להורדה חצי האי הירקוני - סקר תיעוד מתחמי נמל תל אביב ... - עיריית תל-אביב-יפו

91096. רחוב. ליפסקי. 7. תל אביב. 050-5666952. 052-6916343 [email protected] [email protected] חצי. האי. הירקוני. -. סקר תיעוד מתחמי. נמל תל אביב ומחסני שפך הירקון.

להורדה חצי האי הירקוני - סקר תיעוד מתחמי נמל תל אביב ... - עיריית תל-אביב-יפו - Related Documents

תיק תיעוד מצומצם - פורמט ממוחשב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%94%D7%93%27%203%20%D7%9E%D7%A8%D7%A5%2

תיק תיעוד מאושר ע"י מח' שימור לקראת דיון בוועדה המקומית יכלול את כל הפרקים ... פורמט דיגיטלי - יש לצרף לחוברת תיק התיעוד 2 העתקים של CD באופן הבא: 2. ... מבנה היסודות. –.

להורדה חוברת מתכונים למחנה הקיץ - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A5.pdf

9. שוטפים את גרגרי החומוס היטב לשטיפת חומרי השימור,. 10. מוסיפים את גרגרי החומוס. ... 1 ק״ג נענע קצוצה ... מוסיפים את העדשים וחולטים 10-12 דקות עד שהעדשים ״אל-2.

להורדה יקירי העיר לשנת 2013 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202013.pdf

הים, משמש חבר של כבוד בהנהלת דגם הגלשנים. האולימפיים והעניק לגל פרידמן את מדליית הזהב. באולימפיאדת אתונה. אהרון בוצר מכהן בתור חבר בהנהלת עמותת חיל הים.

להורדה מסמך המדיניות המלא רובע 9 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2%209.pdf

דרך הטייסים ומשה דיין. ,. מקשר אזור התכנון. בין השכונות השונות ברובע כולו. -. נחלת יצחק. ,. רמת ישראל ובצרון בצפון עם. שכונות התקווה וכפר שלם בדרום וכמו כן מקשר את ת.

להורדה נוהל הקמת גינה קהילתית - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf

והאחראי לגינה הקהילתית, אלא גורם התומך בתושבים ומסייע להם להקים אותה. ההקמה והאחזקה של הגינה הקהילתית ... לגינה )כלי עבודה, טפטוף ועוד(. 11. יש לעדכן את העירייה במקרה ...

להורדה יקירי העיר לשנת 2008 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202008.pdf

חבר הוועדה. מר רון לוינטל. חבר הוועדה. מר שמואל מזרחי. חבר הוועדה. מר מאיר ישראלי. חבר הוועדה. מר דן שוורצברד. מרכזת הוועדה. גב לידיה דוידוב. הוועדה לבחירת יקירי תל–אביב-יפו ...

להורדה דוח פניות ותלונות הציבור לשנת 2018 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Contact/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

פניות רבות התקבלו מפונים שעקבו אחר סטטוס הפניות באתר העירייה וגילו שהן סגורות ... דוח חניה / תו חניה. 2009. 242. בקשות להישפט. 252. תו חניה. 1071 בירור חוב, בקשות להנחה ...

להורדה הסכם קואליציוני - סיעת תא 1 וסיעת יאפא - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib1/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%201%20%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%9

4 דצמבר 2018 ... ילווה בשיתוף ציבור נרחב של תושבי יפו ויתואם עם נציג סיעת יאפא ויסתיים בתוך 24 חודשים. ... 48. העירייה תנקוט מדיניות העדפה מתקנת לשיפור מצב תשתית התחבורתית ביפו. 49. ... שתי חברות המבצעות פעילות משמעותית ביפו כמו אתרים (הכוללת את יפו ...

להורדה דוח פניות ותלונות הציבור לשנת 2015 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Contact/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202015.pdf

בבדיקה עלה כי אכן הייתה תקלה במרבית שעות היום בנתב השיחות של מינהל תלונה מוצדקת … ההנדסה ב-6/1/15. ... בצהרי יום 30.4.2015 משנוכחתי כי מאומה לא נעשה ע"י אנשי אגף התברואה טלפנתי... נמסר... כי ... תלונה על עובדת צהרון שמאכילות חתול רחוב. "ילד שלי נמצא ...

להורדה דוח פניות ותלונות הציבור לשנת 2017 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Contact/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017.pdf

30 אפריל 2018 ... באותו בוקר הפיקוח יצר קשר עם בן זוגי על מנת לבקש שנזיז את הרכב ( כדי שניתן יהיה ... מעולם לא איחרתי לתחנה, ובכלל אני אדם דייקן שאף נוטה להקדים, אך באותו בוקר ... במקום פשוט להגיד "סליחה, טעיתי" ענתה לי שזה לא נורא, שהסכום המיותר היה יורד.

תכנית אב למושבות ירושלים '1B תיק תיעוד מתחמי - המושבה ... - גינות העיר

http://www.ginothair.org.il/files/wordocs/greek%20coloni%20b1.pdf

ירושלים. תכנית אב למושבות ירושלים. נספח מס. '1B. -. המושבה היוונית בירושלים. -. תיק תיעוד מתחמי. רקע . ג ... סוגי גגות גובה בינוי. ב ... מתוך הגגות במתחם הם גגות רעפים. סגנון בניה ...

תוכנית העיר המארחת - תחרות האירוויזיון 2019 תל אביב ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Pre%20Eurovision%20Mungash.pdf

Host City Info Center and pop-up store. 8 Tel Aviv Beachfront. 2 Host City Info Centers. Eurovision ... The City of Eilat. The City of Herzliya. The City of Ramat Gan.

התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו חוסן עירוני יוני 2019 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%AA-%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf

מתוך 93 רחובות בתל–אביב-יפו שנקראו בשמות, תחת. מספרים, נקראו ביפו עצמה 21 ... חסומים לגישה, אם על ידי קירות הגנה מבטון/סלעים ואם. על ידי מגרשי חניה וציר ... פיתוח אירוע ספורט עממי שנתי ברצועת החוף של יפו: צעדת חוף, מרתון שחייה, משט. קייקים. מרכז טבע ימי ...

עדכון תכנית אסטרטגית תל אביב - יפו תחום תיירות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

מר אלי זיו, מנכ"ל התאחדות המלונות בתל אביב. ז. מר יואב בכר, התאחדות בתי המלון בישראל. ח. מר תמיר דיין ... מדד מחירי הדיור - קרן הנדל"ן העולמית 'נייט פרנק' (Knight Frank). 9.

הליכתיות בתל אביב-יפו סל כלים לעידוד הליכה ברגל ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Documents/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95.pdf

בשנקין לעומת האיפשור ברחוב קינג ג'ורג.('. שולחנות ישיבה ברמדרכה, ארומה סניף קינג ג'ורג'. מקור: aromatlv.com. יצירת קוד המאפשר לפקחים שיקול דעת. דוכני פרחים 2220.

מדיניות היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי בתל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf

זלוציסטי. הפטמן. הנופש. ריב"ל. 2401. גייגר. בלפור. שיינקין. טוסקניני. ת. רו. דוחן. 4884. חלץ. דגניה. 41. 5. 5. בירנבוים. ש. כור. בזל. 3817. שר. מב. 1244. ביתוס. הרצוג. פלוגות. 3338.

עדכון התכנית האסטרטגית לעיר תל-אביב יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

BMC Software. 12. מרכז העיר/רוטשילד. 350 ... לאורך השנים עברה אמסטרדם ממדיניות משכנתאות מתירנית לקשיחה - משבר הסאב פריים הביא. לסיום המדיניות המתירנית וכיום מצוי ...

מסלול היתר מזורז לעסקים בתל אביב יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%96%20%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%

[email protected] WWW.TEL-AVIV.GOV.IL. אגף רישוי עסקים. מנהל ההנדסה. תאריך עדכון: 26.2.2017. מסלול היתר מזורז לעסקים בתל אביב יפו. לפי סעיף 4 לחוק רישוי ...

דוחות כספיים של מוזיאון תל אביב לאמנות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib2/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99.pdf

31 דצמבר 2018 ... מוזיאון תל-אביב לאמנות (חל"צ) ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ... במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית.

חוק עזר לתל-אביב-יפו )העמדת רכב וחנייתו(, התשמ ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20%28%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%95%D7%97%D7%A0%D7

עיריית תל-אביב-יפו חוק עזר זה: בחוק עזר זה-. 1. הגדרות. 1961; – כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א. "אוטובוס"-. אזור חניה שקבע ראש העירייה ושפורסם במפת. "אזור חניה"-.

דו”ח סביבה וקיימות בעיר תל–אביב-יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%

בני ברק. אלנבי*. רכבת ההגנה רכבת השלום. תחנות ניטור אוויר. תוצאות ניטור איכות האוויר בתל–אביב-יפו, בין אם ... מטבחי מחנות הקיץ של תנועת הצופים, מאמצים מזון בריא ומקיים.

הכתרת יקירי תל–אביב-יפו 2012 | ב”עשת - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202012.pdf

פרופ׳ ארוין רבאו * שושנה רסקין. תשמ״ד- 1. * הרב י.מ. אברמוביץ * השופט יצחק אורן * עו״ד ... נעמי שדמי * מיכה שמבן * בני שמר. תשס”ג- 00. * יהודה בילו * יצחק בן-בשט * פרופ' יחזקאל ...

הכתרת יקירי תל-אביב-יפו 2011 א”עשת - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202011.pdf

על פעילויות אלה זכתה בתואר ״יקירת קופת חולים כללית״. ... בהתנדבות כמדריכת מורות למתמטיקה בבית-הספר לטעוני טיפוח “גבעת התמרים״ ביפו, וכן הרצתה בהשתלמויות מורים על.

התוכנית האסטרטגית לתל–אביב-יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%E2%80%93%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20201

תמיר קהילה - מחלקת תכנון צפון, אגף תכנון העיר ... בית ספר ביאליק רוגוזין מחנך ילדים זרים מגיל 6 עד 18 וממלא ... תת-ענף הבנקאות בתל–אביב-יפו כולל מטות, סניפים ויחידות.

יקירי העיר תל אביב-יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

יצחק פונדק, ידידיה פילובסקי, ד“ר מרדכי צ'צ'יק,. יוסף עודד, דוד עזרא, שרה עזרוני, גבריאל ... (שריקה) הרמלין, מרים זהר גלבלום, ורדה זקהיים, הרב. יצחק יעקב טוויל, דב לאוטמן, לוי יצחק ...

הנהגת תל אביב-יפו של הצופים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2015/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D.pdf

22 מרס 2015 ... קהילת. ולצעיר. הביקור. של וע. והעתק. כנדרש. מנהל ה. כניסתי. עובדי. בקהילה. מכתיבת. שבט ל. האם ה .ג. כמו כן. הקהילת. רק בח. בשיתוף. דרישות .ד. גם הדר. בנושא.

סקר תשתיות טבע עירוני תל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%202012.pdf

1 ינואר 2012 ... זנב השועל. המצוי. נשרן הדוחן. תלתן הפוך. חלבלוב השמש. סולנום שעיר. תלתן כוכבני. חלמית מצויה ... גבתון אדום. -. מקור. NT. מרומית. לבנת. -. כנף. ציפור. האהבה. פולש. גבתון גנים. LC. מרומית. לבנת. -. לחי ... צלבית ארוכת שיבולת. צלף קוצני. קוטב מצוי.

מוזיאון ארץ ישראל תל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2011/%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%2

הינה מכללה המלמדת אנימציות במחשב . הפעילות של המכללה משתנה ... נחתם חוזה לשימוש חד פעמי באולם ספורט לצורך יום הולדת כיתתי . בחוזה נקבע כי דמי. שימוש בסך של. 300. ₪.

מוזיאון תל אביב לאומנות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2008/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf

תל. אביב. לאמנות. גל. * .1. מוזיאון. תל. אביב. לאמנות. ) להלן. "-. החברה. " או. " המוזיאון. (" ... ותערוכותי. אירועים. בתחומי. מוזיקה. קלאסית7. 'ג. אז7. קולנועי. סדרות. הרצאותי. הצגות.

הנהגת תל אביב יפו של הצופים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2015/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9

3 מאי 2016 ... תנועת הצופים מרכזת פעילות נוער ענפה בעיר. ... תשלומי הורים משולמים ישירות לתנועת הצופים הארצית, אשר מממנת פעילות משלימה על ... אישור תשלום מגורם.

קובץ להורדה - אוניברסיטת תל אביב

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/Publications/Marco-Seismites-Dead%20Sea-Hebrew.pdf

הסיסמוגרפים המודרניים רגישים מאוד ורישומיהם מלמדים שרעידות אדמה. מתרחשות לעתים קרובות, רובן המכריע חלש ואינו מורגש על ידי בני אדם. ורק מעטות מהן חזקות עד כדי גרימת נזק ...

העצים שלי בתל אביב יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95.pdf

לשיפור פני העיר, כ-50 אלף עצים, שהצטרפו ליותר מ-60 אלף העצים. הגדלים בשטחים ... אבישי, מ' 1999, מגדיר לצמחי התרבות בישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד. - פינס, נ' 2008 עצי נוי ...

תל אביב – סקר טבע עירוני - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/DocLib/%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%90.pdf

ספסלי ישיבה, שבילים, מדשאות, פינת. משחק, מתקנים, מים. סביבה ... קייצת מסלסלת. חלמית מצויה. אספרג ארך עלים. פרג זיפני. שעורת העכבר. תלתן לביד. בוצין מפורץ. כוכבית מצויה.

תכנית האב לניקוז תל אביב נספח ניהול נגר / נספח מנחה ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%92%D7%A8.pdf

סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף. : אדר' נוף ליאור ... קולקר קולקר אפשטיין ואת תכנון הנוף משרד "סטודיו אורבנוף". ... סי. טה אותם החוצה מהפארק ומביאה לעומס נוסף על מערכת התיעול. העירונית. ... אבן גבירול שלד ניקוז פשוט יחסית: המובל הראשי עובר לאורך רחוב אבן גבירול ומנקז.

מתחמי - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/16005/getarchive20.pdf

16 פברואר 2020 ... 1. שלים. ירו. Giorasolar7. @g ma il.co m. – .5. מבנים. –. צילומי. מבנים. לשימור. : אתר. מספר. 75. 74. 76. 77. יחד. עם. ,78. מכלול. בתכנון. של. לאופולד. קרקואר.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.