פרוטוקול של ישיבת ועדה

טל רבינא. –. ראש המשרד בישראל,. EIPA. -. השדולה הפרו. ישראלית באירופה. רחל אדרי. –. התנועה לחופש המידע ... ארגונים, בסוף, שמונחים מולי ברשימת. ההתקשרויות שמפרסם ...

פרוטוקול של ישיבת ועדה - Related Documents

פרוטוקול של ישיבת ועדה

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2017/12/protocol17122018.pdf

טל רבינא. –. ראש המשרד בישראל,. EIPA. -. השדולה הפרו. ישראלית באירופה. רחל אדרי. –. התנועה לחופש המידע ... ארגונים, בסוף, שמונחים מולי ברשימת. ההתקשרויות שמפרסם ...

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדה מקומית מליאה - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Protocol_Vaada_Mekomit_Mitaar_260120.pdf

26 ינואר 2020 ... שיתקבלו. עקרונות. הצעת. העדכון. יעודכנו. יתר. המסמכים. בהתאמה. לרבות. פרו. גרמ. ה ... בתאריך: 26/01/20. גרסה. IB5.7x33. -. קומפלוט בע"מ. התכנית. גו. בשה. על. ידי. צוות ... הירו. קה. מופיעה. בכל. מתחם. ו. מתחם. ובמסמכי. התכנית. הגראפיים. כמו. גם.

פרוטוקול של ישיבת ועדה - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חיפה

http://law.haifa.ac.il/images/clinicsDocs/protocol15_07_18.pdf

9 אוגוסט 2018 ... עמרי בן חורין. – ... בקבוצת מיעוט, אם מישהו היה מדבר איתי על חגירת חגורת בטיחות או על תאונת עבודה, היה מדבר. בשפתי, לא היה מדבר איתי בעברית על בעיות.

פרוטוקול ועדה לאיכות סביבה מתאריך 7.11.2017

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/Protocol_veadat_sviva-07.11.17.pdf

7 נובמבר 2017 ... שפיר, רותי אלוש, בלה גולדברג, ג'ודי כחל ניקסון, ראובן דורון, טלי יעקובי, ירון יעקובי, אלונה בומגרטן. ארנה: עדכון ... נערכה היום פגישה בחורשת קובו עם. מנהלת הגינון ...

תאריך ע"בת - פרוטוקול לועדת משנה ועדה השתתפו

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_4.7.18.pdf

9 יולי 2018 ... חוזרים לזכויות קנייניות, ומשפחת המבורגר. השכנים הנוספים, ... 90. לא צריך. לעשות עוד חיזוקים והבניה תלווה. במתכנן קונסטרוקצי .ה. יש טענה, ... בחציית כביש. יוסי.

פרוטוקול ועדה ענפית הדרים 3/17 מיום 10/9/2017 - מועצת הצמחים

http://www.plants.org.il/uploadimages/pr-62785.pdf

10 ספטמבר 2017 ... רוני רזון, איילת שאוור, רפי צורי. נוספים. : רוני נקר, טל עמית, ניצן רוטמן, דרור אייגרמן, רון אנטונובסקי, אורנה ענבר,. אייל ליברמן, צבי אלון ועזרא בכר. על סדר היום. 1.

החלטות ישיבת ועדה מקומית מיוחדת לתכנון ובניה קול פרוטו - מועצה מקומית ...

http://www.givat-zeev.muni.il/uploads/n/1545750035.9582.pdf

4 יוני 2018 ... לילי. מחנה. גבעון. 3/1. גבעת זאב. 7. 5. 20180056. 00/00/00. 460/1. זוסמן ... 04/06/2018. מבקש. : ◇. פרי. הארץ למסחר ופיתוח בע"מ. מספר. בקשה. רישוי. זמין.

פרוטוקול ישיבת מועצה

https://www.even-yehuda.muni.il/uploads/n/1499676989.4605.pdf

30 אוגוסט 2015 ... ד"ר גלי תיבון ניהלה בית ספר תיכון בעיר מעלות. -. תרשיחא ובעיר בת. ים-. זכתה בפרס החינוך של רשת אורט לבית הספר המצטיין ומנהלו. חזרה ל. פני ארבעה חודשים ...

03.05.12 מיום ישיבת ועד מחוז פרוטוקול

https://www.ha-makom.co.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-3.5.12-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%

בן אד. ם עבד כ. עו"ד עצמאי. עו"ד. אפי נוה, יו"ר. : חברים,. את הדיון נקיים לאחר שנשמע את עו"ד ויצמן. אני רוצה. להזמין את ע"ד ... שושנה גלס, אבי ללום, יחיאל כץ, דוד אור. חן. ומעיין אמודאי.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 8.18

http://www.elad.muni.il/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%208.18.pdf

דוא"ל: [email protected] ... בעיר אלעד. ג'. ישראל. פרוש. 040712630. חיים. מאיר כץ. 032254864. 3. פנחס גרוס. 040430126 ... קולות קוראים הוצאות. -470,000. 140,000.

פרוטוקול ישיבת מועצה 58 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%

17 ספטמבר 2018 ... ראש העיר. הרב אברהם רובינשטיין. -. מ"מ ראש העיר. הרב. מנחם שפירא. -. סגן ראש העיר ... והגזבר ידע באמת איך לשנות את דפוס המחשבה שלו עם כל הגזברות. לעבור מעיר ... למצות את הקדנציה זו, העין הטובה וגובה העיניים של ראש העיר, ושל אנשי לשכתו ושל.

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%99%D7%

31 אוקטובר 2019 ... שלמה חי. -. אגף ההנדסה. יצחק שכטר. אברהם כף. -. מנהל דואר וארכיון ... איבדנו היום עוד פוסק גדול, הגאון הרב שלמה זלמן אולמן, שהיה פוסק גדול בבית דינו.

ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

19 ספטמבר 2016 ... 201600214. 6123. 108. זכריהו. יהונתן ושרה חיה. טבריה. 31. בני ברק. 44. 15. 31948. 6105. 200. 68. פרדי. איתי. הקישון. 17. בני ברק. 46. 16. 201501016.

התאחדות הסטודנטים פרוטוקול ישיבת נשיאות

https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/07/PROTOKOL-24.10.12.pdf

גדי דומב: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי. כתבי הצבעה: ישראל אליוביץ': יו"ר אגודת הסטודנטים הקמפוס החרדי קרית אונו. , מייפה את כוחו של אורי רשטיק. אלקנה אורבך: יו"ר ...

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך 1.9.11 - מטה יהודה

https://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/protocol_84.pdf

חווה מיגדל. הר טוב יסודי. לביא. רוית גדנקן. שרה דמסקי. האלה. חזי שגיב. תיכון אור צור הדסה. אלי ניסנהולץ. ישיבה תיכונית נחשון. יוסי שרבי. מתתיהו. עין ראפה. -. נקובה יסודי סחר עיראקי.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 8 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2019/pro8_2019.pdf

27 מאי 2019 ... לגינות כלבים, גינות האכלה, שכוללות גם את הטיפול בנושא של ברזיות. לבעלי חיים... וגם כמו שיש. ... המשטרה מאבטחת. מרחב. ניידת מסיירת בשטח ומ ... ה אחת מחוץ לסדר היום,. מספרה. 4277. , העברה מהמשכורות של חינוך חרדי מ. -. 81109110. למשאבי.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 57, חלק א - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2017/pro_57A.pdf

א. שטיין: 6. מילים על טביב. חברת טביב מחולקת ל. -6. חלקים. אני מדבר על טביב, כי כל הזמן מדברים עליהם. היא מחולקת לחלק. שעוסק בפסולת מסוכנת, שהוא נמצא בצד הפנימי ביותר.

פרוטוקול מס' 43/12/98 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה ...

https://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1538550398.6462.pdf

5 ספטמבר 2018 ... שינוי שמות לרחובות בכפר עין רפה – להחליף רח' מאגדה לרוזמרין, רח' עין רפא לנבעה, ביטול. רח' מס' 59 סונבל. הוחלט​: ... עין ראפה שיפוץ בית. עלמין. 66,125.

6 מס' מליאה פרוטוקול ישיבת - מועצה מקומית שוהם

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1514988587.2304.pdf

3 ספטמבר 2015 ... ישראל שטרסברג, דגנית שטיניג, עו"ד מורן דדשוב ותמיר פוגל. מוזמנים: צ'ריל ... אש"ח‏להוצאות‏מלווה‏לדוגמא‏מכבי‏שהם‏ל ... את‏מר‏גדעון‏סמואל‏לספר‏על‏העמותה. ‏. ק.

רישוי רשות ישיבת פרוטוקול - עיריית אשדוד

https://www.ashdod.muni.il/media/7240514/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-201405.pdf

פנימיה. שטחים מותרים. : שטח בניה עיקרי בקומה מעל הקרקע. : 40%. X. = 8313. 3325.2 ... יובלים. אשדוד. ). -. ההיתר. יותנה. יוחל שלא בכך. בבנייה. המבוקשת. אלא. לאחר. השלמת.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 64, חלק ב - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2018/pro_64_b.pdf

3 יוני 2018 ... ברוורמן. : אנחנו פותחים את ישיבה מספר. 64 . אני. מברך את מי שהגיע. בשלב זה ... בנושא: "ביטול מעבר גני הילדים מרחוב ראשל"צ לרחוב יעל רום" . מר א. ישראל:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 7.11.2016 - ראש פינה

https://rosh-pinna.muni.il/wp-content/uploads/2018/05/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9F-7.11.2016.p

עו"ד אייל נון – יועץ משפטי. גבי מיטל כהן ... אישור התקשרות המועצה בחוזה השכרת גלריה, עם הגב' דקלה כרמלי. 2. ... המזכיר: סיעת גיא אוני מבקשת להחליף את נציגה במועצה הדתית, יואב כרמלי, ... יואב: האם המבנה ישמש כמבנה לאירועים קהילתיים לכלל הציבור או כמבנה.

של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 11/22/22 פרוטוקול מס' 11.21 ...

https://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/protocol_99.pdf

חובת אבודים. נושא צו המיסים אושר במליאה הקודמת. ... את המשמעויות, את בעיית אדמת פלר, המדובר באדמות פרטיות, תלויה. ועומדת. תביעה של מיליוני שקלים מאחר ובעבר הרחוק ...

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 41 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2016/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%2041,%20%D7%9B%D7%91%20%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95.pdf

25 ספטמבר 2016 ... גיא עפארי, מר ניסן כרמי, גב' שרה פרידמן, גב' רויטל שפירא. סדר יום מועצה: מס' עמוד: א. דיון מיוחד בדו"ח ... תנאי הקבלה לתיכונים. בבקשה רמי. רויטל, בואי שבי פה.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 04.07.2018 - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/moaza040718.pdf

4 יולי 2018 ... להנגשה פרטנית עבור תלמידים, תלמיד והורה, מאפשרות,. במיוחד כדי ... יש לך עוד סלוגן לראש העיר? אני מחפש סלוגנים. מהקהל: אל תדאג, אני לא ה. ולך לראשות העיר ולא למועצה. צביקה צרפתי: ... שערב בחירות אתה תעמוד פה ותעביר הצעה שזה פוגע בנו,.

פרוטוקול ישיבת הנהלה מועצה אזורית עמק יזרעאל

https://www.emekyizrael.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/42-18.06.2018.pdf

18 יוני 2017 ... פסטיבל חלב ודבש: הפסטיבל התקיים בסוף חודש מאי,. אלפי אנשים השתתפו,. היו מגוון ארועים. תודה. לכל עובדי המועצה שלקחו חלק. אבנר כרמון: מציע לקיים.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 1 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2013/pro1_16.pdf

26 נובמבר 2013 ... עו"ד י. ברוורמן: ערב טוב. אני שמח לפתוח את ישיבה מספר. של 1. מועצת העיר ה. -16 . למען ההיסטוריה. –. נפתח. ... ילתה בבוקר לח בשנת תרל"ח על ידי אנשי היישוב ...

פרוטוקול ישיבת מועצה 11/17 מיום 13.09.17 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/39515ImageFile3.pdf

13 ספטמבר 2017 ... WIFI ? זו השאלה. יגאל שמעון: אין לי תשובה לתת לך. נוה גור: זה הולך להיות א. לחוטי או חוטי? יגאל שמעון ... אני אומר לך זה פשוט עצוב איך שזה מתנהל. הוועדה הזו קיימת ... בעשור האחרון, מגלים, יש המון המון מחקרים אגב, כל מי שי. ושב פה מכיר את זה ... סיסמאות, ישבתי בבית שאלתי את עצמי איזה סיסמה בא לי היום להביא לשולחן,. ואמרתי נביא משהו ...

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 67 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2018/pro_67_18.pdf

29 יולי 2018 ... תגיד לי. איך אתה עוזר להפועל פתח תקווה לא לרדת. ליגה. עו"ד א. ברוורמן: אוקיי. ... בוא תספר לי למה אתה לא מעביר. תמיכות, ואיך ... אתה מתהדר בנוצות לא לך, על.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 29 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2015/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%2029,%20%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95,%20%D7%97%D7%9

פרוטוקול. ישיבת מועצה מן המניין. 29' מס,. מיום. ראשון. ב ב"י ,. חשוון. , ו"עתש. 25.10.2015. -. הופק ע. : י". בונוס פרוטוקולים בע. , מ". טלפון. : 03-5373237.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 54 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2017/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%27%2054.pdf

30 יולי 2017 ... מר אליהו ברוכי. *. הרב ישראל פרידמן ... בקשה לאישור חוזה שכירות בדיירות מוגנת, חנות מס'. 12. שוק ליפקיס, לוי ניסים ... יד. אישור שינויי תקציב. עו"ד א. ברוורמן: הנושא. הבא. –. אישור שינויי תקציב. חני. מר א. ישראל ... פארק סקייטבורד ואופניים. מר א. ישראל.

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

8 ספטמבר 2016 ... מיכאל. שבתאי. ◇. בעלים: מיכאל. שבתאי. כתובת. התכנית: רחוב. שלש השעות ... החלק המעברי )מערבית לגשר הרלינג ולמעט הלולאה הצפונית( יממש את הזכויות של ...

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 7 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2019/pro7_31_3_19.pdf

31 מרס 2019 ... עיריית פתח תקוה. פרוטוקול. ישיבת מועצה מן המניין, מס'. 7. מיום. ראשון. ,. כ"ד. ב. אדר ב'. תשע"ט ... אותו מכאן, הוא היה באזור ראשון לציון, פשוט לא נראה לנו שהוא ימשיך. לחיות, הוא כבר ... אצלנו באמת במושב של זיקוקים שקטים ואז אני שאלתי, קודם כל ביקשתי. סליחה ... של בימת יום העצמאות והיא לא תצא לשאר היישוב, זה מה בעצם אמרת. י. ברדיו.

פרוטוקול ישיבת מועצת אשכול כנרת עמקים 16.4.19.pdf

https://www.glt.org.il/ServicesInfo/cluster/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%20%D7%9B%D7%A0%D7%A8%

16 אפריל 2019 ... ראש מ.מ. בועיינה נוג'ידאת. •. דודו פרץ. –. מנכ"ל מוא"ז עמק הירדן. •. ניצן פלג. -. ראש מוא"ז הגליל התחתון. •. עודד הלפרין. –. ראש מ.מ. כפר תבור. •. נתנאל אלפסי.

69 פרוטוקול ישיבת מליאה סימוכין - מועצה אזורית לב השרון

https://www.lev-hasharon.com/uploads/n/1533035481.1956.pdf

31 יולי 2018 ... פורום: 002. -. פרוטוקול מליאה. משתתפים: אלי אטון, יהודה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק, ... המלצות ועדת תמיכות מקצועית לשנת ... מקורות המימון טוטו ווינר.

התאחדות הסטודנטים פרוטוקול ישיבת נשיאות 3/7/02/5 סמינר הקיבוצים

https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/07/PROTOKOL-3.7.15.pdf

"יו. ר אגודת הסטודנטים ב. טכניון. הילה קורדנה דהן. : "יו. ר אגודת הסט. ודנטים באוניברסיט. ה הפתוחה. שירה מיסטריאל. : ס. "יו ... הסכם פרסום איסתא. -. העברנו לכם ביום חמישי האחרון ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.