )עזרים טכנולוגיים שהשתמש בהם כמו דיקטפון, מבחנים פסיכולוגיים שערך.

גובלן - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468568153.pdf

.3. זו הופכת את רקמות הגובלן למבע פלקטי של מסורת. הרקמה שהן מבקשות לחבור אליה ... לאחר חודשים ארוכים של עבודה נקדנית מגיע הרגע שבו כל מילימטר של ההדפס מכוסה.

סקירת סרט - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/7-6-adomi.pdf

אתרMTM SPECIAL OPS על היחידות המיוחדות של צבא ארצות הברית ראו בספרו של גד שמרון; או ב: ב. ,USASOC , אתר הבית של זרוע היבשה של הצבא האמריקאי;U.S.ARMY מידע ...

מיקרוביולוגיה - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/belmonte/files/microbioloy.pdf

LB. הנמצאת במעמד המבחנות. .5. קרא את הבליעה במבחנות. A,. C,B . רשום את הקריאות בטבלה שבמחשב. .6. אפס שנית עם מצע דיוויס, וקרא הבליעה של החיידקים במבחנות. D,E.

סיימון ג'ון קוק - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/03.society.and_.culture.in_.the_.history.of_.british.political.economy.pdf

האנטי־אוטופי של מלתוס (Malthus) כי האוכלוסייה נוטה לגדול מעבר לאמצעים. העומדים לרשותה השתלב עם הרעיון כי רווחי החקלאות יצטמצמו עם המעבר. לעיבוד קרקעות פוריות פחות, ...

ואלקירי - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/05-valkyrie.pdf

טום. קרוז. כשטאופנברג. *. ד״ר. יעל. בן. משה. היא. פוסט. דוקטורנטית. ועמיתת. מחקר. של ... כינונה. של. תרבות. הצפייה. בסרט. הפסיכולוג. הגרמני. הוגו. מאוור. הופר. (. Mauerhofer. ).

אווטאר - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/05-avatar.pdf

חורף. 2011. סקירה וביקורת. 51. אָבּאטָ אר ואִ ימָ אטָ אר. על מיניות. ,. נשיות וגבריות בסרט. " אווטאר. " יערה לוין. -. פריימן ודפנה לוין דה. בושי-. *. כאפוס קולנועי פופולארי. ",. אווטאר.

Untitled - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/communitypartenrshipen/files/nayrooz.pdf

קרום הבתולין בערבית. לא ). משומשת ולא ידועה בכלל להן . מה שהן כן ידעו שיש. " משהו. " באיבר המין הנקבי שקובע בתולין ואם. 8. דומות זו מתוארת בספרה של אל. -. מרניסי.

ואלס עם באשיר - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/05-ashkenazi.pdf

יבוד דרך אנימציה . עיבוד זה. משעתק. לכאורה את טע ... מכירת חיסול של מיתוסים של מקור ושל סימני מציאות . מכירת חיסול של אמת ... ככל הנראה שאלות. קשות מדי. ,. ומי שישאל. אותן.

יצחק בנימיני - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/05.the_.creation.of_.god_.pdf

האלוהים כעיקרון המסמני של ויהי אור לא יהיה זקוק עוד לאחר, הטבע, העולם,. כדי להיות הוא עצמו. ... אלוהים אמביוולנטי לגבי הרחם: הוא גם מפרה ומפיץ את צאצאיו, אבל גם. מעורר את החרדה ... הבאה ממילון רב-מילים מפנה אותנו לאלוהי הראשית: בחדר שלי יש בלגן שלם,. ואי אפשר ...

משבר הגבריות - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/ataria_man.pdf

הסרט. " מועדון קרב. " הוא ניסיון להראות כיצד דווקא שיגעון הוא הדרך. היחידה להתמודדות עם. " האדם החד ממדי. " נוסח מרקוזה ... החלקיקים האלמנטריים. , עמ'. 208 . 23. סולז. ' ניצין.

כלכלה תרבותית - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/02.economy.as_.a.new_.field_.of_.study_.pdf

הורקהיימר ואדורנו את רעיון "חרושת התרבות" בתהליך הרסני של ייצור המוני. וצריכה של תרבות פופולרית שהביא את ההמונים למצב של הסכמה סבילה. לפי. אדורנו והורקהיימר, השאיפה ...

אסנת שרון - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/11-5-sharon.pdf

שיר חדש זה, 'ירושלים של ברזל', מושר ללחן 'ירושלים של זהב' ומילותיו מתכתבות. עמו במפורש ... 'גבעת התחמושת' מאת יורם טהרלב, שנכתב אף הוא לאחר מלחמת ששת הימים, נשען על.

רכבות לילה - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/03-greenberg.pdf

6 R. Galt, “Back Projection: Visualizing Past and Present Europe in Zentropa,”. Cinema ... 6, November 1995, pp. 40-46. ... הדימויים הקולנועיים המגוחכים והמיתולוגיים.

ללכת על המים - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/preminger.pdf

22 מאי 2006 ... פרסומיו כוללים ספר ומאמרים שונים על יצירתו של פרנסואה טריפו . המאמר ה. י. נו הרחבה של הרצאתי על סרטו של איתן פוקס. " ללכת על המים. , ". שניתנה בכנס בין.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.