2010 -א ע" ), התש מודעות ושלטים ) לכפר תבור חוק עזר - מועצה מקומית כפר ...

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל. Heading 1. על הטקסט שברצונך שיופיע כאן. חוק עזר ... ה' באייר התש"ע (. 19. באפריל. 2010. ) יוסי דולה. ראש. המועצה המקומית כפר תבור.

2010 -א ע" ), התש מודעות ושלטים ) לכפר תבור חוק עזר - מועצה מקומית כפר ... - Related Documents

2010 -א ע" ), התש מודעות ושלטים ) לכפר תבור חוק עזר - מועצה מקומית כפר ...

https://www.kefar-tavor.muni.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל. Heading 1. על הטקסט שברצונך שיופיע כאן. חוק עזר ... ה' באייר התש"ע (. 19. באפריל. 2010. ) יוסי דולה. ראש. המועצה המקומית כפר תבור.

חוק עזר מומלץ לתיעול - מועצה מקומית כפר תבור

https://www.kefar-tavor.muni.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-2016.pdf

בחוק עזר זה ... היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת מערכת תיעול לפי חוק עזר זה ... )______. ____. _. 2016. (. __. ______. ______. יוסי דולה. ראש. ה. מועצה. המקומי. ת.

quot&ל מועצה מקומית מבשרת ציון 14/18 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס

http://www.m-zion.org.il/SystemFiles/19239.pdf

28 נובמבר 2018 ... ליאת שגב . יט . יאושרו במליאת המועצה הבאה נציגי ועדי הורים לחברים בו. ועדה. מינוי. ועדת כספים. : .א. יו"ר הוועדה: מר יגאל ברזני . .ב. מ"מ יו"ר הוועדה: מר יוסי אביב.

החלטות ישיבת ועדה מקומית מיוחדת לתכנון ובניה קול פרוטו - מועצה מקומית ...

http://www.givat-zeev.muni.il/uploads/n/1545750035.9582.pdf

4 יוני 2018 ... לילי. מחנה. גבעון. 3/1. גבעת זאב. 7. 5. 20180056. 00/00/00. 460/1. זוסמן ... 04/06/2018. מבקש. : ◇. פרי. הארץ למסחר ופיתוח בע"מ. מספר. בקשה. רישוי. זמין.

דו"ח ביקורת לשנת 2009 - חלק 2 - מועצה מקומית כפר קרע

https://www.kafar-qara.muni.il/Departments/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%202009%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%202.pdf

הביקורת ערכה בדיקה בנושא נוהל מתן הנחות וזיכויים בארנונה לשנת. 2009 . חיוב הבעלים ... הביקורת מצפה ממר טיארה שהוא חבר מועצה. יו,. " ר ועדת הביקורת ... תת סעיף. 2. עמ. ' 32. (. מגדיר את תפקידו של בעל התפקיד האחראי. לנושא הבטיחות במוסדות החינוך ברשות המקומית. : " ... בכל ימי ההפעלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין יישום חוק.

שופרסל בע"מ - מועצה מקומית קדימה צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/20307.pdf

10 דצמבר 2017 ... בעברית,. תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח ה. פעולה, אזעקה במקרה של. שריפה, סימון ... טום סביב מפגש כל דיבל ומישור הטיח האוטם, ע"י מריחת צמנט. אטימה חד ...

לשכת מנכ"ל המועצה - מועצה מקומית קדימה צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/18862.pdf

ד ולדמן. -. סומך . אנו מאחלים לו הצלחה. ,. ובהזדמנות זו אנו. מבקשים להודות למשרד עו. " ד ולדמן. -. סומך על השירות המצויין שנתנו למועצה מזה. כשלוש שנים . .ג. א. ני מוסר לחברים את ...

2017 בשותל ח"וד - מועצה מקומית חצור הגלילית

http://hatzorg.co.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91-1.pdf

הציבור. אנו רואים בו חשיבות רבה ונמשיך לעדכן ולשתף אתכם בכל צעד. מאחל לכולנו המשך עשייה מבורכת למען קידומה של חצור הגלילית. בברכה,. אמנון אשל אסולין. מנכ"ל המועצה ...

הלכות ומאמרים לפסח תשע;quot&ח - מועצה מקומית אפרת

http://efrat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Pesach2018s.pdf

הגאולה השלמה, אפילו לא בעיני הציונים-הדתיים הנלהבים ביותר. אין היא אלא "אתחלתא ... חמץ ביישוב, סדר ספירת העומר והפניה. לחסדי אפרת לצורך ... למה שעשה הלל בבית המקדש, שכרך פסח מצה ומרור ואכלן ביחד. אכילת ה"כורך" ... ואינם מתגלחים במשך כל חמישים הימים.

2018 עשרה בטבת תשע;quot&ט ) הלכות .י - מועצה מקומית אפרת

http://www.efrat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/10tevet.pdf

וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה. לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו ." .ב. בענין "צום העשירי" מופיעות בגמרא במסכת ראש השנה )דף י"ח ע"ב( שתי ...

בקשה להצעת מחיר )בל"ה( מס' 192/16 - מועצה מקומית קדימה צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/19231.pdf

סולם קואורדינאציה. 3. 14 . מקלות שליחים. 6. 15 . משוכות. בגבהים שונים. 20. 16 ... עגלה מתקפלת לנשיאת כדורים. 2. 50 . כדור פיזיו. 15. 51 . מתקני מתח לתליה על סולם שבדי באולם.

6 מס' מליאה פרוטוקול ישיבת 201 7 ביולי 11 ,ז "עשת יז ... - מועצה מקומית שוהם

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1509532152.1154.pdf

24 יולי 2017 ... 2017 .‏‏פעילות‏תוססת‏עם‏הרבה‏י. לדים‏במסגרות‏. שהוצעו.‏עד‏היום‏עדיין‏באים‏הורים‏לרשום‏את‏ילדיהם,‏דבר‏המצביע‏על‏שביעות‏רצון‏. מהמסגרות‏המוצעות.‏.

צור יגאל בע;quot&מ – מקומית כוכב יאיר ה מועצה ה יסודן של עיריית כפר סבא ו

http://www.kyair.org.il/about/Documents/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%A6%D7%95%D7%A8%20%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A9%20%D7%93%D7%A8%D7%9E

30 יולי 2019 ... (שלא קרתה לשמחת ו) ותאום. הע יי. ן. עם שאר. תורמי השפכים לקו. בברכה,. אלעד תמרי. מ כ"ל. העתק: מר יובל ארד. –. ראש. מועצת כוכב יאיר צור יגאל. מר אר ון מאיר.

חוק עזר ל"אפרת" (העמדת רכב וחיינתו) התשנ"א - 1991 - מועצה מקומית אפרת

http://www.efrat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/246rechevchanaya.pdf

תמרור. " -. כל סימון. ,. אות או אית .ות. " רשות רישוי. " -. מוסד תכנון כמשמעותו בחוק תכנון ... בהתאם להודעה בדבר קביעת סוגי תמרורים. ,. צורתם רכב. ופירושם. ) להלן. –. ההודעה. ,(.

התנגדויות חוקר "ח דו מרכז מחוז – ולבנייה לתכנון ... - מועצה מקומית קדימה צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/mitarhoack.pdf

כולל את החלק הדר. ום מערבי של הישוב קדימה חלקו בנוי וחלקו מוצע כשטח חדש. לבינוי. במסגרת תכנית מח/ ... ב"כ יוסי מיכאלי בעל קרקע. 73. עו"ד שבח דחב"ש אפרים. ב"כ שרף קציר ...

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל ... - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf

שפה מפתח הקסם, חלק ראשון/צוות מט"ה. מפתח הקסם, הלק ... קוראים עם קסם, חוברת עבודה/צוות מט"ה. אותיות הכתב שלי ... מדעים. וטכנולוגיה. חוקרים ארץ, הוצאת כותר - מט"ח.

פרוטוקול ישיבת מועצה 7/2017 - מועצה מקומית קרית יערים

http://kiryatyearim.muni.il/wp-content/uploads/2018/02/7-2017-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון. 7/2017 ... הצעות מחיר לביצוע. ... מעון יום – בשכונת מורדות בית החלמה המוקמת בימים אלו, הוקצה שטח להקמת מעון יום של שלוש.

אושר במליאת מועצה - ועדות המועצה - שהם - מועצה מקומית שוהם

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1574778589.8257.pdf

איתן פטיגרו. "שהם שלנו" : רונן פרידמן. שמעון אלבאז. חני קרס. פלג רשף. זיו שמע. אלי פלג. "יחד מאמינים בשוהם". : אשר פהאן. א. בי אלטלף. "שווים" : איתן ליליוס. יוחנן תורג'מן.

פרוטוקול ישיבת מועצה 9/201 - מועצה מקומית קרית יערים

https://kiryatyearim.muni.il/wp-content/uploads/2018/02/9-2017-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון. 9/2017 ... אברהם רוזנטל – בשכונת מורדות בית החלמה קיים שטח חום המיועד להקמת מעון יום בן שלוש כיתות. משרד הרווחה הכיר ...

2 18 שלא מן המניין – פרוטוקול ישיבת מועצה 20:00 ... - מועצה מקומית יבנאל

https://yavneel.muni.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2-2018-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf

21 ינואר 2018 ... כמו. הממונה שמינ. י. ת ממשרד הדתות. רוני. -. את טועה. מיכאל אילוז הגיע בגלל ישי חורי והרב פרנקל. רוני. -. ישי את. ה. ישבת איתי בירושלים. רותי את לא מדייקת ...

פתיחת שנת הלימודים תש;quot&ע בבית ספר להבים - מועצה מקומית להבים

http://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-2009.pdf

11 אוקטובר 2009 ... כיכר שדרות רימון. במהלך חודש יולי החלו עבודות הפיתוח להכשרת. סובה בצומת ... לאילן משה ממכבסת "כביסטיב"•. לפאינה בריל מחנות הפרחים "טוליפ"•. לשרית, אבי ...

החברה לפיתוח בית אריה בע;quot&מ - מועצה מקומית בית אריה

http://www.beit-arye.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/rfi-mitvach.pdf

21 אוגוסט 2015 ... בין שוהם לאלעד. ו(. גדר. ההפרדה ... מטווח נמצא בתוך מבנה המ. שמש ... פעל. בסמוך. לשוהם. מטווח. ) אימפריאל. (. שנסגר. לאחרונה. ,. בשל. בעיות. רישוי. ומשך.

ישיבת מועצה מס' 12 – 05.03.14 - מועצה מקומית רמת ישי

https://ramat-yishay.com/wp-content/uploads/2017/12/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%A1-12-05.03.14.pdf

עפר בן אליעזר, דודו גבריאלי, ליבי אלקריף, יונתן הירשפלד, דב ברקאי, יעקב זהר,. יפעת יפתח-וקנין, גיא זקס, ניסים גליקו. נוכחים: עו"ד אפי קיזל – יועיימש, קרן דרוקמן-אדיב - מבקרת ...

חגיגות פורים בכפר תבור - מתנס כפר תבור

https://www.kefar-tavor.org.il/designFiles/1451583335581rand.pdf

לפני 3 ימים ... www.kefar-tavor.org.il רכישת כרטיסים באמצעות אתר האינטנרט: 118. מי שנכנס - מרבה בשמחה. חגיגות פורים בכפר תבור. צלמו ותייגו אותנו – מתנ"ס כפר תבור.

42_ /2010 ':_ חוזר מס א " תשע , א טבת " כ , ירושלים 2010 ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mr42_2010.pdf

28 דצמבר 2010 ... של נוזל מהקטטר. ,. פלביטיס. ,. טמפונדה. ,. הפרעת קצב ונוזל פלאורלי . מטרת פרוטוקול זה היא לשפר את אחוזי. ההצלחה בהחדרת הקטטר ולצמצם למינימום סיבוכים ...

מועצה מקומית אכס

http://www.iksal-muni.net/Userfiles/File/dohot_bekoret/DOH_BEKORET_2013.pdf

www.milgot-j.co.il. (. ולדווח את רשימת התלמידים הזכאים. לפי פרק רביעי. -. גביית כספים סעיף ז' להוראות בענייני כספים למוסדות חינוך, המנהל וועד. ההורים המוסדי יבטיחו שתלמידים ...

פרשת פסח - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/04/doc2.pdf

18 אפריל 2019 ... ראש ארגון כושרות משה כץ הרב. בנושא: 'מוצרי חלב, מה בין מהדרין לכשרות רגילה'?. ---. יום רביעי, י"ט בניסן, בשעה 12:00. - מכון התורה והארץ יהודה עמיחי הרב.

פרשת כי-תשא - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/file1-3943.pdf

בשעה 16:00 בבית משפחת ספרא, מאת בת שבע כלאב. אמירת תהילים לע"נ בשעה 15:50. שיעורים בבית אליהו ... ערב שמע סיפור "ספרא וסייפא" גברים. "מהודו ועד כוש" - "ערב סי"פורים".

פו ר י ם ב ל ה ב י ם - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A1%D7%97-2009.pdf

מרץ 2009 דפי מידע להבים. 2. מרץ 2009 דפי מידע ... התנדבותית כגון: עזרה בקייטנה, גינון, צביעה. ושיפוץ קל של ... כיתות ה' בילבי השובבה וכן דמויות מתוך שלגיה,. כיתות ו' פיראטים ...

1. - מועצה מקומית אבן יהודה

https://www.even-yehuda.muni.il/uploads/n/1469958759.7141.pdf

2 אוגוסט 2015 ... מרכיב העבודה. לוח זמנים. ) חודשים. (. א. התארגנות. גיבוש. צוות. תכנון. ובניית. תכנית. עבודה. 1. ב ... קו גבול. תמ. מ". /. 21/3. תכניות מאושרות. שמומשו. תכניות מאושרות ... 212. מערב. 17. שכונת. גילץ. 18. שכונת נחל פולג. 19. הצ. 267. 20. הצ. 151. 21. הצ.

מונד - מועצה מקומית תל

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-2018.pdf

חוגים והעשר. 17,600. 20,000. 25,000. 184. 781. 1844403710. הסעת קשישים. 59,904. 60,000. 74,000. 184. 710. 1844403720. ארוחות למועדון קשישים. 23,430. 17,000.

מועצה מקומית באר יעקב

http://www.b-y.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yeshiva3.pdf

21 פברואר 2019 ... שגם בתקציב השוטף יש רישומים שהם בעלי אופי ניתוחי. כלומר רושמים גם ... ע את זה, אבל אם מחר היא רוצה משהו אחר במקום מירוץ, היא עושה. משהו אחר.

הרב רן בן ישעיה - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/file1-3930.pdf

27 מרס 2019 ... פרגולות. 054-2330070. נח - שיפוצים ותחזוקה. שטיחים מקיר לקיר. פרקט ו-PVC. עבודות אלומיניום. בניה קלה ... תשבץ לפרשת יתרו. מצאו את ההבדלים. סודוקו. 2.

מועצה מקומית גני תקווה

https://www.ganeytikva.org.il/uploads/n/1565679161.9429.pdf

25 דצמבר 2017 ... כיתה י"ב, הוא כולל בית ספר תיכון, אודיטוריום, נקרא לו. 11. מרכז משאבים ותכף נוכל להבין מה יש בו. ... אולם ספורט,. 12. חטיבה ומגרש כדורגל. 13. חטיבת ראשונים,.

Ł× ס×fiר ׎ףך ×©×‚×Ł×¢×Ž - מועצה מקומית קדימה צורן

http://kadima.mpage.co.il/SystemFiles/21309.pdf

15/10/19 11:42. קרן גרין. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 ... בריכה גיא הומלס פלייס. (לשכה ). - קרן גרין. יום חמישי 5 ספטמבר.

פרשת פקודי - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99.pdf

12 מרס 2019 ... שיעור לנשים על מגילת אסתר ... בריצת 600 מטר ובמקום השלישי - מדליית ארד בריצת. 60 מטר. תודתנו נתונה ... סיימתי לימודי נטורופתיה- תזונה טבעית וצמחי מרפא,.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.