הרפורמה בבריאות הנפש - כללית

1 יולי 2015 ... כללית נערכה לרפורמה על ידי הרחבה משמעותית של רשת מרפאות בריאות. הנפש בקהילה. גם לאחר כניסת ... רופא פסיכיאטר בקהילה / בי"ח. פסיכיאטרי. 32 ש"ח לרבעון. מרפאת חוץ פסיכיאטרית בבית. חולים כללי ... הצבי 9, רמת חן. 03-5720808 :טלפון. א-ה.

הרפורמה בבריאות הנפש - כללית - Related Documents

הרפורמה בבריאות הנפש - כללית

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Documents/mental_health.PDF

1 יולי 2015 ... כללית נערכה לרפורמה על ידי הרחבה משמעותית של רשת מרפאות בריאות. הנפש בקהילה. גם לאחר כניסת ... רופא פסיכיאטר בקהילה / בי"ח. פסיכיאטרי. 32 ש"ח לרבעון. מרפאת חוץ פסיכיאטרית בבית. חולים כללי ... הצבי 9, רמת חן. 03-5720808 :טלפון. א-ה.

לקראת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש: ועמדות עבודה ומתן טיפול דפוסי פס

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2013/10/RR-639_Heb_Report.pdf

טיפול. לפני. העברת. האחריות. לבריאות. הנפש. לקופות. החולים. : נקודת. המבט. של. צרכני. השירותים ... אחר‏דפו. סי‏העבודה‏והעמדות‏של‏אנשי‏המקצוע. ◇ ... )בי"ס‏לרפואה(. ‏. )תואר‏שני‏ ... טי. ‏. נמצאו ‏הבדלים ‏מובהקים ‏בין ‏שתי ‏הקבוצות. : ‏שיעורים ‏גבוהים ‏יותר ‏של ‏הראשונים‏.

שיקום והחלמה בבריאות הנפש

https://web2.ono.ac.il/SchoolsCourses/Docs/shikumBook.pdf

19 פברואר 2004 ... הזמן הנוסחה, המזעזעת אותי כל אימת שאשמענה, על אודות הליכתנו 'כצאן לטבח יובל'. - נוסחת סלף המוכיחה מדי-פעם מחדש כי הבריות מתעלמים לחלוטין מן ההשמדה ...

כשירות תרבותית בבריאות הנפש בישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Cultural_Competence_in_Mental_Health2015.pdf

כמו כן, הרקע המובא ברובו מתאים לכשירות תרבותית במערכת ... הבחנה בין כשירות תרבותית ברמת הארגון לבין כשירות תרבותית ברמה ... Journal of Family Psychology, Vol.

בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/school_rehab.pdf

אודות הקריה האקדמית אונו. 5. אודות בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש. קורסים מבוססי תפקיד. 8. קורס בסיסי להכשרת מנהלי יחידות שיקום בבריאות הנפש ...

בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש - הקריה האקדמית אונו

https://www.ono.ac.il/wp-content/uploads/Rehabilitation-school-newsletter-2017-2018.pdf

מועדי ההרשמה מפורטים בכל קורס וקורס. יש להירשם באמצעות טופסי הרישום בקישור: www.ono.ac.il/shikum. למתקבלים ישלח אישור על קבלתם ודרישת תשלום. הרשמה אינה מחייבת ...

דו״ח מחקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפש - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_168.pdf

בית קפה המופעל בידי מתמודדים נפגעי נפש במסגרת נורמטיבית של מתנ"ס באשקלון; ומסלול ... התוצאה כאחד, ומתוך גישה של מחקר משתתף, הרואה בהערכה המחקרית תהליך המלווה את ... כפר. יונה: ליתם. משרד הבריאות ). 2013. (. שנתון סטטיסטי לבריאות הנפש בישראל לשנת.

שוויון בבריאות -אי וההתמודדות עמו

http://www.negevcouncil.org/wp-content/uploads/2016/12/%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A

ירושלים. רחובות. צפת. רמלה. חיפה. חדרה. השרון. תל אביב. אשקלון. כנרת. עכו. גולן. יזרעאל. באר שבע ... קופת. ה. חולים או אצל רופא שעובד עם קופת חולים. 05%. נערכו במרפאות. פרטיות,. 9%. -. במרפא. ות ... כגון קוטב, רעות, סאמיט, קלאבהאוס, מפעלות, אתגרים, עמותת ל.

תוכנית ההתמחות בבריאות הציבור

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/08/2007_trainee-prog..pdf

חודשים אפידמיולוגיה. –. חובה. או. 30 ... אפידמיולוגיה של מחלות מדבקות. א(. ) ניטור תחלואה ... ת בעבודת מחקר אפידמיולוגי שנערך במחלקה ונטילת חלק פעיל בשלביו. השונים. .2. יא. ת.

שוויון בבריאות -אי וההתמודדות עמו - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality-2018.pdf

30 ינואר 2019 ... אבידן כהן. ,. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות. אורן אדרי, ... הצפוי לפרט בבריאות טובה או ללא מוגבלות, כלומר,. בשמירה. על. איכות חיים ... כולל: חיטה מלאה, שיפון, כוסמין, בורגול, תפוח אדמה, אורז מלא, כוסמת, גריסים שיבולת שועל, קינואה. ... חגית דהן מנהלת מרחב מבואות באר שבע, עירית גפן, אחות מנהלת מרחב, דר' מרק מישנה, מנהל.

הערכות ליישום הרפורמה

http://www.mchp.gov.il/pikuach_pedagogi/ofek_chadash/Documents/%D7%AA%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%98%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9%20%20%D7%94%D7%90%D7%92%D7%A3%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A2%

המינהל הפדגוגי. האגף לחינוך על יסודי. מדריך. לעבודת. המנהל. והמורה. )" תלקיט. " –. גירסה. מס ... מהוות חלק ממשרת המורה בהסכם עוז לתמורה, ויש לנצלן למילוי משימותיו. של המורה ...

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2013 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2013.pdf

31 אוקטובר 2013 ... כפר סבא. הרצלייה. רמת גן. בית שמש. מודיעין. *. רעננה. שנות חיים. *. מודיעין. -. מכבים ... ( חושב על ידי חלוקת המשקל )ק''ג( בגובה )מטרים בריבוע(. החישוב נעשה על ... צורכים יותר שמן וממרחים שומניים, משקאות קלים שאינם דיאטטיים, פיצה, בשר מעובד. וסוכר.

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2018 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality-2018.pdf

30 ינואר 2019 ... אבידן כהן. ,. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות. אורן אדרי,. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, ... הצפוי לפרט בבריאות טובה או ללא מוגבלות, כלומר,. בשמירה. על. איכות חיים. טובה . המדד עצמו ... כגון עדשים, שעועית לבנה, גרגרי חומוס . 20 ... חגית דהן מנהלת מרחב מבואות באר שבע, עירית גפן, אחות מנהלת מרחב, דר' מרק מישנה, מנהל. רפואי, דר' ...

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2017 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017.pdf

תומר רונן. –. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות. ת.ד. ... לוי. 1. מבוא. בעשורים האחרונים, העלייה בתוחלת החיים, בשילוב עם הירידה בפריון, מגדילה את. חלק ... תר על כן, אוכלוסיית הקשישים בישראל צפויה להכפיל את מספרה.

תוכנית מוסמך בבריאות הציבור - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/shnaton/2013-2014/MPublicHealth.pdf

22 ינואר 2007 ... מחלות טפיליות: סכיסטוסטומה, ליישמניה, טריפנוזומה, פילריה,. מיאזיס )דר' ק. ריזנברג(. מלריה. )דר' ק. ריזנברג(. מחלות לא זיהומיות של המטייל )מחלת הגבהים, בעיות ...

הרפורמה לניהול הדיג בים התיכון

http://mafish.org.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94.pdf

דגים באחריות. 10 | מה הבעיה. מבנה ענף הדיג בים התיכון. מכמורת. רשת הנגררת על קרקעית. הים. מפרנס פחות מ- 90. אנשים )מחציתם עובדים. זרים( ב- 23 ספינות פעילות.

גיליון משותף לעובדי כללית בבית חולים כרמל ובמחוז חיפה וג - כללית בתי חולים

https://hospitals.clalit.co.il/carmel/he/SiteAssets/Lists/FishingElementsLeft/AllItems/Bitaon-Clalit_April_2017.pdf

2 אפריל 2017 ... הם הסירו עניבות, חלצו נעלי עקבים, נטשו את המחשבים וחדרי. הישיבות ויצאו לעמק, לנהלל ... יהודית שכטר, מנהלת חנות הפאות בקריון, הייתה במהלך שנים רבות בקשר.

מושגים מעולם הרפורמה ברישוי עסקים - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_business-licensing-reform-03.pdf

5 פברואר 2014 ... עסקים. ואתרי. רחצה. ,. משרד. הפנים. מר עקיבא יוסף. מנהל מחלקת רישוי עסקים. ,. עיריית ירושלים. גב ... קישורים בנושא מתוך אתר עיריית ראשון לציון. : דרישות רישוי.

הערכות ליישום הרפורמה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7CA8CFD4-E9C0-46BD-926D-BFCD44C358E9/193648/talkit_30082014.pdf

גמישות פדגוגית. בחטיבות ביניים. שנה"ל תשע"ה. מדינת ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי. אגף א' חינוך על יסודי. המסמך כתוב בלשון. זכר אך מכוון לשני המינים. אדר ב'. תשע"ד,. מרץ.

התמודדות לאומית עם אי-השוויון בבריאות: משולחן השרטוט ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Tackling_inequality_health.pdf

בריאותה של האוכלוסייה. , כללכ ... בבאר שבע. ) גדל היקף ההכשרה. בשנתיים האחרונות. 55 -מ. סטודנטים. למחזור ל. 90 -כ. אחיות במחזור ... אם דרושים כאלה וכדומה . כפי שהוז.

להלן חוברת הדרכה להטמעת הרפורמה ברשות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_business-licensing-reform-03.pdf

5 פברואר 2014 ... שירה רז. רכזת פרויקטים. ,. מפעם גליל מערבי. ,. זבולון ומורדות הכרמל. פיתוח מתודולוגי. : גב ... את המסמכים הבאים. :. הנחיות הווטרינר הרשותי לפתיחת אטליז.

הרפורמה בענף הסלולר בישראל - המכללה למינהל

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/refora_20.5.pdf

1 מאי 2019 ... שוק הסלולר הוא שוק משמעותי במשק הישראלי ובעולם בכלל. זהו שוק שתומך ומייצר תקשורת. בין. -. אישית ועסקית. תרומתו לתל"ג המקומי והעולמי. -. הולכת וגדלה.

ספר הרפורמה הראשון - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://www.molsa.gov.il/SocialServicesReform/Documents/sefer%20reforma%20girsa%201.pdf

8 ספטמבר 2011 ... הוכנה סקירת ספרות על ידי ד"ר נחשון מרגליות, והוגדרו הפעולות. הנד. רש ... ידי המחלקות לשירותים חברתיים )המש"חים. 1. ( של הרשויות ... 18. ננטש על ידי בני המשפחה ... לאו. טסו. •. "אם אתה יכול לחלום. על זה אתה יכול. לעשות את זה... " וולט דיסני ...

הצגת עיקרי הרפורמה בשירות המדינה להנהלות המשרדים - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/presentation_vp/he/PresentationVP.pdf

ערכים. ,. קוד אתי ואתוס למשרת הציבור ... נחשון. " 4-6. משרדי ממשלה. מסלול. יישום. לכלל. משרדי. הממשלה. מהלכה. –. למעשה ... עצה אלו באלו קפץ נחשון בן עמינדב וירד תחילה לים.

הרפורמה בדין המשמעתי בצה;quot&ל בראשית שנות האלפיים - מערכות

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/1/114021.pdf

חקיקת משנה - הוראות הפיקוד העליון, פקודות מטכ"ל, הוראות #. מפקדי החילות. בצה"ל קיימת מערכת ... חריגות שונות במתן עונשים )חריגה מסמכות, ריתוק ליחידה. כתחליף למחבוש ועוד(.

הגיון הנפש

http://www.daat.ac.il/daat/vl/brhia/brhia01.pdf

עש1 ג. פס: ט. ס א. ס" ן. ןג(ס י. ה(א :". זופא [. ט. א4. טטט 1. ": ""5ו ס. סי[ס ע. י"ט א. א ש"". ם1"טו ט. " י. ט ס. ופסז ט. ט. י : (אטי ס. סא" א. ' יסן4יס ט. " יסא ע(. פא: [. ט(4:ן4. טשסא. פ"פ 4.

תורת הנפש

http://pluto.huji.ac.il/~mselio/sou2.pdf

תורת הנפש היהודית, מתפתחת בין שתי עמדות יסוד סותרות באשר למהותה של הנפש וזיקתה ... הוא ממוקד במישור המטפיסי-תיאולוגי, בהשפעת הגומלין שבין נפש האדם למקורה האלהי, ... היצירה, נשמה מבריאה ונשמה לנשמה מעולם האצילות, ונצטרך להיות בעולם התחתון. לקשר כל ...

יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה - המרכז להעצמת האזרח

https://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/PublicServiceNov16.pdf

)שגרירי רוטשילד(, ובהנחיית רחלי אדרי, מנכ"לית ארגון "מעש",. נועה רוזנפלד ואפרת בן־אברהם מנהלות תחום ממשל. במרכז להעצמת האזרח. יישום הרפורמה בהון האנושי. בשירות המדינה.

תפיסת הרפורמה “אופק חדש;quot& בקרב מורים בבתי ספר לחינוך מיוחד

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11231.pdf

30 יוני 2013 ... בתי ספר לחינוך מיוחד, רפורמות בחינוך בישראל, רפורמת אופק חדש מילות מפתח: מבוא ... זאת ועוד, שינוי במבנה יום עבודה הכולל שעות פרונטליות, שעות שהייה ושעות ...

תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/Documents/lulim_mismah_17_121210.pdf

12 דצמבר 2010 ... חוק המועצה לענף הלול. ). התכנון כולל בראש ובראשונה טיפול בהוצאת לולים ממרכזי. 26. ישו. בים בתחום המועצות. האזוריות מרום הגליל. ,. מעלה יוסף ומבואות חרמון.

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2013 הרפורמה במיסוי דירות מגורים

http://www.russo.co.il/filesystem/I-IRS/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F%205-2013.pdf

1 ינואר 2014 ... 76' מס. הוראות. פרק. חמישי. 1. לחוק. מיסוי. מקרקעין. ,. כנוסחו. ערב. , 76 תיקון ... הוראות. שונות .א. יסף מס. חל יסף מס. במכירת. דירה. ששווי. המכירה. 4 על עולה.

תיקון לפי הרפורמה השלמת לצורך הפעימות מועדי של בהסכמה דחייה התשע מס תי

https://www.unionbank.co.il/Igud/media/2009/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7

15 נובמבר 2018 ... DJ HEALTHCARE ETF קסם. 1733 ... EPRA EU נדלן ETF פסגות. 1750 ... -15-. סוג. מס' נייר. חדש. מס' נייר. קיים. שם לועזי קצר. שם עברי ארוך. מס'. מנפיק.

ציפור הנפש - חברות

https://haverut.org.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%A1-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C.pdf

אני כאן אני עף אני נפתח. הו אני כאן, הו אני עף, נפתח. אהבה, אהבה, אהבה... מילים ולחן ... שיר. נבואי. קוסמי עליז. כמו אווז הבר שחולף בשמי הערב. הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן ...

ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד בנושא: הרפורמה ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7

5 נובמבר 2019 ... שיר דגן – מרכזת פורום יסודיים בוועד הורים תל אביב; ... כשעידית. תדבר על המבנה גם תסביר למה גם שונה השם מוועדת השמה לוועדת זכאות, אבל אנחנו צופים שאחרי.

רפרטואר תש״פ 2019/2020 - תיאטרון הנפש

http://www.nepheshtheatre.co.il/images/docs/brochure201920_low2.pdf

הפקה בשיתוף תיאטרון אלמינא, בעברית ובערבית. שניים על גג אחד. דו קיום וכבוד האחר | ז-יב. מעולה! ממש בכיתי בסיום. הצגה. חשובה מאוד על דו קיום. ריקה סיגלית, שבח מופת, ...

לרשימת מרפאות בריאות הנפש בארץ

https://www.enosh.org.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9.pdf

שעות ביממה ומספק מענה לפניות דחופות ומצבי משבר אקוטיים . במהלך. הפנייה למיון ... זמני פתיחה. מחוז תל. אביב. : -מיו. מרכז קהילתי. לבריאות הנפש ע. " ש בריל. הצבי. 9. תל אביב.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.