ספורי ישורן

בספי־ים,. נחמדים. וברורים,. הימעים. בתלדותיהם,. למשפחותיהם. לבית. אבותיהם,. אשר. אבותינו. בעלי ... בת. בילגה. אחה אפה. מוושמרס. בילגה. המירה. דהה. (סכה. נ״ו: הוספהא. פ״ד). ברייתא ... בית. המקדש,. ובטל. בשטנח. הטחיס(ב״ר. ס׳. ס״ד). מתם. מדרש. (תנא. דב״א). 5 . . 57 ... צדיק כי. גדול. היה,. שהיו אלא. בדורו. :דולים. וחשובים. ממנו,. ואולי. כיונו. למה. שסוסר.

ספורי ישורן - Related Documents

ספורי ישורן

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/03454-files/03454500.pdf

בספי־ים,. נחמדים. וברורים,. הימעים. בתלדותיהם,. למשפחותיהם. לבית. אבותיהם,. אשר. אבותינו. בעלי ... בת. בילגה. אחה אפה. מוושמרס. בילגה. המירה. דהה. (סכה. נ״ו: הוספהא. פ״ד). ברייתא ... בית. המקדש,. ובטל. בשטנח. הטחיס(ב״ר. ס׳. ס״ד). מתם. מדרש. (תנא. דב״א). 5 . . 57 ... צדיק כי. גדול. היה,. שהיו אלא. בדורו. :דולים. וחשובים. ממנו,. ואולי. כיונו. למה. שסוסר.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.