פרק רדיו - הרשות השנייה

102 FN. 101.1 FM. רדיו דרום. נגב. 20.12.99. דוד יוסוב. קול הים האדום. אילת. 1.9.99 ... במסלול הפרות נרשמת כ"הפרה לכאורה", והתחנה מתבקשת להגיב עליה בתוך פרק זמן ... 38%. תלונות שנמצאו לא מוצדקות. 60%. תלונות שלא הוכרעו מחוסר מידע. 2°io. סה"כ. 50 ... תיאור בשידור חי של טרפת מדובר בתכנית שעניינה שיחות מאזינים ולא נושאי התחנה נקנסה בנטילת.

פרק רדיו - הרשות השנייה - Related Documents

פרק רדיו - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/chan2v3%20%20%20%20B.pdf

102 FN. 101.1 FM. רדיו דרום. נגב. 20.12.99. דוד יוסוב. קול הים האדום. אילת. 1.9.99 ... במסלול הפרות נרשמת כ"הפרה לכאורה", והתחנה מתבקשת להגיב עליה בתוך פרק זמן ... 38%. תלונות שנמצאו לא מוצדקות. 60%. תלונות שלא הוכרעו מחוסר מידע. 2°io. סה"כ. 50 ... תיאור בשידור חי של טרפת מדובר בתכנית שעניינה שיחות מאזינים ולא נושאי התחנה נקנסה בנטילת.

קטלוג הפקות הרשות בשנים 2010-2007 - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/downloads/Catalog_&_atifa_2010R.pdf

Between 2007 & 2010, 106 films by film school graduates were produced thanks to ... לשם השוואה, בשנת 2008 שודרו 16 סרטים, ובשנת 2007 שודרו 19 סרטים במסגרת זו.

קשת - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadFiles/%D7%93%D7%95%D7%97.pdf

דבר מנכ”ל הרשות. טלוויזיה. ערוץ 2. 15 . ... בשנת 2011 סיים ערוץ 10, ששידר את שנת זיכיונו העשירית, לבצע את השלמת חוסרי העבר שנצברו. 2. לו בתחום התוכן במהלך השנים ...

ÚÏË ±∂±±∂± ÔÔ ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÊÊ - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Zach00.pdf

הסדרה לנוער בערבית, "כלאם עם בסאם", בהנחיית בסאם זועמוט ענתה על הצורך בדיון. בנושאים העומדים על סדר יומו של הנוער הערבי בארץ. כמו כן, שודרו בשני חלקים המחזמר "מסביב ...

עמית קמה - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/3.pdf

כוכבי קולנוע ומוזיקה פיליפיניים ובין-לאומיים, שעשועונים )תשבצים, בדיחות(,. ייעוץ ו"טיפים" ... חייהן האישיים. באחד המפגשים פרצה סערה קולנית: הנוכחות הביעו את זעמן על ה"וולגריות".

דוח המחקר - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/final%20134.pdf

המזרחיי כבר אינ מייצגי את הערסי. אלה מוצגי על ידי צמד גרוזיני. ,. א ה מוצגי. כחסרי הבנה ... שיהיה פחות סקס בפרסומות. ". התייחסות. נוספת עלתה לתסכול הנובע מהתחושה שקיי תיאו ...

כתב עת ישראלי לתקשורת - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%205.pdf

10 דצמבר 2009 ... מתחכם אחד הוסיף באתר "ויקיפדיה" את השם "וילהלם" לשמו )הארוך ממילא( של 12. שר ההגנה הגרמני: קרל תיאודור ... בן שחר ראובן, ארגמן טלי טליה, פומרנץ יורם. גבעתיים. 26. גמליאל יואל, בן ... אילן, סלנט עוזי, ווינברגר חנניה ליפא,. קהלני שמעון. רחובות. 92.

הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2014/03/309-radio-control.pdf

שנקבע בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט. -. 1999 . בכך לא מילאה הרשות. תפקיד פיקוח בסיסי שהיא מחויבת לקיים, ותחנות. הרדיו.

דוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%202015.pdf

10 אוקטובר 2016 ... מדריך מורים ומנהלים, מורה נהיגה ומנהל ... או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בשיעור שלא יפחת מחמישה אחוזים מכלל זמן ... נעורים בהפרעה. 1.

מסגרות מדיה - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/MediaFrames%20%202%20full%20ver%2014410.pdf

כוכבי קולנוע ומוזיקה פיליפיניים ובין-לאומיים, שעשועונים )תשבצים, בדיחות(,. ייעוץ ו"טיפים" ... ובכללו התחדישים, כמו "סַחְִריר" )ספין תקשורתי(, "שִלְטּוט" )זאפינג(, "מְִרשֶתֶת". ) ...

רשימת הספקים של הרשות השנייה ב-2014

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2015/04/Contracts-rashut2.pdf

שלוח -מפעלי הנצחה. משרדיות. 370. 9172. יוחנ ליפשי ושות` בע"מ. מוצרי חשמל. 28,757. 9174. פאול בריגדה בע"מ. אחזקה. 210. 9178. פישר פיצ'רס בע"מ. הפקות. 234,537. 9180.

Doch 2009.indd - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Doch%202009.pdf

19 דצמבר 2009 ... להשפיע השפעה ישירה ומשמעותית על עולם השידורים במדינת ישראל בעשורים ... בעייתיים, יסווג את התכנים לצפייה בשעות המתאימות לגילאים השונים וידרוש תוכני איכות בטלוויזיה. ... ותרבות (”גולה סנגם“, ”החיפושית“, ”טרטקובר“ ו“סייד קשוע פחדן מילדות“).

דו;quot&ח פניות הציבור - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91-2014.pdf

דוגמה נוספת היא .פרסומת למותג HOODIES בהשתתפותה של בר רפאלי ... לב המדינה. 5. 13. גלי ישראל. 4. 10. חיפה. 3. 10. אזורי. 174. 13. ירושלים. 4. 6. א שמס. 1. 4. דרום. 1. 4.

גיליון מס' 4 - גרסה מלאה - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%204.pdf

גיליונות. העירום אמורים "לספק את הסחורה", דהיינו להציג לראווה גופים יפים מעורטלים, ... אשכנזי(, כאילו הוא מקבל באדישות את יוזמתו של הכוכב יפה התואר. א-סימטרייה זו, המתבססת ...

דוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - העין השביעית

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2014/03/rashut2-report2012.pdf

סודות.מתוקים.עם.קרין.גורן",.זכו.החברות."עלית".,"סנו. סושי".ו"SAMSUNG".לחשיפה.החורגת.מגבול.הסביר,.בניגוד.לכלל.9.לכללי. האתיקה.בפרסומת. נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_318423.pdf

23 דצמבר 2015 ... )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 72, 1בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990. אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: ")ו(. בעל זיכיון לשידורי רדיו רשאי לשדר, נוסף על ...

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/b8cd7bef-4950-4b47-bdc6-1a0289b680e9/6991.pdf

27 ינואר 2014 ... פעולות הביקורת. ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נבדקו הנושאי האלה. : הליכי האיתור. והמינוי של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי מטע הרשות בחברות.

CATALOG 2010 Patiah.indd - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/downloads/Catalog_&_atifa_2010R.pdf

ארץ ישראל וציונות. יחסי ערבים-יהודים ... זוהי הזדמנות מצוינת לסכם בקצרה מעט נתונים על עשיית הרשות בתחום זה. בנתונים אלה יש כדי ... ליוצרי הסרטים. חלק מן ההפקות מופקות בשיתוף פעולה עם הקרנות המרכזיות הפועלות בישראל, ... בקשיים גדולים. שמועות סיפרו כי אמונת המשפחה לא תמימה ושהם לא מקיימים את ”התורה שבעל פה“. פלור, ... סאלח, שאינו. בוטח בחייל ...

שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b-116.pdf

1 אוקטובר 2009 ... כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי. 1בעל זיכיון), התש"ע-2009 ... "הפקה ישראלית" - תכנית שאינה שידורי חדשות, אשר 75 אחוזים לפחות מיוצריה, ממבצעיה ... (א) המועצה תשבץ את שידורי חברת החדשות ביחידת השידור של בעל זיכיון,. 4. ... (4) שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות (1) ו–(2) שהוא מנחה, מגיש או. שחקן;.

דוח הוועדה לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%942212014.pdf

19 דצמבר 2013 ... יוניברסל מקאן בע"מ וגליקמן, נטלר, סמסונוב. מיום .2. בנובמבר. 2103 ... אחראית הפקה ב"אולפני הרצליה"; אסף גיל, מנכ"ל ובעלים של חברת ההפ. קה העצמאית "גיל.

ערוץ כלפי השנייה הרשות של האכיפה מודל : מסחרית טלוויזיה של רגולציה * עש

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/shron_yadin_-_rgoltzia_tkshort_-_27_6_16.pdf

27 יוני 2016 ... 10. " לשדר. 100. שעות של תכניות. מועדפות בין השעות. 24:00-17:00 . 55. ראו דבריו של מנכ"ל הרשות השנייה, מנשה סמירה, ב. פרוטוקול הוועדה המשותפת של ...

רשות שניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל ... - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b-116.pdf

1 אוקטובר 2009 ... כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי. 1בעל זיכיון), התש"ע-2009. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24(א), 58 ההגדרה "הפקה מקומית60 ,59 ...

הרשות נתונה: הרשות המקומית כזירת זכויות אדם - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/z18.pdf

קאנטרי קלאב עירוני בכוכב יאיר סירב למכור מנויים לתושבים ערבים מטירה הסמוכה,. בטענה כי הוא ... וכי זכויות אלו. גוברות על הפגיעה הנטענת ברגשותיהם של חוגים מקרב תושבי רעננה.

גלי רדיו - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Communication_Facilities/Radio/Documents/GaleyRadio.pdf

קיימים מכשירי מדידה רגישים שבאמצעותם אפשר למדוד את. עוצמות השדות אשר להם ... טלפון נייד {סלולרי) ממיר גלי קול לגלי רדיו,. אותם הוא שולח ... המרחק מהאנטנה - עוצמת השדה הולכת ונחלשת ככל שגדל המרחק. מהאנטנה. ... אגף קנינה יחידת הפרסומים. תקשורת סלולרית ...

(היטלר יושב בתחנת רדיו

https://www.tmu-na.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nanasfreinds.pdf

)משחרר אותה, היא מושיטה את היד שוב ומביטה בו( מה? ... מזיין אותה. (. הכל. אני אתן לך ! ג'יהאד אני אתן. לך!! הודיה: לא! לא ג'יהאד! אבו ג'ברי: קסאמים על גני ... המנקה הסומלי הזה?

רדיו נייד ופנאי: האם הפער הדיגיטלי המגדרי מתנייד?

http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/48/MosheLaorFridkin.pdf

נשאלו שאלות מחקר הקשורות לפערים דיגיטליים ודתיות, לפערים. דיגיטליים ומצב משפחתי ... תרשים 1 T שאלת המחקר הזו נערך מבחן ... Megalomania: Superlatives in Commercials, Journal of. Consumer ... Comparative Media Research”, European Journal of.

התפשטות אות רדיו ל מידו תצ אה במבנים סגורים - אוניברסיטת אריאל בשומרון

https://www.ariel.ac.il/wp/nirs/wp-content/uploads/sites/201/2019/04/Moti_MSC.pdf

.1. מסלול. -. הדרך אותה עובר אות רדיו מרגע יציאתו מהמשדר עד להגעתו אל המקלט . מסלול. אינו בהכרח קו ישר יחיד אלא אוסף של סגמנטים ישרים בין קירות . הגדרה .4. גרף הנראות של.

גוש דן הרכבת הקלה פרויקט הקו בציר שדה מגנטי שטף ו בתדר רדיו ת הרקע מיפו

https://www.nta.co.il/sites/default/files/8._mypvy_qrynt_hrq_btdr_rdyv_vshtp_shdh_mgnty_btsyr_hqv_hkhvm_hmzrkhy.pdf

NARTE. הנדסת תאימות ובטיחות. בע"מ. , יעוץ הנדסי,. בדיקות,. סקרים והדרכה. משה נצר. –. הנדסת. תאימות ובטיחות בע"מ. שדרות הנדיב. 9. , חיפה. 34611 [email protected] טלפון: 2827476. ) 52. -. 972. (, פקס: 8346724. 4). -. 972 ... חצר בית הסוהר. 24.

שנות חיים והמשמעות שלהם – 150 בדצמבר 25 עם רון נשיאל תוכנית רדיו לאחרונה

https://www.passig.com/sysvault/docsfiles1/December25%20RadioShow%20150years.pdf

למיטב ידיעתנו כיום תוחלת החיים הממוצעת. לפני כ ... במאתיים השנים האחרונות עשינו מהלך דרמטי בתוחלת החיים ושילשנו אותה . כיו. ,ם ... סביר להניח שאלו יהיו גבהים אחרים של אהבה.

תנאי ההתקשרות הכלליים לשירותי רט;quot&ן (רדיו טלפון נייד) שלום, - פרטנר

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/terms-cellular.pdf

שירות תא קולי יינתן לפי בקשתו המפורשת של הלקוח בלבד. ... לבטל את ההתקשרות יומיים לפחות לפני תחילת מתן השירות שהזמנת; במקרה של ביטול של עסקה שהיא "עסקה מתמשכת".

כללי לסלקום ישראל בע;quot&מ רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד ... - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cellcom/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9D_0.pdf

26 מרס 2017 ... רישיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(. נוסח משולב נכון לתאריך ... בלה במשרדי השירות. הודעת המנוי, לפיה ציוד ...

מ"עב לגולן טלקום כללי רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/golan_license/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F%D7%9D%20%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9D_0.pdf

11 מאי 2017 ... שיון כללי לגולן טלקום בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(. נוסח. משולב. נכון. לתאריך. 21 ... בלה במשרדי השירות הודעת. המנוי, לפיה ציוד הקצה ...

בתדר ושטף שדה מגנטי בתדר רדיו קרינה אלמ;quot&ג 50Hz ... - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/Environment/Documents/emg-survey-gy-11-2016.pdf

משה נצר. –. הנדסת תאימות ובטיחות בע"מ. M. Netzer - EMC Eng. & Safety, PE, NCE ... 34611 [email protected] טלפון: 2827476. ) 52. -. 972. (, פקס: 8346724. 4) ... חצר עם גן. חרצית. 2. כניסה לגן. 0.1. > 0.22. 1. 3. שירותים. 0.1. > 0.22. 1. 4. מרכז הגן.

רמלה , בקריית האומנים ם, לאד בתדר רדיו סקר בטיחות קרינה הנדון - עיריית רמלה

https://ramla.muni.il/SystemFiles/4384.pdf

משה נצר. –. הנדסת. תאימות ובטיחות. בע"מ. M. Netzer - EMC Eng. & Safety, PE, NCE ... 34611 [email protected] טלפון: 2827476. ) 52. -. 972. (, פקס: 8346724 ... וואט לסמ"ר. אחוז מהסף. הבריאותי. 1). (. %. אחוז מהסף. הסביבתי. 2). (. %. 3. חצר. 0.2. >.

במלחמת לבנון השנייה - ועדת וינוגרד

http://www.vaadatwino.gov.il/pdf/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

סגן הרמטכ"ל. לכוון למחר בסוף הלילה, אבל לתת כבר התרעה של עוד עשרים וארבע שעות." ... הלילה." 336סיכם: "אני מבקש שתיערך ותדבר איתי בעוד שעתיים. ... שלושת הרמטכ"לים – רא"ל שאול מופז: יולי 1998 – יולי 2002; רא"ל משה )בוגי( יעלון: יולי 2002- יוני 2005; 5. רא"ל דן ...

עשור למלחמת לבנון השנייה - מערכות

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/8/113948.pdf

במידה רבה על־פי מתכונת של מלחמת יום הכיפורים. ואולם,. שנים של הזנחה הביאו לכך שצה“ל איבד את הכשירות לממש. את תפיסת התמרון הזאת, הן באופן כללי והן בזירה הלבנונית.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.