מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור - עיריית כפר יונה

ונציבת תלונות הציבור. ב. עיריית. כפר יונה . הביקורת ברשויות המקומיות מהווה חלק חשוב במערך ... תקציבים בלתי רגיל )תב"רים(, מתנ. " ס כפר יונה. -. דוח מעקב,. מלגות לסטודנטים.

מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור - עיריית כפר יונה - Related Documents

העירייה ונציבת תלונות הציבור מבקרת - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-2015.pdf

מעמדות. המוקד. על המצלמות המפוזרות בעיר . אתר האינטרנט. : מאוחסן בחברה צד ג'. –. דרונט. Daronet. ומנוהל ע"י המוקד. העירוני . תוכנות גיבוי. : ▫. AHSAY Backup software.

מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2017.pdf

ונציבת תלונות הציבור. ב. עיריית. כפר יונה . הביקורת ברשויות המקומיות מהווה חלק חשוב במערך ... תקציבים בלתי רגיל )תב"רים(, מתנ. " ס כפר יונה. -. דוח מעקב,. מלגות לסטודנטים.

לשכת מבקרת העירייה 2014 - 2013 לשנים דין וחשבון מבקרת ... - עיריית שדרות

https://www.e-sderot.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2014-2013.pdf

13 מאי 2015 ... שהחברה למתנ"סים הפסיקה לפעול בתוך מתנ"ס שדרות. עלות העסקת מנהל ... סופר. דהן. -. ועדת משנה מספר. 1/92. מתאריך. 2/9/1992. , אישרה תוספת. מסחר לבית ...

מבקרת העירייה - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/FreeInfo/Documents/dohbikoret2018.pdf

הסעה חינם בעזרת רב קו. בעניין ההסעה ... ישנם טפסים זמינים להורדה מהאתר. .3 ... מחירון. דקל. (,. כפי. שמקובל . בביקורת. נמצא. כי. בכל. מכרזי. חל. ד". שנדגמו. הקבלנים. הזוכים.

ממונה על תלונות הציבור 2016 לשנת דוח 7 מס - עיריית באר שבע

https://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Documents/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D

15 יוני 2017 ... עצמאי ובלתי תלוי במילוי תפקידיו ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד. ... לרווחת התושבים ולכן קיים מענה. ... אנוש, כי העירייה מעבירה דמי חבר עבור גמלאים בפנסיה ... "שלך". לגמלאים. מנהל אגף משאבי אנוש הסביר במכתבו, כי בעבר כאשר המועדון הנ"ל ...

דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2016 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/FreeInfo/Documents/mevakeret_2016.pdf

ונמצא כי כל העו"סים מקבלים שעות נוספות וכי אלו אשר אינם מקבלים שייכים לדרוג המנהלי או שאינם. עוס"ים. 5.3.5 ... להתקשרות ארוכת טווח )כמו ההתקשרות עם חלי ממן(. .6. יש. לחתום.

דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2011 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/FreeInfo/Documents/mevakeret11.pdf

ח הביקורת ציין מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע כי כאשר העירייה תחליט כיצד ... סיימו את שלב הזהב והוענקה להם סיכת בוגר התו. כנית ... והיה צורך לפרוץ אותם ... בוצעה פריצת מנעול.

דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2015 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/FreeInfo/Documents/mevakeret2015_nagish.pdf

משרד החינוך מעביר תשלומי השתתפות בפעולות החינוך ברשות, לרבות בהסעת תלמידים, במתן שירותי. מזכירות ושרתים ... להשתתף בעלויות הסעות תלמידים בשיעור של. 04% ... תשלום הצפוי לחופשות תשע"ג, תשע"ד שוט ... נוהלים, לאחר כניסת מנהל/ מחלקת שכר חדש/ה לתפקידו". ... ביג. םירוזחשו םייו. 2.90. 1.30. 5.00. 1.40. 1.70. 3.00. 1.00. 2.00. 2.00. 53.84. סיס.

2017 לשנת דין וחשבון מבקרת העירייה הנדון - עיריית שדרות

https://www.e-sderot.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mevakeret2017.pdf

26 מרס 2018 ... משפחה. של. 5. נפשות. צורכת. 365. קוב. בשנה . מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ... מנהל/ת בית הספר יכין תקציב לשנת הלימודים שיכלול את כל מקורות ההכנסה ואת ... תקצוב. לפי. תלמיד. בש"ח. שקמים. הרוא"ה. גיל. מדעים. אלון. מדעים. תורני. תורני.

דוח מבקרת העירייה לשנים 2016 2017 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/MunicipalUnits/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%202016%202017.pdf

השעשועים, חלק מערבי של סיטי שופ, בעבר אייס, גלינה. –. כלל השטחים נמצאים בשטחים. המיועדים. לבניה ואינם ראויים לשימוש. ולכן לא יחויבו בארנונה" )ההדגשה אינה במקור(. לעניין זה ...

דוח מבקרת העירייה לשנים 2017 2018 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/Info/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7

מלגת הרשות. 350,000. 350. 1,000. קריטריונים. מפורסמים באתר. העירייה . מלגת. פרח. פיס. 600,000. 60. 10,000. -. נטועים. 150,000. 15. 10,000. -. בוחרים. מחר/איתן. 100,000.

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור 5 מס' 2016 לשנת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1539079160.4551.pdf

18 אפריל 2017 ... נגד חברת שוהר פתרון בע"מ לאחר שבתאריך. 3.5.15. קבלת דו"ח ]כתב אישום[ באשמה של השלכת אשפה ברחוב . עוד טענת, למרות שהגשת ערעור בתאריך. 18.5.15.

2016 – 2015 לשנים מבקרת העירייה דין וחשבון הנדון - עיריית שדרות

https://www.e-sderot.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2015-2016.pdf

26 פברואר 2017 ... במשטרה והיא מתבקשת להחזיר את הכסף ולהפקידו בעיריית שדרות. .6. בתאריך ... סופר דהן. 40. ₪. -. תופרת. כ"כ הרבה. כסף כל. כיבוד. ואלכוהול. כאשר. הנסיעה.

נציב תלונות הציבור

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2014/03/rashut2-pniyot-hatzibur2008.pdf

גרינברג )שידורי קשת(. תודה מיוחדת לאבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות, ולכרמל לוצאטי )חברת. החדשות — ערוץ 2(. תודה גם לצוות ערוץ 10, המנכ"ל יוסי ורשבסקי, אריה ירושלמי וסיגלי.

נציב תלונות הציבור - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_542/da3f72c1-a5b1-4c41-9bf6-5e0519b06ade/Report2016_Final_LR_double.pdf

במתלוננים חושפי שחיתות מלמד כי לא תמיד נותן צו ההגנה מענה לכל הקשיים. שעמם מתמודדים ... רשות המסים(, קיבלה המתלוננת שם משתמש והתבקשה לבחור סיסמה אישית. לקראת סוף שנת המס קיבלה ... יורם רבין ויובל שני )עורכים(, זכויות. כלכליות, חברתיות ... עיכוב בהנגשה אקוסטית של כיתת לימוד עבור תלמיד עם לקות שמיעה. ילדים עם לקות ... עיריית נתיבות. ] 36 [.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ – הזמנה להציע ... - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%9B%D7%9C.pdf

כפר יונה. 40300 . טלפון: 09-8971185/50. פקס: 153-9-8971185. החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות. למשרת מנהל. ת/. כללי .1. תיאור.

נציבות תלונות הציבור על שופטים החלה לפעול - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/units/nezivutshoftim/maindocs/report2003-2004.pdf

החלטות בעניין משוא פנים. 22 ... משוא פנים. ואינן מבססות עילת פסלות. אלה הן. תלונות המעלות טענה של. משוא פנים ... לא אחת נדחים דיונים מעת לעת, לפרקי זמן ממושכים, ללא הצדקה.

נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח שנתי 2018 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Report2018.pdf

בתלונה אחרת הלין מתלונן על כך שבמהלך דיון הפציר השופט בתובעים "תגישו,. תגישו את ... את המתלונן. לדברי השופט, מדובר בביטוי שאינו אלא מילה נרדפת לחוסר רלוונטיות ואם.

ף "שת ל"הנש – כפר יונה ה הסע בלבד כונת גבעת אלונים ויפה ... - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

כפר יונה. –. שנה"ל. תש". ף. לתלמידי ש. כונת גבעת אלונים ויפה נוף. בלבד. הזכאות. להסע. ות אל. בתי. -. הספר. נקבעת. ע"י. מ. שרד. החינוך,. על. פי. המרחק. שבין. מקום. המגורים. לבין.

2018 ני וי עד 2018 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2018-part-1.pdf

1 ינואר 2018 ... הציבור. ביחידות הביקורת. מבקר. ,. יורם רבין. ,. תהילה וינוגרד. ,. ענבל עפרון. ,. יוסף פרוכטר. ,. תמיר. גזיאל ... שה עם עו"ד גלעד סממה וצוותו. בנושא: יום עיון בעניין ...

2016 עד יוני 2016 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2016-part-1.pdf

1 ינואר 2016 ... 12:00. דבר מבקר המדינה לעובדי החטיבה. הכלכלית. מבקר. 14:00. תערוכה של האוצרת אירית לוין. "אקספרסיה. -. אימפרסיה". בית. העיתונאים ע"ש סוקולוב רח' קפלן.

2017 עד יוני 2017 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2017-part-1.pdf

1 ינואר 2017 ... רותם קפון. ,. גדי לינד. ,. צביקה. אוהל. 11:00. דיון פנימי בנושא ועדת ביקורת תקנות ... בנושא דוח טיפול המשטרה. בסייבר. מבקר. ,. יובל. ,. לאה. עוזיאל. ,. עידית. דניאל.

יומן פגישות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - יולי 2016 עד דצמבר 2016

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2016-part-2.pdf

1 יולי 2016 ... היכרות עם שמעון אלקבץ. מנהל קול ישראל. מבקר ... מאוחדת בנושא הדוח השנתי. מבקר. ,. מנכ"ל. ,. יורם רבין ... בנושא קופת חולים מאוחדת משה. חברוני. מבקר. ,. יורם.

דוח מבקרת עירייה לשנים 2013-2014 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/Info/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7

31 דצמבר 2017 ... תאימות מלאה של האתר לצפייה ושימוש בסייר רשת. ,EXPLORER ... עם תשתית תקשורת ישירה לחברה לאוטומציה. ,. בהתאם. ל. פרוט. להלן. : .1 ... טל את ניקולא. לצמיתות. אזור ... החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראות. סעיף. 21. א)ב( לחוק מבקר ...

דוח מבקרת עירייה לשנים 2014-2015 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/Info/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7

פקחים ומינוים, נהלי עבודתם, דוחות חנייה והעילות לביטולם, קליטת עבירות והמרתם לדוחות. חנייה, פטור מאגרת ... מופקד: מחוז חיפה והצפון, מחוז תל אביב והמרכז, מחוז ירושלים והדרום.

רות חנייה אכיפה וטיפול בעב - בדיקת תלונות - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%2035/31%20%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%2

פיקוח חנייה הגיע אחר. י. 13. דקות ונרשם סטטוס "ברירת משפט" ודיווח. " ]פקח[. דוח" . 0.5 ... אכיפה סלקטיבית של עב. רות. חנייה )ראובן. לסקוב. 'נ. עיריית. תל. -. אביב, רעפ. 1533/06. (:.

וממונה מבקר העיריה תלונות ציבור 2018 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-

30 אפריל 2019 ... "הופק ע"י תוכנת "פוקוס. אחוז. פתוחות. אחוז. סגורות. סה"כ ... רכב/נגרר/אופניים נטושים. 0.00%. 100.00%. 0. 22. 22. 0 ... לוח מודעות. 0.00%. 100.00%. 0. 544.

ים תלונות בנושא בדיקת כנגד חנייה על מדרכות מדיניות אכיפה ים ... - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202011/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99

24 מאי 2011 ... 214. בדיקת. תלונות בנושא. :ים. מדיניות אכיפה. כנגד חנייה על מדרכות. וחלוקת. וי תו. חניה אזורי. ים .1 ... במקרה של חנייה על מדרכות ניתן דוח אזהרה בלבד ורק על פי קריאת המוקד. .ה. חנייה החוסמת ... כי כיום אין מדיניות של אכיפה מקלה או מידתית וזאת בעקבות פסיקת בית. המשפט העליון ... באופן חופשי ללא תשלום ברחבי העיר". נתוני דוחות ל. שנת.

10חוברת שבועותA55 - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/10%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AAA55.pdf

10 יוני 2019 ... עתיד העיר כפר יונה טמון בין היתר בהשקעת משאבים סביב תחומי עניין הנוגעים ... החלו עבודות להחלפת תשתית המים בשכונת גבעת אלונים בשיתוף תאגיד המים.

רישום לגני הילדים - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/a5-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

27 ינואר 2020 ... "זה הרגע הנה באה השעה..." ברכות ואיחולים מכל הלב עם הצטרפותכם למשפחת. תלמידי מערכת החינוך בעיר כפר יונה. גני הילדים מהווים את נקודת המפגש הראשונה, ...

המחלקה לפניות הציבור וקשרי קהילה יית מוצקין עיריית קר - עיריית קריית מוצקין

http://www.motzkin.co.il/Resident/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8.pdf

יית מוצקין. המחלקה לפניות הציבור וקשרי קהילה. בעיריית קריית מוצקין. | בניין העירייה,. שדרות דוד. בן גוריון. 80. קריית מ. וצקין ... אשכול הפיס. -. מוקד עירוני. -. מועדון גמלאים ונהנים ...

נספח א אדריכל ומ''מ מהנדס העיר - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf

21 פברואר 2020 ... ניהול של משרד אדריכל או של מחלקת התכנון באגף ההנדסה. .ד. ייצוג אגף ... קורות חיים . .3. תעודות. ומסמכים. להוכחות דרישות התפקיד . 4 . היעדר. רישום. פלילי.

פרוטוקול מליאה נגיש ממיום 18.10.2017 - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-107.pdf

18 אוקטובר 2017 ... הצעת החלטה: בהתאם לסעיף. 168. לפקודת העיריות )נוסח חדש( מתבקשת מועצת. העירייה לאשר את תנאי העסקתה של הגב' ענבל דרור היימן גזברית העירייה, בחוזה.

רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תש”פ - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

20 ינואר 2019 ... “זה הרגע הנה באה השעה...” ברכות ואיחולים מכל הלב עם הצטרפותכם. למשפחת תלמידי מערכת החינוך בעיר כפר יונה. גני הילדים מהווים את נקודת המפגש הראשונה,.

מבקר העירייה - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/the_city/mevaker/2016/mevaker_report2016.pdf

27 נובמבר 2016 ... נכון לחודש פברואר 2017. פקידות. ... לוח שנה, סל חופשות ועוד(. ממאגרי המידע של ... ספרי היא זוכה לתמורה כספית המשולמת ע"י "מפעלי בית עמנואל" כנגד הגשת.

דוח מבקר העירייה - עיריית לוד

http://www.lod.muni.il/vf/ib_items/3574/DochMevaker2014.pdf

1 יולי 2016 ... ספריה עירונית. -. מועצה ... ים. ציבורי. ים. פתוח. ים. וכו. '. נכסי העירייה מנוהלים ע"י. מחלקת הנכסים בעירייה ... עידוד בעלי בתים לחזק את בתיהם במסגרת תמ"א. 38.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.