כללי ': פרק א - משרד החקלאות

10 אוקטובר 2009 ... Citric, peracetic acid, Formic, lactic, oxalic and acetic acid. אלכוהול. Alcohol. חומצה ניטרית. לניקוי צי. וד חליבה. Nitric acid (dairy equipment).

כללי ': פרק א - משרד החקלאות - Related Documents

כללי ': פרק א - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2010/Documents/tuta_takanot_hasdarat_totzeret_organit_hi.pdf

10 אוקטובר 2009 ... Citric, peracetic acid, Formic, lactic, oxalic and acetic acid. אלכוהול. Alcohol. חומצה ניטרית. לניקוי צי. וד חליבה. Nitric acid (dairy equipment).

ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Documents/calcala_chaklaut_2016.pdf

מערך התפוקה, וגידולי בעלי החיים היוו כ. -. 41% ... נתוני האספקה של פירות וירקות טריים לשוק המקומי עומדים ב ... המרת משקל תיבה של זני פרי הדר לק"ג ... שיעור הייצוא מסך התוצרת.

החקלאות והכפר בישראל - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/tochnit_leumit/Documents/ogdan_mipuy_mediniut_tichnun_kerechb_dochot_2_3.pdf

המרחב הציבורי קיבל ביטוי ייחודי ומובהק בחלק מהיישובים הכפריים )חדר האוכל והמדשאה המרכזית. בקיבוץ או מתחם ... שער ליישוב - יש לתכנן את מרחב הכניסה והיציאה, המהווה 'חלון הראווה' של היישוב לאלו הנכנסים אליו, ... בדיקת הצרכים והרצונות של התושבים, בדיקת כושר הנשיאה התחבורתי והסביבתי ביישוב והכנת מסמך ... בנימין בזכרון יעקב, מוזיאון חניתה ועוד(.

ענף החקלאות בישראל 2018 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Documents/Annual_Report_2018.pdf

במסגרת. התוכנית. האסטרטגית. 2030. ,. משרד. החקלאות. בוחן. עדכון. מדיניות. על. מנת. לגרום ... מזון. אחרים . כלומר. ,. מחירי. הפירות. והירקות. התייקרו. גם. ביחס. למוצרי. מזון. אחרים.

ענף החקלאות בישראל - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Documents/Economics_in_agriculture_Israel2017.pdf

משקל חדש. מינואר. 2001. ממוצע מדד שנתי. שינוי שנתי. 2017/16. 2015. 2016. 2017. מדד מחירי תשומות בחקלאות. -. כללי. 1000.0. 172.0. 169.9. 170.8. 0.5%. המדד ללא שכר ...

כללי 1. - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/bz16_2011.pdf

29 נובמבר 2011 ... סרכוז או סוניקציה. ,. פיפטציה. תבוצענה במידת האפשר במדיף ביולוגי מתאים. ) כמוזכר בסעיף. 7.3. (. בכל מקרה. ,. פעולות. אלה תבוצענה בעזרת הציוד המתאים ...

נוי עצי זום גי - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/hoveret_takzirim_gizum_march_2015.pdf

הגיזום הינו תהליך טראומטי לעץ וקשה לו להתאושש ממנו . גיזום חריף יגרום לדיכ. וי חזק. של הצימוח ושל התפתחות העץ. גיזום עצים בינוניים. עץ בינוני. דורש התיי. חסות ומיומנות שונה.

חוק הסטנדרטים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2012/documents/standarts_low.pdf

12 דצמבר 2012 ... ... מהמחלה בעיקר בגרמניה. 11/06/201. מרלן. -. אביבה · גרינפטר. -. אפוק. טיימס ... הצרכנים במדינת ישראל ... החקלאית המשווקת בישראל תהיה בריאה ואיכותית.

תיירון 31 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Documents/tayaron31.pdf

יקב. מרשה. –". יקב. משפחתי. וכשר. בבעלותו. של. שאול. חביביאן. ובנו. אורן . לצד. היקב. הוקם. גם. מרכז. מבקרים. במבנה. ששימש. בעבר. כלול . התיישבנו. במרכז. המבקרים. סביב.

דישון - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon_17.pdf

חדי העין שבינכם יבחינו שחזרנו לפורמט צנוע בעיצוב העלון . הפעם זה נגרם בשל אי. -. אישורו של. תקציב המדינה . לא היה בידנו הסכום הדרוש להתקשרות עם המעצב החיצוני שיעצב את ...

סחלבים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon_prachim_11.pdf

2 יוני 2014 ... על חרציות ומאמר הסוקר גידול מסחרי של סחלבים וגידול. סחלבים כתחביב. ... הקטיף בבית האריזה בתכשיר שלא רוסס בחממה, כדי למנוע. התפתחות בוטריטיס באחסון ...

הדברה - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon_prachim_glion_4.pdf

בטיחות הריסוס בעבודה. ,. תכשירי. הדברה. ,. טוקסיקולוגיה. ,. דרישת. השוק לשאריות חומרי. הדברה. ,. שיטות. ריסוס ... בחינת יעילות הדברה. ופיטוטקסיות ... קובי קריסטל. –. חברת הרמן.

עצי ארצנו - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Documents/hoveret_azey_artzenu.pdf

מין נוסף: פלפלון דמוי אלה, עץ דו-ביתי, פולשני. פלפלון בכות. Schinus molle. אלתייםמשפחה: ... פרי: הלקט דמוי פנס סיני בצבע ורוד-אדום,. באוקטובר-דצמבר. תפוצה בארץ: שפלה, בקעה ...

גיבסנית - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon_18.pdf

25 אוקטובר 2015 ... אשר בדרך קבע משלבת את ענף השזירה בעלוננו . הפעם היא מסקרת שני אירועים של ענף הפרחים. : האחד שהתקיים בארץ. ,. והאחר. -. בחו .ל". בעיות תקציב בהפקת ...

ענף האצות - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Documents/seaweed_industry.pdf

28 דצמבר 2016 ... הלאומי לחקלאות ימית. (. מלח. )י. אילת. א. ב. ג. ד. תמונה .5. גידול אצות בשטחים שאינם מתאימים לחקלאות: א. במדבר. ב. במבנה סגור עם תאורה מלאכותית. ג. על.

עופות - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/DocLib/doch_shnati_2013.pdf

הוקצו תרכיבים ושבבים ללא עלות. החיסון התבצע מדלת לדלת ופוזר ... PrP-. לספגת המוח עברה מבדק אשרור ההסמכה בתקן. ISO. 17120 . במהלך. 2113. נבדקו. 1,211. מוחות בקר:.

ענף שמן הזית - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/olive_oil_review_Sep2016.pdf

רותיו של עץ הזית ). Olea Europaea. (. בהפקה פיסיקלית ותרמית )עד. 37. מעלות. צלסיוס(. ,. שאינ. ה. מוביל. ה. לשינויים בתכונות השמן. וללא שימוש בחומרים כימיים . אחוז החמיצות ...

ענף התמרים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Documents/palm_tree_in_Israel_2017.pdf

מישראל גבוה משמעותית משל הספקיות העיקריות בשל העבודה שעיקר היבוא מישראל הוא של הזן. מג'הול. ) למידע נוסף. (. •. ב. עשור. האחרו. ן. חל. בישראל. גידול משמעותי בענף התמרים.

ספר עוגנים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/Documents/oganim.pdf

עמק חפר 50. שבילי אופניים בנחל אלכסנדר. מ.א. ... את ענף החלב במושבה בת העליה הראשונה. הערך המוסף ... לכיש, פינות משחקים, פינות פיקניק, אמפי וחנייה מסודרת. הערך המוסף.

בפרדס - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/pardes_november_december_2018.pdf

קי. ת. השפעות החיגור הסתווי. על ההתמיינות לפריחה ו. ע. ל הסירוגיות. בזן אורי ). את ה. תוצאות ... -8. טו. נות. ו. יותר . אין לחגר בסתיו עצים וחלקות. הנושאים. יבולים בינוניים ונמוכים. ... ירי אשלגן זרחיתי )קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז. 1.10%. ,. קיפ בריכוז. 1.0%-1.10%. *. .0.

N מידע - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Documents/medaon_7-2015.pdf

במעבדה למחלות צמחים כאן אצלנו בשרותים להגנת הצומח. ולביקורת זיהו את מקור ... באוסטרליה. וניו זילנד. היא נפוצה וקיימת שנים רבות. מחשבות על הסדרה ופיקוח ... )תריפס טורף(.

כללי 1. הגדרות 3. - משרד הכלכלה והתעשייה

http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/appendixes/appendix4inst3.2.pdf

http://www.moital.gov.il/ipf . מועדי ההגשה יפורסמו באתר האינטרנט ובדרכים. נוספות שתקבע הוועדה והבקשות ידונו. על ידי הוועדה תוך דירוגן בהתאם לאמות המידה. בפרסום תצויין ...

מדריך עצי רחוב - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/en/Subjects/hugging_a_tree/Protecting_Trees/Documents/madrich_azey_rechov.pdf

צורת קשירה העץ בתוכו. ,. מועד הסרתו ... הקשירה תעשה באמצעות חבל מתכלה. , סיזל(. פשתן וכו. , )' ... לבחור נקודות קשירה מעל לענפים למניעת החלקת הקשירה כלפי מטה . יש למנוע.

ארציות המלצות - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/hashkayat_kerem_machal_2015.pdf

תהליך. הדיות. בצמחים. שבאמצעותו. המים. נעים מהקרקע דרך מערכת. השיפה. אל העלים. ,. ומשם דרך הפיוניות הם מתאדים באטמוספרה. תפקידו של זרם הדיות הוא להעלות חומרי.

ט;quot&ו בשבט - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Documents/seder_tu_bishvat.pdf

עד היום אנו חוגגים חג זה עם האילנות, תוך שמירה על. הטבע והירוק המלבלב. בתי הספר ותנועות הנוער יוצאים אל המרחבים, נוטעים. עצים ושותלים פרחים חדשים. למה דווקא ט"ו בשבט?

עלון ענף הפרחים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon_prachim_10.pdf

ברכה לעלון 10. 8. סיכום כנס ארצי. 11. הנחיות גידול לעונה. 12. פרחי קטיף. 12. ליזיאנטוס. 16. ורדים. 19 ... מנתור, ליזיאנטוס, לוע הארי, אסתר, כלנית, דגנית, חרצית. תחזית פגעים ...

תקנות הדיג - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Documents/fishery_regullation.pdf

הקטע החל במילים "ובלבד שמותר לדוג" עד. המילים "מי שדג אותם" יבוא "הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על דגים. במשקל כולל שאינו עולה על. קילוגרם אחד, הנדוגים או מוחזקים לצורך.

עלון ענף הפרחים - 24 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Documents/alon_prachim_24.pdf

בימים אלה אנו שוקדים על ארגון כנס מגדלי פרחים ארצי. בישיבה שקיימנו ... נוי. ב. שה"מ. ,. המ. ת. מחים בתחומים ספציפיים. ,. כגון הגנת הצומח, השקיה ודישון, מצעים מנותקים, כלכלת ה.

2013 ינואר , בית דגן - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/tochnit%20apituach%202015/documents/MicrosoftWord%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%941

איתן. א. 1311. אבשלום. א. 113. אדירים. ב. 1068. אדמית. א. 1123. אדרת. ב. 446. אודים. ב ... 9700. הוד. השרון. ב. אקולוגי. 726. הודיה. ב. 1322. הודיות. ב. 1169. הוואשלה. שבט. א.

מצגת של PowerPoint - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/IAWP/Documents/9.%20%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20

10 דצמבר 2014 ... ירודה. = איכות בשר ירודה. 1. זיהום משני שעלול לסכן בריאות הציבור. באמצעות חיידקים פתוגניים. 2. התייבשות מחוסר מים. ) מוסבר בהמשך. (. 3. פצעים. 4. שטפי דם.

נוהל רישיונות דיג - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/Procedures/Documents/Procedure_fishing_license.pdf

קיד המורשה על ידו כחוק ליתן רישיון לדוג דגים, או כל מין דג ... אין לדוג על פי רישיון זה, אלא את הדגים מהמשפחות המנויות להלן. : דוגמאות. המשפחה ... ג באמצעות חכה, שאינו מהחוף. 12.

ברכת האילנות - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Documents/birkat_hailanot.pdf

טעי. מי. ם. ומזי. נים. ,. מה. נוי. והנוף שהם יוצרים. ,. מהיותם. וק. טל. י. פחמן דו. -. חמצני. מהסביבה. ,. מהצלתם עלינו,. מתרומתם ל. הגדלת המ. גוון הביולוגי. ועוד. חכמינו קבעו. את ברכת.

בשוקי היצוא - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/documents/bhJuly2011light.pdf

24 יולי 2011 ... יצליחו מדינות ים תיכון אחרות תוך. כ-7 עד 10 שנים לפתח או לאמץ שיטות. ריבוי וגידול לדג הדקר. להערכתנו, מדינות אירופה מהוות את. שוק היעד העיקרי לדגי דקר ...

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/archion/Documents/b1.pdf

בלה, ם. דיל מרקמות אחרות בגוף בע. " ח היכולות להשתמש גם בשומנים כמקורות אנרגיה . מחסור בויטמין. B1. בבני אדם ועופות מתבטא במחלת הברי. (, ברי-. מחלה שגרמה למותם של שני.

תכנית בקר וצאן - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Documents/netel_bakar_tzon.pdf

(פרות). וצאן. (עזים. ו. כבשים). השירותים. הווטרינרים. בשדה. אחראיים. על. הפיקוח. הווטרינרי. במקנה . הרגולציה. נועדה למנוע ... בורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור .1. השירותים ה ... מכלאות לפיטום בקר אשר מיועדים לשחיטה בבתי מטבחיים או למכירה ברשות. הפלשתינ. א. ית. 12.4.

72 עצים נבחרים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/documents/mapat_tiyulim_beikvot_etzim1.pdf

שיזף מצוי -”זקן השיזפים” בעמק חפר. משפחה: אשחריים ... שיזף מצוי באזור. גילו הוערך בכ-500-700 שנים. ... שלמה המלך נטע בירושלים עצי ארזים ותמרים. כ”קצות העולם”; את הארז ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.