מדינת ישראל משרד הפנים המינהל לשלטון מקומי ברשויות המקומיות אגף בכיר

1 מרס 2020 ... מרכזת חוקי עזר. העתק: מר סיון להבי, מנהל אגף בכיר לתקצוב ופיתוח, המינהל לשטון מקומי. מר יוסי בנישתי. מנהל אגף. מקרקעין ומיסוי מקומי, המנהל לשלטון מקומי ...

מדינת ישראל משרד הפנים המינהל לשלטון מקומי ברשויות המקומיות אגף בכיר - Related Documents

מדינת ישראל משרד הפנים המינהל לשלטון מקומי ברשויות המקומיות אגף בכיר

https://www.gizbar.org.il/uploads/n/1583660798.7299.pdf

1 מרס 2020 ... מרכזת חוקי עזר. העתק: מר סיון להבי, מנהל אגף בכיר לתקצוב ופיתוח, המינהל לשטון מקומי. מר יוסי בנישתי. מנהל אגף. מקרקעין ומיסוי מקומי, המנהל לשלטון מקומי ...

מדינת ישראל משרד החינוך אגף בכיר כח אדם בהוראה המזכירות הפדגוגית אגף

http://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2019/submission-candidacy-2020/submission-candidacy-2020.pdf

5 פברואר 2019 ... העברות שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הדרוזי. שנה"ל תש"פ 2020 - 2019. לתשומת לבכם ! 1. כחלק משיפור וייעול תהליך העברות עו"ה, השלמת משרתם ושיבוצם במגזר הערבי תוגשנה הבקשות. באמצעות טופס בקשה מקוון (באמצעות האינטרנט) אשר יפתח לשימוש לקראת ... -פורטל עובדיwww.education.gov.il לאתר של משרד החינוך 2.

מדינת ישראל משרד החינוך אגף בכיר כוח-אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה

http://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/New_Teacher/sciences-scholarship.pdf

5 מאי 2019 ... כימיה, ביולוגיה, או בתחומי דעת קרובים העומדים בתנאי קבלת רישיון הוראה עד י"ב. מתמטיקה https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=20 ...

מדינת ישראל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אגף בכיר להכשרה ולפיתוח ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/MeaCatalogue/bookspdf/103960.pdf

ביותר בנושא התמודדות בית-ספרית עם אירועי אסון. ברצוני להודות לעמוס כלפון על השקעתו הגדולה בהוצאת תוברת זו,. למפקחות על הייעוץ ולהעובדים הקהילתיים בבתי הספר על עבודתם.

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי ך על יסודי חינו א' אגף

https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/zochim_tashav.pdf

אורט שרת נצרת עילית. נצרת עילית. 3. 240465. מקיף אורט מעלות. מעלות. -. תרשיחא. 3. 240572. מקיף ולדורף הרדוף. הרדוף. 3. 242073. יגאל אלון. נצרת עילית. 3. 244103.

משרד הפנים מדינת ישראל מינהל האוכלוסין שינוי בכתובת למשלוח דואר / כתוב

http://www.netivot.muni.il/html5/web/1116/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8.pdf

הדרכה. : עפ. " י חוק עדכון כתובת. ,. התשס. ה". -. 2005. ,. כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר. אשר תירשם בקובץ מרשם התושבים. ".

משרד החינוך המינהל הפדגוגי י"חמא בכיר אגף

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ganim.pdf

27 ינואר 2020 ... הבעלות להודיע על כך לרשות המקומית ללא דיחוי ולבקש את העזבתו. ... תשבץ. את. התלמידים. הזכאים לחוק. לימוד. חובה על פי. ה. מגמה המבוקשת. במקרים. של.

ברשויות המקומיות - עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

http://www.ti-israel.org/wp-content/uploads/2017/01/TI-MUNI-2016s.compressed.pdf

... מקומית” באוניברסיטת חיפה בהנחיית ד״ר איתי. בארי: עובידה אבו עסבה, רגב אבנר, אוריה אילו, סאד אליאס, רועי ארגמן, יפה בלישה שטילרמן, עפר. בן אליעזר, יעל בן חורין, מיטל ברוקר, ...

מתקני שירותים ציבוריים ברשויות המקומיות - איגוד מבקרי הרשויות המקומיות

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2105_646804_revReport_file.pdf

למוגבלים בניידות. בעכו העתיקה שניים מחמשת מתחמי השירותים נמצאו נעולים ללא סיבה, ... בריכות שחייה, מגרשי ספורט, אולמות ספורט, חדרי כושר, אודיטור. יומים, ספריות. עירונית, חדרי ...

מדינת ישראל המינהל הפדגוגי המזכירות הפדגוגית אגף חינוך יסודי הפיקוח ע

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/248558A4-5630-4958-97B6-CB153A72F00B/202338/resource_862211992.pdf

.1. קראו את הטקסט. "בפ. עם הראשונה בעיר הגדולה" מתוך עברית לדרך. 3. עמ'. 94. וענו על השאלות. הבאות. : ָאל. ן. לה. ך. האיש. בערב ؟ מ. ה. שע. ה. האיש. דכ. ֹלי. א. לל. תכ. לאיּב.

מדינת ישראל משרד הבריאות מדינת ישראל

https://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2002.pdf

לפי השיטה המתוארת להלן. הקביעות. מסתמכות על המלצות ועדת מומחים בכירים בפתולוגיה, בהם דר' ליפשיץ מרסר,. פרופ' קופולוביץ, דר' גולדברג, דר קוזניצ'בסקי, דר' אייזנטל, דר' סולר ...

מדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום מדינת ישראל היא מדינת טק - קק"ל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/hinuch_vanoar/hafalot/The-power-of-society/appendix-1-2.pdf

ותרבותו, שוחר שלום. ומגן על עצמו, מביא. ברכת הקידמה לכל. תושבי הארץ ונושא נפשו. לעצמאות ממלכתית... ... אנו מושיטים יד שלום. ושכנות טובה לכל. המדינות השכנות ועמיהן,.

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

שירות ברשויות המקומיות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/service-and-contact/he/home_main_local-government_municipal-corporations_doc_service-and-contact-0016.pdf.pdf

באסטרטגיה עסקית. של. בידול. דרך. חווית לקוח יוצאת דופן. כניסתה של פרטנר לשוק, יצרה סטנדרטים חדשים של זמינות ואיכות שחייבו. תחילה. את. המת. חרות. ב. תחום התקשורת ואחר ...

רכזי ההתנדבות ברשויות המקומיות

https://www.volunteerisrael.org.il/wp-content/uploads/2019/02/rakazim_feb_2019.pdf

אלקנה. קרינה. בן דוד [email protected] 03-9151229. אלקסום. מיה. ננאדי ... [email protected] 04-9125325. בני ברק. רות. אייזן [email protected]

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m53_2019.pdf

21 נובמבר 2019 ... ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ... תקינה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן. ... תעשה. בארבעה. שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים.

דירוגי אשראי ברשויות המקומיות בישראל

https://www.maalot.co.il/Publications/CP20170919115312.pdf

דירוגי אשראי ברשויות. המקומיות בישראל. נועה פוקס. אנליסטית בכירה. יולי. 2017 ... אשכול סוציו. -. אקונומי . •. השפעתם של גורמים כלכליים על הוצאותיה של הרשות ועל יכולתה לייצר.

YSB - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/28382ImageFile3.pdf

16 ינואר 2018 ... גבעתיים להפוך. לעיר דיגיטלית. מתממש. עמ' 36. רן קוניק,. ראש עיריית גבעתיים. יוסי בכר, ראש ... ייעודיים רב תכליתיים לנופש ופנאי כולל קאנטרי קלאב, מגרשי ספורט.

עציר( מדינת ישראל נ' פקיה 22413-06-13 פ"ת מדינת ישראל ... - קובי סודרי

https://sudri.co.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%94.pdf

ככל שמדובר בטביעת כף היד, יש לקבוע, כי דין טביעת כף יד כדין טביעת אצבע. כמו כן, יש להוסיף ... שהעתיק את הטביעות על נייר מן השיש שבצד דלת הכניסה לדירה(,. ועד לכותבת חוות ...

“עיר חכמה” מהי? - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/14925ImageFile3.pdf

ביניהם מסלולי “פאמפטרק”, סקייט פארקים, משטחי החלקה ... מסלול “פאמפטרק” אתגרי באזור התעשייה קרית גת על שטח 1,000 מ”ר ... ספסלי ליברה מדרחוב ההגנה פתח תקווה.

קווים מנחים לניהול ההדרכה ברשויות המקומיות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/municipal-information-centre-01/he/home_main_local-government_municipal-info_main_1_municipal-information-centre-01-02.pdf

מפעם השפלה, מפעם מתמחה בתחום משאבי אנושניהול פיתוח והפקה. : שבט תשע”ה ... על הסיוע המקצועי ובעיקר למנהלת מפעם השפלה הדס עבדת וצוותה על קידום. וביצוע כתיבת מסמך ...

המטרופולין - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/31965ImageFile3.pdf

3 יוני 2019 ... מועדני ה-"זאפה" במסגרתו, תאגידים עירוניים יכולים להצטרף למועדון החברים הנבחרים של ... כתובת - התדהר 17, רעננה ... מותקנת באשדוד, רחובות, הרצליה, בנת"ע,.

אל העתיד - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/16677ImageFile3.pdf

14 פברואר 2017 ... עמ' 10 גבעתיים עומדת ביעדיעד – החברה הכלכלית גבעתיים: ייזום, תכנון וניהול פרויקטיםא.צ.י.כ: ... קאנטרי קלאב ואצטדיון כדורגל”. האם בכל היקפי הבנייה העצומים ...

איך הוא עושה זאת? - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/31092ImageFile3.pdf

31 ינואר 2019 ... בעכו במכרז להקמת מלון בחאן אל-עומדאן במבנה עתיק. המלון המיועד יכלול לפחות ... עם יזמים לבניה למגורים תוך הקצאת דירות לתושבי העיר. החברה הכלכלית היא ...

החזון של אשקלון - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/24015ImageFile3.pdf

שרותי מידע לרבות דוחות יעודיים למנהלים הבכירים. פתרונות מימון מגוונים: ... מוציא לאור ועורך אחראי: אביב נקש: [email protected] | 054-2203203 ... פיתוח שכונה גבעת הדגן אפרת. ביצוע שלד ... אנו מארחים מדי שבוע סיורים מודרכים לקבוצות הורים במרכז. המבקרים ...

ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4302/00330813.pdf

ברק אובמה הוציא 514 מיליון דולר, ואילו ג'ון מקיין הוציא 347 מיליון דולר )על פי. 6. (. ההוצאה לבעל זכות בחירה היא כ–4 דולריםFederal Elections Commission נתוני. אם מחלקים את ...

סיפור של הצלחה - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/30428ImageFile3.pdf

30 אוקטובר 2018 ... התוצאה, כך סבור ליבנה, היא שכונת מחיר למשתכן בסטנדרט. של שכונת יוקרה. ... בוטיק של תכשיטים, תיקים ועוד. הפרויקט יכלול עיר של אאוטלאטים עם חנויות עודפים מוזלות ... לביטוח 03-7919025 לנאוה או למנכ”ל אלון טאקו 054-3000624. עזרא גבאי, יו”ר ...

לצפייה בקובץ לחץ כאן - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/11989ImageFile3.pdf

אחת האפשרויות לפיתוח מוניציפאל. י. והתמודדות השלטון המקומי עם הצמיחה הכלכלית שאפיינה את. תחילת שנות ה. -. 90. , הייתה באמצעות הקמה והפעלה של חברות עירוניות, ש.

הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/documents/lae-guide2013.pdf

גב' נעמי צור. רכזת חינוך וקהילה, איגוד ערים שומרון. גב' שלוה נווה. רכזת פרויקטים, מפעם גליל מערבי. גב' שירה רז. יועצת לענייני איכות הסביבה. מיכאלה פולנסקי עריכה וכתיבה:.

יחלץ את הפקק? - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/29789ImageFile3.pdf

הכלכלה. המקומית. והעיר צומחת. עמ' 37. איתי אסולין, עו"ד. אריאל. וימאזור. YSB מקבוצת. פונה לשוק. הבינ"ל ... בשליחת המכתבים והמסמכים המודפסים, כולל עיצוב, הדפסה, ביול ושליחה,. דפוס בארי יעשו עבורכם וכל ... המערכות יושבות בענן, ניתן להתחבר לאפליקציה מכל מקום.

ותמיכת המדינה הכרחית - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/32908ImageFile3.pdf

3 אוקטובר 2019 ... דרום - רח'הגורן 4 פארק תעשיות עומר. טלפון : 072- ... וארכיאולוגיה כמו: פארק הרצליה, בריכת. הבאסה, אפולוניה, תל ... ההופעות כלל הופעה בים המלח והיה רצון.

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

https://www.justice.gov.il/Units/CommitteeToPreventConflictsOfInterest/Documents/ekronot-soffi.pdf

ולתעשיה מחוז תל אביב ואח'. , פ"ד מז ). (,0. 115 . 7. בג"ץ ... נקבע, כי חבר מועצת עיר שהוא חבר בוועדת ההנהלה של מועצת העיר, אינו רשאי לכהן. במקביל כחבר ועדת הביקורת של ...

צעירים ברשויות המקומיות בנושא מפגש היוועצות סיכום - שיתופים

http://sheatufim.org.il/wp-content/uploads/2018/06/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-3-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6

25 יוני 2018 ... התפיסה בנוגע לעבודה בנושא צעירים ברשויות המקומיות . לאחר מכן. ,. אבי כהן ... ים הניתנים. כיום. לצעירים ברמה המקומית . להלן. הנקודות העיקריות. שעלו. בדיון. ,. אשר קובצו ל. -4. נושאים ... מרכז צעירים. עיריית. טירת כרמל ... מרכז צעירים. עירית קרית ים.

פרק 12-1-8: חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל - נוסח משולב

http://www.glima.info/12-1-8.pdf

ארציים מסוימים שבתחום הרשויות המקומיות. 1 ראה את מראי ... סעיף 6.1 )ב( מכרז קבלת עובדים )במועצות המקומיות( מכרז. 30א ... קרן רווחה )מועדון שלך( ... תוספת שכר לגמלאים בפנסיה תקציבית לפי הסכם המסגרת משנת 2016. 197 ... מנהלי היחידות לרווחה חינוכית. 224ב.

נ' מדינת ישראל פלונית ואח' 0953-30-11 א"ת 1. התובעים 0. נגד מדינת ישראל ...

https://www.aradlaw.co.il/wp-content/themes/atlanta-child/pdf/baby.pdf

ICP. מציבה את העובר בסיכון יתר למצוקה. עוברית ולמוות תוך רחמי, הטיפול המומלץ מרגע אבחון ... כמו כן, הנתבעת לא סתרה את טענות התובעים בדבר גורמי הסיכון הספציפיים בהריון.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.