פעולת דרוג 25.09.08 - מידרוג

25 ספטמבר 2008 ... איילון אחזקות בע. מ". A1. אלבר שרותי מימונית בע. מ". A3. אלקו החזקות בע. מ" ... דן רכב ותחבורה ד. מ"בע. ת.ר. A1. דיסקונט השקעות בע. מ". Aa2. הום סנטר ב.

פעולת דרוג 25.09.08 - מידרוג - Related Documents

פעולת דרוג 25.09.08 - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92%2025.09.08.pdf

25 ספטמבר 2008 ... איילון אחזקות בע. מ". A1. אלבר שרותי מימונית בע. מ". A3. אלקו החזקות בע. מ" ... דן רכב ותחבורה ד. מ"בע. ת.ר. A1. דיסקונט השקעות בע. מ". Aa2. הום סנטר ב.

פעולת ארץ ישראל

http://www.gandi-zeevy.org.il/images/pdf/eretz_isr_shly.pdf

משחקי פתיחה. –. כסאות. -. הקבוצה עומדות על כסאות וצריכות לה. גיע. ,. כשהם עדיין על הכיסאו. ת. מנקודת התחלה לנקודה שקובעים במרחק. 5-7 . מטר. *. יש לקיים את המשחק מחוץ ...

סיכום פעולת השרירים

http://www1.amalnet.k12.il/emekharod/profession/Lists/List2/Attachments/5/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

סיכום פעולת השרירים. הנחיות ליצירת מצגת. שיתופית: כל תלמידה תבחר. שריר מהאיור. בשקופית זו.(שימו לב. שזה שריר שעדיין לא. עשו). בשקופית יש לכלול: 1. שם השריר בעברית.

פעולת קומנדו כמפתח להכנעת האויב

http://din-online.info/pdf/mr480.pdf

30 נובמבר 2018 ... ב־14 בספטמבר 1967, הוחלט כי הכוחות שאינם לוחמי וייטקונג. בנוסף הוסכם על כל 21"במשרה מלאה" לא ייכללו בדוח כלוחמים. הצדדים כי המספר של אותם סייענים ...

רשימת דרוג ארצית - נשים ליום 30 ביוני 2019

https://main.bridge.co.il/uploads/files/Women_Ranked.pdf

30 יוני 2019 ... בורובסקי נעמי. רב אמן. 14932. 944. 19. 25322. 134. שליט רות. רב אמן. 15006. 820. 35. 24956. 135. הירש עדה. רב אמן. 14931. 855. 26. 24781. 136.

מצגת מדד ההשפעה הסביבתי - דרוג חברות התעשייה בישראל, 2017 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/environmental_impact_index_annual_reports/he/sustainability_economy_index-2015-presentation.pdf

ההשפעה הסביבתית של החברה. –. פליטות מזהמים לאוויר. ,. ,ים. נחל. ,. קרקע הזרמות שפכים. ,. העברות. פסולת. ,. שימוש בחומרים מסוכנים. ,. רגישות מיקום המפעל. –. קרבה לאוכלוסייה ...

דרוג חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות בישראל לשנת 2015

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/environmentalratingpubliccompanies/documents/com_index2015/index_report2015.pdf

5. מדד ההשפעה הסביבתית. לשנת. 5102. -. ניקוד החברות. 2,840. 2,069. 1,808. 1,742. 1,589 ... אורגנית. באתר. 11/5102. אדמה מכתשים. –. מתקן נגב ארומה. תפעול. חביות. המכילות. חומרים. נדיפים ... ליטר. תערובת. ממסים. 11/5104. מפעלי ים המלח,. סדום. פליטה. אירוע. בו. נשמטה. רכבת. משא. אשר ... .0. החברה. עוסקת בייצור ושיווק בירה ומשקאות קלים. .5.

Black ,תנור בנוי קומפקטי עם פעולת מיקרוגל CC4W91860

https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/he-IL/CC4W91860.pdf

תנור מיקרוגל מובנה עם גריל עם תוכניות: מיקרוגל, טורבו, טורבו גריל, •. משטח גריל מלא ... מיקרוגל ניתן להפעלה במצב מיקרו או במצב משולב • l נפח התא: ... מתח נקוב: 230 - 220 וולט •.

השגת ל של תהליכי בוצה משופעלת דרוג ש וזרחן תרכובות חנקן ה ... - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/2005/Berner2008.pdf

ועמיתיו תהליך אוטוטרופי חדש ובו אמוניה מומרת לחנקן גזי תחת תנאים. אנאירוביים ... אגן שיקוע. ריאקטור אירובי. ריאקטור אנוכסי ריאקטור אנאירובי. קולחים. הזנה. סחרור פנימי. ס.

פעולת קיביה בזיכרון הציבורי 1985-1953 ,ילארשיה - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/27/EZ-27.pdf

לא קיבל את מרותו של שרת כראש ממשלה, הדיר אותו מענייני ביטחון והעלים ממנו מידע: דיין,. , עמ' 139. בסוף פברואר 1955, בשל 'העסק הביש', נאלץ לבון להתפטר, בן־גוריון חזראבני דרך.

תעודות סל - מידרוג

https://midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%200909.pdf

16 ספטמבר 2009 ... פריזמה מטבעות ופריזמה סל נרכשו ע"י קסם. להלן גרף המרכז ... 15. 20. 25. 30. 35. 40. Jun-06 Sep-06 Dec-06 M ar-07. Jun-07Sep-07 Dec-07 M ar-08.

בנק הפועלים - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%2007122017.pdf

2. 07/12/2017. בנק הפועלים בע"מ. –. מעקב. בנק הפועלים בע"מ. הערכת איתנות פיננסית של הבנק ). BCA. ( aa2.il. אופק: יציב. פיקדונות לזמן ארוך/אג"ח. Aaa.il. אופק: יציב.

אלבר שירותי - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D

13 אפריל 2017 ... רכישת כלי רכב באמצעות חברת הבת אלבר קרדיט בע"מ ... אלבר ומכירת חלק מתיק ההלוואות למוסדות פיננסים על. מ-. נת ל ... ידי החברה לשיכון ולפיתוח אשקלון.

דוח מיוחד – ענף הסחורות - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95

8 יוני 2017 ... 2012. במחיר של מעל. 300. דולר לטון, ומאז אנו עדים לשחיקה מתמשכת של כ ... 2016. ואף לשינוי מגמה חזרה כלפי מטה של מחיר הברזל וחלק מזה. בעקבות השיפור ...

פורמולה מערכות - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%94%2023.01.18.pdf

24 ינואר 2018 ... שנרכשה בשנת. 2016. בתמורה לכ. -. 26. מיליון דולר ו. מיכפל. מיקרו. מחשבים. בע. מ". שנרכשה בשנת. 2017 ... של המוחזקות. גורמים. אשר. יכולים להוביל להורדת ה.

ישרוטל בע"מ - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9C%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8%202016.pdf

18 אוקטובר 2016 ... בניהול בתי מלון בבעלות מלאה, חלקית או בשכירות לטווח ארוך. ... בצפון רחוב הירקון בתל אביב בן כ ... דרום הארץ, המאופיין בתיירות פנים בשיעור מהותי של מעל.

מ טמפו משקאות בע - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/tempo%2016.5.11.pdf

סיכום השיקולים העיקריים לדירוג. לחברה. פרו. פיל. עסקי. חזק ויציב. ,. הנובע מסל מותגים חזקים. ,. הפזורים על פני מספר תחומי פעילות ... אקווה נובה וס. ן בנדטו . בעלת השליטה בחברה.

electra nadlan 18.6.14 - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/electra%20nadlan%2018.6.14.pdf

18 יוני 2014 ... החברה נוסדה בשנת. 1794. כחברה פרטית והינה חברת בת של אלקו בע. מ". ) %/6. (. בשנת. 4116. הונפקה החברה בבורסה. לניירות ערך בתל אביב בע .מ". בעל השל.

בנק הפועלים בע"מ – מעקב - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%A7-%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%2006122018

6 דצמבר 2018 ... בנק הפועלים בע"מ. –. מעקב. בנק. הפועלים. בע"מ. הערכת איתנות פיננסית של הבנק ). BCA. ( aa2.il. פיקדונות לזמן ארוך/אג"ח. Aaa.il. אופק: יציב. כתבי. התחייבות.

בנק הפועלים בע"מ - מעקב - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%A7%20-%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%2009122019.pdf

9 דצמבר 2019 ... ים. (. ביחס. ל. הערכת. האיתנות. הפיננסית. הפנימית . דירוג. כתבי ההתחייבות הנדחים )הון משני תחתון(. 1. נותר .il1Aa ... בע"מ. -. חברה בת בבעלות מלאה של הבנק ...

מ אמות השקעות בע נייר ערך מסחרי - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/amot%2025.12.14.pdf

1. אמות השקעות בע. מ". נייר ערך מסחרי. "דו. ח. דירוג. ראשוני. ו. דצמבר. 4102. מחברת. : אנה אייזנברג בן לולו. –. אנליסטית. [email protected] אנשי קשר. : רן גולדשטיין. עו,. ד".

מ"עב אלבר שירותי מימונית - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

10 יוני 2016 ... אלבר שירותי מימונית בע"מ )"אלבר" או "החברה"( . כמו כן. מידרוג ... אשקלון. בע. ,מ". המוחזקת. י"ע. חברת. אלעזרא. החזקות. בע. ,מ". חברה. בשליטת. רמ. אלי.

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%20%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7

8 אפריל 2019 ... דירוגה של דור אלון נתמך במיצוב עסקי גבוה של החברה בענף שיווק הדלקים הקמעונאי, הנובע ... משמעותי בתחנות הדלק בישראל, מפריסה ארצית רחבה של תחנות דלק וחנויות נוחו ... כרטיסי. אשראי. מהרווח. התפעולי. ***יחסי. הכיסוי. והמינוף. מחושבים. על. ידי.

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ – מעקב - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A7%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A4%D

19 אוגוסט 2018 ... עסקאות סאב ליס הינם עסקאות ליסינג ללקוחות פרטיים. בגין ... עסקת. החכירה. והן. מערכי. הגרט. של כלי הרכב. בתום. תקופת. החכירה,. המהווים. מרכיב. מסוכן. יותר.

BVI השפעת עליית התשואות על חברות - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93_-_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_B

24 דצמבר 2018 ... חברות. זרות. במהלך השנה האחרונה משוקללת בהתאם לשווי השוק של איגרות החוב. בתרשים. 2. מוצגים מדד תל בונד. גלובאל. ביחס למדדים ת"א נדלן ותל בונד. ,60.

רפאל דוח מעקב פברואר 2016 סופי - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8%202016%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

16 פברואר 2016 ... באופק יציב לאגרות חוב )סדרה ב'( שהנפיקה רפאל מערכות. לחימה. מתקדמות ... קבוצת. ההשוואה. ,. אף. כי. החברה. פועלת. מזה. מספר. שנים. להגדלת. הייצוא. ופיזור.

מתודולוגיה לדירוג חברות נדלן מניב - סופי 11022016 - מידרוג

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F%20%D7%9E%D7%A0%D7

החברה מהווה מדד מרכזי לתלות החברה במספר. מצומצם של גורמים. פיזור גבוה יותר מבטא רמת סיכון נמוכה יותר בדרך כלל, לאור הקטנת התלות באזור פעילות. גיאוגרפי ספציפי.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.